Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • HT-ZF9
SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Pašalinama problema, kai veikiant televizoriaus funkcijoms girdimas baltasis triukšmas, jei prijungta per ARC ir OPT
 • Pagerinamas „Amazon Alexa™“ ryšys

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Suteikiamas integruotojo „Chromecast“ palaikymas naudojant „Audio v1.40“
  • Pagerinamas integruotojo „Chromecast“ ryšys
 • Integruotojo „Chromecast“ palaikymas naudojant „Audio v1.36“
  • Pagerintas integruotojo „Chromecast“ ryšys
 • Galima naudoti „Spotify Connect“ net su nemokama paskyra (išskyrus Rusiją)
 • Suteikiamas „Amazon Alexa™“ kelių kambarių muzikos leidimo funkcijos palaikymas
  Pastaba. „Amazon Alexa“ neveikia kai kuriomis kalbomis ir tam tikrose šalyse / regionuose.
 • Pagerinamas HDMI® ryšys
 • Išsprendžiama problema, kai išjungiant kai kuriuos „PlayStation®4“ žaidimus girdimas garsas
 • Išsprendžiama tinklo įvykio problema, kuri kildavo 1.816 versijoje.
 • Suteikiamas „eARC“ funkcijos palaikymas
  Pastabos
  • „eARC“ – tai nauja HDMI 2.1 standartizuota funkcija, kuri suteikia naujausių garso formatų palaikymą (be garso formatų, kuriuos palaiko esama ARC funkcija).
  • „eARC“ funkcija suteikia galimybę mėgautis garso turiniu, pvz., „Dolby Atmos®-Dolby TrueHD®“ ir „DTS:X®“ arba kelių kanalų LPCM turiniu, kuris negali būti perduodamas naudojant ARC funkciją.
 • Pridedama „Amazon Alexa®“ funkcija
  Pastaba. „Amazon Alexa“ neveikia kai kuriomis kalbomis ir tam tikrose šalyse / regionuose.
 • Pagerinamas ryšys su kitų gamintojų televizoriais
 • Palaikomas „Spotify“ atkūrimas per „Spotify Connect“ (išskyrus Rusiją)
 • Palaikoma belaidė kelių kambarių funkcija

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • 2.315 versijos programinės aparatinės įrangos naujinys, skirtas HT-ZF9

Failo versija

 • 2.315

Failo dydis

 • 198 MB (208 124 246 baitai)

Išleidimo data

 • 27-08-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jūsų programinė aparatinė įranga jau gali būti atnaujinta, ypač jei turite naują pailgąjį garsiakalbį. Jei versijos numeris yra 2.315 arba didesnis, naujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar nustatytas „Sound Bar“ garsiakalbio įvesties šaltinis, prie kurio jis prijungtas, taigi, jei „Sound Bar“ garsiakalbis prijungtas prie lizdo HDMI2, pasirinkite įvesties šaltinį HDMI2.
 2. Įjunkite „Sound Bar“
 3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME (Pradžios ekranas) ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.
 4. Pradžios ekrane nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite [Setup] → [Advanced Settings] (Sąranka → Išplėstiniai nustatymai). Tada paspauskite mygtuką ENTER
 5. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių klavišais pasirinkite [System Settings] → [System Information] (Sistemos nustatymai → Sistemos informacija). Tada paspauskite mygtuką ENTER
 6. TV ekrane programinės aparatinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  Programinės įrangos versija 002.315 (1-ojo ir 2-ojo nulių programinės įrangos versijos numeryje galima nepaisyti) – jei versija yra 2.315 arba aukštesnė, vadinasi, naujausia programinės įrangos versija jau įdiegta.

Svarbi informacija

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, kitaip galite sugadinti HT-ZF9
 • Neišjunkite HT-ZF9 ir neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta naujinimas
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose
 • Kol siunčiama ir naujinama programinė įranga, neatjunkite maitinimo laido arba tinklo (LAN) kabelio.
 • Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido. Jei taip padarysite, sugadinsite sistemą.

