Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • ILCE-9M2

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Didelio dažnio mirgėjimo funkcija: mažina dirbtinių šviesos šaltinių (pvz., skaitmeninių informacinių ekranų, elektroninių informacinių ekranų, LED lempų ir pan.) sukeliamą mirgėjimą, nes tiksliau koreguojamas užrakto greitis
  Pastaba. „Imaging Edge Remote“, „Imaging Edge Mobile“ ir „Remote Camera Tool“ nepalaikomos. (Nuo 2020 m. balandžio 9 d.)
 • Veido / akių pirmenybės naudojant AF funkciją naudojimo patobulinimai:
  - Veido / akių pirmenybę galite suaktyvinti ar išjungti spaudžiant pasirinktinį mygtuką
  - Jei pasirinktiniam mygtukui jau priskirta veido / akių pirmenybė, šis patobulinimas pradės veikti atnaujinus fotoaparatą
 • „Remote Camera Tool“ programinė įranga: fokusavimo rėmelis, įskaitant sekimo AF, gali būti rodomas beveik visose scenose
  Pastaba. Norint atnaujinti į 2.00 ar naujesnę versiją reikia turėti „Remote Camera Tool“. Atnaujinkite į naujausią programinės įrangos versiją.
 • Pagerintas FTP perdavimo funkcijos veikimas
 • Fotoaparato MAC adresą dabar galima peržiūrėti kaip QR kodą
 • Kiti patobulinimai
  • Kai fotoaparatas išjungtas, užraktas uždaromas, kad keičiant objektyvus dulkių dalelės ir nešvarumai nepatektų ant vaizdo jutiklio
  • Pritaikytus fotoaparato nustatymus galima išsaugoti ir įkelti į „My MENU“
  • Bendro fotoaparato veikimo stabilumo pagerinimai

Daugiau informacijos apie atnaujintos funkcijos naudojimą rasite žinyne.
Be to, atsižvelgiant į šį atnaujinimą pataisytos ir naudojimo instrukcijos. Naujausias naudojimo instrukcijas galima atsisiųsti iš mūsų svetainės.

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Šiame naujinyje yra šie privalumai ir patobulinimai.

 • Užfiksavus nuotraukas FTP perkėlimą galima pradėti anksčiau
 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas ir veikimas:
  • Pašalinta problema, kai atkuriant RAW vaizdus fotoaparatas išsijungia
  • JPEG vaizdo kokybė išlaikoma tolygiau, kai vaizdai fiksuojami tam tikromis sąlygomis

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • ILCE-9M2 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 2.00 versija („Windows“)

Failo versija

 • 2.00

Failo dydis

 • 314 MB (330,095,824 baitai)

Išleidimo data

 • 09-04-2020

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 2.00, naujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup subpage [6] ([6] nustatymų puslapio dalis) → Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

  Sistemos programinės įrangos versija

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 500 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Visiškai įkrauta įkraunamoji maitinimo elementų pakuotė NP-FZ100.
   Pastaba. Naujinimą galima atlikti, kai maitinimo elementų įkrovos lygis yraAkumuliatoriaus įkrovos lygis(trys padalos) arba daugiau. Mes rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą maitinimo elementą. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą, nuimkite vertikaliąją rankeną.
 • USB laidas parduodamas su fotoaparatu
  Pastaba. Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbi informacija

 • Naudokite visiškai įkrautą įkraunamąją maitinimo elementų pakuotę NP-FZ100.
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; dėl staigaus maitinimo nutraukimo fotoaparatas gali nebeveikti.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Fotoaparato nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinį

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. [Update_ILCE9M2V200.exe] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).


 5. Pastaba „Windows 8.1 / 10“ vartotojams:
  Pagal pradinius „Internet Explorer“ nustatymus atnaujinimo failas bus išsaugotas [Downloads] (Atsisiuntimai) aplanke. Spustelėkite [Desktop] (darbalaukis) plytelę pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (atsisiuntimai).

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_ILCE9M2V200.exe] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Paleidžiama programa „System Software Updater“.

  Sistemos programinės įrangos naujinimo priemonė

 4. Įjunkite fotoaparatą.
 5. Vykdydami „System Software Updater“ lange pateikiamus nurodymus fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup subpage [3] ([3] nustatymų puslapio dalis) → USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinkta „Mass Storage“ (didelės talpos saugykla).
  Jei pasirinktas kitas nei Mass Storage (Didelės talpos atmintis) režimas, pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis).

  Stage[3] – didelės talpos saugykla

 6. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą. USB režimas pasirodo kameros LCD ekrane.
  Pastaba. Kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio, išsijungia fotoaparato LCD ekranas. Pereikite prie kito žingsnio.
  Jei fotoaparato LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš toliau nurodytų būdų.
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.
  Kartais, kai fotoaparatas prijungiamas prie kompiuterio naudojant USB laidą, gali būti parodytas pranešimas, kuriame prašoma paleisti kompiuterį iš naujo. Tokiu atveju iš fotoaparato išimkite maitinimo elementų pakuotę, pakartotinai paleiskite kompiuterį ir vykdykite instrukcijas nuo 2. Paleiskite programą „System Software Updater“.
 7. Patikrinkite fotoaparato LCD ekraną ir spustelėkite „Next“ (toliau). Dabartinės versijos numeris ir atnaujintos versijos numeris nurodytas apatiniame kairiajame ekrano kampe. Įsitikinę, kad turima programinės įrangos versija yra „Ver.1.01“ arba ankstesnė, spustelėkite „Toliau“. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 2.00 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Tokiu atveju atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio ir spustelėkite „Finish“ (baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę, tada vėl ją įdėkite ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti
  Sistemos programinės įrangos naujinimo priemonė – dabartinė versija

  Atnaujinti nereikia
  Atnaujinti nereikia

 8. Spustelėkite Next (toliau). Parodomas toliau pateiktas ekranas.
  Automatiškai nustatyti fotoaparatą iš naujo
 9. Po automatinio nustatymo iš naujo bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
  Naujinimo proceso metu rodoma eigos juosta (apie 5 min.).
  Naujinimo eigos juosta
  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.
 10. Naujinimui pasibaigus, įrenginys bus automatiškai paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas, ir palaukite, kol vėl įsijungs LCD ekranas. Įsijungus LCD ekranui, spustelėkite „Finish“ (baigti) ir atjunkite USB laidą.
  Spustelėkite „Finish“ (Baigti)
  Paleidus iš naujo kartais parodomas duomenų atkūrimo įspėjimas. Tai normalu. Palaukite, kol šis įspėjimas išnyks.
  Atkuriami duomenys. Palaukite.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra 2.00.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) → Setup subpage [6] ( [6] nustatymų puslapio dalis) → Version (Versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

  Dabartinė sistemos programinės įrangos versija

Klausimai ir atsakymai

Naujinimas neužbaigiamas, o fotoaparatas užstringa

Jei monitorius lieka juodas ilgiau nei 15 min., atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kad šią problemą išspręstumėte:

 1. Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio.
 2. Išimkite bateriją ir atjunkite kintamosios srovės adapterį iš fotoaparato, palikite jį kelioms minutėms, tada įstatykite bateriją vėl arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.
 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 4. Įjunkite fotoaparatą ir vėl atlikite diegimo procesą.