PALAUKITE – prieš atsisiųsdami šį failą, perskaitykite skyrių „Būtini failai“.

Būtini atsisiuntimai

Jei nenurodoma kitaip, toliau pateikiamus failus reikia įdiegti PRIEŠ DSC-RX10M4 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 2.00 versija („Mac“), kad viskas veiktų tinkamai. Jei pateikiamas daugiau nei vienas būtinas failas, įdiekite juos šiame puslapyje nurodyta tvarka.

Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • DSC-RX10M4

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Pridedamas gyvūnams skirtas akių AF realiuoju laiku [*]
 • Suteikia galimybę akių AF naudotis realiuoju laiku pusiau nuspaudus užrakto mygtuką
 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.

 • [*]
  • Vienu metu galima aptikti žmogaus ir gyvūno akis.
  • Akių aptikimas gali neveikti – tai priklauso nuo aplinkos, gyvūno tipo ar gyvūno judesių.
   Dėl išsamesnės informacijos žr. palaikymo svetainę.

Daugiau informacijos apie atnaujintos funkcijos naudojimą rasite pagalbos vadove.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • DSC-RX10M4 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 2.00 versija („Mac“)

Failo versija

 • 2.00

Failo dydis

 • 282.4 MB (282 373 673 baitai)

Išleidimo data

 • 14-11-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 2.00, naujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage [6] ([6] nustatymų puslapio dalis) --> Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.


Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodytomis „Mac“ versijomis:

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:

 • Tuščia vieta standžiajame diske: 600 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.

Kita aparatinė įranga

 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  Visiškai įkrauta įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-FW50 arba kintamosios srovės adapteris AC-PW20 (parduodama atskirai).
  Pastaba. Naujinimą galima atlikti, kai maitinimo elementų įkrovos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Mes rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą maitinimo elementą. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą, nuimkite vertikaliąją rankeną.
 • USB laidas parduodamas su fotoaparatu
  Pastaba. Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbi informacija

 • Naudokite visiškai įkrautą įkraunamų maitinimo elementų pakuotę NP-FW50 arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; dėl staigaus maitinimo nutraukimo fotoaparatas gali nebeveikti.
 • Prieš pradėdami naujinimo procesą išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Fotoaparato nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.
 • Kol kas nejunkite fotoaparato prie kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinimo priemonę:

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės atsisakymą spustelėkite „Atsisiųsti“.
 3. Bus pradėtas failo [Update_DSCRX10M4V200.dmg] atsisiuntimas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą failą [Update_DSCRX10M4V200.dmg]. Šiuo metu jokiu būdu neprijunkite fotoaparato.
  Pastaba. Jei fotoaparatą esate prijungę prie kompiuterio, prieš tęsdami procedūrą jį atjunkite.
 3. Išskleidžiamas failas [Update_DSCRX10M4V200].
 4. Dukart spustelėkite [UpdateSetting Tool] piktogramą.
 5. Kad atsisiųstumėte branduolio plėtinį, pranešimas ragina jus leisti programai atlikti pakeitimus. Įveskite administratoriaus paskyros slaptažodį.

   Kai parodomas sistemos pranešimas, pasirodo saugumo ir privatumo ekranas.
  • Jei prieš parodant „Saugumas ir privatumas“ parodomas toliau pateikiamas pranešimas, paspauskite mygtuką [OK].
  • Ekrane „Saugumas ir privatumas“ atidarykite skirtuką „Bendra“ ir leiskite nuskaityti „Sony Corporation“ sistemos programinę įrangą.

   Pastaba. Jei anksčiau esate tam davę leidimą, saugumo ir privatumo ekranas nebus rodomas.
  • Jei spustelėjus mygtuką [Allow] (Leisti) jūsų paprašoma iš naujo paleisti „macOS“, paleiskite sistemą iš naujo ir grįžkite į naujinimo procedūros pradžią.
  • Jei saugumo ir privatumo ekranas nepradingsta, langą uždarykite.
  • Jei ir pranešimas, ir saugumo ir privatumo ekranas nepradingsta, abu langus uždarykite mygtuku [OK].

