Susiję modeliai

 • BDP-CX7000ES

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai:

This utility updates the Blu-ray Disc™ player firmware to version 020 and provides the following benefits:

 • Improves compatibility to enhance interactivity with some BD-ROMs

Parengiamieji veiksmai

Check the player firmware version:

 • Power on the television and make sure it is tuned to the inputs to which the Blu-ray Disc™ player is connected.
 • Power on the Blu-ray Disc™ player player.
 • Use the arrow keys on the remote control to select "Setup" - "System Settings", and then press the "ENTER" button (located at the center of the arrow keys).
 • Use the arrow keys to select "System Information", and then press the "ENTER" button (located at the center of the arrow keys).
 • The firmware version currently installed on the Blu-ray Disc™ player will be listed like below on the television screen:

  Software Version xx.x.xxx

  If the last three digits of the version number are 020 or higher, it is not necessary to install this firmware update.

 • Network Update:
  • The Network Update operation is straightforward, so it is highly recommended that you use the Network Update method.
  • You will need to connect the Blu-ray Disc™ player to your Internet source using an Ethernet cable.

Click to see the instructions

Click to see the instructions

Updating over the internet 

Atnaujinimo per tinklą operacija yra labai paprasta, todėl rekomenduojame naudoti šį būdą „Blu-ray Disc™“ grotuvo programinei įrangai atnaujinti.

 • Atidžiai perskaitykite visą informaciją prieš atsisiųsdami ir įdiegdami kokius nors failus. Nesilankant instrukcijų grotuvas gali nustoti reaguoti arba jį gali tekti taisyti.
 • Ši pagalbinė priemonė skirta naudoti tik „Blu-ray Disc™“ grotuvuose, parduodamuose Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai.
 • Kad būtų galima naudoti šį atnaujinimo būdą, reikia, kad grotuvas būtų tinkamai prijungtas prie veikiančio interneto ryšio.
 • Kad galima būtų atlikti programinės įrangos atnaujinimą, reikia, kad grotuvas būtų tinkamai prijungtas prie suderinamo televizoriaus.
 • Programinė įranga atnaujinama per maždaug 15–30 minučių, priklausomai nuo sistemos konfigūracijos ir tinklo ryšio.

Instrukcijos:

 • Prieš pradedant
 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, kad jis būtų nustatytas į įvadą, prie kurio yra prijungtas „Blu-ray Disc™“ grotuvas.
 2. Prijunkite LAN lizdą savo „Blu-ray Disc™“ grotuve prie interneto šaltinio „Ethernet“ laidu.
 3. Įjunkite „Blu-ray Disc™“ grotuvą.
 • Atnaujinimo atlikimas:
 1. Meniu „Home“ nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis pasirinkite „Setup“ – „Network Update“ ir spauskite mygtuką ENTER (centre tarp mygtukų su rodyklėmis).
 2. Jei serveryje yra naujesnė programos versija, televizoriaus ekrane pamatysite pranešimą „Perform version update?“.
 3. Pasirinkite „OK“ ir spauskite mygtuką ENTER (centre tarp mygtukų su rodyklėmis).
 4. Prasidės atsisiuntimo procesas, ir televizoriuje bus parodytas atsisiuntimo ekranas.
 5. Atsisiuntimo metu televizoriuje ir grotuvo priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas „DOWNLOAD */9“.
  Pastaba: „*“ pasikeis į rodinį nuo 0 iki 9, taip bus rodoma atsisiuntimo eiga.
 6. Po to, kai atsisiuntimas baigiamas, prasidės atnaujinimas, ir grotuvo priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas „VERSION UP“.
 7. Kol bus diegiamas atnaujinimas, grotuvo priekinio pulto ekrane bus rodomas pranešimas „VERSION UP */9“.
  Pastaba: „*“ pasikeis į rodinį nuo 0 iki 9, taip bus rodoma atnaujinimo eiga.
 8. Kai grotuvo priekinio pulto ekrane bus parodytas pranešimas „FINISH“, atsisiuntimas bus baigtas.
  ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite ir neišjunkite grotuvo, iki kol nebus parodytas šis pranešimas. Dėl to „Blu-ray Disc™“ grotuvas gali nustoti reaguoti arba jį gali reikėti remontuoti.
 9. „Blu-ray Disc™“ grotuvas automatiškai išsijungs.
 10. Įjunkite „Blu-ray Disc™“ grotuvą.
 11. Patikrinkite esamą programos versiją ir įsitikinkite, kad atnaujinimas sėkmingai įdiegtas.
  Pastaba: jei versijos numerio trys paskutiniai skaitmenys yra 020, programinė įranga buvo atnaujinta sėkmingai.

Galimos problemos, susijusios su atnaujinimu per tinklą

Grotuvo priekinio pulto ekrane rodomas pranešimas „SYSTEM ERROR“ arba „VERSION UP NG“.

 1. Nuspauskite ir kelias sekundes palaikykite mygtuką „POWER“, kol maitinimas išsijungs.
 2. Įjunkite „Blu-ray Disc™“ grotuvą.
 3. Dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.
 4. Jei ir po pakartotinio atnaujinimo problema neišsprendžiama, susisiekite su „Sony“.


