Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • Objektyvas: SEL24F14GM
 • Pastabos Šis objektyvo sistemos programinės įrangos naujinys yra skirtas aparatams su E tipo jungtimi.
  • Kai kurie modeliai negali būti naudojami šiam atnaujinimui. (Modeliųmodelių sąrašas)
  • Kai naudojamas PXW-FS7M2, vadovaukitės PXW-FS7M2 naudojimo instrukcijoje pateikiamais nurodymais.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Pagerinta diafragmos reakcija, kai objektyvas prijungiamas prie ILCE-9, ILCE-9M2 ir ILCE-7RM4 modelių fotoaparatų.
 • „Focus Priority“ funkciją galima pasirinkti meniu „Aperture Drive in AF“, kai objektyvas prijungiamas prie ILCE-9 fotoaparato (naudojant 6.00 ar naujesnės versijos programinę aparatinę įrangą).

Pastabos

 • Šis objektyvo sistemos programinės įrangos naujinys yra skirtas aparatams su E tipo jungtimi.
  • Kai kurie modeliai negali būti naudojami šiam atnaujinimui. (Modeliųmodelių sąrašas)
 • Jei naudojate PXW-FS7M2, vykdykite naudojimo instrukcijoje nurodytus veiksmus.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • SEL24F14GM objektyvo sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, .02 versija („Windows“)

Failo versija

 • 02

Failo dydis

 • 4.46 MB (4 680 912 baitai)

Išleidimo data

 • 16-01-2020

Parengiamieji veiksmai

Patvirtinkite savo objektyvo sistemos programinės įrangos versiją

Vykdydami instrukcijas patikrinkite objektyvo sistemos programinės įrangos versiją.

 • Objektyvo sistemos programinės įrangos [Ver.01] versija turi būti atnaujinta.
 • Objektyvo sistemos programinės įrangos [Ver.02] versijos atnaujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup (sąranka) → Version (versija).
 2. Objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.


 3. Jei naudojate QX, kompiuteryje paleiskite objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programą ir vykdydami naujinimo programą patikrinkite objektyvo sistemos programinės įrangos versiją.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:

 • Tuščia vieta standžiajame diske: 200 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba: prieš atnaujindami objektyvo sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Kiti elementai, skirti α fotoaparatams su keičiamais objektyvais
  • Fotoaparato maitinimo šaltinis: Visiškai įkrauta įkraunamų maitinimo elementų pakuotė arba specialus kintamosios srovės adapteris (parduodamas atskirai)
   Pastaba. Atnaujinti galima tik tada, kai likęs maitinimo elemento įkrovos lygis yra(trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą maitinimo elementą arba specialų kintamosios srovės adapterį (parduodamas atskirai). Kai naujinama objektyvų sistemos programinė įranga, vertikalioji rankena turi būti nuimta.
  • USB kabelis įsigyjamas su fotoaparatu
   Pastaba. Garantijų dėl sėkmingo atnaujinimo naudojant kurį nors kitą USB kabelį nesuteikiama.
 • Kiti elementai, skirti fotoaparatams, naudojamiems transliuojant ir kuriant
  • Fotoaparato maitinimo šaltinis: Specialusis kintamosios srovės adapteris
  • USB kabelis

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbios pastabos:

 • Šį objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimą galima atlikti tik kai objektyvas pritvirtintas prie fotoaparato. Objektyvo sistemos programinės įrangos negalima atnaujinti naudojant kitą fotoaparatą.
 • Prieš naujindami objektyvo sistemos programinę įrangą ant fotoaparato uždėkite objektyvą. Įsitikinkite, kad fotoaparatas išjungtas.
 • Atlikdami objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimą, naudokite visiškai įkraunamų maitinimo elementų pakuotę arba specialų kintamosios srovės adapterį (parduodamas atskirai). (Skirta fotoaparatui su keičiamu objektyvu.)
 • Naujindami objektyvo sistemos programinę įrangą naudokite specialųjį kintamosios srovės adapterį. (Fotoaparatui, transliuojant ir kuriant).
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; Jei taip padarysite, fotoaparatas gali sugesti dėl staigaus maitinimo nutrūkimo.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Atnaujintą objektyvą uždėkite atjungę maitinimo elementą ir kintamosios srovės adapterį. (Profesionalų klasės fotoaparatams)
 • Neleiskite kompiuteriui pereiti į miego režimą. Jei būtų įjungtas kompiuterio miego režimas ir naujinimo procesas būtų sutrikdytas, naujinti reikėtų iš naujo.
 • Nejunkite prie kitų prietaisų, išskyrus kompiuterį.

Kaip atsisiųsti objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programą:

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės atsisakymą spustelėkite „Atsisiųsti“.
 3. Bus pradėtas failo [Update_SEL24F14GMV2D.exe] atsisiuntimas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

  Jei naudojate „Windows 8.1“ arba „Windows 10“:
  Pagal pradinius „Internet Explorer“ nustatymus atnaujinimo failas bus išsaugotas aplanke [Downloads] (Atsisiuntimai). Spustelėkite [Desktop] (Darbalaukis) plytelę pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (Atsisiuntimai).

