Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • HT-XF9000
SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Pašalinama problema, kai sistemoje „Apple® Mac OS®“ per „Bluetooth®“ garso funkciją girdimas spigus arba varpo skambesį primenantis garsas
 • Sustiprinamas „Bluetooth“ funkcijos saugumas
 • Pagerinamas HDMI® ryšys

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Pagerinamas HDMI® ryšys
 • Išsprendžiama problema, kai išjungiant kai kuriuos „PlayStation®4“ žaidimus girdimas garsas
 • Suteikiamas „eARC“ funkcijos palaikymas.
  Pastabos
  • „eARC“ – tai nauja HDMI 2.1 standartizuota funkcija, kuri suteikia naujausių garso formatų palaikymą (be garso formatų, kuriuos palaiko esama ARC funkcija).
  • „eARC“ funkcija suteikia galimybę mėgautis garso turiniu, pvz., „Dolby Atmos®-Dolby TrueHD®“ ir „DTS:X®“ arba kelių kanalų LPCM turiniu, kuris negali būti perduodamas naudojant ARC funkciją
 • Pagerinamas ryšys su kitų gamintojų televizoriais

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • 2.155 versijos programinės aparatinės įrangos naujinys, skirtas HT-XF9000

Failo versija

 • 2.155

Failo dydis

 • 87.2 MB (91 496 041 baitai)

Išleidimo data

 • 27-08-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jūsų programinė aparatinė įranga jau gali būti atnaujinta, ypač jei turite naują pailgąjį garsiakalbį. Jei versijos numeris yra 2.155 arba didesnis, naujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar pasirinkta įvestis, prie kurios prijungtas jūsų pailgasis garsiakalbi, t. y., jei garsiakalbis prijungtas prie HDMI 2 lizdo, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2.
 2. Įjunkite pailgąjį garsiakalbį.
 3. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką HOME ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.
 4. Pradžios ekrane nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais pasirinkite [Setup] → [Advanced Settings] (Sąranka → Išplėstiniai nustatymai). Tada paspauskite mygtuką ENTER.
 5. Pažymėkite [System Information] (Sistemos informacija) ir paspauskite mygtuką ENTER.
 6. TV ekrane programinės aparatinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  Programinės įrangos versija 002.155 (1-ojo ir 2-ojo nulių programinės įrangos versijos numeryje galima nepaisyti) – jei versija yra 2.155 arba aukštesnė, vadinasi, naujausia programinės įrangos versija jau įdiegta.

Svarbi informacija

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, kitaip galite sugadinti savąjį HT-XF9000.
 • Naujinimo metu nebandykite HT-XF9000 išjungti arba atjungti nuo maitinimo.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodomi instrukcijose.
 • Programinę įrangą atsisiunčiant ir naujinant nebandykite atjungti maitinimo laido.
 • Maitinimo laido neatjunkite tol, kol nebus baigtas naujinimo procesas. Kitaip sistema gali sugesti.

Atsisiųsti ir įdiegti

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Naujinio failą atsisiųskite į kompiuterį, perkelkite jį į USB atmintinę, tada – į HT-XF9000.

Pasiruošimas atnaujinti programinę aparatinę įrangą

Prieš atsisiųsdami programinę aparatinę įrangą įsitikinkite, kad kompiuteryje veikia kuri nors iš nurodytų operacinių sistemų, ir pasiruoškite USB atmintinę.

