PALAUKITE – prieš atsisiųsdami šį failą, perskaitykite skyrių „Būtini failai“.

Būtini atsisiuntimai

Jei nenurodoma kitaip, toliau pateikiamus failus reikia įdiegti PRIEŠ SEL135F18GM objektyvo sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, .02 versija („Mac“), kad viskas veiktų tinkamai. Jei pateikiamas daugiau nei vienas būtinas failas, įdiekite juos šiame puslapyje nurodyta tvarka.

Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • Objektyvas: SEL135F18GM
 • Pastabos Šis objektyvo sistemos programinės įrangos naujinys yra skirtas aparatams su E tipo jungtimi.
  • Kai kurie modeliai negali būti naudojami šiam atnaujinimui. (Modeliųmodelių sąrašas)
  • Kai naudojamas PXW-FS7M2, vadovaukitės PXW-FS7M2 naudojimo instrukcijoje pateikiamais nurodymais.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Pagerinta diafragmos reakcija, kai objektyvas prijungiamas prie ILCE-9, ILCE-9M2 ir ILCE-7RM4 modelių fotoaparatų.
 • „Focus Priority“ funkciją galima pasirinkti meniu „Aperture Drive in AF“, kai objektyvas prijungiamas prie ILCE-9 fotoaparato (naudojant 6.00 ar naujesnės versijos programinę aparatinę įrangą).

Pastabos

 • Šis objektyvo sistemos programinės įrangos naujinys yra skirtas aparatams su E tipo jungtimi.
  • Kai kurie modeliai negali būti naudojami šiam atnaujinimui. (Modeliųmodelių sąrašas)
 • Jei naudojate PXW-FS7M2, vykdykite naudojimo instrukcijoje nurodytus veiksmus.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • SEL135F18GM objektyvo sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, .02 versija („Mac“)

Failo versija

 • 02

Failo dydis

 • 2.54 MB (2 544 369 baitai)

Išleidimo data

 • 16-01-2020

Parengiamieji veiksmai

Patvirtinkite savo objektyvo sistemos programinės įrangos versiją

Vykdydami instrukcijas patikrinkite objektyvo sistemos programinės įrangos versiją.

 • Objektyvo sistemos programinės įrangos [Ver.01] versija turi būti atnaujinta.
 • Objektyvo sistemos programinės įrangos [Ver.02] versijos atnaujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup (sąranka) → Version (versija).
 2. Objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.


 3. Jei naudojate QX, kompiuteryje paleiskite objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programą ir vykdydami naujinimo programą patikrinkite objektyvo sistemos programinės įrangos versiją.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Mac“ versijomis:

 • macOS 10.13 - 10.15

Svarbu:
„macOS 11“ sistemoje prieš naujindami programinę įrangą būtinai įdiekite "System Software Update Helper".

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:

 • Tuščia vieta standžiajame diske: 200 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba: prieš atnaujindami objektyvo sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Kiti elementai, skirti α fotoaparatams su keičiamais objektyvais
  • Fotoaparato maitinimo šaltinis: Visiškai įkrauta įkraunamų maitinimo elementų pakuotė arba specialus kintamosios srovės adapteris (parduodamas atskirai)
   Pastaba. Atnaujinti galima tik tada, kai likęs maitinimo elemento įkrovos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą maitinimo elementą arba specialų kintamosios srovės adapterį (parduodamas atskirai). Kai naujinama objektyvų sistemos programinė įranga, vertikalioji rankena turi būti nuimta.
  • USB kabelis įsigyjamas su fotoaparatu
   Pastaba. Garantijų dėl sėkmingo atnaujinimo naudojant kurį nors kitą USB kabelį nesuteikiama.
 • Kiti elementai, skirti fotoaparatams, naudojamiems transliuojant ir kuriant
  • Fotoaparato maitinimo šaltinis: Specialusis kintamosios srovės adapteris
  • USB kabelis

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbios pastabos:

