Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • HT-MT500
 • HT-MT501
 • HT-CT800

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Suteikiamas integruotojo „Chromecast“ palaikymas naudojant „Audio v1.36“
  • Pagerina integruotojo „Chromecast“ jungiamumą naudojant „Audio“

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Pagerintas ryšys su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu
 • Pagerintas ryšys su kitų gamintojų televizoriais
 • „Spotify“ atkūrimo palaikymas naudojant integruotąją „Chromecast“ („Spotify Cast“)
 • Atsiranda kelių kambarių grupinio sinchronizavimo funkcija
 • Užtikrinama „Spotify Connect“ priežiūra netolimoje ateityje

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Namų kino sistemos programinės aparatinės įrangos naujinimas į M39.R.0516 versiją

Failo versija

 • M39.R.0516

Failo dydis

 • 223 MB (234 798 988 baitai)

Išleidimo data

 • 20-10-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Programinė aparatinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio namų kino sistemą.Jei versijos numeris M39.R.0516 arba didesnis, naujinti nereikia.

Jei tiksliai nežinote, naudojamą programinės aparatinės įrangos versiją išsiaiškinti labai paprasta.

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatytas tas įvesties šaltinis, prie kurio prijungta namų kino sistema, taigi, jei namų kino sistema prijungta prie lizdo HDMI2, pasirinkite įvesties šaltinį HDMI2.
 2. Įjunkite namų kino sistemą
 3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME (Pradžios ekranas) ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.
 4. Pradžios ekrane nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite [Setup] > [System Settings] (Sąranka > Sistemos nustatymai). Tada paspauskite mygtuką ENTER
 5. Pažymėkite ekrane sistemos informaciją ir paspauskite mygtuką ENTER
 6. TV ekrane programinės aparatinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  „Software Version M39.R.0516“ (Programinės įrangos versija – M39.R.0516) – jei versijos numeris yra M39.R.0516 arba didesnis, vadinasi, naudojate naujausią programinės aparatinės įrangos versiją.

Svarbi informacija

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite sugadinti savo „Sound Bar“
 • Kol naujinama, neišjunkite „Sound Bar“, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose
 • Kol siunčiama ir naujinama programinė įranga, neatjunkite maitinimo laido arba tinklo (LAN) kabelio. Jie turi būti prijungti.
 • Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido. Jei taip padarysite, sugadinsite sistemą.

„Sound Bar“ programinę įrangą galite atnaujinti 2 paprastais būdais.

Ko reikia?Kodėl rinktis šį būdą?
Internetas / tinklas
***REKOMENDUOJAMA***
 • Eterneto kabelis, kuriuo namų kino sistema prijungiama prie interneto
 • Kad namų kino sistema būtų tikrai prijungta prie:
  • veikiančio interneto ryšio
  • suderinamo TV
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
USB saugojimo įrenginys
 • Kompiuterio
 • USB saugojimo įrenginio
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Atsisiųsti ir įdiegti

„Sound Bar“ atnaujinimas internetu

Šį būdą rekomenduojame kaip paprasčiausią naujinimo būdą. Paprastai jis trunka apie 15–30 min. Pirmiausia nustatykite įrangą, tada internetu į „Sound Bar“ atsisiųskite naujinį.

Ko reikia

 • Eterneto kabelis, kuriuo namų kino sistema prijungiama prie interneto
 • Kad namų kino sistema būtų tikrai prijungta prie:
  • veikiantis interneto ryšys (užmezgamas naudojant eterneto kabelį arba belaidžio ryšio maršrutizatorių)
  • suderinamo TV

Paruoškite įrangą

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatytas tas įvesties šaltinis, prie kurio prijungta namų kino sistema. (Jei „Sound Bar“ prijungtas prie prievado HDMI 2, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2)
 2. Prijunkite „Sound Bar“ prie interneto šaltinio naudodami eterneto laidą.
 3. Įjunkite namų kino sistemą.
 4. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką [HOME] ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Meniu [Home] (Pradžios ekranas) nuotolinio valdymo pulto rodyklių klavišais pasirinkite [Setup] (Sąranka) > [Software Update] > [Update via USB Memory] (Sąranka > Programinės įrangos naujinimas > Naujinti naudojant atmintuką) ir paspauskite [Enter] (Įvesti).
 2. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Tinkle rasta nauja programinės įrangos versiją. Ar atnaujinti programinę įrangą?). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [OK] (Gerai) ir paspauskite [ENTER] (Įvesti).
 3. Kai programinė įranga atsisiunčiama, naujinimas pradedamas maždaug per 5 min.
 4. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516]] (Atnaujinkite į naują programinės įrangos versiją. Dabartinė versija yra M39.R.xxxx, o nauja – M39.R.0516). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [Start] (Pradėti) ir paspauskite [ENTER] (Įvesti).
 5. Bus pradėta naujinti.
 6. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [Update Caution]] (Įspėjimas apie naujinimą). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [OK] (Gerai) ir paspauskite [ENTER] (Įvesti).
 7. Kol bus naujinama, priekinio skydelio ekrane bus rodomas pranešimas ["UPDT"] (Naujinama).
 8. Kai priekinio skydelio ekrane užsidegs pranešimas [DONE](Atlikta), programinė aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas. Kol naujinama, neišjunkite namų kino sistemos, taip pat neatjunkite jos nuo maitinimo šaltinio.
 9. Kai bus baigta naujinti, namų kino sistema bus automatiškai paleista iš naujo.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M39.R.0516, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kilo problemų internetu naujinant namų kino sistemos programinę aparatinę įrangą.

 • TV ekrane rodomas pranešimas [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Atnaujinti nepavyko. Bandykite iš naujo prijungę atmintuką, kuriame yra naujinių failai. Jei atnaujinti ir vėl nepavyks, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą).
  1. Maršrutizatorius ir visi prie jo ir namų kino sistemos prijungti įrenginiai yra įjungti.
  2. Namų kino sistema prie maršrutizatoriaus prijungta tinkamu kabeliu (tiesiu arba susieinančiu).
  3. Tinkamai prijungti visi namų kino sistemą su maršrutizatoriumi jungiantys kabeliai.
  4. Atlikite naujinimo procedūrą iš naujo.

  Jei nepavyksta atnaujinti programinės įrangos, bandykite naujinti naudodami atmintuką.

 • Prasidėjus naujinimo internetu procesui rodomas pranešimas [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Atsisiuntimo talpa: xxxxxx KB / xxxxx KB, o TV ekrane rodoma xx%), bet ekrane rodoma eigos juosta nekinta.
  Atsižvelgiant į tinklo ryšį, naujinimas internetu gali užtrukti (net iki 60 min.). Todėl bus rodomas pranešimas [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Atsisiuntimo talpa: xxxxxx KB / xxxxx KB, o TV ekrane rodoma xx%), o ekrane rodoma eigos juosta ilgai nepakis.

 • Naujinant internetu TV ekrane rodomas pranešimas [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Nepavyksta patvirtinti prisijungimo būsenos. Nepavyksta prisijungti prie serverio. Bandykite dar kartą vėliau.) ir nepavyksta atnaujinti programinės aparatinės įrangos.
  • Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas.
  • Įsitikinkite, kad nurodėte, ar namų kino sistemai priskirtas atskiras IP adresas tinklo nustatymų dalyje. (Jei naudojate tarpinį serverį, tarpinio serverio lauke įveskite tarpinio serverio IP adresą, o ne tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio vardą.)
  • Pabandykite atnaujinti dar kartą.
 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas.
  Įjunkite namų kino sistemą ir bandykite naujinti iš naujo.
 • Naujinama jau ilgiau nei 60 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  Jei namų kino sistema prie tinklo prijungta belaidžiu būdu, pabandykite prie tinklo prijungti kabeliu ir pakartokite procedūrą.
  Jei problema išlieka, galbūt tinklu per lėtai perduodami duomenys. Tokiu atveju sistemą bandykite atnaujinti naudodami atmintuką.
 • TV ekrane rodomas pranešimas [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Šis įrenginys neprijungtas prie tinklo. Atlikite ryšio serverio nustatymų tinklo diagnostiką).
  Patikrinkite, ar prie namų kino sistemos prijungtas LAN kabelis.
 • TV ekrane rodomas pranešimas [Already Updated] (Jau atnaujinta).
  Dabar namų kino sistemoje įdiegta naujausia programinės aparatinės įrangos versija.

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Naujinant, jei įmanoma, geriau naudotis internetu. Jei tai neįmanoma, rinkitės šį būdą. Atsisiųskite naujinimo failą į kompiuterį, perkelkite jį į USB atmintuką, o tada – į „Sound Bar“.

Pasiruošimas atnaujinti programinę aparatinę įrangą

Prieš atsisiųsdami programinę aparatinę įrangą įsitikinkite, kad kompiuteryje veikia kuri nors iš nurodytų operacinių sistemų, ir pasiruoškite USB atmintinę.

Operacinės sistemos

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite į kompiuterį UPDATE_M39R0516.zip ir įsidėmėkite katalogą, į kurį jis siunčiamas.
 3. Kompiuteryje raskite failą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Properties (Ypatybės) Patikrinkite, ar jo dydis 223 MB (234,798,988 baitai).
Perkelkite naujinių failus į USB saugojimo įrenginį
 1. Išskleiskite naujinio failą iš UPDATE_M39R0516.zip failo
  • „Mac OS X®“ operacinėje sistemoje:
   1. Eikite į vietą, į kurią buvo atsisiųstas failas, ir dukart spustelėkite UPDATE_M39R0516.zip failą
   2. Bus sukurtas naujas aplankas „UPDATE“ (Naujinys)
  • „Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7“ operacinėje sistemoje:
   1. Eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite UPDATE_M39R0516.zip failą, tada spustelėkite „Extract All“ (Išskleisti viską)
    Pastaba. „Windows® 8.1“ ir „Windows® 10“ operacinėje sistemoje pagal numatytuosius „Internet Explorer®“ nustatymus failas bus išsaugotas atsisiuntimų aplanke. Jei norite surasti atsisiuntimų aplanką, pradžios ekrane spustelėkite pavadinimą „Desktop“ (Darbalaukis) ir suraskite atsisiųstą failą naudodami „Windows Explorer“
   2. Lange „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus), spustelėkite „Extract“ (Išskleisti)
   3. Bus sukurtas naujas aplankas „UPDATE“ (Naujinys)
    Pastaba. Bus išskleisti keturi failai: MSB39-FW.BIN ir MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN ir MSB39FW_MB.ID
 2. Prijunkite prie kompiuterio suderinamą USB saugojimo įrenginį
 3. Perkelkite aplanką UPDATE (Naujinys) į USB saugojimo įrenginį:
  • „Mac OS X®“ operacinėje sistemoje:
   1. Nuvilkite aplanką UPDATE (Naujinys) į šakninį USB įrenginio aplanką.
  • „Windows“ operacinėje sistemoje:
    Eikite į katalogą, kuriame sukurtas aplankas, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką UPDATE (Naujinys)
   1. Meniu spustelėkite „Send To...“ (Siųsti į), tada spustelėkite diską, kuris atitinka USB įrenginį (pvz., „Removable Disk E:“)
   2. Naujinio aplankas bus nukopijuotas į USB įrenginį.
  Pastaba. Nukopijavus aplanką ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus aplanko vardą, atnaujinti nepavyks.
 4. Nukopijavę aplanką UPDATE (Naujinys) atjunkite USB įrenginį nuo kompiuterio
Perkelkite naujinį į grotuvą

Pirmiausia parenkite įrangą, tada perkelkite naujinį į „Sound Bar“.

Paruoškite įrangą
 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas „Sound Bar“. (Jei „Sound Bar“ prijungtas prie prievado HDMI 2, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2)
 2. Įjunkite „Sound Bar“
 3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.
 4. Prijunktie USB įrenginį, kuriame yra 4 failai
Perkelkite naujinį
 1. Pradžios ekrane nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite [Setup] > [Software Update] (Sąranka > Programinės įrangos naujinimas), tada paspauskite mygtuką ENTER.
 2. Rodyklių mygtukais pasirinkite „Update via USB Memory“ (Naujinti naudojant USB atmintinę), tada paspauskite mygtuką ENTER
 3. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [“Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (Atmintuke rasta naujinimo failų. Norite naujinti programinę įrangą? Dabartinė versija – M39.R.xxxx, o nauja – M39.R.0516.). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 4. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [Update Caution] (Įspėjimas apie naujinimą). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 5. Bus pradėta naujinti.
 6. Kol bus naujinama, priekinio skydelio ekrane bus rodomas pranešimas "UPDT" (Naujinama).
 7. Kai priekinio skydelio ekrane užsidegs pranešimas DONE (Atlikta), programinė aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas. „Sound Bar“ bus automatiškai paleistas iš naujo.
  Pastaba. Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M39.R.0516, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kyla problemų naujinant „Sound Bar“ programinę aparatinę įrangą per kompiuterį ir USB atmintinę.

 • Priekinio skydelio ekrane pakaitomis mirksi UPDT (Naujinama) ir ERROR (Klaida).
  1. Išjunkite sistemą ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
  2. Įjunkite namų kino sistemos maitinimą.
  3. Išmėginkite naujinimo naudojant atmintuką būdą

 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas
  Įjunkite namų kino sistemos maitinimą ir dar kartą pabandykite naujinti naudodami atmintuką.

 • Nepavyksta išskleisti iš naujinimo svetainės atsisiųsto naujinio failo UPDATE_M39R0516.zip.
  Ar pavyko atsisiųsti failą? Panaikinkite failą ir pabandykite atsisiųsti jį iš naujo.

 • Naujinama ilgiau nei 30 min. ir procesas vis dar nebaigtas
  1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite.
  2. Įjunkite namų kino sistemą
  3. Atlikite naujinimo procedūrą iš naujo