Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2
 • WH-1000XM3

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Patobulinamos sistemos programinės įrangos saugumo funkcijos
 • Pagerinamas bendrasis ausinių veikimas

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Šiame naujinyje yra šie privalumai ir patobulinimai.

 • Pridedama funkcija, kuri skirta valdymą lietimo jutikliu perjungti tarp aktyvaus ir neaktyvaus režimo (tik WH-1000XM3)
  Pastaba. Jei norite naudotis šia papildoma lietimo jutiklio valdymo funkcija, turite įdiegti 6.0.0 (ar naujesnės) versijos „Sony | Headphones Connect“ programą.
 • Nuo šiol palaikoma „Amazon Alexa“
  Pastaba.
  • Kad galėtumėte naudotis „Amazon Alexa“ savajame WI-1000X / WH-1000XM2, jums reikalinga 4.0.0 ar naujesnės versijos „Sony | Headphones Connect“.
  • Jei „Amazon Alexa“ norite naudoti su WH-1000XM3 ausinėmis, turite naudoti 4.1.0 ar naujesnės versijos „Sony | Headphones Connect“.
 • Nuo šiol palaikomas nurodymų balsu kalbos pasirinkimas (tik WH-1000XM3)
  Pastaba. Jei norite pakeisti valdymo balsu kalbą naudodami WH-1000XM3 ausines, turite naudoti 4.1.0 ar naujesnės versijos „Sony | Headphones Connect“.
 • Ausinės optimizuojamos naudoti su „Google Assistant“
 • Kiti funkcijų patobulinimai
  SVARBU. Įdiegus šį naujinį jūsų ausinės tik taps suderinamos su „Google Assistant“.
Pastaba. „Google“ ir „Android“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.

Sistemos reikalavimai

 • „Android“ įrenginys (V5.0 arba naujesnė) arba „iOS“ įrenginys („iOS 11.0“ arba naujesnė)
 • Veikiantis interneto ryšys
 • Būtina įdiegti naujausią „Sony | Headphones Connect“ versiją.
 • Ausinės turi būti prijungtos prie jūsų „Android“ arba „iOS“ įrenginio

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas į 4.5.2 versiją, skirtą WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3

Failo versija

 • Versija 4.5.2

Išleidimo data

 • 28-05-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Programinės aparatinės įrangos versiją galite patikrinti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą.
 2. Prijunkite WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 prie „Sony | Headphones Connect“ programos.
 3. Viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite tris taškus (meniu mygtuką).

  *Ekrane rodomas įrenginys priklauso nuo prijungto įrenginio.
 4. Rodomame meniu pasirinkite savo įrenginio versiją. Šis elementas parodomas, tik kai prijungiamas įrenginys.
 5. Patikrinkite WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 programinės aparatinės įrangos versiją.

Svarbi informacija

 • Atsisiunčiant / perkeliant duomenis ar naujinant NEBANDYKITE įkrauti akumuliatoriaus arba išjungti įrenginio, kitaip ausinės gali nepataisomai sugesti.
 • Naujinimo NEBANDYKITE atlikti vietoje, kurioje „Wi-Fi“ signalas nepastovus, pvz.:
  - traukinyje / vietoje, kurioje „Wi-Fi“ signalų susikaupia daug
  - šalia mikrobangų krosnelės, belaidžio telefono ar kitų įrenginių, kuriems naudojamos 2,4 GHz dažnių juostos radijo bangos
 • Įsitikinkite, kad abu įrenginiai („Android“ / „iOS“ įrenginys ir WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3) yra visiškai įkrauti.
 • Prieš pradėdami naujinimą nuo savojo „Android“ / „iOS“ įrenginio atjunkite visus kitus „Bluetooth“ įrenginius, pvz., dėvimuosius įrenginius arba išmaniuosius laikrodžius.

Prieš naujovinant

 • Atnaujinus negalima sugrąžinti ankstesnės programinės aparatinės įrangos versijos.
 • Naujinimo procesas truks apie 60 min. Failo dydis yra apie 3,3 MB (WI-1000X /WH-1000XM2), 3,6 MB (WH-1000XM3).
 • Jei naudojatės „iOS“ įrenginiu, prieš naujindami būtinai išjunkite „Google Assistant“ funkciją.
 • Atsižvelgiant į radijo bangų aplinką ir turimą „Android“ / „iOS“ įrenginį, operacijai atlikti gali prireikti daugiau laiko.

Atsisiųsti ir įdiegti

Jei norite atnaujinti šias ausines, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
 • Atsisiųskite duomenis iš serverio į „iOS“ arba „Android“ įrenginį.
 • Perkelkite duomenis iš „iOS“ arba „Android“ įrenginio į ausines.
 • Atnaujinkite ausines.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą.
 2. Prijunkite WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 prie „Sony | Headphones Connect“ programos.
  • Jei anksčiau nebuvote prisijungę prie „Sony | Headphones Connect“ programos, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir prijunkite ausines prie savo „Android“ įrenginio.
  • Jei prie „Sony | Headphones Connect“ programos buvote prisijungę anksčiau, pasirinkite savo ausines.
 3. Užmezgus ryšį bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
 4. Jei reikia naujinti, bus parodytas pranešimas „Headphone update is available“ (išleistas ausinių naujinys) – paspauskite „More Info“ (daugiau informacijos).
 5. Patikrinkite, ar rodoma „Version 4.5.2“ ir paspauskite OK, kad pradėtumėte naujinti.
 6. Prasidėjus atsisiuntimui automatiškai parodomas kitas ekranas, kai atsisiuntimas užbaigiamas.
  PASTABA.
  Kai parodomas pranešimas [Bluetooth Pairing Request] („Bluetooth“ siejimo užklausa), paspauskite „Pair“ (susieti). Naujinimas bus tęsiamas. (Tik „iOS“ įrenginiuose.)
 7. Pradedamas perkėlimas. Kai atsisiuntimas užbaigiamas, automatiškai parodomas kitas ekranas.
 8. Prasidėjus ir pasibaigus perkėlimui automatiškai parodomas kitas ekranas. Tai truks apie vieną minutę.
  PASTABA.
  Atsisiunčiant naujinius, perkeliant duomenis arba naujinant nebandykite įkrauti akumuliatoriaus arba išjungti ausinių, kitaip ausinės gali nepataisomai sugesti.
  Jei parodomas pranešimas apie atsijungimą, palaukite, kol vėl bus prisijungta automatiškai.
 9. Kai programinė įranga užbaigiama naujinti, paspauskite OK.
  Jei toks ekranas neparodomas, atlikdami toliau nurodytą veiksmą patikrinkite, ar versija buvo atnaujinta.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar pavyko atnaujinti

Atnaujinę atlikite skyriuje [Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas] nurodytus veiksmus ir patikrinkite, ar sėkmingai įdiegta nauja versija.

Jei programinės aparatinės įrangos versija rodoma kaip „4.5.2“, versija sėkmingai atnaujinta.

Klausimai ir atsakymai

Parodomas naujinimo klaidos pranešimas.

 1. Paspauskite OK.
 2. Paleiskite WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 iš naujo (išjunkite ir vėl įjunkite).
 3. Tada iš naujo paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą ir atnaujinkite dar kartą

Nors vykdant procesą atnaujinti nepavyko, patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei rodoma versija yra 4.5.2, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai. Jei ne, bandykite programinę aparatinę įrangą naujinti dar kartą. Versiją galite patikrinti naudodami „Sony | Headphones Connect“ programos nustatymą. Jei norite sužinoti, kaip patikrinti versiją, eikite į šio puslapio dalį „Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas“.