Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • WI-1000XM2
 • WH-H910N

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Leidžia naudoti DSEE HX ir glodintuvo funkciją vienu metu
  Pastaba. Programoje „Sony | Headphones Connect“ įjunkite tinkamus nustatymus, jei norite naudoti DSEE HX ir glodintuvo funkciją vienu metu
 • Pašalinama problema, kai netyčia parodoma garsumo reguliavimo juosta
 • Pašalinama problema, kai pristabdžius muziką garsumo reguliavimo veiksmai buvo pritaikomi netinkamai

Sistemos reikalavimai

 • „Android“ įrenginys (V5.0 arba naujesnė) arba „iOS“ įrenginys („iOS“ 11.0 arba naujesnė)
  PASTABA. Jei naudojatės „iOS 13.1“, atnaujinkite naudodami „iOS 13.2“ ar naujesnę versiją.
 • Veikiantis interneto ryšys
 • Reikia įdiegti naujausią „Sony | Headphones Connect“ versiją.
 • Ausinės turi būti prijungtos prie jūsų „Android“ arba „iOS“ įrenginio

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas į 2.0.2 versiją, skirtą WI-1000XM2/WH-H910N

Failo versija

 • Versija 2.0.2

Išleidimo data

 • 30-09-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jei programinės aparatinės įrangos versija yra 2.0.2 arba naujesnė, jos atnaujinti nereikia.
Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite:

 1. Paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą.
 2. Prijunkite ausines naudodamiesi programa „Sony | Headphones Connect“.
 3. Viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite tris taškus (meniu mygtuką).

  *Ekrane rodomas įrenginys priklauso nuo prijungto įrenginio.
 4. Rodomame meniu pasirinkite savo įrenginio versiją. Šis elementas parodomas, tik kai prijungiamas įrenginys.
 5. Patvirtinkite programinės aparatinės įrangos versiją.

Svarbi informacija

 • Atsisiunčiant / perkeliant duomenis ar naujinant NEBANDYKITE įkrauti akumuliatoriaus arba išjungti įrenginio, kitaip ausinės gali nepataisomai sugesti.
 • NEBANDYKITE įrenginio išjungti

  NEBANDYKITE spausti maitinimo mygtuko „Sony | Headphones Connect“.

 • Naujinimo NEBANDYKITE atlikti vietoje, kurioje „Wi-Fi“ signalas nepastovus, pvz.:
  - traukinyje / vietoje, kurioje „Wi-Fi“ signalų susikaupia daug
  - šalia mikrobangų krosnelės, belaidžio telefono ar kitų įrenginių, kuriems naudojamos 2,4 GHz dažnių juostos radijo bangos
 • Įsitikinkite, kad abu įrenginiai („Android“ / „iOS“ įrenginys ir ausinės) yra visiškai įkrauti.
 • Prieš pradėdami naujinimą nuo savojo „Android“ / „iOS“ įrenginio atjunkite visus kitus „Bluetooth“ įrenginius, pvz., dėvimuosius įrenginius arba išmaniuosius laikrodžius.

Prieš naujovinant

 • Atnaujinus programinės aparatinės įrangos nebus galima grąžinti į ankstesnę versiją.
 • Jei naudojamas „Android“ įrenginys, naujinimo procesas truks apie 30 min. Failo dydis yra apie 994 KB (WI-1000XM2), 984 KB (WH-H910N).
  Jei naudojamas „iOS“ įrenginys, naujinimo procesas truks apie 30 min. Failo dydis yra apie 994 KB (WI-1000XM2), 984 KB (WH-H910N).
 • Atsižvelgiant į radijo bangų aplinką ir turimą „Android“ / „iOS“ įrenginį, operacijai atlikti gali prireikti daugiau laiko.
 • Naujindami „Sony | Headphones Connect“ automatinio išjungimo funkciją (išjungimo nenaudojant funkciją) nustatykite kaip „Neišjungti“, kai ausinių nenaudojate.
  *Jei naujinant nustatymai buvo pakeisti, baigę naujinti būtinai atkurkite ankstesnius nustatymus.
 • Jei norite atnaujinti šias ausines, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  • Atsisiųskite duomenis iš serverio į „iOS“ arba „Android“ įrenginį.
  • Perkelkite duomenis iš „iOS“ arba „Android“ įrenginio į ausines. (Perdavimo fone metu ausines galite naudotis įprastai, bet perdavimo metu negalima naudotis „Google Assistant“.)
  • Atnaujinkite ausines.

Atsisiųsti ir įdiegti

Jei norite atnaujinti šias ausines, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
 • Atsisiųskite duomenis iš serverio į „iOS“ arba „Android“ įrenginį.
 • Perkelkite duomenis iš „iOS“ arba „Android“ įrenginio į ausines.
 • Atnaujinkite ausines.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą.
 2. Prijunkite ausines naudodamiesi programa „Sony | Headphones Connect“.
  • Jei anksčiau nebuvote prisijungę prie „Sony | Headphones Connect“ programos, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir prijunkite ausines prie savo „Android“ įrenginio.
  • Jei prie „Sony | Headphones Connect“ programos buvote prisijungę anksčiau, pasirinkite savo ausines.
  • Jei programoje „Sony | Headphones Connect“ yra įjungtas nustatymas „Automatinis programinės įrangos atsisiuntimas“ (numatytasis gamyklinis nustatymas), programinės įrangos naujinio atsisiuntimas ir perdavimas bus atliktas automatiškai.
   Pereikite prie 6 veiksmo.
  • Jei nustatymą „Automatinis programinės įrangos atsisiuntimas“ išjungsite, programinės įrangos naujinio atsisiuntimas ir perdavimas nebus atliekamas automatiškai.
   Pereikite prie 4 veiksmo ir užbaikite procesą.
 3. Jei prisijungus yra pasiekiamas naujinys, pranešimo ekrane „Pasiekiama naujausia ausinių programinė įranga“ paspauskite „Daugiau informacijos“.
 4. Ekrane „Naujinti programinę įrangą“ patikrinkite, ar rodoma „2.0.2 versija“, tada paspauskite „PRADĖTI“.

  PASTABA. Jei rodomas pranešimas „Keičiama programinės įrangos perkėlimo vieta…“, nieko nedarykite. Po kelių sekundžių bus sugrąžintas ankstesnis ekranas.
 5. Ekrane „Naujinti ausinių programinę įrangą“ paspauskite „Daugiau informacijos“.
 6. Ekrane „Naujinti programinę įrangą“ paspauskite „PRADĖTI“.
 7. Prasidės naujinimo procesas ir jam užbaigti prireiks kelių minučių.
  eigos ekranas
  PASTABA. Naujinimo metu ausinės automatiškai išsijungs ir įsijungs iš naujo, paskui jos automatiškai prisijungs prie „Android“ arba „iOS“ įrenginio per „Bluetooth“, kad naujinimas būtų užbaigtas.
 8. Kai programinė įranga užbaigiama naujinti, paspauskite OK.

  PASTABA. Jei ekranas nerodomas, patikrinkite, ar rodoma 2.0.2. versija. Jei taip, programinės įrangos naujinimas atliktas sėkmingai. Jei ne, bandykite programinę aparatinę įrangą naujinti dar kartą.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar pavyko atnaujinti

Atnaujinę atlikite skyriuje [Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas] nurodytus veiksmus ir patikrinkite, ar sėkmingai įdiegta nauja versija.
Jei programinės aparatinės įrangos versija rodoma kaip „2.0.2“, versija sėkmingai atnaujinta.

Klausimai ir atsakymai

Parodomas naujinimo klaidos pranešimas.

 1. Paspauskite OK.
 2. Paleiskite ausines iš naujo (Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą).
 3. Tada iš naujo paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą ir atnaujinkite dar kartą

Nors vykdant procesą atnaujinti nepavyko, patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei rodoma versija yra 2.0.2, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai. Jei ne, bandykite programinę aparatinę įrangą naujinti dar kartą. Versiją galite patikrinti naudodami „Sony | Headphones Connect“ programos nustatymą. Jei norite sužinoti, kaip patikrinti versiją, eikite į šio puslapio dalį „Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas“.