Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • ILCE-7RM4

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Suteikiamas LA-EA5 A tvirtinimo adapterio palaikymas (parduodama atskirai) (Pridėta 2020-09-03)
  • LA-EA5 A tvirtinimo adapteris palaiko visus A tipo tvirtinimo objektyvus
  • Visiškas palaikymas suteikiamas židinio plokštumos fazių aptikimo AF bei AF ir didelės spartos nepertraukiamo fotografavimo funkcijoms
  • Dengiama plati židinio plokštumos fazių aptikimo AF sritis
  • AF funkcijos su objektų aptikimu, įskaitant akių AF realiuoju laiku (žmonės, gyvūnai) ir sekimą realiuoju laiku
  • AF/AE sekimas nepertraukiamo fotografavimo režimu 11 kadr./sek. sparta
  Pastabos
  • Su STF objektyvais veikia tik rankinis fokusavimas
  • Telekonvertavimo objektyvai nepalaikomi naudojant bet kuriuos A tvirtinimo adapterius
  • Automatinis fokusavimas veikia tik filmavimo režimu, kai naudojamas LA-EA5 A tvirtinimo adapteris
  • Naudojant AE sekimą, diafragma yra fiksuota pirmajame kadre, o užrakto greitis ir ISO naudojami ekspozicijai reguliuoti
  Daugiau informacijos apie atnaujintos funkcijos naudojimą rasite žinyne.
 • Geresnis automatinis fokusavimas (AF), kai filmai įrašomi naudojant FE 12–24 mm F2.8 GM (SEL1224GM) objektyvą
 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Šiame naujinyje yra šie privalumai ir patobulinimai.

 • Suteikiama galimybė naudoti „My Menu“, kuriame galima išsaugoti arba įkelti pasirinktinius fotoaparato nustatymus
 • Pridėta funkcija „Išorinis blykstės nustatymas“:
  ši funkcija suteikia galimybę tiesiogiai fotoaparate konfigūruoti prijungtos blykstės ar belaidės radijo ryšio sistemos (paraduodama atskirai) nustatymus.
  Suderinamų blyksčių modeliai
  • HVL-F60RM (kai blykstės programinės aparatinės įrangos versija yra 2.00 ar naujesnė)
  • HVL-F45RM (kai blykstės programinės aparatinės įrangos versija yra 2.00 ar naujesnė)
  Suderinamas belaidis radijo ryšio valdiklis:
  • FA-WRC1M (kai programinės aparatinės įrangos versija yra 3.00 ar naujesnė)

  Dėl išsamesnės informacijos žr. pagalbos vadovą:

 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • ILCE-7RM4 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 1.20 versija („Windows“)

Failo versija

 • 1.20

Failo dydis

 • 337 MB (353 729 744 baitai)

Išleidimo data

 • 06-08-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 1.20, naujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup subpage [6] ([6] nustatymų puslapio dalis) → Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

  Sistemos programinės įrangos versija

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Kompiuterio aparatinė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:
 • Vieta standžiajame diske: 500 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba daugiau
  Pastaba: prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.

Kita aparatinė įranga

 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Visiškai įkrauta įkraunamoji maitinimo elementų pakuotė NP-FZ100.
   Pastaba. Naujinimą galima atlikti, kai maitinimo elementų įkrovos lygis yra Akumuliatoriaus įkrovos lygis (trys padalos) arba daugiau. Mes rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą maitinimo elementą. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą, nuimkite vertikaliąją rankeną.
 • USB laidas pateikiamas su fotoaparatu
  Pastaba: Garantijų dėl sėkmingo atnaujinimo naudojant kurį nors kitą USB kabelį nesuteikiama.