HT-ZF9 programinę įrangą galite atnaujinti 2 paprastais būdais:

Ko reikia?Kodėl rinktis šį būdą?
Internetas / tinklas
***REKOMENDUOJAMA***
 • Eterneto kabelį prijunkite prie „Sound Bar“ garsiakalbio ir interneto.
 • Jei norite patikrinti, ar „Sound Bar“ garsiakalbis prijungtas:
  • veikiančio interneto ryšio
  • suderinamo TV
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
USB saugojimo įrenginys
 • Kompiuterio
 • USB saugojimo įrenginio
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Atsisiųsti ir įdiegti

HT-ZF9 naujinimas internetu

Šį būdą rekomenduojame kaip paprasčiausią naujinimo būdą. Paprastai jis trunka apie 15–30 min. Pirmiausia nustatykite įrangą, tada internetu į HT-ZF9 atsisiųskite naujinį.

Ko reikia

 • Eterneto kabelį prijunkite prie „Sound Bar“ garsiakalbio ir interneto.
 • Jei norite patikrinti, ar „Sound Bar“ garsiakalbis prijungtas:
  • veikiančio interneto ryšio (užmezgamas naudojant eterneto kabelį arba belaidžio ryšio maršruto parinktuvą)
  • suderinamo TV

Paruoškite įrangą

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas „Sound Bar“. (Jei „Sound Bar“ prijungtas prie prievado HDMI 2, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2)
 2. Prijunkite „Sound Bar“ prie interneto šaltinio naudodami eterneto kabelį.
 3. Įjunkite pailgąjį garsiakalbį.
 4. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką [HOME] ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Meniu [Home] (Pradžios ekranas) nuotolinio valdymo pulto rodyklių klavišais pasirinkite [Setup] → [Advanced Settings] → [Software Update] → [Network Update]. (Sąranka → Išplėstiniai nustatymai → Programinės įrangos naujinimas → Naujinimas per tinklą) ir paspauskite [Enter] (Įvesti).
 2. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 002.315] (Atnaujinkite į naują programinės įrangos versiją. Naujinant niekada neatjunkite maitinimo. Dabartinė versija 00x.xxx Nauja versija 002.315). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [OK] ir paspauskite [ENTER].
 3. Televizoriaus ekrane pasirodo pranešimas [Update Caution] (Įspėjimas apie naujinimą). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [OK] ir paspauskite [ENTER].
 4. „Sound Bar“ garsiakalbis atsisiunčia programinės aparatinės įrangos duomenis iš interneto.
 5. Baigus atsisiųsti „Sound Bar“ paleidžiamas iš naujo ir pradedamas pagrindinio įrenginio naujinimas. Pagrindinio įrenginio naujinimo metu priekiniame skydelyje rodoma naujinimo eiga [XX%].
 6. Atnaujinus pagrindinį įrenginį, jis vėl automatiškai paleidžiamas iš naujo. Tada prireikus pradedami naujinti žemųjų dažnių arba galiniai garsiakalbiai.
 7. Kai televizoriaus ekrane pasirodo pranešimas apie baigimą, vadinasi, naujinimas baigtas.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra 2.315, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kilo problemų internetu naujinant „Sound Bar“ garsiakalbio programinę aparatinę įrangą.

 • TV ekrane rodomas pranešimas [The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet.] (Įrenginys neprijungtas prie tinklo. Jei norite atnaujinti, pailgąjį garsiakalbį reikia prijungti prie interneto).
  1. Kelvedis ir visi prie jo ir „Sound Bar“ garsiakalbio prijungti įrenginiai yra įjungti.
  2. „Sound Bar“ garsiakalbis prie kelvedžio prijungtas tinkamu kabeliu (tiesiu arba susieinančiu).
  3. Tinkamai prijungti visi „Sound Bar“ garsiakalbį su kelvedžiu jungiantys kabeliai.
  4. Bandykite atnaujinti dar kartą

  Jei nepavyksta atnaujinti programinės įrangos, bandykite naujinti naudodami USB atmintuką.