Vykstant atnaujinimui per tinklą, televizorius parodo kažkokį klaidos pranešimą, ir programinės įrangos atnaujinti nepavyksta.

Problema gali būti tinklo ryšys. Patikrinkite, ar „Blu-ray Disc™“ grotuvo tinklo nustatymai yra tinkami.

 1. Patikrinkite, ar LAN laidas yra įkištas į jungtį.
 2. Patikrinkite tinklo nustatymą ir įsitikinkite, ar „Blu-ray Disc™“ grotuvas turi savo IP adresą. Jei naudojate tarpinį serverį, įveskite tarpinio serverio IP adresą vietoj tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio pavadinimo įvesties laukelyje „Proxy Server“.
 3. Tada dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.


Atnaujinant išsijungė maitinimas.

Vėl įjunkite grotuvą. Tada dar kartą atlikite atnaujinimo per tinklą procedūrą.Programinės įrangos atnaujinimo procesas dar nesibaigė, nors tęsiasi jau virš 30 minučių ir atsisiuntimo dalis baigėsi.

Susisiekite su „Sony“.

Update using a recordable CD-R and your PC

If you successfully updated your Blu-ray Disc™ player using the "Network update" you don't need to apply this procedure.

Warning:

 • This utility is only for use with the Blu-ray Disc™ players sold within Europe. Not all models are sold in all countries.
 • Please follow the update instructions carefully. Failure to follow the instructions may interrupt the update process and may cause the player to be unresponsive or to require repair.
 • Do not power off the player or disconnect it from the AC power outlet. Loss of power during the installation of the firmware update may cause the player to be unresponsive or to require repair.
 • Use a brand new recordable CD-R disc to burn the firmware update. The player may not be able to correctly read a dirty disc or a disc with scratches.
 • Recommended operating system for the computer that will download the firmware update:
  • Windows® Vista®, Windows® XP, or Windows® 7, Mac OS X 10.6.3 is recommended.
 • You need a computer with a CD writer.

Download procedure :

 1. Download the UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE file to a temporary or download directory (please note this directory for reference).
 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE file is 47,269,888 bytes.
 3. Right-click the UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE file, and click "Properties".
 4. On the " UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE Properties" screen, verify that the "Size:" listed is "45.0 MB (47,269,888 bytes)". 5. Double-click the UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE file to begin the process to extract the firmware update.
 6. At the UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE dialog box, type a location, or click the "Browse..." button to select a location for the uncompressed update, and then click "OK". The UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO file will be extracted to the specified location.
 7. To create the firmware update disc, write the decompressed file (UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO) to the root of a CD-R. (avoid using ISO9660 format if using a writing software).

  Do not create a data disc. In order for the update disc to work, you must create it using the "Burn Image" option of your CD burning software.

Important notes:

 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new update disc.
 • Use of the ISO9660 format may result in an incorrect update disc.
 • Do not create the update disc using another process than the one described above.

Firmware update procedure:

 • Warning:

  - Do not turn off the player or disconnect the player from the power supply during the update process. Doing so may damage your player and make it unusable, and would require a repair of the player.

  - Do not press any button, except as instructed, until the update is complete. Doing so may damage your player and make it unusable, and would require a repair of the player.
 • Before you start:
 1. Power on the television and make sure it is tuned to the inputs to which the Blu-ray Disc™ player is connected.
 2. Power on the Blu-ray Disc™ player.
 3. Press OPEN/CLOSE button on the remote control or on the front panel to open the front cover.
 4. Insert the update disc and press OPEN/CLOSE button on the remote control or on the front panel to close the front cover.
 • Performing the update:
 1. Use the arrow keys on the remote control to select the update disc in "Other Discs" under the Category icons ("Video" or "Music" or "Photo"), and press the "ENTER" button (located at the center of the arrow keys).
 2. After the disc is loaded, the message, "Perform version update?" is displayed on the television.
 3. Use the arrow keys on the remote control to select "OK", and then press the "ENTER" button (located at the center of the arrow keys).
 4. The update starts and "VERSION UP */9" appears on the player front panel display.
  Note: The "*" changes to "0" through "9," indicating the update progress.
 5. The firmware update is complete when "FINISH" appears on the player front panel display.
  Do not operate or power off the player until this message is displayed. Doing so may result in your player being unresponsive and requiring repair.
 6. The Blu-ray Disc™ player automatically turns off.
 7. Power on the Blu-ray Disc™ player.
 8. Remove the update disc from the player.
 9. Check the firmware version. If the version number is 020, the firmware update was successful.

Possible issues related to the update disc method

"SYSTEM ERROR" or "VERSION UP NG" is displayed on the player front panel display.

 1. Push and hold the "POWER" button for several seconds until the unit power is off.
 2. Power on the player.
 3. Follow the Disc Update Instructions again.
 4. If the problem continues, please contact Sony.


The update disc does not appear in "Other Discs" on the HOME menu when the update disc is inserted.

Remove the update disc from the player and delete the update files from your computer. Download the update again and follow the entire procedure above to create a new update disc and install the firmware update.When I double click on the UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE update file I downloaded from the update web site, the UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO file is not created and the following error message appears: "Win32 Cabinet Self-Extraction".

The download may have failed. Delete the downloaded file and download the update file again.The firmware update does not finish, after running for more than 30 minutes.

Please contact Sony.