PALAUKITE – prieš atsisiųsdami šį failą, perskaitykite skyrių „Būtini failai“.

Būtini atsisiuntimai

Jei nenurodoma kitaip, toliau pateikiamus failus reikia įdiegti PRIEŠ ILCE-7RM4 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 1.20 versija („Mac“), kad viskas veiktų tinkamai. Jei pateikiamas daugiau nei vienas būtinas failas, įdiekite juos šiame puslapyje nurodyta tvarka.

Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • ILCE-7RM4

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Suteikiamas LA-EA5 A tvirtinimo adapterio palaikymas (parduodama atskirai) (pridėta 2020-09-03)
  • LA-EA5 A tvirtinimo adapteris palaiko visus A tipo tvirtinimo objektyvus
  • Visiškas palaikymas suteikiamas židinio plokštumos fazių aptikimo AF bei AF ir didelės spartos nepertraukiamo fotografavimo funkcijoms
  • Dengiama plati židinio plokštumos fazių aptikimo AF sritis
  • AF funkcijos su objektų aptikimu, įskaitant akių AF realiuoju laiku (žmonės, gyvūnai) ir sekimą realiuoju laiku
  • AF/AE sekimas nepertraukiamo fotografavimo režimu 11 kadr./sek. sparta
  Pastabos
  • Su STF objektyvais veikia tik rankinis fokusavimas
  • Telekonvertavimo objektyvai nepalaikomi naudojant bet kuriuos A tvirtinimo adapterius
  • Automatinis fokusavimas veikia tik filmavimo režimu, kai naudojamas LA-EA5 A tvirtinimo adapteris
  • Naudojant AE sekimą, diafragma yra fiksuota pirmajame kadre, o užrakto greitis ir ISO naudojami ekspozicijai reguliuoti
  Daugiau informacijos apie atnaujintos funkcijos naudojimą rasite žinyne.
 • Geresnis automatinis fokusavimas (AF), kai filmai įrašomi naudojant FE 12–24 mm F2.8 GM (SEL1224GM) objektyvą
 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Šiame naujinyje yra šie privalumai ir patobulinimai.

 • Suteikiama galimybė naudoti „My Menu“, kuriame galima išsaugoti arba įkelti pasirinktinius fotoaparato nustatymus
 • Pridėta funkcija „Išorinis blykstės nustatymas“:
  ši funkcija suteikia galimybę tiesiogiai fotoaparate konfigūruoti prijungtos blykstės ar belaidės radijo ryšio sistemos (paraduodama atskirai) nustatymus.
  Suderinamų blyksčių modeliai
  • HVL-F60RM (kai blykstės programinės aparatinės įrangos versija yra 2.00 ar naujesnė)
  • HVL-F45RM (kai blykstės programinės aparatinės įrangos versija yra 2.00 ar naujesnė)
  Suderinamas belaidis radijo ryšio valdiklis:
  • FA-WRC1M (kai programinės aparatinės įrangos versija yra 3.00 ar naujesnė)

  Dėl išsamesnės informacijos žr. pagalbos vadovą:

 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • ILCE-7RM4 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 1.20 versija („Mac“)

Failo versija

 • 1.20

Failo dydis

 • 350.7 MB (350 744 636 baitai)

Išleidimo data

 • 06-08-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 1.20, naujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup subpage [6] ([6] nustatymų puslapio dalis) → Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

  Sistemos programinės įrangos versija

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodytomis „Mac“ versijomis:

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:

 • Tuščia vieta standžiajame diske: 600 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.

