Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • SRS-XB33
 • SRS-XB43

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Patobulina apšvietimo veikimą

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Šiame naujinyje yra šie privalumai ir patobulinimai:

 • Palaikymas kuriant vakarėlio prisijungusiųjų grupę ir stereoporų grupę „Sony | Music Center“ programoje
 • Palaiko „Google“ greitąjį susiejimą „Android“ įrenginiuose
 • Rodo garsiakalbio akumuliatoriaus lygį „Android“ / „iOS“ įrenginiuose
 • Išsprendžiama problema, kai CHARGE (įkrovos) indikatorius lieka šviesti, o akumuliatorius išsenka tik atjungus „USB Type-C“ laidą

Sistemos reikalavimai

 • „Android“ įrenginys (V5.0 arba naujesnė) arba „iOS“ įrenginys („iOS“ 11.0 arba naujesnė)
 • Veikiantis interneto ryšys
 • Reikia įdiegti naujausią „Sony | Music Center““ programos versiją
 • Garsiakalbius reikia prijungti prie „Android“ arba „iOS“ įrenginio

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • 3800 programinės aparatinės įrangos naujinys, skirtas SRS-XB33/SRS-XB43

Failo versija

 • 3800

Išleidimo data

 • 14-01-2021

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jei rodoma versija yra „3700“ arba žemesnė, primygtinai rekomenduojame atnaujinti programinę aparatinę įrangą.
Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Įjunkite garsiakalbį.
 2. Įjunkite „Sony | Music Center“ programą.
 3. Prijunkite garsiakalbį prie „Sony | Music Center“ programos.
 4. Pasirinkite „Settings“ (Nustatymai).
 5. Pasirinkite „System“ (Sistema).
 6. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją (skaičiai raudoname langelyje).

Svarbi informacija

 • Naujinimo NEBANDYKITE atlikti vietoje, kurioje „Wi-Fi“ signalas nepastovus, pvz.:
  • traukinyje / vietoje, kurioje „Wi-Fi“ signalų susikaupia daug
  • šalia mikrobangų krosnelės, belaidžio telefono ar kitų įrenginių, kuriems naudojamos 2,4 GHz dažnių juostos radijo bangos
 • Įsitikinkite, kad abu įrenginiai („Android“ / „iOS“ įrenginys ir garsiakalbiai) yra visiškai įkrauti.
 • Prieš pradėdami naujinti įsitikinkite, kad jūsų įrenginys prijungtas prie maitinimo lizdo per USB kintamosios srovės adapterį (SRS-XB33) arba kintamosios srovės adapterį (SRS-XB43).
 • Prieš pradėdami naujinimą nuo savojo „Android“ / „iOS“ įrenginio atjunkite visus kitus „Bluetooth“ įrenginius, pvz., dėvimuosius įrenginius arba išmaniuosius laikrodžius.

Prieš naujovinant

 • Atnaujinus programinės aparatinės įrangos nebus galima grąžinti į ankstesnę versiją.
 • Jei naudojamas „Android“ įrenginys, naujinimo procesas truks apie tris min.
  Failo dydis apie 1,6 MB, jei naudojate SRS-XB33 ir SRS-XB43.
  Jei naudojamas „iOS“ įrenginys, naujinimo procesas truks apie 10 min.
  Failo dydis apie 1,6 MB, jei naudojate SRS-XB33 ir SRS-XB43.
 • Atsižvelgiant į radijo bangų aplinką ir turimą „Android“ / „iOS“ įrenginį, operacijai atlikti gali prireikti daugiau laiko.
 • Jei norite atnaujinti šiuos garsiakalbius, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  • Atsisiųskite duomenis iš serverio į „iOS“ arba „Android“ įrenginį.
  • Perkelkite duomenis iš „iOS“ arba „Android“ įrenginio į garsiakalbius.
  • Atnaujinkite garsiakalbius.

Atsisiųsti ir įdiegti

Jei norite atnaujinti šiuos garsiakalbius, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atsisiųskite duomenis iš serverio į „iOS“ arba „Android“ įrenginį.
 2. Perkelkite duomenis iš „iOS“ arba „Android“ įrenginio į garsiakalbius.
 3. Atnaujinkite garsiakalbius.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Prijunkite prie maitinimo lizdo.
  • [SRS-XB33]
   Įrenginio DC IN 5 V prievadą ir maitinimo lizdą sujunkite naudodami USB kintamosios srovės adapterį ir pridedamą „Type-C“ laidą.
  • [SRS-XB43]
   Pridedamą kintamosios srovės adapterį prijunkite prie garsiakalbio DC IN 5V lizdo ir kintamosios srovės lizdo.
   PASTABA. Programinės įrangos naujinimo negalima atlikti, jei naudojama tik baterijos energija.
 2. Įjunkite garsiakalbį.
 3. Paleiskite „Sony | Music Center“ programą.
 4. Prijunkite garsiakalbį prie „Sony | Music Center“ programos.
 5. Užmezgus ryšį bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
 6. Jei reikia naujinti, bus rodomas pranešimas „Update the software of the speaker.“ (Atnaujinkite garsiakalbio programinę įrangą) – paspauskite „More Info“ (Daugiau informacijos).
 7. Patikrinkite, ar rodoma „Version 3800“ ir paspauskite OK, kad pradėtumėte naujinti.
 8. Prasidėjus atsisiuntimui automatiškai parodomas kitas ekranas, kai atsisiuntimas užbaigiamas.
 9. Prasidėjus ir pasibaigus perkėlimui automatiškai parodomas kitas ekranas.
  PASTABA. Atsisiunčiant naujinius, perkeliant duomenis arba naujinant nebandykite išjungti garsiakalbių, kitaip jie gali nepataisomai sugesti. Kai programinė įranga užbaigiama naujinti, paspauskite OK.
 10. Jei toks ekranas neparodomas, atlikdami toliau nurodytą veiksmą patikrinkite, ar versija buvo atnaujinta.
 11. Baigus naujinti programinę įrangą garsiakalbis automatiškai išjungiamas.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar pavyko atnaujinti

Atnaujinę atlikite skyriuje [Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas] nurodytus veiksmus ir patikrinkite, ar sėkmingai įdiegta nauja versija.
Jei rodoma programinės aparatinės įrangos versija yra „3800“, versijos naujinimas atliktas sėkmingai.

Klausimai ir atsakymai

Parodomas naujinimo klaidos pranešimas.

 1. Paspauskite OK.
 2. Paleiskite garsiakalbį iš naujo (išjunkite maitinimą ir vėl įjunkite).
 3. Tada vėl paleiskite „Sony | Music Center“ ir atnaujinkite dar kartą.

Nors vykdant procesą atnaujinti nepavyko, patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei rodoma versija yra „3800“, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai. Jei ne, bandykite programinę aparatinę įrangą naujinti dar kartą. Versiją galite patikrinti naudodami „Sony | Music Center“ programos nustatymą. Jei norite sužinoti, kaip patikrinti versiją, eikite į šio puslapio dalį „Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas“.