Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • DSC-RX10M4

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Pridedamas gyvūnams skirtas akių AF realiuoju laiku [*]
 • Suteikia galimybę akių AF naudotis realiuoju laiku pusiau nuspaudus užrakto mygtuką
 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.

 • [*]
  • Vienu metu galima aptikti žmogaus ir gyvūno akis.
  • Akių aptikimas gali neveikti – tai priklauso nuo aplinkos, gyvūno tipo ar gyvūno judesių.
   Dėl išsamesnės informacijos žr. palaikymo svetainę.

Daugiau informacijos apie atnaujintos funkcijos naudojimą rasite pagalbos vadove.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • DSC-RX10M4 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 2.00 versija („Windows“)

Failo versija

 • 2.00

Failo dydis

 • 272 MB (285 408 464 baitai)

Išleidimo data

 • 14-11-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 2.00, naujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage [6] ([6] nustatymų puslapio dalis) --> Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.


Sistemos reikalavimai

Operacinė sistema


Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Kompiuterio aparatinė įranga


Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 500 MB ar daugiau
 • RAM: 512 MB ar daugiau
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Kameros maitinimo šaltinis
  • Visiškai įkrauta įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-FW50 arba kintamosios srovės adapteris AC-PW20 (parduodama atskirai).
   Pastaba: Atnaujinti galima tik tada, kai likęs baterijos lygis yra(trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą bateriją.
 • USB laidas parduodamas su kamera
  Pastaba: Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbi informacija

 • Naudokite visiškai įkrautą įkraunamų maitinimo elementų pakuotę NP-FW50 arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; dėl staigaus maitinimo nutraukimo fotoaparatas gali nebeveikti.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Fotoaparato nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinį

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. [Update_DSCRX10M4V200.exe] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).


 5. Pastaba „Windows 8.1 / 10“ vartotojams:

  Pagal pradinius „Internet Explorer“ nustatymus atnaujinimo failas bus išsaugotas [Downloads] (Atsisiuntimai) aplanke. Spustelėkite [Desktop] (darbalaukis) plytelę pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (atsisiuntimai).

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_DSCRX10M4V200.exe] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Paleidžiama programa „System Software Updater“. 4. Įjunkite fotoaparatą.
 5. Laikydamiesi programos „System Software Updater“ lange pateiktų instrukcijų, fotoaparato ekrane pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage [3] ([3] nustatymų puslapio dalis) --> USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinktas režimas Mass Storage (didelės talpos saugykla).
  Jei pasirinktas kitas nei Mass Storage (Didelės talpos atmintis) režimas, pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 6. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą. USB režimas pasirodo kameros LCD ekrane.
  Pastaba. Kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio, išsijungia fotoaparato LCD ekranas. Pereikite prie kito žingsnio.
  Jei fotoaparato LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš toliau nurodytų būdų.
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.
  Kartais, kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio naudojant USB kabelį, kompiuterio ekrane gali atsirasti pranešimas, raginantis iš naujo paleisti kompiuterį. Tokiu atveju iš fotoaparato išimkite maitinimo elementų pakuotę arba atjunkite kintamosios srovės adapterį, iš naujo paleiskite kompiuterį ir vykdykite veiksmus nuo „2. Programos „System Software Updater“ paleidimas“.
 7. Patvirtinę fotoaparato LCD monitoriuje spustelėkite [Next] (toliau). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodomos ekrano apatinėje dalyje, kairėje. Įsitikinę, kad turima programinės įrangos versija yra „Ver.1.00“ arba ankstesnė, spustelėkite „Toliau“. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 2.00 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Tokiu atveju nutraukite USB ryšį ir spustelėkite [Finish] (baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įdėkite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti


  Atnaujinti nereikia


 8. Spustelėkite Next (toliau). Parodomas toliau pateiktas ekranas.

 9. Po automatinio nustatymo iš naujo bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
  Atnaujinant rodoma eigos juosta (apytiksliai 5 min.).

  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.
 10. Baigus naujinti parodomas toliau pateiktas ekrano vaizdas. Be to, fotoaparatas automatiškai paleidžiamas iš naujo, o šis procesas gali trukti kelias minutes. Palaukite, kol fotoaparato LCD ekrane pasirodys toks pat vaizdas, kaip prieš pradedant programinės įrangos naujinimą.
  Kai parodomas toks ekrano vaizdas, paspauskite mygtuką [Finish] (Baigti) ir atjunkite USB laidą.

  Jei paleidus iš naujo rodomas perspėjimas dėl duomenų atkūrimo, palaukite, kol šis perspėjimas išnyks. Tai nėra gedimas.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra 2.00.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup subpage [6] ([6] nustatymų puslapio dalis) --> Version (Versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

Klausimai ir atsakymai

Naujinimas neužbaigiamas, o fotoaparatas užstringa

Jei monitorius lieka juodas ilgiau nei 15 min., atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kad šią problemą išspręstumėte:

 1. Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio.
 2. Išimkite bateriją ir atjunkite kintamosios srovės adapterį iš fotoaparato, palikite jį kelioms minutėms, tada įstatykite bateriją vėl arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.
 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 4. Įjunkite fotoaparatą ir vėl atlikite diegimo procesą.