Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • ILCE-7RM3

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Pridėta funkcija „External Flash Set“ (Išorinės blykstės nustatymas):
  ši funkcija suteikia galimybę tiesiogiai fotoaparate konfigūruoti prijungtos blykstės ar belaidės radijo ryšio sistemos (paraduodama atskirai) nustatymus.

  Suderinamų blyksčių modeliai

  • HVL-F60RM (kai blykstės programinės aparatinės įrangos versija yra 2.00 ar naujesnė)
  • HVL-F45RM (kai blykstės programinės aparatinės įrangos versija yra 2.00 ar naujesnė)

  Suderinama belaidė radijo ryšio sistema:

  • FA-WRC1M (kai programinės aparatinės įrangos versija yra 3.00 ar naujesnė)

  Dėl išsamesnės informacijos žr. pagalbos vadovą:

 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Šiame naujinyje yra šie privalumai ir patobulinimai

v3.01 (2019-05-16)
 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.
v3.00 (2019-04-11)
 • Pridedamas gyvūnams skirtas akių AF realiuoju laiku [1]
 • Suteikia galimybę akių AF naudotis realiuoju laiku pusiau nuspaudus užrakto mygtuką arba spaudžiant AF-ON mygtuką
 • Pridėta fiksavimo intervalais funkcija
 • Suteikia galimybę naudotis nuotolinio valdymo įrenginiu RMT-P1BT
 • Kiti patobulinimai:
  • [MENU] galima pasiekti naudojant pasirinktinį mygtuką
  • [MENU] skirtukas atidaromas Fn mygtuku
 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.

 • [1]
 • Vienu metu galima aptikti žmogaus ir gyvūno akis.
 • Akių aptikimas gali neveikti – tai priklauso nuo aplinkos, gyvūno tipo ar gyvūno judesių.
v2.10 (2018-12-18)
 • Patobulinti šie dalykai:
  • Retais atvejais fotoaparatas gali nustoti veikti, kai RAW duomenys įrašomi į SD kortelę, kuri jau buvo naudojama kelis kartus.
   Pastabos
   • Dėl to gali kilti nesklandumų su vaizdus tvarkančiais failais, todėl vaizdai gali būti neparodomi fotoaparate.
   • Jokie jau atminties kortelėje esantys duomenys nebus sugadinti ar ištrinti, išskyrus tuos, kurie buvo įrašomi kilus problemai.
  • Užfiksavus nuotrauką, kai naudojama funkcija „Auto Review“ (Automatinė peržiūra), tam tikrais atvejais fotoaparatas gali nebeatsakyti.
 • Išsprendžiama problema, kildavusi dėl konkrečios trečiosios šalies atminties kortelės, kurios „Sony“ fotoaparatai neatpažindavo
v2.00 (2018-10-10)
  SEL400F28GM ir SEL24F14GM palaikymas.
  • Optimizuotas optinio vaizdo stabilizavimo veikimas ir pridėtas naujas objektyvo vaizdo stabilizavimo režimas (3 režimas)(tik SEL400F28GM).
  • Meniu pridėtas funkcijų žiedas (objektyvo).
   Pastaba. Naudojant SEL400F28GM objektyvą APS-C S35 / viso kadro pasirinkimo nustatymą kartu su motorizuotu fokusavimu galima priskirti funkcijų žiedui.
  • Meniu pridėtas nustatymas [Aperture Drive in AF].
   *Naudojant SEL400F28GM arba SEL24F14GM objektyvą, kai pasirenkama [Silent priority], bus sumažintas diafragmos eigos keliamas triukšmas. Šis nustatymas pravers fiksuojant vaizdus tokiomis sąlygomis, kai fotoaparato
   triukšmą reikia sumažinti iki minimumo. Atminkite, kad pasirinkus [Silent priority] (Tylos pirmenybė) gali sulėtėti automatinis fokusavimas.
  Naujos funkcijos:
  • [AF Track Sens] galima priskirti pasirinktiniam mygtukui.
  • Kai kartu naudojamas LA-EA3 tvirtinimo adapteris, palaikomos visos fokusavimo sritys.
   Pastaba. Pridėtos fokusavimo srities parinktys: „Zona“, „Išplėstasis lankstus taškas“ ir „Fiksuojamasis AF“.
   Fiksavimą skirtinga ekspozicija galima naudoti tyliojo fiksavimo režimu, kai [File Format] nustatyta kaip [RAW] arba [RAW & JPEG], o [RAW File Type] nustatyta kaip [Uncompressed].
  Kiti patobulinimai:
  • Fotoaparato veikimo ir bendrojo stabilumo pagerinimas.
  • Geresnis RAW nuotraukų atspalvių perėjimų atkūrimas.
   Pastaba. Kad būtų galima pasinaudoti RAW apdorojimo patobulinimais, reikia atnaujinti „Imaging Edge“ programinę įrangą.
  • Pagerintas ekspozicijos stabilumas, kai vaizdai fiksuojami su blykste esant mirksinčios šviesos šaltiniui.
  • Nepertraukiamo fotografavimo vaizdų tvarkymo kaip grupės patobulinimas.
   Daugiau informacijos apie atnaujintos funkcijos naudojimą rasite žinyne.
v1.10 (2018-05-08)
 • Naudojant „Pixel Shift“ nuotraukų sekos fotografavimą dabar galima rinktis naują intervalo parinktį: [On: Shooting Interval 0.5sec] (Įjungta: fotografavimo intervalas 0,5 sek.] parinktis pridėta meniu
  *Kai fotoaparatas prijungiamas prie kompiuterio, naudokite naujausią (1.2 arba naujesnę) „Imaging Edge“ programinės įrangos versiją.
  *Kai „A-mount“ objektyvą jungiate per tvirtinimo adapterį (LA-EA1/ LA-EA2/ LA-EA3/ LA-EA4), intervalas gali būti šiek tiek ilgesnis.
 • Naudojant „Silent Shooting“ ir neglaudintą RAW formatą dabar galimas ir braketavimas
 • Pagerina išryškinimo rodymo lygį naudojant „S-Log“ fotografavimą
 • Pagerina akių AF funkciją, kuri, esant tam tikroms aplinkybėms, tinkamai neveikė
 • Išsprendžiama problema, kai [Viewfinder Brightness] (vaizdo ieškiklio šviesumas) nebuvo tinkamai atspindėtas nustatymuose [Manual] (Rankinis)
v1.01 (2017-12-11)
 • Išsprendžia problemas, kai funkcija „Nustatyti failo pavadinimą“ veikia netinkamai
 • Pagerina bendrąjį kameros stabilumą