Kita aparatinė įranga

 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  Visiškai įkrauta įkraunamoji maitinimo elementų pakuotė NP-FZ100.
  Pastaba. Naujinimą galima atlikti, kai maitinimo elementų įkrovos lygis yraAkumuliatoriaus įkrovos lygis(trys padalos) arba daugiau. Mes rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą maitinimo elementą. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą, nuimkite vertikaliąją rankeną.
 • USB laidas parduodamas su fotoaparatu
  Pastaba. Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbi informacija

 • prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Naudokite visiškai įkrautą įkraunamąją maitinimo elementų pakuotę (NP-FW100).
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; dėl staigaus maitinimo nutraukimo fotoaparatas gali nebeveikti.
 • Prieš pradėdami naujinimo procesą išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Sistemos programinės įrangos naujinimas truks apie 15 min. Pasirūpinkite, kad šio proceso metu kompiuteryje nebūtų įjungtas miego režimas.
  Jei kompiuteris pereis į miego režimą, o naujinimas bus pertrauktas, visą naujinimą procesą reikės pradėti iš naujo.
 • Sistemos programinės įrangos naujinimo programos meniu nebandykite atidaryti „About This System Software Updater“ (Apie šią „System Software Updater“), nes dėl to gali užstrigti naujinimo programinė įranga.
 • Fotoaparato nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.
 • Kol kas nejunkite fotoaparato prie kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinimo priemonę:

 1. Perskaitę atsakomybės atsisakymą spustelėkite „Atsisiųsti“.
 2. Bus pradėtas failo [Update_ILCE7RM4V120.dmg] atsisiuntimas.
 3. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas šiuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą failą [Update_ILCE7RM4V120.dmg]. Šiuo metu jokiu būdu neprijunkite fotoaparato.
  Pastaba. Jei fotoaparatą esate prijungę prie kompiuterio, prieš tęsdami procedūrą jį atjunkite.
 3. [Update_ILCE7RM4V120] išskleidžiamas.
 4. Dukart spustelėkite [UpdateSetting Tool] piktogramą. „UpdateSetting“ įrankis
 5. Kad atsisiųstumėte branduolio plėtinį, pranešimas ragina jus leisti programai atlikti pakeitimus. Įveskite administratoriaus paskyros slaptažodį.
  Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį

  Kai parodomas sistemos pranešimas, pasirodo saugumo ir privatumo ekranas.
  • Jei prieš parodant „Saugumas ir privatumas“ parodomas toliau pateikiamas pranešimas, paspauskite mygtuką [OK].
   Paspauskite mygtuką OK
  • Ekrane „Saugumas ir privatumas“ atidarykite skirtuką „Bendra“ ir leiskite nuskaityti „Sony Corporation“ sistemos programinę įrangą.
   Saugumo ir privatumo ekranas
   Pastaba. Jei anksčiau esate tam davę leidimą, saugumo ir privatumo ekranas nebus rodomas.
  • Jei spustelėjus mygtuką [Allow] (Leisti) jūsų paprašoma iš naujo paleisti „macOS“, paleiskite sistemą iš naujo ir grįžkite į naujinimo procedūros pradžią.
  • Jei saugumo ir privatumo ekranas nepradingsta, langą uždarykite.
  • Jei ir pranešimas, ir saugumo ir privatumo ekranas nepradingsta, abu langus uždarykite mygtuku [OK].
   Užblokuoto sistemos plėtinio ekranas

 6. Fotoaparatą prijunkite prie kompiuterio.
  • Bus parodytas USB ryšio dialogo langas.
   Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB laidu.
  • Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami USB laidą (pridedama). Fotoaparato LCD monitoriuje rodomas užrašas „USB Mode“ (USB režimas).
   Pastaba. Jei USB laidas buvo prijungtas prieš pasirodant dialogo langui, kuriame nurodoma prijungti USB, atjunkite USB laidą ir vėl pradėkite nuo 1 veiksmo. Paleiskite naujinimo priemonę.
  • Spustelėkite [OK] (gerai). Jei parodomas pranešimas, uždarykite mygtuku [OK].
   Paspauskite mygtuką OK
   Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.