 • Prasidėjus naujinimo internetu procesui rodomas pranešimas [Download capacity: televizoriaus ekrane rodoma xxxxxxKB/xxxxxKB ir xx%], bet eigos juosta ekrane nesikeičia.

  Atsižvelgiant į tinklo ryšį, naujinimas internetu gali ilgai užtrukti (iki 60 minučių). Todėl bus rodomas pranešimas [Download capacity: televizoriaus ekrane rodoma xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%], o eigos juosta ilgai nesikeičia.
 • Naujinant internetu TV ekrane rodomas pranešimas [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Nepavyksta patvirtinti prisijungimo būsenos. Nepavyksta prisijungti prie serverio. Bandykite dar kartą vėliau.) ir nepavyksta atnaujinti programinės aparatinės įrangos.
  • Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas.
  • Įsitikinkite, kad nurodėte, ar „Sound Bar“ garsiakalbiui priskirtas atskiras IP adresas tinklo nustatymų dalyje. (Jei naudojate tarpinį serverį, tarpinio serverio lauke įveskite tarpinio serverio IP adresą, o ne tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio vardą.)
  • Pabandykite atnaujinti dar kartą.
 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas.
  Įjunkite „Sound Bar“ garsiakalbį ir pabandykite naujinti dar kartą.
 • Naujinama ilgiau nei 60 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  Jei „Sound Bar“ garsiakalbis prie tinklo prijungtas belaidžiu ryšiu, pabandykite jį prie tinklo prijungti kabeliu ir pabadykite procedūrą pakartoti.
  Jei problema išlieka, galbūt tinklu per lėtai perduodami duomenys. Tokiu atveju sistemą bandykite atnaujinti naudodami atmintuką.
 • TV ekrane rodomas pranešimas [Already Updated] (Jau atnaujinta).
  „Sound Bar“ garsiakalbyje įdiegta programinės aparatinės įrangos versija yra naujausia

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Naujinant, jei įmanoma, geriau naudotis internetu. Jei tai neįmanoma, rinkitės šį būdą. Naujinio failą turėsite atsisiųsti į kompiuterį, perkelti jį į USB atmintinę, o tada – į HT-ZF9.

Pasiruošimas atnaujinti programinę aparatinę įrangą

Prieš atsisiųsdami programinę aparatinę įrangą įsitikinkite, kad kompiuteryje veikia kuri nors iš nurodytų operacinių sistemų, ir pasiruoškite USB atmintinę.

Operacinės sistemos

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite į kompiuterį Z9HT2-2_315.zip ir įsidėmėkite katalogą, į kurį jis siunčiamas.
 3. Kompiuteryje raskite failą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Properties. (Ypatybės.) Patikrinkite, ar dydis yra 198 MB (208 124 246 baitai).
Perkelkite naujinių failus į USB saugojimo įrenginį
 1. Išskleiskite naujinio failą iš Z9HT2-2_315.zip failo.
  • „Mac OS X®“ operacinėje sistemoje:
   1. Eikite į vietą, į kurią buvo atsisiųstas failas, ir dukart spustelėkite Z9HT2-2_315.zip failą.
   2. Sukuriamas naujas failas, kurio pavadinimas „F_Z9HT2.UPG“.
  • „Microsoft® Windows®“ 10/8.1 operacinės sistemos:
   1. Eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Z9HT2-2_315.zip failą, tada spustelėkite „Extract All“ (Išskleisti viską).
    Pastaba. „Windows® 8.1“ ir „Windows® 10“ operacinėje sistemoje pagal numatytuosius „Internet Explorer®“ nustatymus failas bus išsaugotas atsisiuntimų aplanke. Jei norite surasti atsisiuntimų aplanką, pradžios ekrane spustelėkite pavadinimą „Desktop“ (Darbalaukis) ir suraskite atsisiųstą failą naudodami „Windows Explorer“.
   2. Lange „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus) spustelėkite „Extract“ (Išskleisti).
   3. Sukuriamas naujas failas, kurio pavadinimas „F_Z9HT2.UPG“.
 2. Prijunkite prie kompiuterio suderinamą USB saugojimo įrenginį.
 3. Perkelkite F_Z9HT2.UPG failą į USB atmintinę:
  • „Mac OS X®“ operacinėje sistemoje:
   1. Nuvilkite F_Z9HT2.UPG failą į šakninį USB įrenginio aplanką.
  • „Windows“ operacinėje sistemoje:
    Eikite į katalogą, kuriame failas buvo sukurtas, ir dešiniuoju mygtuku spustelėkite F_Z9HT2.UPG failą.
   1. Meniu spustelėkite „Send To...“ (Siųsti į), tada spustelėkite diską, kuris atitinka USB įrenginį (pvz., „Removable Disk E:“).
   2. F_Z9HT2.UPG failas nukopijuojamas į USB įrenginį.
  Pastaba. Nukopijavus failą ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus failo vardą, atnaujinti nepavyks.
 4. Nukopijavę F_Z9HT2.UPG failą, atjunkite USB įrenginį nuo kompiuterio.
Perkelkite naujinį į HT-ZF9

