Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • ICD-TX800
SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Išsprendžia problemą, kuomet IC diktofonas arba nuotolinio valdymo pultas išjungiamas, kai nuotolinio įrašymo funkcija naudojama įrenginyje su „iOS“ 13

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Tikslinės kompiuterio aplinkos

 • „macOS“ v10.13–10.15

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • ICD-TX800_V101.dmg

Failo versija

 • 1.01

Failo dydis

 • 12,4 MB

Išleidimo data

 • 06-08-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

„ICD-TX800“, kurių programinės aparatinės įrangos versija senesnė nei 1.01. Jei įrenginio programinės aparatinės įrangos versija yra 1.01, programinės aparatinės įrangos atnaujinti nereikia.

Kaip patikrinti modelį ir programinės aparatinės įrangos versiją

Modelį ir programinės aparatinės įrangos versiją patikrinkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 • Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir palaikykite mygtuką BACK/HOME (Atgal/Pradžia), kol bus parodytas meniu „Home“ (Pradžia)
 • Pasirinkite Nustatymai → Bendrieji nustatymai → Sistemos informacija

Patikrinkite modelį ir programinės aparatinės įrangos versiją.

Atsisiųsti

Svarbios pastabos

 • Atnaujinus programinės aparatinės įrangos nebus galima grąžinti į ankstesnę versiją
 • Kompiuteryje iš anksto sukurkite visų įrenginio duomenų atsarginę kopiją, nes atnaujinimo metu šie duomenys gali būti prarasti. Nesuteikiame garantijos, kad atliekant šį naujinimą įrašai ir duomenys nebus sugadinti ar ištrinti
 • Norint atnaujinti, įrenginyje turi būti apie 40 MB laisvos vietos. Patvirtinkite dydį atlikdami toliau nurodytus veiksmus
 • Norėdami atsisiųsti programą ir atnaujinti programinę aparatinę įrangą, prisijunkite prie kompiuterio administratoriaus vardu arba bet kokiu vardu, kuris priklauso administratoriui

Install

Informacija

Atnaujinimo procedūra
 1. Paleskite IC diktofoną iš naujo. (Paslinkite „Hold/Power“ (Sulaikymo / maitinimo) jungiklį į padėtį „Power“ (Maitinimas) ir palaikykite jį ten aštuonias sekundes.)
 2. Atnaujinimo programos atsisiuntimas prasideda spustelėjus atsisiuntimo mygtuką
 3. Pasibaigus atsisiuntimui prijunkite IC diktofoną prie kompiuterio panaudodami USB jungtį
 4. Kompiuteryje išjunkite visą veikiančią programinę įrangą
 5. Du kartus spustelėkite išsaugotą failą ir vadovaukitės rodomu pranešimu
  PASTABOS.
  • Atnaujinimo metu neatjunkite įrenginio nuo kompiuterio
  • Atnaujinant USB ryšys yra valdomas automatiškai, o indikacija „Connecting USB“ (Prijungiamas USB) yra nekontroliuojama
  • Kai kuriuose kompiuteriuose gali pasirodyti pranešimas, kad USB atjungtas
   Pastaba naudojantiems „macOS“ 10.15:
   pirmą kartą paleidžiant „macOS“ 10.15 atnaujinimo įrankį parodomas dialogo langas [“Software Update Tool” would like to access files on a removable volume.] („Programinės aparatinės įrangos atnaujinimo įrankis“ nori pasiekti failus išimamoje laikmenoje). Jei spustelėsite [OK] (Gerai), prasidės atnaujinimas. Jei spustelėsite [Don’t Allow] (Neleisti), bus parodytas klaidos pranešimas ir atnaujinimas nepavyks.
 6. Kai parodomas užbaigto atnaujinimo pranešimas, spustelėkite mygtuką „Finish“ (Baigti)
Po atnaujinimo

Atnaujinę atlikite skyriuje [Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas] nurodytus veiksmus ir patikrinkite, ar sėkmingai įdiegta nauja versija.
Jei rodoma programinės aparatinės įrangos versija yra „1.01“, naujovinimas atliktas sėkmingai.