 7. Bus paleista sistemos programinės įrangos naujinimo programa.
  Sistemos programinės įrangos naujinimo priemonė
  Pastaba. Jei sistemos programinės įrangos naujinimo programa nepaleidžiama, dukart [Update_ILCE7RM4V120] - [Resources] aplanką spustelėkite [System Software Updater].

 8. Įjunkite fotoaparatą.
 9. Vykdydami sistemos programinės įrangos naujinimo programos lange pateikiamus nurodymus fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup subpage [4] (4 nustatymų puslapio dalis) → USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinkta „Mass Storage“ (didelės talpos saugykla). Jei pasirinktas kitas režimas nei „Mass Storage“ (Didelės talpos atmintis), pasirinkite „Mass Storage“.
  Setup[4] - Mass Storage

 10. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB kabelį. USB režimas pasirodo kameros LCD ekrane.
  Pastaba. Jei kompiuteris neranda įrenginio, kompiuterio ekrane parodomas pranešimas „Could not find the camera for this update“ (Nepavyko rasti fotoaparato, kuriam skirtas šis naujinys). Išbandykite tokius dalykus:
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.

  Kartais, kai fotoaparatas prijungiamas prie kompiuterio naudojant USB laidą, gali būti parodytas pranešimas, kuriame prašoma paleisti kompiuterį iš naujo.
  Jei taip nutiktų, iš fotoaparato išimkite maitinimo elementų pakuotę, pakartotinai paleiskite kompiuterį ir vykdykite instrukcijas nuo 1 žingsnio. Paleiskite naujinimo priemonę.

 11. Spustelėkite [Next] (Pirmyn). Dabartinės versijos numeris ir atnaujintos versijos numeris nurodytas apatiniame kairiajame ekrano kampe.Įsitikinę, kad dabartinė programinės įrangos versija yra 1.10 arba ankstesnė, spustelėkite „Next“ (Pirmyn). Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 1.20 arba naujesnė, atnaujinti nereikia.Tokiu atveju atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio ir spustelėkite „Finish“ (baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę, tada vėl ją įdėkite ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti
  Dabartinės ir atnaujintos versijų numeriai

  Atnaujinti nereikia
  Atnaujinti nereikia

 12. Fotoaparatas bus nustatytas iš naujo automatiškai.
  Bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
  Fotoaparatas automatiškai nustatomas iš naujo
  Pastaba. Įkėlimo piktograma gali būti nerodoma – tai priklauso nuo naudojamos OS versijos.

 13. Paleiskite naujinimą.
  Po automatinio nustatymo iš naujo parodomas toliau pateikiamas ekranas ir pradedamas naujinimas. Naujinimo proceso metu rodoma eigos juosta (apie 15 min.).
  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.
  Naujinimo eigos juosta

 14. Užbaikite naujinimą.
  Baigus naujinti fotoaparatas bus automatiškai paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad fotoaparatas įjungtas, ir palaukite, kol įsijungs LCD ekranas. Įsijungus LCD ekranui, spustelėkite „Finish“ (baigti) ir atjunkite USB laidą.
  Spustelėkite „Finish“ (Baigti)
  Pastaba. Paleidus iš naujo kartais parodomas duomenų atkūrimo įspėjimas. Tai normalu. Palaukite, kol šis įspėjimas išnyks.
  Atkuriami duomenys. Palaukite.

2 veiksmas. Patvirtinkite įrenginio sistemos programinės įrangos versiją.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup subpage 6 (6 nustatymų puslapis) → Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.
  Atnaujinta sistemos programinės įrangos versija

Klausimai ir atsakymai

Naujinimas neužbaigiamas, o fotoaparatas užstringa

Jei monitorius lieka juodas ilgiau nei 15 min., atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kad šią problemą išspręstumėte:

 1. Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio.
 2. Išimkite bateriją ir atjunkite kintamosios srovės adapterį iš fotoaparato, palikite jį kelioms minutėms, tada įstatykite bateriją vėl arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.
 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 4. Įjunkite fotoaparatą ir vėl atlikite diegimo procesą.