Operacinės sistemos

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite failą X9HT1-2_155.zip į kompiuterį – prisiminkite, kurioje vietoje jį išsaugojote.
 3. Kompiuteryje raskite failą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Properties. (Ypatybės.) Patikrinkite, ar jo dydis yra 87.2 MB (91 496 041 baitai).
Perkelkite naujinių failus į USB saugojimo įrenginį
 1. Išskleiskite naujinio failą iš X9HT1-2_155.zip failo.
  • „Mac OS X®“ operacinėse sistemose:
   1. Eikite į vietą, kurioje buvo išsaugotas failas, ir dukart spustelėkite X9HT1-2_155.zip failą.
   2. Sukuriamas naujas failas, kurio pavadinimas „F_X9HT1.UPG“.
  • „Microsoft® Windows®“ 10/8.1 operacinėse sistemose:
   1. Eikite į katalogą, kuriame buvo išsaugotas failas, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite X9HT1-2_155.zip failą, tada spustelėkite „Extract All“ (Išskleisti viską).
    Pastaba. „Windows® 8.1“ ir „Windows® 10“ operacinėje sistemoje pagal numatytuosius „Internet Explorer®“ nustatymus failas bus išsaugotas atsisiuntimų aplanke. Jei norite surasti atsisiuntimų aplanką, pradžios ekrane spustelėkite pavadinimą „Desktop“ (Darbalaukis) ir suraskite atsisiųstą failą naudodami „Windows Explorer“.
   2. Lange „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus) spustelėkite „Extract“ (Išskleisti).
   3. Sukuriamas naujas failas, kurio pavadinimas „F_X9HT1.UPG“.
 2. Prijunkite prie kompiuterio suderinamą USB saugojimo įrenginį.
 3. Perkelkite F_X9HT1.UPG failą į USB atmintinę:
  • „Mac OS X®“ operacinėse sistemose:
   1. Nuvilkite F_X9HT1.UPG failą į šakninį USB įrenginio aplanką.
  • „Windows“ operacinėse sistemose:
   Eikite į katalogą, kuriame failas buvo sukurtas, ir dešiniuoju mygtuku spustelėkite F_X9HT1.UPG failą.
   1. Meniu spustelėkite „Send To...“ (Siųsti į), tada spustelėkite diską, kuris atitinka USB įrenginį (pvz., „Removable Disk E:“).
   2. F_X9HT1.UPG failas nukopijuojamas į USB įrenginį.
  Pastaba. Nukopijavus failą ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus failo vardą, atnaujinti nepavyks.
 4. Nukopijavę F_X9HT1.UPG failą, atjunkite USB įrenginį nuo kompiuterio.
Perkelkite naujinį į HT-XF9000

Pirmiausia parenkite įrangą, tada perkelkite naujinį į HT-XF9000.

Paruoškite įrangą
 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar pasirinkta įvestis, prie kurios prijungtas pailgasis garsiakalbis. (Jei pailgasis garsiakalbis prijungtas prie prievado HDMI 2, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2)
 2. Įjunkite pailgąjį garsiakalbį.
 3. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką HOME ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.
 4. Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra failas F_X9HT1.UPG.
Perkelkite naujinį
 1. Ekrane [Home] (Pradžia) rodyklių mygtukais nuotolinio valdymo pulte pasirinkite [Setup] → [Advanced Settings] → [Software Update] (Sąranka → Išplėstiniai nustatymai → Programinės įrangos naujinimas), tada paspauskite [Enter].
 2. TV ekrane bus pateiktas pranešimas Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 002.155] (Atnaujinkite į naują programinės įrangos versiją. Naujinant niekada neatjunkite maitinimo. Dabartinė versija xxx.xxx Nauja versija 002.155). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 3. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [Update Caution] (Įspėjimas apie naujinimą). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [OK] ir paspauskite [ENTER].
 4. Pailgasis garsiakalbis atsisiunčia programinės aparatinės įrangos duomenis iš USB atmintinės.
 5. Atsisiuntus pailgasis garsiakalbis paleidžiamas iš naujo ir pradedamas pagrindinio įrenginio naujinimas. Kol naujinamas pagrindinis įrenginys, LED indikatorius rodo naujinimo eigą.
 6. Kai pagrindinis įrenginys atnaujinamas, pailgasis garsiakalbis automatiškai iš naujo paleidžiamas dar kartą. Jei reikia, tada pradedamas žemųjų dažnių arba galinių garsiakalbių naujinimas.
 7. Kai televizoriaus ekrane parodomas pranešimas apie baigimą, vadinasi, naujinimas baigtas.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra 2.155, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kyla problemų naujinant „Sound Bar“ programinę aparatinę įrangą per kompiuterį ir USB atmintinę.

 • Pakaitomis mirksi LED lemputės TV, BLUETOOTH, USB, HDMI ir ANALOG.
  Įvyko naujinimo klaida.
  1. Išjunkite sistemą ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
  2. Palaukite bent 10 sek., tada vėl prijunkite maitinimo laidą ir vėl įjunkite maitinimą.
  3. Dar kartą pabandykite atnaujinti per USB atmintinę.

 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas
  Įjunkite pailgojo garsiakalbio maitinimą ir dar kartą atlikite naujinimo iš USB atmintinės procedūrą.

 • Nepavyksta išskleisti iš naujinimo svetainės atsisiųsto naujinio failo X9HT1-2_155.zip.
  Ar pavyko atsisiųsti failą? Panaikinkite failą ir pabandykite atsisiųsti jį iš naujo.

 • Naujinama ilgiau nei 60 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite.
  2. Įjunkite pailgąjį garsiakalbį.
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą