Susiję modeliai

Ši informacija galioja šiems televizorių modeliams:

 • KDL-32RD430 / RD433 / RD435
 • KDL-40RD450 / RD453 / RD455

Apie šį atsisiuntimą

 • Vardas: Firmware update to v8518 for TV
 • Leidimo data: 2013-10-04
 • Ar man reikia atnaujinti? Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "Bravia" televizorių. Jei nesate tikri, labai lengva patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Pagerina televizoriaus stabilumą
 • Apribojimai: skirta naudoti tik su Europoje parduodamais televizoriais. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai.

Ko jums reikia

 • kompiuterio su prieiga prie interneto
 • USB atmintinės
 • suderinamo televizoriaus

Install

Atlikite toliau pateiktus paprastus veiksmus atnaujinti jūsų televizoriaus programinę aparatinę įrangą. Atnaujinus visi jūsų asmeniniai nustatymai televizoriuje liks tie patys.

Kaip užtikrinti, kad atnaujinimas būtų sklandus

Atnaujinti paprastai yra labai lengva. Štai kaip galite įsitikinti, kad viskas bus atliekama teisingai pirmą kartą:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju jūsų televizorius gali nustoti reaguoti arba jį gali reikėti remontuoti.
 • Neišjunkite televizoriaus ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta atnaujinimas.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie minimi instrukcijose.
 • Prieš pradėdami programinės įrangos atnaujinimą sustabdykite bet kokį įrašymą.

Atsisiųsti atnaujinimą

Prieš įdiegdami atnaujinimą turite jį atsisiųsti iš interneto ir išsaugoti USB atmintinėje

 1. Perskaitykite ir sutikite su sąlygomis žemiau spustelėdami "download file" (Atsisiųsti failą).
 2. Kai būsite paraginti, įrašykite failą ant darbalaukio. Kai atsisiuntimas bus baigtas, patikrinkite, ar failo dydis yra 57,329,948 baitai. Tai padarykite spustelėkite failą dešiniuoju pelės klavišu, pasirinkite "properties" (Ypatybės) ir patikrinkite dydį skirtuke "General" (Bendra).
 3. Atidarykite Windows Explorer, suraskite atsisiųstą failą sony_tvupdate_2016_8518_enf_auth.zip ir jį išskleiskite. Jūsų vietiniame diske bus sukurtas aplankas, pavadintas sony_dtv02B00B00B0B0_00000100.
 4. Nukopijuokite aplanką į savo USB įrenginį.

Atnaujinimo įdiegimas

Atsisiuntę atnaujinimo failą galite įdiegti jį savo televizoriuje. Tiesiog atlikite toliau pateiktus paprastus veiksmus.

Šis procesas gali užtrukti iki 5 minučių, o diegimo metu jūsų televizorius išsijungs prieš vėl įsijungdamas.

 1. Įjunkite televizorių.
 2. Įkiškite USB įrenginį su failu sony_dtv02B00B00B0B0_00000100 į televizoriaus USB angą.
 3. Ant nuotolinio valdymo pulto paspauskite mygtuką HOME ir atidarykite MENU.
 4. Pasirinkite Settings (Nustatymai) ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką Enter (Įvesti).
 5. Pasirinkite Customer support (Vartotojų palaikymas) ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką Enter (Įvesti).
 6. Išryškinkite Software Update > USB ir paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką Enter (Įvesti).
 7. Televizoriaus ekrane pamatysite kelis pranešimus iš eilės - vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas
 8. Kai ant televizoriaus priekinio pulto pradeda mirksėti oranžinė lemputė, atnaujinimo procesas prasideda. - Neištraukite USB atmintinės ir neišjunkite televizoriaus.
 9. Kai ekrane pamatysite pranešimą "Firmware update complete" (Programinės įrangos atnaujinimas baigtas), televizorius išsijungs ir po to vėl įsijungs, taip atnaujinimo procesas bus baigtas.- Neištraukite USB įrenginio ir neišjunkite televizoriaus.
 10. Po to, kai televizorius vėl įsijungs, ištraukite USB įrenginį iš USB angos.

Patikrinkite, ar atnaujinimas buvo sėkmingas:

 1. Įjunkite savo TV ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką HOME (Pradžia), kad pamatytumėte pradžios meniu.
 2. Pereikite į "settings" (Nustatymai), išryškinkite "Set-up" (Nustatymas) ir spauskite OK (Gerai).
 3. Eikite į kategoriją Product Support (Gaminio palaikymas) ir spustelėkite OK (Gerai).
 4. Televizoriaus ekrane programinės įrangos versijos numeris turėtų būti rodomas taip: SOFTWARE VERSION v8518 (Programinės įrangos versija v8518) - jei jūsų versijos numeris yra v8518 arba didesnis skaičius, jūs jau turite naujausią programinę įrangą

Klausimai ir atsakymai

Reikia daugiau informacijos? Informacijos apie programinės įrangos atnaujinimą internetu ieškokite mūsų DUK.

DUK ir trikčių nustatymas bei šalinimas

Ar atnaujinus mano asmeniniai nustatymai bus pašalinti?
Ne, visi jūsų asmeniniai nustatymai bus išsaugoti.

Ar galiu įdiegti senesnę programinės įrangos versiją?
Siekiant užtikrinti optimalų jūsų televizoriaus veikimą, senesnės programinės įrangos versijos įdiegimas yra neįmanomas.

Atnaujinimo proceso metu televizorius išsijungia
Normalu, kad atnaujinom proceso metu televizorius iš naujo pasileidžia. Diegiant naują programinę įrangą televizoriui pasileisti iš naujo reikia daugiau laiko.

Ką daryti, jei atnaujinant televizoriaus programinę įrangą internetu iškylą problemų.

Televizoriaus ekrane pasirodo vienas iš šių pranešimų: "An error occurred during the software update" (Programinės įrangos atnaujinimo metu įvyko klaida) arba "Software cannot be updated using this USB device" (Programinė įranga negali būti atnaujinta naudojant šį USB įrenginį)

 1. Įsitinkite, kad jūsų USB įrenginys tinkamai veikia. Jei jis tinkamai veikia, pabandykite atsisiųsti atnaujinimo failą dar kartą.
 2. Išjunkite televizorių spustelėdami televizoriaus MAITINIMO mygtuką.
 3. Dar kartą spustelėkite MAITINIMO mygtuką ir dar kartą tęskite diegimo procesą.

Priekiniame televizoriaus skydelio ekrane rodomas pranešimas "No newer version of the TV software was found" (Nerasta jokia naujesnė televizoriaus programinės įrangos versija).
Jūsų televizoriuje jau įdiegta naujausia programinės įrangos versija, todėl jums nereikia jos atnaujinti.