Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • HT-ST5000

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Suteikiamas integruotojo „Chromecast“ palaikymas naudojant „Audio v1.36“
  • Integruotojo „Chromecast“ jungiamumo pagerinimas naudojant „Audio“

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Pagerintas ryšys su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu
 • Suteikiamas „eARC“ funkcijos palaikymas
  Pastabos
  • „eARC“ – tai nauja HDMI 2.1 standartizuota funkcija, kuri suteikia naujausių garso formatų palaikymą (be garso formatų, kuriuos palaiko esama ARC funkcija).
  • „eARC“ funkcija suteikia galimybę mėgautis garso turiniu, pvz., „Dolby Atmos - Dolby TrueHD“ ir „DTS:X“ arba kelių kanalų LPCM turiniu, kuris negali būti perduodamas naudojant ARC funkciją
 • Transliacijos informacija rodoma pagrindiniame ekrane
 • Pagerintas ryšys su kitų gamintojų televizoriais
 • Suteikiama galimybė naudotis DTS garso formatu; DTS: X, įskaitant „DTS-HD Master Audio“ ir „DTS Digital Surround“
 • Atsiranda „Dolby Vision“ palaikymas
 • Atsiranda kelių kambarių grupinio sinchronizavimo funkcija
 • Užtikrinama „Spotify Connect“ priežiūra netolimoje ateityje

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Namų kino sistemos programinės aparatinės įrangos naujinimas į M40.R.0516 versiją

Failo versija

 • M40.R.0516

Failo dydis

 • 228 MB (240 115 972 baitai)

Išleidimo data

 • 20-10-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jūsų programinė aparatinė įranga jau gali būti atnaujinta, ypač jei turite naują pailgąjį garsiakalbį. Jei naudojate M40.R.0516 arba naujesnę versiją, atnaujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar nustatytas „Sound Bar“ garsiakalbio įvesties šaltinis, prie kurio jis prijungtas, taigi, jei „Sound Bar“ garsiakalbis prijungtas prie lizdo HDMI2, pasirinkite įvesties šaltinį HDMI2.
 2. Įjunkite „Sound Bar“
 3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME (Pradžios ekranas) ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.
 4. Pradžios ekrane pasirinkite [Setup] > [System Settings] (Sąranka > Sistemos nustatymai). Tada paspauskite mygtuką ENTER
 5. Pažymėkite ekrane sistemos informaciją ir paspauskite mygtuką ENTER
 6. TV ekrane programinės aparatinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  Programinės įrangos versija M40.R.0516 – jei versijos numeris yra M40.R.0516 arba aukštesnis, jūs jau naudojate naujausią programinę aparatinę įrangą.

Svarbi informacija

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite sugadinti savo „Sound Bar“
 • Kol naujinama, neišjunkite „Sound Bar“, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose
 • Kol siunčiama ir naujinama programinė įranga, neatjunkite maitinimo laido arba tinklo (LAN) kabelio.
 • Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido. Jei taip padarysite, sugadinsite sistemą.

„Sound Bar“ programinę įrangą galite atnaujinti 2 paprastais būdais.

Ko reikia?Kodėl rinktis šį būdą?
Internetas / tinklas
***REKOMENDUOJAMA***
 • Eterneto kabelį prijunkite prie „Sound Bar“ garsiakalbio ir interneto.
 • Jei norite patikrinti, ar „Sound Bar“ garsiakalbis prijungtas:
  • veikiančio interneto ryšio
  • suderinamo TV
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
USB saugojimo įrenginys
 • Kompiuterio
 • USB saugojimo įrenginio
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Atsisiųsti ir įdiegti

„Sound Bar“ atnaujinimas internetu

Šį būdą rekomenduojame kaip paprasčiausią naujinimo būdą. Paprastai jis trunka apie 15–30 min. Pirmiausia nustatykite įrangą, tada internetu į „Sound Bar“ atsisiųskite naujinį.

Ko reikia

 • Eterneto kabelį prijunkite prie „Sound Bar“ garsiakalbio ir interneto.
 • Jei norite patikrinti, ar „Sound Bar“ garsiakalbis prijungtas:
  • veikiančio interneto ryšio (užmezgamas naudojant eterneto kabelį arba belaidžio ryšio maršruto parinktuvą)
  • suderinamo TV

