Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • WF-SP900
SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Sprendžia problemą, kuomet įrenginys yra išjungiamas po „Bluetooth“ ryšio su „iOS“ 13 naudojančiu įrenginiu

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Išsprendžia problemą, kuomet dešiniosios ausinės garsas nutrūksta dėl to, kaip ausinė yra dėvima
 • Išsprendžia problemą, kuomet dešinė ausinė nesikrauna, net kai ji įstatoma į dėklą
 • Išspręsta trūkinėjančio ausinių įkrovimo problema
 • Pagerintas bendras veikimas
 • Išspręsta problema, kai retais atvejais tarp dainų nutrūksta garsas užmezgus „Bluetooth“ ryšį pirmenybę teikiant garso kokybei
 • Sureguliuojamas nurodymų balsu garsumas
 • Padidina stabilumą
 • Optimizuojamas garsumas (tik Europoje)
 • Išspręsta problema, kai užmezgus „Bluetooth“ ryšį ir įdėjus ausines į įkrovimo dėklą ausinės neišjungiamos, o akumuliatorius išsikrauna
 • Išsprendžiama problema, kai prisijungus prie išmaniojo telefono kairėje pusėje nesigirdi kalbos

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia programinės aparatinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Mac OS“ versijomis:
SVARBU. Kitos nei anksčiau išvardytos OS nepalaiko.

 • „macOS“ 10.13–10.15

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • 1.06 versijos programinės aparatinės įrangos naujinys, skirtas WF-SP900 (Mac)

Failo versija

 • Versija 1.06

Failo dydis

 • 47.3 MB (49 695 375 baitai)

Išleidimo data

 • 06-08-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Ar naujinį reikia atsisiųsti? Šia naujinys nebūtinas, jei automatinio programinės aparatinės įrangos atnaujinimo funkcija jau atnaujino jūsų ausines į 1.06 versiją.
Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Ausines prijunkite prie kompiuterio per įkrovimo dėklą (pridedamas).
 2. Kompiuteryje patikrinkite failą „information.txt“ aplanke [HEADSET].
 3. Faile „information.txt“ pateikiama toliau nurodyta informacija.
  • 01: Modelio serijos pavadinimas
  • 02: Sistemos programinės įrangos versija
  Patikrinkite modelio numerį ir programinės aparatinės įrangos versiją.

Iškart po programinės įrangos atnaujinimo faile „Information.txt“ pateikiama ankstesnės versijos (prieš naujinimą) informacija. Kad būtų rodoma naujausia informacija, išimkite ausines iš įkrovimo dėklo ir įdėkite jas vėl.

Prieš naujovinant

 • Atnaujinus negalima sugrąžinti ankstesnės programinės aparatinės įrangos versijos.
 • Visus duomenis iš įrenginio perkelkite į kompiuterį, kadangi versijos naujinimo metu įrenginyje likę duomenys gali būti prarasti.
  Nesuteikiama garantijos, kad atliekant šį naujinimą įrašai ir duomenys nebus sugadinti ar ištrinti.
 • Naujinant versiją įrenginyje turi būti apie 100 MB laisvos vietos. Įsitikinkite, kad įrenginyje yra pakankamai laisvos vietos.
 • Jei vidinėje atmintinėje nepakanka laisvos vietos, visus nereikalingus duomenis perkelkite atgal į kompiuterį, kad atsirastų daugiau laisvos vietos.
 • Diegdami šį failą įsitikinkite, kad esate prisijungę administratoriaus teisėmis arba kaip naudotojas su administravimo teisėmis.

Atsisiųsti ir įdiegti

Pastaba.
WF-SP900 programinės aparatinės įrangos naujinimą galite atlikti tik per kompiuterį.
Programinės aparatinės įrangos naujinimo negalima atlikti naudojant „Sony | Headphones Connect“ programą.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite failą į kompiuterį.
 3. Atsisiuntę prijunkite ausines prie kompiuterio naudodami pridedamą įkrovimo dėklą.
 4. Išjunkite visą kompiuteryje veikiančią programinę įrangą.
 5. Du kartus spustelėkite įrašytą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
  Pastaba.
  Naujindami sistemos programinę įrangą atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus.
  • Neatidarykite įkrovimo dėklo.
  • Nebandykite išimti ausinių iš įkrovimo dėklo.
  Programinės įrangos atnaujinti gali nepavykti, jei šalia bus kitos „True wireless“ ausinės. Todėl naujindami kitas „True wireless“ ausines laikykite atokiau.

  Pastaba „macOS“ 10.15 naudotojams:
  pirmą kartą paleidžiant „macOS“ 10.15 atnaujinimo įrankį parodomas dialogo langas [“Software Update Tool” would like to access files on a removable volume.] („Programinės aparatinės įrangos atnaujinimo įrankis“ nori pasiekti failus išimamoje laikmenoje). Jei spustelėsite [OK] (Gerai), prasidės atnaujinimas. Jei spustelėsite [Don’t Allow] (Neleisti), bus parodytas klaidos pranešimas ir atnaujinimas nepavyks.

 6. Kai parodomas pranešimas, kad naujovinimo procesas baigtas, spustelėkite [Finish].

2 veiksmas. Patikrinkite, ar pavyko atnaujinti

Atnaujinę atlikite skyriuje [Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas] nurodytus veiksmus ir patikrinkite, ar sėkmingai įdiegta nauja versija.
Jei rodoma programinės aparatinės įrangos versija yra 1.06, naujovinimas atliktas sėkmingai.