Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • WH-H900N
 • WH-CH700N
 • WI-SP600N
 • WI-C600N

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Patobulinamos sistemos programinės įrangos saugumo funkcijos
 • Pagerinamas bendrasis ausinių veikimas

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Pridedamas „Amazon Alexa“ palaikymas
 • Pridedamas nurodymų balsu kalbos pasirinkimo funkcijos palaikymas (tik WI-C600N)

Pastaba.
Jei norite naudotis „Amazon Alexa“ arba nurodymų balsu kalbos pasirinkimo funkcija (tik WI-C600N), reikia įdiegti 5.0.0 ar naujesnės versijos „Sony | Headphones Connect“ programą.

 • Ausinės optimizuojamos naudoti su „Google Assistant“ (išskyrus WI-C600N)

SVARBU.
Įdiegus šį naujinį jūsų ausinės tik taps suderinamos su „Google Assistant“.
Pačią „Google Assistant“ paslaugą „Google“ suaktyvins 2018 m. eigoje. Aktyvinimo laikas priklauso nuo jūsų šalies.

Pastaba. „Google“ ir „Android“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.

Sistemos reikalavimai

 • „Android“ įrenginys (V5.0 arba naujesnė) arba „iOS“ įrenginys („iOS“ 11.0 arba naujesnė)
 • Veikiantis interneto ryšys
 • Būtina įdiegti naujausią „Sony | Headphones Connect“ versiją.
 • Ausinės turi būti prijungtos prie jūsų „Android“ arba „iOS“ įrenginio

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas į 4.5.2 versiją, skirtą WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N

Failo versija

 • Versija 4.5.2

Išleidimo data

 • 02-06-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jei jūsų WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N programinės aparatinės įrangos versija yra 4.5.2 ar naujesnė, jos atnaujinti nereikia.
Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą.
 2. Prijunkite savo WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N prie „Sony | Headphones Connect“ programos.
 3. Viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite tris taškus (meniu mygtuką).

  *Ekrane rodomas įrenginys priklauso nuo prijungto įrenginio.
 4. Rodomame meniu pasirinkite savo įrenginio versiją. Šis elementas parodomas, tik kai prijungiamas įrenginys.
 5. Patikrinkite WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N programinės aparatinės įrangos versiją.

Svarbi informacija

Atsisiunčiant / perkeliant duomenis ar naujinant NEBANDYKITE įkrauti akumuliatoriaus arba išjungti įrenginio, kitaip ausinės gali nepataisomai sugesti.

Naujinimo NEBANDYKITE atlikti vietoje, kurioje „Wi-Fi“ signalas nepastovus, pvz.:
- traukinyje / vietoje, kurioje „Wi-Fi“ signalų susikaupia daug
- šalia mikrobangų krosnelės, belaidžio telefono ar kitų įrenginių, kuriems naudojamos 2,4 GHz dažnių juostos radijo bangos

Įsitikinkite, kad abu įrenginiai („Android“ / „iOS“ įrenginys ir WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N) yra visiškai įkrauti.

Prieš pradėdami naujinimą nuo savojo „Android“ / „iOS“ įrenginio atjunkite visus kitus „Bluetooth“ įrenginius, pvz., dėvimuosius įrenginius arba išmaniuosius laikrodžius.

Prieš naujovinant

 • Atnaujinus programinės aparatinės įrangos nebus galima grąžinti į ankstesnę versiją.
 • Naujinimo procesas truks apie 60 min. Failo dydis nurodomas toliau.
  • apie 3,3 MB (WH-H900N)
  • apie 3,1 MB (WH-CH700N)
  • apie 2,1 MB (WI-SP600N)
  • apie 2,8 MB (WI-C600N)
 • Jei naudojatės „iOS“ įrenginiu, prieš naujindami būtinai išjunkite „Google Assistant“ funkciją.
 • Atsižvelgiant į radijo bangų aplinką ir turimą „Android“ / „iOS“ įrenginį, operacijai atlikti gali prireikti daugiau laiko.

Atsisiųsti ir įdiegti

Jei norite atnaujinti šias ausines, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
 • Atsisiųskite duomenis iš serverio į „iOS“ arba „Android“ įrenginį.
 • Perkelkite duomenis iš „iOS“ arba „Android“ įrenginio į ausines.
 • Atnaujinkite ausines.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą.
 2. Prijunkite savo WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N prie „Sony | Headphones Connect“ programos.
  • Jei anksčiau nebuvote prisijungę prie „Sony | Headphones Connect“ programos, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir prijunkite ausines prie savo „Android“ įrenginio.
  • Jei prie „Sony | Headphones Connect“ programos buvote prisijungę anksčiau, pasirinkite savo ausines.
 3. Užmezgus ryšį bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
 4. Jei reikia naujinti, bus parodytas pranešimas „Headphone update is available“ (išleistas ausinių naujinys) – paspauskite „More Info“ (daugiau informacijos).
 5. Patikrinkite, ar rodoma „Version 4.5.2“ ir paspauskite OK, kad pradėtumėte naujinti.
 6. Prasidėjus atsisiuntimui automatiškai parodomas kitas ekranas, kai atsisiuntimas užbaigiamas.
  PASTABA.
  Kai parodomas pranešimas [Bluetooth Pairing Request] („Bluetooth“ siejimo užklausa), paspauskite „Pair“ (susieti). Naujinimas bus tęsiamas. (Tik „iOS“ įrenginiuose.)
 7. Pradedamas perkėlimas. Kai atsisiuntimas užbaigiamas, automatiškai parodomas kitas ekranas.
 8. Prasidėjus ir pasibaigus perkėlimui automatiškai parodomas kitas ekranas. Tai truks apie vieną minutę.
  PASTABA.
  Atsisiunčiant naujinius, perkeliant duomenis arba naujinant nebandykite įkrauti akumuliatoriaus arba išjungti ausinių, kitaip ausinės gali nepataisomai sugesti.
  Jei parodomas pranešimas apie atsijungimą, palaukite, kol vėl bus prisijungta automatiškai.
 9. Kai programinė įranga užbaigiama naujinti, paspauskite OK.
  Jei toks ekranas neparodomas, atlikdami toliau nurodytą veiksmą patikrinkite, ar versija buvo atnaujinta.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar pavyko atnaujinti

 • Atnaujinę atlikite skyriuje [Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas] nurodytus veiksmus ir patikrinkite, ar sėkmingai įdiegta nauja versija.

Jei programinės aparatinės įrangos versija rodoma kaip „4.5.2“, versija sėkmingai atnaujinta.

Klausimai ir atsakymai

Parodomas naujinimo klaidos pranešimas.

 1. Paspauskite OK.
 2. Paleiskite WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N iš naujo (išjunkite ir vėl įjunkite).
 3. Tada iš naujo paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą ir atnaujinkite dar kartą

Nors vykdant procesą atnaujinti nepavyko, patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei rodoma versija yra 4.5.2, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai. Jei ne, bandykite programinę aparatinę įrangą naujinti dar kartą. Versiją galite patikrinti naudodami „Sony | Headphones Connect“ programos nustatymą. Jei norite sužinoti, kaip patikrinti versiją, eikite į šio puslapio dalį „Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas“.