Susiję modeliai

This information is applicable for the following Blu-ray Disc player models:

 • BDP-A6000

Apie šį atsisiuntimą

Atnaujinti paprasta, o su naujausia programinės įrangos versija dar geriau išnaudosite "Blu-ray" grotuvo galimybes.

 • Pavadinimas: "Blu-ray" grotuvų įranga iki versijos M18.R.0511
 • Leidimo data: 17/12/2014
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Pagerinkite kodavimo saugumą
 • Apribojimai: naudoti tik "Blu-ray" grotuvams, parduodamiems Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai

Sistemos reikalavimai

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "Blu-ray" grotuvą. Jei versijos numeris yra M18.R.0511 ar didesnis skaičius, atnaujinti jums nereikia.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:

 1. Įjunkite televizorių, patikrinkite, ar jis nustatytas tam įvadui, prie kurio prijungtas "Blu-ray" grotuvas, ir jei grotuvas prijungtas prie lizdo HDMI1, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI1
 2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą. Jei pradedamas disko atkūrimas, spauskite STOP ir palaukite, kol pamatysite "XrossMediaBar" (XMB™) meniu
 3. "XrossMediaBarTM" išryškinkite Setup > System Settings ir pasirinkite ENTER using nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis
 4. Išryškinkite System Information ir pasirinkite ENTER
 5. Televizoriaus ekrane programinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  "Software Version M18.R.0511" - jei versija yra M18.R.0511 ar didesnis skaičius, jau turite naujausią programinės įrangos versiją.

Install

"Blu-ray" grotuvo įrangą galima atnaujinti 2 paprastais būdais:

 1. Sony Home Audio and Video : Firmware Downloads 

  Rekomenduojame naudoti šį būdą, nes jis yra paprasčiausias. Paprastai jis užtrunka 15–30 minučių. Pirma nustatykite įrangą, po to atsisiųskite atnaujinimą internetu į savo „Blu-ray“ grotuvą.

  Ko jums reikia:

  • „Ethernet“ laido, kuriuo jūsų „Blu-ray“ yra prijungiamas prie interneto
  • veikiančio interneto ryšio
  • suderinamo televizoriaus

  Kaip užtikrinti, ar atnaujinimas vyksta sklandžiai

  Atnaujinti paprastai yra labai paprasta. Kad jis suveiktų iš pirmo karto:

  • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite savo „Blu-ray“ grotuvą sugadinti
  • Neišjunkite „Blu-ray“ grotuvo ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta atnaujinimas
  • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose

  Nustatykite įrangą:

  • Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar jame nustatytas įvadas, prie kurio prijungtas jūsų „Blu-ray“ grotuvas. (Jei grotuvas prijungtas prie AV1 lizdo, kaip įvesties šaltinį pasirinkite AV1.)
  • Prijunkite LAN lizdą savo „Blu-ray“ grotuve prie interneto šaltinio „Ethernet“ laidu
  • Įjunkite „Blu-ray“ grotuvą. (Jei grotuve yra diskas, jį išimkite.)

  Gaukite atnaujinimą:

  1. „XrossMediaBarTM“ išryškinkite Setup > Network Update ir pasirinkite ENTER nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis
  2. Televizoriuje pamatysite pranešimą Perform version update?
  3. Pasirinkite OK nuotolinio valdymo pultu ir spauskite ENTER
  4. Prasidės atsisiuntimo procesas, ir televizoriaus ekrane pamatysite atsisiuntimo ekraną
  5. During the update, you see the message */9"on the TV and "UP*/9" on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
  6. Grotuvas persikraus, ir atnaujinimas bus tęsiamas. - Patys tuo metu grotuvo nenaudokite ir nejunginėkite.
  7. You will see again the message */9"on the TV and "UP*/9" on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
  8. Kai grotuvas automatiškai išsijungs, atnaujinimas yra baigtas. Nenaudokite ir neišjunkite grotuvo, iki kol atnaujinimas nebus baigtas.
  9. Vėl įjunkite grotuvą
  10. Patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei versija yra M18.R.0511, programinė įranga atnaujinta sėkmingai

  Trikčių diagnostika ir šalinimas

  Ką daryti, jei atnaujinant „Blu-ray“ grotuvo įrangą internetu įvyko problemų.

  • "UP NG" is displayed on the player front panel display.
   Please perform the following procedure:
   1. Ensure there is no problem with your network connection to the Internet
   2. Select “Retry” at the “update failed” screen
   3. If the symptom does not improve after trying the network update again, please create an update disc
   4. Insert the update disc at the “update failed” screen, and then select “Retry” on the screen

  • Televizoriuje rodomas pranešimas „Connection status cannot be confirmed“.
   Problema gali būti tinklo ryšys.
   1. Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas
   2. Tinklo nustatymuose patikrinkite, ar jūsų „Blu-ray“ grotuvas turi atskirą IP adresą. (Jei naudojate tarpinį serverį, įveskite tarpinio serverio IP adresą vietoj tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio pavadinimo įvesties laukelyje „Proxy Server“.)
   3. Bandykite atnaujinti dar kartą

  • Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas.
   Įjunkite grotuvą ir bandykite atnaujinti dar kartą.

  • Atnaujinimas tęsiasi jau virš 30 minučių ir dar nesibaigė.
   1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl prijunkite
   2. Įjunkite „Blu-ray“ grotuvą
   3. Bandykite atnaujinti dar kartą.
    Vis tiek neveikia? Susisiekite su „Sony“ klientų palaikymo tarnyba

  • Po kelių bandymų programinės įrangos atnaujinimas vis tiek neveikia.
   1. Sukurkite atnaujinimo diską ir įdėkite į grotuvą
   2. Ekrane, kur rodoma, kad atnaujinti nepavyko, pasirinkite „Retry“.
    Vis tiek neveikia? Susisiekite su „Sony“ klientų palaikymo tarnyba

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • UPDATA_M18R0511.ZIP

Failo dydis

 • -