Pirmiausia parenkite įrangą, tada perkelkite naujinį į HT-ZF9.

Paruoškite įrangą
 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas „Sound Bar“. (Jei „Sound Bar“ prijungtas prie prievado HDMI 2, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2)
 2. Įjunkite „Sound Bar“
 3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.
 4. Prijunkite USB su F_Z9HT2.UPG failu.
Perkelkite naujinį
 1. Meniu [Home] (Pradžios ekranas) nuotolinio valdymo pulto rodyklių klavišais pasirinkite [Setup] → [Advanced Settings] → [Software Update] → [USB Update]. (Sąranka → Išplėstiniai nustatymai → Programinės įrangos naujinimas → Naujinimas iš USB) ir paspauskite [Enter] (Įvesti).
 2. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 002.315] (Atnaujinkite į naują programinės įrangos versiją. Naujinant niekada neatjunkite maitinimo. Dabartinė versija xxx.xxx Nauja versija 002.315). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [OK] ir paspauskite [ENTER].
 3. Televizoriaus ekrane pasirodo pranešimas [Update Caution] (Įspėjimas apie naujinimą). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [OK] ir paspauskite [ENTER].
 4. „Sound Bar“ garsiakalbis atsisiunčia programinės aparatinės įrangos duomenis iš USB atmintinės.
 5. Baigus atsisiųsti „Sound Bar“ paleidžiamas iš naujo ir pradedamas pagrindinio įrenginio naujinimas. Pagrindinio įrenginio naujinimo metu priekiniame skydelyje rodoma naujinimo eiga [XX%].
 6. Atnaujinus pagrindinį įrenginį, jis vėl automatiškai paleidžiamas iš naujo. Tada prireikus pradedami naujinti žemųjų dažnių arba galiniai garsiakalbiai.
 7. Kai televizoriaus ekrane pasirodo pranešimas apie baigimą, vadinasi, naujinimas baigtas.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra 2.315, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kyla problemų naujinant „Sound Bar“ programinę aparatinę įrangą per kompiuterį ir USB atmintinę.

 • Priekinio skydelio ekrane pakaitomis mirksi „UPDT“ ir „ERROR“.
  1. Išjunkite sistemą ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
  2. Įjunkite „Sound Bar“ garsiakalbio maitinimą.
  3. Išmėginkite naujinimo naudojant USB atmintuką būdą.

 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas
  Įjunkite „Sound Bar“ maitinimą ir dar kartą atlikite naujinimo iš USB atmintinės procedūrą.

 • Nepavyksta išskleisti iš naujinimo svetainės atsisiųsto naujinio failo Z9HT2-2_315.zip.
  Ar pavyko atsisiųsti failą? Panaikinkite failą ir pabandykite atsisiųsti jį iš naujo.

 • Naujinama ilgiau nei 60 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite.
  2. Įjunkite „Sound Bar“
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą