Susiję modeliai

Ši informacija galioja šiems televizorių modeliams:

 • KDL-40HX800/ HX803 / HX805
 • KDL-46HX800 / HX803 / HX805 / HX900 / HX903 / HX905
 • KDL-52HX900 / HX903 / HX905

Apie šį atsisiuntimą

Atnaujinti paprasta, o su naujausia programinės įrangos versija dar geriau išnaudosite savo televizoriaus galimybes.

 • Pavadinimas: PKG4.131EUT-0108
 • Leidimo data: 12/01/2015
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • Šis atnaujinimas leidžia TLS1.0 užtikrinti internetinių programų saugumą ir pagerina jau esamą SSL3.0 apsaugą
 • Apribojimai: skirta naudoti tik su Europoje parduodamais televizoriais. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai.

Sistemos reikalavimai

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "Bravia" televizorių.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:

 1. Įjunkite savo TV ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką HOME (Pradžia), kad pamatytumėte pradžios meniu.
 2. Eikite į kategoriją Product Support (Gaminio palaikymas) ir spustelėkite OK (Gerai).
 3. Eikite į System Information (Sistemos informacija) ir spustelėkite OK (Gerai).
 4. Televizoriaus ekrane programinės įrangos versijos numeris turėtų būti rodomas taip: PKG4.131EUT-0108 (Programinės įrangos versija PKG4.131EUT-0108 ) - jei jūsų versijos numeris yra PKG4.131EUT-0108 arba didesnis skaičius, jūs jau turite naujausią programinę įrangą

Install

Norėdami atnaujinti savo televizoriaus programinę įrangą, atlikite šiuos paprastus veiksmus. Atnaujinus visi jūsų asmeniniai televizoriaus nustatymai lieka tokie patys.

Ko jums reikia

 • kompiuterio su prieiga prie interneto
 • USB atminties kortelės
 • suderinamo televizoriaus

Kaip užtikrinti, ar atnaujinimas vyksta sklandžiai

Atnaujinti paprastai yra labai paprasta. Kad jis suveiktų iš pirmo karto:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes galų gale televizorius gali į nieką nebereaguoti arba jam gali prireikti remonto.
 • Neišjunkite televizoriaus ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta atnaujinimas.
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose.
 • Prieš pradėdami programinės įrangos atnaujinimą sustabdykite bet kokį įrašymą.

Atsisiųsti atnaujinimą

Prieš diegdami atnaujinimą jūs turėsite atsisiųsti jį iš interneto ir įrašyti į atminties kortelę.

 1. Perskaitykite ir sutikite su žemiau pateiktomis sąlygomis ir nuostatomis ir spustelėkite Atsisiųsti failą
 2. Kai būsite paraginti, įrašykite failą ant darbalaukio. Kai atnaujinimo atsisiuntimas yra baigtas, patikrinkite, ar failo dydis yra 39,597,204 bitų. Norėdami tai padaryti, pasirinkite Properties (Savybės) ir patikrinkite dydį skirtuke General (Bendroji informacija).
 3. Atidarykite Windows Explorer, suraskite atsisiųstą failą sony_tvupdate_2010_0531_eut_.zip ir jį išskleiskite. Jūsų vietiniame diske bus sukurtas aplankas, pavadintas sony_dtv0FA00A00A0A0_00040100 .
 4. Nukopijuokite aplanką į savo USB įrenginį.

Įdiekite atnaujinimą

Atsisiuntę atnaujinimo failą galite jį įdiegti savo televizoriuje. Tik vadovaukitės toliau pateiktais paprastais veiksmais.

Šis procesas gali užtrukti iki 5 minučių, o diegimo metu jūsų televizorius išsijungs prieš vėl įsijungdamas.

 1. Įjunkite televizorių.
 2. Įkiškite USB įrenginį su failu sony_dtv0FA00A00A0A0_00040100 į televizoriaus USB angą.
 3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas
 4. MAITINIMO indikatorius 30 sekundžių švies žaliai, po to KADRO IŠJUNGIMO / LAIKMAČIO indikatorius lėtai blyksės geltonai, o BUDĖJIMO indikatorius bus raudonas.
 5. Po kelių minučių televizorius išsijungs, o tada vėl įsijungs, kad užbaigtų atnaujinimą. Neištraukite USB įrenginio arba neišjunkite televizoriaus.
 6. Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, televizoriuje rodomas pranešimas.
 7. Ištraukite savo USB įrenginį iš USB angos.
 8. Patikrinkite, ar atnaujinimas atliktas sėkmingai, vykdydami veiksmus, pateiktus Ar man reikia atnaujinti? - Jei versijos numeris yra PKG4.131EUT-0108 , jūsų televizorius buvo teisingai atnaujintas.

Klausimai ir atsakymai

Reikia daugiau informacijos? Informacijos apie programinės įrangos atnaujinimą internetu ieškokite mūsų DUK.

DUK ir trikčių nustatymas bei šalinimas

Ar atnaujinus mano asmeniniai nustatymai bus pašalinti?
Ne, visi jūsų asmeniniai nustatymai bus išsaugoti.

Ar galiu įdiegti senesnę programinės įrangos versiją?
Siekiant užtikrinti optimalų jūsų televizoriaus veikimą, senesnės programinės įrangos versijos įdiegimas yra neįmanomas.

Atnaujinimo proceso metu televizorius išsijungia
Normalu, kad atnaujinom proceso metu televizorius iš naujo pasileidžia. Diegiant naują programinę įrangą televizoriui pasileisti iš naujo reikia daugiau laiko.

Ką daryti, jei atnaujinant televizoriaus programinę įrangą internetu iškylą problemų.

Televizoriaus ekrane pasirodo vienas iš šių pranešimų: "An error occurred during the software update" (Programinės įrangos atnaujinimo metu įvyko klaida) arba "Software cannot be updated using this USB device" (Programinė įranga negali būti atnaujinta naudojant šį USB įrenginį)

 1. Įsitinkite, kad jūsų USB įrenginys tinkamai veikia. Jei jis tinkamai veikia, pabandykite atsisiųsti atnaujinimo failą dar kartą.
 2. Išjunkite televizorių spustelėdami televizoriaus MAITINIMO mygtuką.
 3. Dar kartą spustelėkite MAITINIMO mygtuką ir dar kartą tęskite diegimo procesą.

Priekiniame televizoriaus skydelio ekrane rodomas pranešimas "No newer version of the TV software was found" (Nerasta jokia naujesnė televizoriaus programinės įrangos versija).
Jūsų televizoriuje jau įdiegta naujausia programinės įrangos versija, todėl jums nereikia jos atnaujinti.