 6. Fotoaparatą prijunkite prie kompiuterio.
  • Bus parodytas USB ryšio dialogo langas.
  • Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami USB laidą (pridedamas). Fotoaparato ekrane bus parodytas užrašas „USB Mode“ (USB režimas).
   Pastaba. Jei USB laidas buvo prijungtas prieš pasirodant dialogo langui, kuriame nurodoma prijungti USB, atjunkite USB laidą ir vėl pradėkite nuo 1 veiksmo. Paleiskite naujinimo priemonę.
  • Spustelėkite [OK] (gerai). Jei parodomas pranešimas, uždarykite mygtuku [OK].

   Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.

 7. Paleidžiama programa „System Software Updater“.


 8. Įjunkite fotoaparatą.
 9. Vykdydami „System Software Updater“ lange pateikiamus nurodymus fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) > Setup subpage [3] (3 nustatymų puslapio dalis) > USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinkta „Mass Storage“ (didelės talpos saugykla). Jei pasirinktas kitas režimas nei „Mass Storage“ (Didelės talpos atmintis), pasirinkite „Mass Storage“.


 10. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB kabelį. USB režimas pasirodo kameros LCD ekrane.
  Pastaba. Jei kompiuteris neranda įrenginio, kompiuterio ekrane parodomas pranešimas „Could not find the camera for this update“ (Nepavyko rasti fotoaparato, kuriam skirtas šis naujinys). Išbandykite tokius dalykus:
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.

  Kartais, kai fotoaparatas prijungiamas prie kompiuterio naudojant USB laidą, gali būti parodytas pranešimas, kuriame prašoma paleisti kompiuterį iš naujo. Tokiu atveju iš fotoaparato išimkite maitinimo elementų pakuotę, pakartotinai paleiskite kompiuterį ir vykdykite instrukcijas nuo 2. Paleiskite programą „System Software Updater“.
 11. Spustelėkite [Next] (Pirmyn). Dabartinės versijos numeris ir atnaujintos versijos numeris nurodytas apatiniame kairiajame ekrano kampe. Įsitikinę, kad turima programinės įrangos versija yra „Ver.1.00“ arba ankstesnė, spustelėkite „Toliau“. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 2.00 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Tokiu atveju atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio ir spustelėkite „Finish“ (baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę, tada vėl ją įdėkite ir įjunkite fotoaparatą.
  Reikia atnaujinti


  Atnaujinti nereikia


 12. Fotoaparatas automatiškai nustatomas iš naujo.
  Parodomas toliau pateikiamas ekranas.

  Pastaba. Įkėlimo piktograma gali būti nerodoma – tai priklauso nuo naudojamos OS versijos.

 13. Paleiskite naujinimą
  Po automatinio nustatymo iš naujo parodomas toliau pateikiamas ekranas ir pradedamas naujinimas. Naujinimo proceso metu rodoma eigos juosta (apie 10 min.).
  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.


 14. Užbaikite naujinimą
  Naujinimui pasibaigus, fotoaparatas bus automatiškai paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad fotoaparatas įjungtas, ir palaukite, kol įsijungs LCD ekranas. Įsijungus LCD ekranui, spustelėkite „Finish“ (baigti) ir atjunkite USB laidą.

  Pastaba. Paleidus iš naujo kartais parodomas duomenų atkūrimo įspėjimas. Tai normalu. Palaukite, kol šis įspėjimas išnyks.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra „Ver.2.00“.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) > Setup subpage [6] (6 nustatymų puslapis) > Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

Klausimai ir atsakymai

Naujinimas neužbaigiamas, o fotoaparatas užstringa

Jei monitorius lieka juodas ilgiau nei 15 min., atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kad šią problemą išspręstumėte:

 1. Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio.
 2. Išimkite bateriją ir atjunkite kintamosios srovės adapterį iš fotoaparato, palikite jį kelioms minutėms, tada įstatykite bateriją vėl arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.
 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 4. Įjunkite fotoaparatą ir vėl atlikite diegimo procesą.