Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • PS-HX500

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas: „Hi-Res Audio Recorder“, 1.1.3 versija
 • Išleidimo data:31-10-2019
 • Toliau išvardytos taikomosios programos funkcijos.
  • Nauja „Hi-Res Audio Recorder“ 1.1.3 versijos funkcija
   Nuo šiol palaikomos „macOS Mojave“ (10.14) ir „macOS Catalina“ (10.15).
   Pastaba. Jei pirmą kartą paleidus parodomas dialogo langas dėl prieigos prie mikrofono, turite suteikti prieigą prie mikrofono. Dėl išsamesnės informacijos žr. toliau „Atnaujinus“.
  • Garso takelių įrašymas iš vinilinės plokštelėsPrijungę plokštelių grotuvą prie kompiuterio pridėtu USB kabeliu ir įdiegę programinę įrangą, galėsite įrašyti garso takelius didelės raiškos formatais (DSD arba PCM) iš vinilinės plokštelės, leidžiamos plokštelių grotuvu.Maksimali įrašymo trukmė yra 100 min.
  • Laikinojo failo redagavimas Galite pridėti žymeklių prie įrašytų duomenų (laikinojo failo) ir nurodyti duomenų diapazonus, kurie turi būti eksportuojami į failus. Pridėdami žymeklių prie laikinojo failo galite:
   • panaikinti tylią dalį prieš pirmąjį garso takelį arba tarp takelių;
   • įrašę visus garso takelius bet kurioje vinilinės plokštelės pusėje, padalyti laikinąjį failą į atskirus garso takelių failus.
   Galite pridėti iki 60 žymeklių ir pašalinti arba perkelti žymeklius.
  • Stiprumo reguliavimas: galite reguliuoti įrašytų duomenų (laikinojo failo) signalo lygį (stiprumą). Galite rinktis automatinį arba rankinį stiprumo reguliavimą, kurį naudodami stiprumą galite didinti po 1 dB nuo +1 dB iki +6 dB.
  • Laikinojo failo eksportavimas Galite eksportuoti įrašytus duomenis (laikinąjį failą) į kompiuterį.Be to, prieš eksportuodami laikinąjį failą galite įvesti albumo pavadinimą, albumo atlikėjo pavadinimą, garso takelių pavadinimus ir garso takelių atlikėjų pavadinimus.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

„Hi-Res Audio Recorder“suderinama su šiomis „Mac OS“ versijomis:
 • Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
 • macOS Sierra(10.12), macOS High Sierra(10.13)
 • macOS Mojave(10.14), macOS Catalina(10.15)

Pastabos.

 • Negarantuojama, kad „Hi-Res Audio Recorder“ tinkamai veiks toliau nurodytais atvejais.
  • Kiekviename kompiuteryje, kuriame įdiegta viena iš nurodytų operacinių sistemų.
  • Kompiuteryje, kuris surinktas namie, kurio operacinę sistemą naujovino vartotojas arba kuriame veikia kelios operacinės sistemos.
  • Kai įjungtos kompiuterio energijos taupymo funkcijos – laikino sistemos sustabdymo arba miego (budėjimo) režimas.


Kompiuterio techninė įranga

„Hi-Res Audio Recorder“suderinama su toliau nurodyta technine įranga.
 • Ekrano raiška: 1 024 x 768 pikselių arba didesnė.
 • Garso atkūrimo įrenginys:būtinas.
Negarantuojame, kad taikomoji programa veiks visuose kompiuteriuose, net jei jie atitinka anksčiau nurodytus sistemos reikalavimus.

Atsisiųsti

Kaip atsisiųsti „Hi-Res Audio Recorder“
 1. Puslapio apačioje perskaitykite pareiškimą ir sutikite su jo nuostatomis bei sąlygomis paspausdami žymimąjį langelį. Tada spustelėkite Download („Atsisiųsti“).
 2. Bus pradėtas failo „Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg“ (4.5 MB – 4 536 224 baitų) atsisiuntimas.
 3. Diegimo programos failas bus išsaugotas aplanke, kurį nustatėte kaip paskirties aplanką naršyklės nustatymų dalyje. Pagal numatytuosius nustatymus jis bus išsaugotas aplanke „Downloads“ („Atsisiuntimai“).

Install

Kai failas bus sėkmingai atsisiųstas, galėsite įdiegti „Hi-Res Audio Recorder“.