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • ILCE-7RM3 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 3.10 versija („Windows“)

Failo versija

 • 3.10

Failo dydis

 • 293 MB (308 186 320 baitai)

Išleidimo data

 • 17-12-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 3.10, naujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage [7] ([7] nustatymų puslapio dalis) --> Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

  Sistemos programinės įrangos versija

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos


Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Kompiuterio techninė įranga


Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 500 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Visiškai įkrauta įkraunamoji maitinimo elementų pakuotė NP-FZ100.

   Pastaba. Naujinimą galima atlikti, kai maitinimo elementų įkrovos lygis yra Akumuliatoriaus įkrovos lygis (trys padalos) arba daugiau. Mes rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą maitinimo elementą. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą, nuimkite vertikaliąją rankeną.
 • USB laidas parduodamas su fotoaparatu

  Pastaba. Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbi informacija

 • Naudokite visiškai įkrautą įkraunamąją maitinimo elementų pakuotę NP-FZ100.
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; dėl staigaus maitinimo nutraukimo fotoaparatas gali nebeveikti.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Fotoaparato nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinį

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. [Update_ILCE7RM3V310.exe] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).


 5. Pastaba „Windows 8.1 / 10“ vartotojams:

  Pagal pradinius „Internet Explorer“ nustatymus atnaujinimo failas bus išsaugotas [Downloads] (Atsisiuntimai) aplanke. Spustelėkite [Desktop] (darbalaukis) plytelę pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (atsisiuntimai).

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_ILCE7RM3V310.exe] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Paleidžiama programa „System Software Updater“.

  Sistemos programinės įrangos naujinimo priemonė

 4. Įjunkite fotoaparatą.
 5. Vykdydami „System Software Updater“ lange pateikiamus nurodymus fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) > Setup subpage [4] ([4] nustatymų puslapio dalis) > USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinkta „Mass Storage“ (didelės talpos saugykla).
  Jei pasirinktas kitas nei Mass Storage (Didelės talpos atmintis) režimas, pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis).

  Stage3 – didelės talpos saugykla

 6. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą. USB režimas pasirodo kameros LCD ekrane.
  Pastaba. Kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio, išsijungia fotoaparato LCD ekranas. Pereikite prie kito žingsnio.
  Jei fotoaparato LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš toliau nurodytų būdų.
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.
  Kartais, kai fotoaparatas prijungiamas prie kompiuterio naudojant USB laidą, gali būti parodytas pranešimas, kuriame prašoma paleisti kompiuterį iš naujo. Tokiu atveju iš fotoaparato išimkite maitinimo elementų pakuotę, pakartotinai paleiskite kompiuterį ir vykdykite instrukcijas nuo 2. Paleiskite programą „System Software Updater“.
 7. Patikrinkite fotoaparato LCD ekraną ir spustelėkite „Next“ (toliau). Dabartinės versijos numeris ir atnaujintos versijos numeris nurodytas apatiniame kairiajame ekrano kampe. Įsitikinę, kad turima programinės įrangos versija yra „Ver.3.01“ arba ankstesnė, spustelėkite „Toliau“. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 3.10 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Tokiu atveju atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio ir spustelėkite „Finish“ (baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę, tada vėl ją įdėkite ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti
  Sistemos programinės įrangos naujinimo priemonė – dabartinė versija

  Atnaujinti nereikia
  Atnaujinti nereikia

 8. Spustelėkite Next (toliau). Parodomas toliau pateiktas ekranas.
  Automatiškai nustatyti fotoaparatą iš naujo
 9. Po automatinio nustatymo iš naujo bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
  Naujinimo proceso metu rodoma eigos juosta (apie 5 min.).
  Naujinimo eigos juosta
  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.
 10. Naujinimui pasibaigus, įrenginys bus automatiškai paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas, ir palaukite, kol vėl įsijungs LCD ekranas. Įsijungus LCD ekranui, spustelėkite „Finish“ (baigti) ir atjunkite USB laidą.
  Spustelėkite „Finish“ (Baigti)
  Paleidus iš naujo kartais parodomas duomenų atkūrimo įspėjimas. Tai normalu. Palaukite, kol šis įspėjimas išnyks.
  Atkuriami duomenys. Palaukite.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra 3.10.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup subpage [7] ( [7] nustatymų puslapio dalis) --> Version (Versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

  Dabartinė sistemos programinės įrangos versija

Klausimai ir atsakymai

Naujinimas neužbaigiamas, o fotoaparatas užstringa

Jei monitorius lieka juodas ilgiau nei 15 min., atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kad šią problemą išspręstumėte:

 1. Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio.
 2. Išimkite bateriją ir atjunkite kintamosios srovės adapterį iš fotoaparato, palikite jį kelioms minutėms, tada įstatykite bateriją vėl arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.
 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 4. Įjunkite fotoaparatą ir vėl atlikite diegimo procesą.