Failui sėkmingai atsisiuntus, galite pradėti diegti objektyvo sistemos programinės įrangos 02 versiją, skirtą SEL24F14GM.

1 veiksmas. Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos paleidimas

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_SEL24F14GMV2D.exe] failą ir paleiskite objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo programą.

  Rodomas objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos langas.

 3. Įjunkite fotoaparatą. Jei fotoaparatas jau įjungtas, išjunkite jį, tada vėl įjunkite.
  Laikydamiesi programoje „Lens System Software Updater“ pateikiamų instrukcijų fotoaparate pasirinkite [Menu] (meniu) → [Setup] (sąranka) → [USB Connection] (USB jungtis), tada patikrinkite, ar pasirinktas režimas [Mass Storage] (didelės talpos saugykla).(Jei naudojatės QX serija, šį veiksmą atlikti nebūtina.) Jei pasirinktas kitas režimas nei [Mass Storage] (didelės talpos saugykla), pasirinkite [Mass Storage] (didelės talpos saugykla).


 4. Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB kabelį.
  Jei kompiuterio ekrane rodomas klaidos pranešimas, išbandykite tolesnius būdus.
  – Nuo fotoaparato atjunkite USB kabelį, tada iš naujo jį prijunkite.
  – Jei kompiuteryje yra kita USB jungtis, prijunkite USB laidą prie kitos USB jungties.

 5. Įsitikinkite, kad apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe esančioje užduočių juostoje rodoma .
  Pastaba. Jei užduočių juostoje nėra, pereikite prie kito veiksmo.

 6. Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programoje spustelėkite Next (toliau). Kompiuteryje rodomas objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos langas, o fotoaparato ekrane rodomas pranešimas „Follow computer instructions“ (vykdykite kompiuteryje pateikiamas instrukcijas).
  Kompiuteryje:

  Fotoaparate:

  Pastaba. Nuo dabar jokiu būdu neišjunkite fotoaparato, kol bus atnaujinta objektyvo sistemos programinė įranga.
  Atsižvelgiant į fotoaparato modelį, ekrano pokyčiai gali trukti kelias minutes.

 7. Trikčių šalinimas:
  • Jei parodomas pranešimas „The update is not available for your model.“ (šiam modeliui skirto naujinimo nėra), patikrinkite, ar bandote įdiegti tinkamą sistemos programinės įrangos failą, kuris skirtas prie jūsų fotoaparato prijungtam objektyvui.
   Jei vykdoma tinkama objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programa, uždarykite ją, atjunkite USB kabelį, išjunkite fotoaparatą ir grįžkite prie 1 veiksmo „Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos paleidimas“.
  • Jei parodomas pranešimas „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ (Nepavyko rasti šiam naujinimui skirto fotoaparato su objektyvu),Kai fotoaparatą prijungiate prie kompiuterio USB laidu, patikrinkite, ar fotoaparatas yra nurodytas skilties „Relevant Products“ (Tinkami gaminiai) sąraše.

 8. Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programoje spustelėkite Next (toliau). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodomos ekrano apatinėje dalyje, kairėje. Jei dabartinė objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra .02, atnaujinti nereikia. Šiuo atveju sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite „Finish“ (baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti


  Atnaujinti nereikia


 9. Patikrinkite, ar [Current version] (dabartinė versija) yra .01, spustelėkite [Next] (toliau). Į fotoaparatą perkeliami duomenys (maždaug 5 sek.).
  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.


 10. Pasibaigus duomenų perdavimui, parodomas toks ekranas:


  Spustelėkite „Finish“ (Baigti).
 11. Prasidės naujinimo procesas, ir fotoaparate bus rodoma eigos juosta (maždaug 30 sek.).


 12. Naujinimo procesas bus baigtas, kai fotoaparate bus parodytas pranešimas „Lens update complete“ (objektyvo naujinimas baigtas).
  Jei naudojate QX, naujinimo procesas yra baigtas, kai išjungiamas QX ekranas.


 13. Kompiuterio ekrano apatiniame dešiniajame kampe esančiame užduočių dėkle spustelėkite , kad nutrauktumėte USB ryšį.
  Pastaba. Jei užduočių juostoje nėra, pereikite prie kito veiksmo.

 14. Atjunkite USB kabelį.
  Pastaba. Atnaujinę išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įdėkite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

2 veiksmas. Patvirtinimas, kad objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra 02.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup (sąranka) → Version (versija).
 2. Objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

Klausimai ir atsakymai

Naujinimas neužbaigiamas, o fotoaparatas užstringa

Jei monitorius lieka juodas ilgiau nei 15 min., atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kad šią problemą išspręstumėte:

 1. Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio.
 2. Išimkite bateriją ir atjunkite kintamosios srovės adapterį iš fotoaparato, palikite jį kelioms minutėms, tada įstatykite bateriją vėl arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.
 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 4. Įjunkite fotoaparatą ir vėl atlikite diegimo procesą.