Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • HVL-F45RM

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Patobulintas šviesos emisijos stabilumas.

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Suteikiama galimybė funkciją „External Flash Set“ (Išorinės blykstės nustatymas) naudoti su suderinamais keičiamaisiais objektyvais.
  Pastaba. Ši funkcija palaikoma tik tada, kai blykstė prijungiama tiesiogiai prie fotoaparato, taigi ji neveikia, kai vaizdai fiksuojami naudojant laidu prie fotoaparato prijungtą blykstę.
 • Suderinami fotoaparatų modeliai:

  • ILCE-7RM4 (kai programinės aparatinės įrangos versija yra 1.10 ar naujesnė)
  • ILCE-7RM3 (kai programinės aparatinės įrangos versija yra 3.10 ar naujesnė)
  • ILCE-7M3 (kai programinės aparatinės įrangos versija yra 3.10 ar naujesnė)

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • HVL-F45RM sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 2.01 versija („Windows“)

Failo versija

 • 2.01

Failo dydis

 • 2.76 MB (2 895 056 baitai)

Išleidimo data

 • 21-04-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 2.01, naujinti nereikia.

 1. Įrenginyje pasirinkite [Menu] → [2/3] → [VERSION] → [FLASH].
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Kompiuterio aparatinė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:

 • Tuščia vieta standžiajame diske: 500 MB ar daugiau
 • RAM laisva vieta: 512 MB arba daugiau

Pastaba. prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.

Kita aparatinė įranga

 • Įrenginio maitinimo šaltinis:
  • Keturi nauji LR6 (AA dydžio) šarminiai maitinimo elementai
  • arba
  • Keturi visiškai įkrauti AA dydžio įkraunamieji nikelio metalo hidrido (Ni-MH) maitinimo elementai
  Pastaba. Atnaujinti galima tik tada, kai maitinimo elemento įkrovos lygis yra pakankamas. Rekomenduojame naudoti naujus arba visiškai įkrautus maitinimo elementus.
 • Naudokite standartinį USB laidą arba prie fotoaparato pritvirtintą USB laidą.
  Pastaba. Garantijų dėl sėkmingo atnaujinimo naudojant kurį nors kitą USB kabelį nesuteikiama.

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbi informacija

 • Naudokite keturis naujus LR6 (AA dydžio) šarminius maitinimo elementus arba keturis visiškai įkrautus AA dydžio įkraunamuosius nikelio metalo hidrido (Ni-MH) maitinimo elementus.
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; jei taip padarysite, įrenginys gali sugesti dėl staigaus maitinimo nutrūkimo.
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Pasirūpinkite, kad būtų atjungti visi prietaisai, išskyrus kompiuterį.

Kaip atsisiųsti naujinimo priemonę:

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės atsisakymą spustelėkite „Atsisiųsti“.
 3. Bus pradėtas failo [Update_HVLF45RMV201.exe] atsisiuntimas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).
 5. Pastaba „Windows 8.1 / 10“ vartotojams:
  Pagal standartinius „Internet Explorer“ nustatymus, naujinimo failas bus išsaugotas atsisiuntimų aplanke.
  Spustelėkite darbalaukio piktogramą pradžios ekrane ir suraskite atsisiųstą failą failų naršyklės atsisiuntimų aplanke.

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas šiuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą failą [Update_HVLF45RMV201.exe]. - Šiuo metu nejunkite įrenginio.
 3. Paleidžiama programa „System Software Updater“.

 4. Įjunkite įrenginį.
 5. Naudokite standartinį USB laidą arba prie fotoaparato pritvirtintą USB laidą. Tada prijunkite kompiuterį prie įrenginio. Prijungus USB laidą įrenginio LCD monitorius išsijungia.

  Pastaba. Jeigu kompiuteris negali rasti įrenginio, jo ekrane rodomas pranešimas „Could not find the device for this update“ (nepavyko rasti įrenginio šiam naujinimui įdiegti). Jeigu taip atsitiks, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.

 6. Patikrinę įrenginio LCD monitorių spustelėkite [Next] (Pirmyn). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodomos ekrano apatinėje dalyje, kairėje.
  Įsitikinę, kad [Current version] (dabartinė versija) yra „Ver.2.00“ arba senesnė, spustelėkite [Next] (toliau). Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 2.01 arba naujesnė, atnaujinti nereikia.
  Tokiu atveju atjunkite USB laidą ir spustelėkite [Finish] (Baigti), išjunkite įrenginį, išimkite maitinimo elementų pakuotę, tada ją vėl įstatykite ir vėl įjunkite įrenginį.

  Pastaba. Jei ekrane parodomas pranešimas „Would you like to install this device software?“ (ar norite diegti šio įrenginio programinę įrangą) (leidėjas: „Sony Corporation“), spustelėkite [Install] (Diegti).


  Reikia atnaujinti


  Atnaujinti nereikia

 7. Įrenginys automatiškai nustatomas iš naujo.
  Parodomas toliau pateiktas ekranas.

 8. Paleiskite naujinimą
  Po automatinio nustatymo iš naujo bus parodytas toliau pateikiamas ekranas. Atnaujinant rodoma eigos juosta (apytiksliai 10 min.).
  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite įrenginio arba neatjunkite USB laido.

 9. Užbaikite naujinimą
  Baigus naujinti parodomas toliau pateiktas ekrano vaizdas. Įrenginys automatiškai paleidžiamas iš naujo, o šis procesas gali trukti kelias minutes.
  Pasidžius šiam ekranui paspauskite mygtuką [Finish] (baigti) ir atjunkite USB laidą. Išjunkite įrenginį, tada jį vėl įjunkite.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra „Ver.2.01“.

 1. Įrenginyje pasirinkite [Menu] → [2/3] → [VERSION] → [FLASH].
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.