 • Šį objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimą galima atlikti tik kai objektyvas pritvirtintas prie fotoaparato. Objektyvo sistemos programinės įrangos negalima atnaujinti naudojant kitą fotoaparatą.
 • Prieš naujindami objektyvo sistemos programinę įrangą ant fotoaparato uždėkite objektyvą. Įsitikinkite, kad fotoaparatas išjungtas.
 • Atlikdami objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimą, naudokite visiškai įkraunamų maitinimo elementų pakuotę arba specialų kintamosios srovės adapterį (parduodamas atskirai). (Skirta fotoaparatui su keičiamu objektyvu.)
 • Naujindami naudokite specialų kintamosios srovės adapterį. (Profesionalų / verslo klasės fotoaparatams).
 • Naujindami objektyvo sistemos programinę įrangą naudokite specialųjį kintamosios srovės adapterį. (Fotoaparatui, transliuojant ir kuriant).
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; Jei taip padarysite, fotoaparatas gali sugesti dėl staigaus maitinimo nutrūkimo.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Atnaujintą objektyvą uždėkite atjungę maitinimo elementą ir kintamosios srovės adapterį. (Profesionalų klasės fotoaparatams)
 • Prieš naujindami uždarykite kitas programas.
 • Neleiskite kompiuteriui pereiti į miego režimą. Jei būtų įjungtas kompiuterio miego režimas ir naujinimo procesas būtų sutrikdytas, naujinti reikėtų iš naujo.
 • Kol kas fotoaparato nejunkite prie kompiuterio.

Kaip atsisiųsti objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programą:

 1. Perskaitę atsakomybės atsisakymą spustelėkite „Atsisiųsti“.
 2. Bus pradėtas failo [Update_SEL135F18GMV2D.dmg] atsisiuntimas.
 3. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

Failui sėkmingai atsisiuntus, galite pradėti diegti objektyvo sistemos programinės įrangos 02 versiją, skirtą SEL135F18GM.

1 veiksmas. Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos paleidimas

 1. Du kartus spustelėkite atsisiųstą failą [Update_SEL135F18GMV2D.dmg]. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 2. Du kartus spustelėkite darbalaukyje atsiradusią [Update_SEL135F18GMV2D] piktogramą.
 3. Dukart spustelėkite [UpdateSetting Tool] piktogramą.
 4. Kad atsisiųstumėte branduolio plėtinį, pranešimas ragina jus leisti programai atlikti pakeitimus. Įveskite administratoriaus paskyros slaptažodį.
  Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį

  Kai parodomas sistemos pranešimas, pasirodo saugumo ir privatumo ekranas.
  • Jei prieš parodant „Saugumas ir privatumas“ parodomas toliau pateikiamas pranešimas, paspauskite mygtuką [OK].
   Paspauskite mygtuką OK
  • Ekrane „Saugumas ir privatumas“ atidarykite skirtuką „Bendra“ ir leiskite nuskaityti „Sony Corporation“ sistemos programinę įrangą.
   Saugumo ir privatumo ekranas
   Pastaba. Jei anksčiau esate tam davę leidimą, saugumo ir privatumo ekranas nebus rodomas.
  • Jei spustelėjus mygtuką [Allow] (Leisti) jūsų paprašoma iš naujo paleisti „macOS“, paleiskite sistemą iš naujo ir grįžkite į naujinimo procedūros pradžią.
  • Jei saugumo ir privatumo ekranas nepradingsta, langą uždarykite.
  • Jei ir pranešimas, ir saugumo ir privatumo ekranas nepradingsta, abu langus uždarykite mygtuku [OK].
   Užblokuoto sistemos plėtinio ekranas

 5. Fotoaparatą prijunkite prie kompiuterio.
  • Bus parodytas USB ryšio dialogo langas.
   Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB laidu.
  • Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami USB laidą (pridedama). Fotoaparato LCD monitoriuje rodomas užrašas „USB Mode“ (USB režimas).
  • Spustelėkite [OK] (gerai). Jei parodomas pranešimas, uždarykite mygtuku [OK].
   Paspauskite mygtuką OK
   Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.

 6. Rodomas objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos langas.


 7. Įjunkite fotoaparatą. Jei fotoaparatas jau įjungtas, išjunkite jį, tada vėl įjunkite.
  Laikydamiesi programoje „Lens System Software Updater“ pateikiamų instrukcijų fotoaparate pasirinkite [Menu] (meniu) → [Setup] (sąranka) → [USB Connection] (USB jungtis), tada patikrinkite, ar pasirinktas režimas [Mass Storage] (didelės talpos saugykla).(Jei naudojatės QX serija, šį veiksmą atlikti nebūtina.) Jei pasirinktas kitas režimas nei [Mass Storage] (didelės talpos saugykla), pasirinkite [Mass Storage] (didelės talpos saugykla).


 8. Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB kabelį.
  Jei kompiuterio ekrane rodomas klaidos pranešimas, išbandykite tolesnius būdus.
  – Nuo fotoaparato atjunkite USB kabelį, tada iš naujo jį prijunkite.
  – Jei kompiuteryje yra kita USB jungtis, prijunkite USB laidą prie kitos USB jungties.

 9. Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programoje spustelėkite Next (toliau).Kompiuteryje rodomas objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos langas, o fotoaparato ekrane rodomas pranešimas „Follow computer instructions“ (vykdykite kompiuteryje pateikiamas instrukcijas).
  Kompiuteryje:

  Fotoaparate:


  Pastaba. Nuo dabar jokiu būdu neišjunkite fotoaparato, kol bus atnaujinta objektyvo sistemos programinė įranga.
  Atsižvelgiant į fotoaparato modelį, ekrano pokyčiai gali trukti kelias minutes.

 10. Trikčių šalinimas:
  • Jei parodomas pranešimas „The update is not available for your model.“ (Jūsų modeliui naujinio nėra),patikrinkite, ar bandote įdiegti tinkamą sistemos programinės įrangos failą, kuris skirtas prie jūsų fotoaparato prijungtam objektyvui.
   Jei paleista tinkama objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programa, ją uždarykite, atjunkite USB laidą,išjunkite fotoaparatą ir pereikite prie 1 veiksmo „Start up lens system software updater“ (Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos paleidimas).
  • Jei parodomas pranešimas „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ (Nepavyko rasti šiam naujinimui skirto fotoaparato su objektyvu),kai fotoaparatą prijungiate prie kompiuterio USB laidu, patikrinkite, ar fotoaparatas yra nurodytas skilties „Relevant Products“ (Tinkami gaminiai) sąraše.
 11. Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programoje spustelėkite Next (toliau). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodomos ekrano apatinėje dalyje, kairėje. Jei dabartinė objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra .02, atnaujinti nereikia. Šiuo atveju sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite „Finish“ (baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti


  Atnaujinti nereikia


 12. Patikrinkite, ar [Current version] (dabartinė versija) yra .01, spustelėkite [Next] (toliau). Į fotoaparatą perkeliami duomenys (maždaug 5 sek.).
  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.


 13. Pasibaigus duomenų perdavimui, parodomas toks ekranas:


  Spustelėkite „Finish“ (Baigti).
 14. Prasidės naujinimo procesas, ir fotoaparate bus rodoma eigos juosta (maždaug 30 sek.).


 15. Naujinimo procesas bus baigtas, kai fotoaparate bus parodytas pranešimas „Lens update complete“ (objektyvo naujinimas baigtas).
  Jei naudojate QX, naujinimo procesas yra baigtas, kai išjungiamas QX ekranas. 16. Atjunkite USB kabelį.
  Pastaba. Baigus naujinti išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) atjunkite kintamosios srovės adapterį,vėl įdėkite maitinimo elementą arba vėl prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

2 veiksmas. Patvirtinimas, kad objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra 02

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup (sąranka) → Version (versija).
 2. Objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

Klausimai ir atsakymai

Naujinimas neužbaigiamas, o fotoaparatas užstringa

Jei monitorius lieka juodas ilgiau nei 15 min., atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kad šią problemą išspręstumėte:

 1. Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio.
 2. Išimkite bateriją ir atjunkite kintamosios srovės adapterį iš fotoaparato, palikite jį kelioms minutėms, tada įstatykite bateriją vėl arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.
 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 4. Įjunkite fotoaparatą ir vėl atlikite diegimo procesą.