Paruoškite įrangą

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas „Sound Bar“. (Jei „Sound Bar“ prijungtas prie prievado HDMI 2, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2)
 2. Prijunkite „Sound Bar“ prie interneto šaltinio naudodami eterneto kabelį.
 3. Įjunkite pailgąjį garsiakalbį.
  Pastaba. Kartais gali pasirodyti pranešimas „The file is corrupted“ (Failas sugadintas), tačiau galite pereiti prie kito veiksmo.
 4. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką [HOME] ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Meniu [Home] (Pradžios ekranas) nuotolinio valdymo pulto rodyklių klavišais pasirinkite [Setup] → [Software Update] → [Update via Internet] (Sąranka → Programinės įrangos naujinimas → Naujinti internetu) ir paspauskite [Enter].
 2. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Tinkle rasta nauja programinės įrangos versija. Ar atnaujinti programinę įrangą?). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [OK] ir paspauskite [ENTER].
 3. Kai programinė įranga atsisiunčiama, naujinimas pradedamas maždaug per 5 min.
 4. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0516] (Atnaujinkite į naują programinės įrangos versiją. Kol naujinama, jokiu būdu neatjunkite maitinimo. Dabartinė versija yra M40.R.xxxx, o nauja – M40.R.0516). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [Start] (Pradėti) ir paspauskite [ENTER].
 5. Pradedamas naujinimas.
 6. Televizoriaus ekrane pasirodo pranešimas [Update Caution] (Įspėjimas apie naujinimą). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [OK] ir paspauskite [ENTER].
 7. Naujinimo metu priekinio skydelio ekrane bus rodomas pranešimas ["UPDT"] (Naujinama).
 8. Kai priekinio skydelio ekrane užsidegs pranešimas [DONE] (Atlikta), programinės aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas. Kol naujinama, neišjunkite „Sound Bar“, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 9. Kai atnaujinimas bus baigtas, „Sound Bar“ bus automatiškai paleistas iš naujo.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M40.R.0516, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kilo problemų internetu naujinant „Sound Bar“ garsiakalbio programinę aparatinę įrangą.

 • TV ekrane rodomas pranešimas [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Atnaujinti nepavyko. Bandykite iš naujo prijungę atmintuką, kuriame yra naujinių failai. Jei atnaujinti ir vėl nepavyks, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą).
  1. Kelvedis ir visi prie jo ir „Sound Bar“ garsiakalbio prijungti įrenginiai yra įjungti.
  2. „Sound Bar“ garsiakalbis prie kelvedžio prijungtas tinkamu kabeliu (tiesiu arba susieinančiu).
  3. Tinkamai prijungti visi „Sound Bar“ garsiakalbį su kelvedžiu jungiantys kabeliai.
  4. Bandykite atnaujinti dar kartą

  Jei nepavyksta atnaujinti programinės įrangos, bandykite naujinti naudodami USB atmintuką.

 • Prasidėjus naujinimo internetu procesui rodomas pranešimas [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Atsisiuntimo talpa: xxxxxxKB/xxxxxKB, o TV ekrane rodoma xx%), bet ekrane rodoma eigos juosta nesikeičia.
  Atsižvelgiant į tinklo ryšį, naujinimas internetu gali ilgai užtrukti (iki 60 minučių). Todėl bus rodomas pranešimas [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Atsisiuntimo talpa: xxxxxx KB / xxxxx KB, o TV ekrane rodoma xx%), o ekrane rodoma eigos juosta ilgai nepakis.

 • Naujinant internetu TV ekrane rodomas pranešimas [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Nepavyksta patvirtinti prisijungimo būsenos. Nepavyksta prisijungti prie serverio. Bandykite dar kartą vėliau.) ir nepavyksta atnaujinti programinės aparatinės įrangos.
  • Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas.
  • Įsitikinkite, kad nurodėte, ar „Sound Bar“ garsiakalbiui priskirtas atskiras IP adresas tinklo nustatymų dalyje. (Jei naudojate tarpinį serverį, tarpinio serverio lauke įveskite tarpinio serverio IP adresą, o ne tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio vardą.)
  • Pabandykite atnaujinti dar kartą.
 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas.
  Įjunkite „Sound Bar“ garsiakalbį ir pabandykite naujinti dar kartą.
 • Naujinama ilgiau nei 60 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  Jei „Sound Bar“ garsiakalbis prie tinklo prijungtas belaidžiu ryšiu, pabandykite jį prie tinklo prijungti kabeliu ir pabadykite procedūrą pakartoti.
  Jei problema išlieka, galbūt tinklu per lėtai perduodami duomenys. Tokiu atveju sistemą bandykite atnaujinti naudodami atmintuką.
 • TV ekrane rodomas pranešimas [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Šis įrenginys neprijungtas prie tinklo. Atlikite ryšio serverio nustatymų tinklo diagnostiką).
  Patikrinkite, ar LAN kabelis prijungtas prie „Sound Bar“.
 • TV ekrane rodomas pranešimas [Already Updated] (Jau atnaujinta).
  „Sound Bar“ garsiakalbyje įdiegta programinės aparatinės įrangos versija yra naujausia

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Naujinant, jei įmanoma, geriau naudotis internetu. Jei tai neįmanoma, rinkitės šį būdą. Atsisiųskite naujinimo failą į kompiuterį, perkelkite jį į USB atmintuką, o tada – į „Sound Bar“.

Pasiruošimas atnaujinti programinę aparatinę įrangą

Prieš atsisiųsdami programinę aparatinę įrangą įsitikinkite, kad kompiuteryje veikia kuri nors iš nurodytų operacinių sistemų, ir pasiruoškite USB atmintinę.

Operacinės sistemos

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite į kompiuterį failą UPDATE_M40R0516.zip ir įsidėmėkite katalogą, į kurį jis siunčiamas.
 3. Kompiuteryje raskite failą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Properties. (Ypatybės.) Patikrinkite, ar jo dydis yra 228 MB 240 115 972 baitai.
Perkelkite naujinių failus į USB saugojimo įrenginį
 1. Išskleiskite naujinio failą iš UPDATE_M40R0516.zip failo.
  • „Mac OS X®“ operacinėje sistemoje:
   1. Eikite į vietą, į kurią buvo atsisiųstas failas, ir dukart spustelėkite UPDATE_M40R0516.zip failą.
   2. Bus sukurtas naujas aplankas UPDATE (Naujinys)
  • „Microsoft® Windows®“ 10 / 8.1 / 7 operacinės sistemos:
   1. Eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite UPDATE_M40R0516.zip failą, tada spustelėkite „Extract All“ (Išskleisti viską).
    Pastaba. „Windows® 8.1“ ir „Windows® 10“ operacinėje sistemoje pagal numatytuosius „Internet Explorer®“ nustatymus failas bus išsaugotas atsisiuntimų aplanke. Jei norite surasti atsisiuntimų aplanką, pradžios ekrane spustelėkite pavadinimą „Desktop“ (Darbalaukis) ir suraskite atsisiųstą failą naudodami „Windows Explorer“.
   2. Lange „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus) spustelėkite „Extract“ (Išskleisti).
   3. Bus sukurtas naujas aplankas UPDATE (Naujinys)
    Pastaba. Bus išskleisti keturi failai: MSB40-FW.BIN ir MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN, ir MSB40FW_MB.ID.
 2. Prijunkite prie kompiuterio suderinamą USB saugojimo įrenginį.
 3. Perkelkite aplanką UPDATE (Naujinys) į USB saugojimo įrenginį:
  • „Mac OS X®“ operacinėje sistemoje:
   1. Nuvilkite aplanką UPDATE (Naujinys) į šakninį USB įrenginio aplanką.
  • „Windows“ operacinėje sistemoje:
    Eikite į katalogą, kuriame sukurtas aplankas, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką UPDATE (Naujinys).
   1. Meniu spustelėkite „Send To...“ (Siųsti į), tada spustelėkite diską, kuris atitinka USB įrenginį (pvz., „Removable Disk E:“).
   2. Naujinio aplankas bus nukopijuotas į USB įrenginį.
  Pastaba. Nukopijavus aplanką ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus aplanko vardą, atnaujinti nepavyks.
 4. Nukopijavę aplanką UPDATE (Naujinys) atjunkite USB įrenginį nuo kompiuterio
Perkelkite naujinį į grotuvą

Pirmiausia parenkite įrangą, tada perkelkite naujinį į „Sound Bar“.

Paruoškite įrangą
 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas „Sound Bar“. (Jei „Sound Bar“ prijungtas prie prievado HDMI 2, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2)
 2. Įjunkite „Sound Bar“
 3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.
 4. Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra 4 failai
Perkelkite naujinį
 1. Pradžios ekrane nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite [Setup] → [Software Update] (Sąranka → Programinės įrangos naujinimas), tada paspauskite mygtuką ENTER
 2. Rodyklių mygtukais pasirinkite „Update via USB Memory“ (Naujinti naudojant USB atmintinę), tada paspauskite mygtuką ENTER
 3. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [“Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (Atmintuke rasta naujinimo failų. Norite naujinti programinę įrangą? Dabartinė versija – M40.R.xxxx, o nauja – M40.R.0516. Kol naujinama, jokiu būdu neatjunkite maitinimo ir USB atmintuko.). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 4. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [Update Caution] (Įspėjimas apie naujinimą). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 5. Bus pradėta naujinti.
 6. Kol bus naujinama, priekinio skydelio ekrane bus rodomas pranešimas "UPDT" (Naujinama).
 7. Kai priekinio skydelio ekrane užsidegs pranešimas DONE (Atlikta), programinės aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas. „Sound Bar“ bus automatiškai paleistas iš naujo.
  Pastaba. Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M40.R.0516, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kyla problemų naujinant „Sound Bar“ programinę aparatinę įrangą per kompiuterį ir USB atmintinę.

 • Priekinio skydelio ekrane pakaitomis mirksi „UPDT“ ir „ERROR“.
  1. Išjunkite sistemą ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
  2. Įjunkite „Sound Bar“ garsiakalbio maitinimą.
  3. Išmėginkite naujinimo naudojant USB atmintuką būdą.

 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas
  Įjunkite „Sound Bar“ maitinimą ir dar kartą atlikite naujinimo iš USB atmintinės procedūrą.

 • Nepavyksta išskleisti iš naujinimo svetainės atsisiųsto naujinio failo UPDATE_M40R0516.zip.
  Ar pavyko atsisiųsti failą? Panaikinkite failą ir pabandykite atsisiųsti jį iš naujo.

 • Naujinama ilgiau nei 30 min. ir procesas vis dar nebaigtas
  1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite.
  2. Įjunkite „Sound Bar“
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą