Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • ILCE-6600

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Suteikiamas LA-EA5 A tvirtinimo adapterio palaikymas (parduodama atskirai)
  • LA-EA5 A tvirtinimo adapteris palaiko visus A tipo tvirtinimo objektyvus
  • Visiškas palaikymas suteikiamas židinio plokštumos fazių aptikimo AF bei AF ir didelės spartos nepertraukiamo fotografavimo funkcijoms
  • Dengiama plati židinio plokštumos fazių aptikimo AF sritis
  • AF funkcijos su objektų aptikimu, įskaitant akių AF realiuoju laiku (žmonės, gyvūnai) ir sekimą realiuoju laiku
  • AF/AE sekimas nepertraukiamo fotografavimo režimu 11 kadr./sek. sparta
  Pastabos
  • Su STF objektyvais veikia tik rankinis fokusavimas
  • Telekonvertavimo objektyvai nepalaikomi naudojant bet kuriuos A tvirtinimo adapterius
  • Automatinis fokusavimas veikia tik filmavimo režimu, kai naudojamas LA-EA5 A tvirtinimo adapteris
  • Naudojant AE sekimą, diafragma yra fiksuota pirmajame kadre, o užrakto greitis ir ISO naudojami ekspozicijai reguliuoti
 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.
Daugiau informacijos apie atnaujintos funkcijos naudojimą rasite žinyne.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • ILCE-6600 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 1.10 versija („Windows“)

Failo versija

 • 1.10

Failo dydis

 • 306 MB (321,248,464 baitai)

Išleidimo data

 • 03-09-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 1.10, naujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup [6] (sąranka) → Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.
  Sistemos programinės įrangos versija

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia sistemos programinės įrangos naujinio versija yra suderinama su toliau nurodytomis „Microsoft Windows“ versijomis:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Kompiuterio aparatinė įranga

Šiam sistemos programinės įrangos naujiniui reikalinga toliau nurodyta aparatinė įranga:
 • Vieta standžiajame diske: 500 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba daugiau
  Pastaba. prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.

Kita aparatinė įranga

 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Visiškai įkrauta įkraunamoji maitinimo elementų pakuotė NP-FZ100.
   Pastaba. Naujinimą galima atlikti, kai maitinimo elementų įkrovos lygis yra Akumuliatoriaus įkrovos lygis (trys padalos) arba daugiau.
   Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą maitinimo elementą.
 • USB kabelis įsigyjamas su fotoaparatu
  Pastaba. Garantijų dėl sėkmingo atnaujinimo naudojant kurį nors kitą USB kabelį nesuteikiama.

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbi informacija

 • Naudokite visiškai įkrautą įkraunamąją maitinimo elementų pakuotę NP-FZ100.
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; dėl staigaus maitinimo nutraukimo fotoaparatas gali nebeveikti.
 • Prieš pradėdami naujinimo procesą išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Fotoaparato nejunkite prie kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinimo priemonę:

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės atsisakymą spustelėkite [Download] (Atsisiųsti).
 3. Bus pradėtas failo [Update_ILCE6600V110.exe] atsisiuntimas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).
  Pastaba. Pagal standartinius „Internet Explorer“ nustatymus, naujinimo failas bus išsaugotas atsisiuntimų aplanke. Spustelėkite darbalaukio plytelę pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę suraskite atsisiųstą failą atsisiuntimų aplanke.

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas šiuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Dukart spustelėkite atsisiųstą failą [Update_ILCE6600V110.exe]. Kol kas fotoaparato nejunkite prie kompiuterio.
 3. Paleidžiama programa „System Software Updater“.
  Sistemos programinės įrangos naujinimo priemonė
 4. Įjunkite fotoaparatą.
 5. Vykdydami „System Software Updater“ lange pateikiamus nurodymus fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup [4] (sąranka) → USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinkta „Mass Storage“ (didelės talpos saugykla).
  Jei pasirinktas kitas režimas nei „Mass Storage“ (Didelės talpos atmintis), pasirinkite „Mass Storage“.
  Mass Storage
 6. Prijungus fotoaparatą prie kompiuterio pridedamu USB laidu fotoaparato LCD ekrane parodoma „USB Mode“ (USB režimas).
  Pastaba. Jei kompiuteris neranda įrenginio, kompiuterio ekrane parodomas pranešimas „Could not find the camera for this update“ (Nepavyko rasti fotoaparato, kuriam skirtas šis naujinys). Išbandykite tokius dalykus:
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.
  Kartais, kai fotoaparatas prijungiamas prie kompiuterio naudojant USB laidą, gali būti parodytas pranešimas, kuriame prašoma paleisti kompiuterį iš naujo.
  Tokiu atveju iš fotoaparato išimkite maitinimo elementų pakuotę, pakartotinai paleiskite kompiuterį ir vykdykite instrukcijas nuo 2. Paleiskite programą „System Software Updater“.
 7. Patikrinkite fotoaparato LCD ekraną ir spustelėkite [Next] (Toliau).
  Pastaba. Dabartinės versijos numeris ir atnaujintos versijos numeris nurodytas apatiniame kairiajame ekrano kampe. Patikrinę, ar dabartinė versija yra „Ver.1.00“, spustelėkite [Next] (Toliau). Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 1.10 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Tokiu atveju atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio ir spustelėkite [Finish] (Baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę, tada vėl ją įdėkite ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti
  Sistemos programinės įrangos naujinimo priemonė – dabartinė versija

  Atnaujinti nereikia
  Atnaujinti nereikia
 8. Spustelėkite [Next] (Toliau).
  Automatiškai nustatyti fotoaparatą iš naujo
 9. Automatiškai nustačius iš naujo pradedama naujinti ir pasirodo eigos juosta.
  SVARBU. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.
  Pastaba. Naujinimas truks apie 5 minučių.
  Naujinimo eigos juosta
 10. Naujinimui pasibaigus, fotoaparatas bus automatiškai paleistas iš naujo.
 11. Kai LCD ekranas vėl įjungiamas, spustelėkite [Finish] (Baigti) ir atjunkite USB laidą.
  Spustelėkite „Finish“ (Baigti)

  Pastaba. Paleidus iš naujo kartais parodomas duomenų atkūrimo įspėjimas. Tai normalu. Palaukite, kol šis įspėjimas išnyks.
  Atkuriami duomenys. Palaukite.

2 veiksmas. Patvirtinkite įrenginio sistemos programinės įrangos versiją.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup [6] (sąranka) → Version (versija)
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.
  Dabartinė sistemos programinės įrangos versija

Klausimai ir atsakymai

Naujinimas neužbaigiamas

Jei monitorius lieka juodas ilgiau nei 15 min., atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kad šią problemą išspręstumėte:

 1. Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio.
 2. Išimkite bateriją ir atjunkite kintamosios srovės adapterį iš fotoaparato, palikite jį kelioms minutėms, tada įstatykite bateriją vėl arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.
 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 4. Įjunkite fotoaparatą ir vėl atlikite diegimo procesą.