 1. Dukart spustelėkite diegimo programos failą „Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg“, išsaugotą kompiuteryje. Bus išpakuotas diegimo paketas.
 2. Matysite ekraną „Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer“ („Sveiki, tai – „Hi-Res Audio Recorder“ diegimo programa“). Spustelėkite Continue („Tęsti“).


 3. Bus parodytas ekranas „Software License Agreement“ („Programinės įrangos licencijos sutartis“). Perskaitę sutarties tekstą, spustelėkite „Continue“ („Tęsti“).


 4. Norėdami sutikti su sutarties sąlygomis, spustelėkite Agree („Sutikti“).


 5. Bus parodytas ekranas „Select a Destination“ („Pasirinkite paskirties vietą“). Pasirinkite diską ir spustelėkite „Continue“ („Tęsti“).


 6. Tada nurodykite diegimo tipą. Atliekant įprastą diegimą, automatiškai parenkamas vidinis standusis diskas. Jei norite įdiegti į kitą diską, spustelėkite „Change install location...“ („Keisti diegimo vietą...“). Pasirinkę paskirties vietą spustelėkite „Install“ („Diegti“).


 7. Jei reikia įvesti prisijungimo slaptažodį, įveskite jį ir spustelėkite „Install Software“ („Įdiegti programinę įrangą“).


 8. Matysite ekraną „Installing Hi-Res Audio Recorder“ („Diegiama „Hi-Res Audio Recorder“) ir bus pradėta diegti.

 9. Baigus įdiegti, bus rodomas ekranas „The installation was successful.“ („Įdiegta sėkmingai.“). Spustelėkite „Close“ („Uždaryti“), kad išjungtumėte diegimo programą.


Atnaujinus

„Hi-Res Audio Recorder“ galite paleisti kaip nurodoma toliau.
Paleiskite paieškos programą „Finder“ ir prie programų dukart spustelėkite [Hi-Res Audio Recorder].

Pastaba.
Kai paleidus programą parodomas toliau pateikiamas dialogo langas, spustelėkite mygtuką [OK].

Priešingu atveju spustelėjus mygtuką [Don’t Allow], garso įrašyti nebus leidžiama.
Tada pasirinkite [System Preferences]>[Security & Privacy]>[Privacy]>[Microphone] ir programų sąraše dešinėje pažymėkite „Hi-Res Audio Recorder“.

Klausimai ir atsakymai

Trikčių šalinimas

 1. Nepavyko įdiegti
  • Įsitikinkite, kad naudojamame kompiuteryje veikia viena iš palaikomų operacinių sistemų. Išsamią informaciją žr. skyriuje „Sistemos reikalavimai“.
  • Įsitikinkite, kad diske yra pakankamai laisvos vietos. Norint įdiegti, reikia maždaug 100 MB laisvos disko vietos. Jei nepakanka laisvos disko vietos, pašalinkite nereikalingus failus.
 2. Kompiuteriui nepavyko aptikti prijungto plokštelių grotuvo
  • Atjunkite USB kabelį ir iš naujo paleiskite kompiuterį. Įsitikinkite, kad kompiuteris įjungtas ir veikia, tada prijunkite plokštelių grotuvą prie kompiuterio per USB kabelį.
  • Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad plokštelių grotuvas būtų rodomas dalyje „System Information“ („Sistemos informacija“).
   • Prijunkite plokštelių grotuvą prie kompiuterio ir įjunkite plokštelių grotuvą.
   • Sistemos „Apple“ meniu spustelėkite „About This Mac“ („Apie šį „Mac“).
   • Spustelėkite „Overview“ („Apžvalga“), tada – „System Report“ („Sistemos ataskaita“).
   • Dalyje „Hardware“ („Techninė įranga“) spustelėkite „USB“ ir įsitikinkite, kad rodomas PS-HX500.

 3. Nepavyksta paleisti „Hi-Res Audio Recorder“
  • Kompiuteris gali veikti netinkamai. Paleiskite kitą taikomąją programą ir patikrinkite, ar ji veikia įprastai.
  • Kompiuteris gali veikti netinkamai. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
  • Įsitikinkite, kad „Hi-Res Audio Recorder“ įdiegta sėkmingai.
   • Suraskite ieškiklio programą ir įsitikinkite, kad programų aplanke rodoma „Hi-Res Audio Recorder“.
  • Jei nepavyko sėkmingai įdiegti „Hi-Res Audio Recorder“, pašalinkite programą ir įdiekite ją iš naujo.