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbi informacija

 • Naudokite visiškai įkrautą įkraunamąją maitinimo elementų pakuotę NP-FZ100.
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; dėl staigaus maitinimo nutraukimo fotoaparatas gali nebeveikti.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Fotoaparato nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinį

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės atsisakymą spustelėkite „Atsisiųsti“.
 3. Bus pradėtas failo [Update_ILCE7RM4V120.exe] atsisiuntimas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

  Pastaba „Windows 8.1 / 10“ vartotojams:
  Pagal standartinius „Internet Explorer“ nustatymus, naujinimo failas bus išsaugotas atsisiuntimų aplanke. Spustelėkite darbalaukio plytelę pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę suraskite atsisiųstą failą atsisiuntimų aplanke.

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_ILCE7RM4V120.exe] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Paleidžiama programa „System Software Updater“.

  Sistemos programinės įrangos naujinimo priemonė

 4. Įjunkite fotoaparatą.
 5. Vykdydami „System Software Updater“ lange pateikiamus nurodymus fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup subpage [4] ([4] nustatymų puslapio dalis) → USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinkta „Mass Storage“ (didelės talpos saugykla).
  Jei pasirinktas kitas nei Mass Storage (Didelės talpos atmintis) režimas, pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis).

  Stage[4] – didelės talpos saugykla

 6. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą. USB režimas pasirodo kameros LCD ekrane.
  Pastaba. Kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio, išsijungia fotoaparato LCD ekranas. Pereikite prie kito žingsnio.
  Jei fotoaparato LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš toliau nurodytų būdų.
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.
  Kartais, kai fotoaparatas prijungiamas prie kompiuterio naudojant USB laidą, gali būti parodytas pranešimas, kuriame prašoma paleisti kompiuterį iš naujo.
  Tokiu atveju iš fotoaparato išimkite maitinimo elementų pakuotę, pakartotinai paleiskite kompiuterį ir vykdykite instrukcijas nuo 1 žingsnio. Paleiskite naujinimo priemonę.
 7. Patikrinkite fotoaparato LCD ekraną ir spustelėkite „Next“ (toliau). Dabartinės versijos numeris ir atnaujintos versijos numeris nurodytas apatiniame kairiajame ekrano kampe. Įsitikinę, kad turima programinės įrangos versija yra „Ver.1.10“ arba ankstesnė, spustelėkite „Toliau“. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 1.20 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Tokiu atveju atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio ir spustelėkite „Finish“ (baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę, tada vėl ją įdėkite ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti
  Sistemos programinės įrangos naujinimo priemonė – dabartinė versija

  Atnaujinti nereikia
  Atnaujinti nereikia

 8. Spustelėkite Next (toliau). Parodomas toliau pateiktas ekranas.
  Automatiškai nustatyti fotoaparatą iš naujo
 9. Po automatinio nustatymo iš naujo bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
  Naujinimo proceso metu rodoma eigos juosta (apie 5 min.).
  Naujinimo eigos juosta
  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.
 10. Naujinimui pasibaigus, įrenginys bus automatiškai paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas, ir palaukite, kol vėl įsijungs LCD ekranas. Įsijungus LCD ekranui, spustelėkite „Finish“ (baigti) ir atjunkite USB laidą.
  Spustelėkite „Finish“ (Baigti)
  Paleidus iš naujo kartais parodomas duomenų atkūrimo įspėjimas. Tai normalu. Palaukite, kol šis įspėjimas išnyks.
  Atkuriami duomenys. Palaukite.

2 veiksmas. Patvirtinkite įrenginio sistemos programinės įrangos versiją.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) → Setup subpage [6] ( [6] nustatymų puslapio dalis) → Version (Versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

  Dabartinė sistemos programinės įrangos versija

Klausimai ir atsakymai

Naujinimas neužbaigiamas, o fotoaparatas užstringa

Jei monitorius lieka juodas ilgiau nei 5 min., atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kad šią problemą išspręstumėte:

 1. Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio.
 2. Išimkite bateriją ir atjunkite kintamosios srovės adapterį iš fotoaparato, palikite jį kelioms minutėms, tada įstatykite bateriją vėl arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.
 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 4. Įjunkite fotoaparatą ir vėl atlikite diegimo procesą.