Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • WF-1000X
 • WF-SP700N

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Pagerinamas stabilumas naudojantis „Advanced Audio Coding“ (AAC) garso nustatymu
 • Patobulinamos sistemos programinės įrangos saugumo funkcijos
 • Pagerinamas bendrasis ausinių veikimas

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

WF-1000X

 • Pridedamas „Amazon Alexa“ palaikymas
  Pastaba.
  Kad šiuo gaminiu galėtumėte naudotis „Amazon Alexa“, jums reikia 5.0.0 (ar naujesnės) versijos „Sony | Headphones Connect“ programos.
 • Ausinės optimizuojamos naudoti su „Google Assistant“
 • Išankstinis naujinys „Google Assistant“ palaikymui
 • Kiti funkcijų patobulinimai
 • Pagerinamas ryšio stabilumas ir pašalinamas garso trūkinėjimas
 • WF-1000X nebeišsijungia automatiškai, kai perjungiate garso kokybės režimą naudodami „Sony | Headphones Connect“ programą „iOS“ įrenginiuose

WF-SP700N

 • Pridedamas „Amazon Alexa“ palaikymas
  Pastaba.
  Kad šiuo gaminiu galėtumėte naudotis „Amazon Alexa“, jums reikia 5.0.0 (ar naujesnės) versijos „Sony | Headphones Connect“ programos.
 • Ausinės optimizuojamos naudoti su „Google Assistant“

SVARBU.
Įdiegus šį naujinį jūsų ausinės tik taps suderinamos su „Google Assistant“.
Pačią „Google Assistant“ paslaugą „Google“ suaktyvins 2018 m. eigoje. Aktyvinimo laikas priklauso nuo jūsų šalies.

Pastaba. „Google“ ir „Android“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.

Sistemos reikalavimai

 • „Android“ įrenginys (V5.0 arba naujesnė) arba „iOS“ įrenginys („iOS“ 11.0 arba naujesnė)
 • Veikiantis interneto ryšys
 • Būtina įdiegti naujausią „Sony | Headphones Connect“ versiją.
 • Ausinės turi būti prijungtos prie jūsų „Android“ arba „iOS“ įrenginio

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas į 4.5.2 versiją, skirtą WF-1000X / WF-SP700N

Failo versija

 • Versija 4.5.2

Išleidimo data

 • 28-05-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jei WF-1000X / WF-SP700N programinės aparatinės įrangos versija yra 4.5.2 arba naujesnė, jos atnaujinti nereikia.
Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą.
 2. Prijunkite WF-1000X / WF-SP700N prie „Sony | Headphones Connect“ programos.
 3. Viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite tris taškus (meniu mygtuką).
 4. Rodomame meniu pasirinkite savo įrenginio versiją. Šis elementas parodomas, tik kai prijungiamas įrenginys.
 5. Patikrinkite WF-1000X / WF-SP700N programinės aparatinės įrangos versiją.

Svarbi informacija

Atsisiųsdami / perkeldami duomenis / naujindami NEBANDYKITE pagrindinio įrenginio įstatyti į maitinimo elementų kroviklį arba išjungti, kitaip ausinės gali tapti nebetinkamomis naudoti.

Naujinimo NEBANDYKITE atlikti vietoje, kurioje „Wi-Fi“ signalas nepastovus, pvz.:
- traukinyje / vietoje, kurioje „Wi-Fi“ signalų susikaupia daug
- šalia mikrobangų krosnelės, belaidžio telefono ar kitų įrenginių, kuriems naudojamos 2,4 GHz dažnių juostos radijo bangos

Įsitikinkite, kad abu įrenginiai („Android“ / „iOS“ įrenginys ir WF-1000X / WF-SP700N) yra visiškai įkrauti.

Prieš pradėdami naujinimą nuo savojo „Android“ / „iOS“ įrenginio atjunkite visus kitus „Bluetooth“ įrenginius, pvz., dėvimuosius įrenginius arba išmaniuosius laikrodžius.

Prieš naujovinant

 • Atnaujinus programinės aparatinės įrangos nebus galima grąžinti į ankstesnę versiją.
 • Naudojant „Android“ / „iOS“ įrenginius naujinimo procesas truks apie 60 min. (WF-1000X / WF-SP700N skirto failo dydis yra apie 2,2 MB).
  Jei naudojatės „iOS“ įrenginiu, prieš naujindami būtinai išjunkite „Google Assistant“ funkciją. Naujinimo procesas truks apie 60 min.
 • Atsižvelgiant į radijo bangų aplinką ir turimą „Android“ / „iOS“ įrenginį, operacijai atlikti gali prireikti daugiau laiko.
 • Jei norite atnaujinti šias ausines, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
  • Atsisiųskite duomenis iš serverio į „iOS“ arba „Android“ įrenginį.
  • Perkelkite duomenis iš „iOS“ arba „Android“ įrenginio į ausines.
  • Atnaujinkite ausines.

Atsisiųsti ir įdiegti

Jei norite atnaujinti šias ausines, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

 • Atsisiųskite duomenis iš serverio į „iOS“ arba „Android“ įrenginį.
 • Perkelkite duomenis iš „iOS“ arba „Android“ įrenginio į ausines.
 • Atnaujinkite ausines.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą.
 2. Prijunkite WF-1000X / WF-SP700N prie „Sony | Headphones Connect“ programos.
  • Jei anksčiau nebuvote prisijungę prie „Sony | Headphones Connect“ programos, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir prijunkite ausines prie savo „Android“ įrenginio.
  • Jei prie „Sony | Headphones Connect“ programos buvote prisijungę anksčiau, pasirinkite savo ausines.
 3. Užmezgus ryšį bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
 4. Jei reikia naujinti, bus parodytas pranešimas „Headphone update is available“ (išleistas ausinių naujinys) – paspauskite „More Info“ (daugiau informacijos).
  Įsitikinkite, kad dešinioji ir kairioji ausinės yra sujungtos viena su kita. Tai galite patikrinti paspausdami mygtuką dešinėje pusėje ir patikrindami, ar kas 5 sek. mirksi mėlyna lemputė. Jei lemputė nemirksi arba ji mirksi kas sekundę, įdėkite gaminį į dėklą ir pabandykite viską atlikti nuo pradžių.
 5. Patikrinkite, ar rodoma „Version 4.5.2“ ir paspauskite OK, kad pradėtumėte naujinti.
 6. Prasidėjus atsisiuntimui automatiškai parodomas kitas ekranas, kai atsisiuntimas užbaigiamas.
  PASTABA.
  Kai parodomas pranešimas [Bluetooth Pairing Request] („Bluetooth“ siejimo užklausa), paspauskite „Pair“ (susieti). Naujinimas bus tęsiamas. (Tik „iOS“ įrenginiuose.)
 7. Pradedamas perkėlimas. Kai atsisiuntimas užbaigiamas, automatiškai parodomas kitas ekranas.
 8. Prasidėjus ir pasibaigus perkėlimui automatiškai parodomas kitas ekranas. Tai truks apie vieną minutę.
  PASTABA.
  Atsisiunčiant naujinius, perkeliant duomenis arba naujinant nebandykite įkrauti akumuliatoriaus arba išjungti ausinių, kitaip ausinės gali nepataisomai sugesti.
  Jei parodomas pranešimas apie atsijungimą, palaukite, kol vėl bus prisijungta automatiškai.
 9. Kai programinė įranga užbaigiama naujinti, paspauskite OK.
  Jei toks ekranas neparodomas, atlikdami toliau nurodytą veiksmą patikrinkite, ar versija buvo atnaujinta.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar pavyko atnaujinti

Baigę naujinti įdėkite ausines į maitinimo elementų kroviklį, tada išimkite ir atlikdami skyriuje [Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas] pateikiamus veiksmus patikrinkite, ar sėkmingai įdiegta nauja versija.

Jei programinės aparatinės įrangos versija rodoma kaip „4.5.2“, versija sėkmingai atnaujinta.

Klausimai ir atsakymai

Parodomas naujinimo klaidos pranešimas.

 1. Paspauskite OK.
 2. Paleiskite WF-1000X / WF-SP700N iš naujo (išjunkite ir vėl įjunkite).
 3. Tada iš naujo paleiskite „Sony | Headphones Connect“ programą ir atnaujinkite dar kartą

Nors vykdant procesą atnaujinti nepavyko, patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei rodoma versija yra 4.5.2, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai. Jei ne, bandykite programinę aparatinę įrangą naujinti dar kartą. Versiją galite patikrinti naudodami „Sony | Headphones Connect“ programos nustatymą. Jei norite sužinoti, kaip patikrinti versiją, eikite į šio puslapio dalį „Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas“.

Susijusi informacija pateikiama toliau nurodytame puslapyje.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones