Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • XAV-AX1000
 • XAV-V10BT

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai

 • Pašalinama problema, kai neveikia „CarPlay“ ir nerodomas jos vaizdas skambučio metu pasirodžius pranešimui, pvz., navigacijos nurodymui, ar pasigirdus garsui (išskyrus XAV-V10BT)
 • Pašalinama problema, kai iš pradžių FLAC failas leidžiamas trukčiojant, jei garso duomenys yra pirmojoje failo dalyje

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Pašalinta problema, kai režimas High Charge neveikia prijungus prie „Android“ įrenginio
 • Išsprendžiama problema, kai „Bluetooth®“ skambučių funkcija neveikia naudojant įrenginį su „iOS™12“

Failo informacija

Suglaudinto failo pavadinimas

 • XAV-AX1000_XAV-V10BT_v123.zip

Failo versija

 • 1.23

Failo dydis

 • 8.09 MB (8 485 015 baitai)

Išleidimo data

 • 05-11-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Atlikite toliau pateikiamus veiksmus ir patikrinkite šiuo metu įrenginyje įdiegtą programinės aparatinės įrangos versiją:
Jei rodoma versija yra 1.23, programinės aparatinės įrangos jums naujinti nereikia.

 1. Įjunkite pagrindinį įrenginį (nustatykite ON).
 2. Pradžios ekrane pasirinkite „Settings“ (nustatymai).
 3. Pasirinkite „General“ (Bendra).
 4. Pasirinkite „Firmware Version“ (programinės aparatinės įrangos versija). Bus pateikta dabartinė programinės aparatinės įrangos versija.

Atsisiųsti ir įdiegti

Kaip atsisiųsti naujinį

 1. Prijunkite prie kompiuterio bent 10 MB laisvos vietos turintį USB atminties įrenginį, tačiau jos talpa negali būti didesnė nei 32 GB (FAT16/FAT32).
   Pastaba.
  • USB atmintinės su „exFAT“ formatu nepalaikomos.
  • Didesnės nei 32 GB talpos USB atmintinės nepalaikomos.
 2. Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto.
 3. Atsisiųskite naujinio failą į kompiuterį.
 4. Išskleiskite atsisiųstą zip failą. Rasite 3 failus (LSO1231.FIR/LMC1231.U88/LDS1231.up6).
 5. Nukopijuokite visus 3 failus į šakninį prie kompiuterio prijungtos USB atmintinės aplanką.
 6. Atjunkite USB atmintinę nuo kompiuterio.

Svarbi informacija

 • Pastatykite automobilį saugioje vietoje ir užveskite variklį, kad tiekiant į įrenginį maitinimą nesumažėtų įtampa.
 • Naujindami neišjunkite įrenginio.
 • Naujindami neatjunkite USB atmintinės.
 • Atnaujinę nustatykite datą ir laiką.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. USB atmintinę prijunkite prie pagrindinio įrenginio USB prievado.
 2. Pagrindiniame ekrane pasirinkite „Settings“ (Nustatymai). Jei nerandate nustatymų piktogramos, braukite nuo pagrindinio ekrano apačios, tada braukite iš dešinės į kairę.
 3. Pasirinkite „General“ (Bendra).
 4. Pasirinkite „Firmware Version“ (programinės aparatinės įrangos versija).
 5. Pasirinkite „Update“ (naujinti).
  • Jei negalite paspausti mygtuko „Update“ (Naujinti), patikrinkite USB atmintinės failų struktūrą. Naujinio failas galėjo būti išsaugotas netinkamoje USB atmintinės vietoje arba gali būti nepalaikomas failo tipas.
  • Jei įrenginyje parodomas pranešimas „Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port“ (Apsilankykite palaikymo svetainėje ir prijunkite USB įrenginį (su naujinio programine aparatine įranga) prie USB prievado), patikrinkite USB atmintinėje esančius failus. USB atmintinėje gali būti netinkamas naujinimo failas.
  • Jei rodoma versija nėra 1.23, atsisiųskite naujausią naujinimo failą. Gali būti, kad naudojate netinkamą naujinimo failą.
 6. Dar kartą pasirinkite „Update“ (naujinti). Tada įrenginyje bus pradėtas naujinimas.
  Naujinimas truks apie 5 minutes.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Įjunkite pagrindinį įrenginį (nustatykite ON).
 2. Pagrindiniame ekrane pasirinkite „Settings“ (Nustatymai).
 3. Pasirinkite „General“ (Bendra).
 4. Pasirinkite „Firmware Version“ (programinės aparatinės įrangos versija). Tada bus parodyta dabartinė programinės aparatinės įrangos versija. Jei prie versijos numerio rodoma 1.23, vadinasi, programinės aparatinės įrangos naujinimas baigtas.

Jei programinės aparatinės įrangos negalite atnaujinti, pabandykite dar kartą naudodami kitą USB įrenginį.