Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • DMP-Z1
SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Pagerinamas perėjimas tarp įrašų, kai jie atkuriami per „Bluetooth“

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Sutrumpinamas laikas, reikalingas duomenų bazei sukurti ir sudaryti iš naujo

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia programinės aparatinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Mac OS“ versijomis:
SVARBU. Kitos nei anksčiau išvardytos OS nepalaiko.

 • macOS 10.13 - 10.15

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • 1.02 versijos programinės aparatinės įrangos naujinys, skirtas DMP-Z1 („Mac“)

Failo versija

 • Versija 1.02

Failo dydis

 • 120 MB (126 115 779 baitai)

Išleidimo data

 • 29-08-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Ar naujinį reikia atsisiųsti? Šia naujinys nebūtinas, jei automatinio programinės aparatinės įrangos atnaujinimo funkcija jau atnaujino jūsų „DMP-Z1“ į 1.02 versiją.
Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite:

 1. Ekrano apatiniame dešiniajame kampe bakstelėkite piktogramą [Options/Settings]
 2. Pasirinkite meniu [Settings]
 3. Slinkite iki apačios ir pasirinkite meniu [Unit Information]
 4. Patvirtinkite modelio numerį ir programinės aparatinės įrangos versiją

Prieš naujovinant

 • Naujindami būtinai prisijunkite prie tinklo.
 • Atnaujinus negalima sugrąžinti ankstesnės programinės aparatinės įrangos versijos.
 • Visus duomenis iš įrenginio perkelkite į kompiuterį, nes įrenginyje palikti duomenys atnaujinant gali būti prarasti.
  Negalime garantuoti, kad atnaujinant takeliai ir duomenys nebus sugadinti arba pašalinti.
 • Naujovinant, įrenginyje turi būti apie 200 MB laisvos vietos. Įsitikinkite, kad įrenginyje yra pakankamai laisvos vietos.
 • Jei vidinėje atmintinėje nepakanka laisvos vietos, visus nereikalingus duomenis perkelkite atgal į kompiuterį, kad atsirastų daugiau laisvos vietos.
 • Diegdami šį failą įsitikinkite, kad esate prisijungę administratoriaus teisėmis arba kaip naudotojas su administravimo teisėmis.

Atsisiųsti ir įdiegti

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite failą į kompiuterį.
 3. Atsisiuntę prijunkite savo DMP-Z1 prie kompiuterio per USB jungtį.
 4. Išjunkite visą kompiuteryje veikiančią programinę įrangą.
 5. Du kartus spustelėkite įrašytą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
  Vykstant naujovinimo procesui, įrenginio neatjunkite nuo kompiuterio.
  Pastaba naudojantiems „macOS“ 10.15: Kai „macOS 10.15“ pirmą kartą paleidžiate naujinimo įrankį, parodomas pranešimas ["Software Update Tool" would like to access files on a removable volume] (Programinės aparatinės įrangos naujinimo įrankis nori pasiekti failus išimamoje laikmenoje). Jei spustelėsite [OK] (Gerai), prasidės atnaujinimas. Jei spustelėsite [Don’t Allow] (Neleisti), bus parodytas klaidos pranešimas, o atnaujinti nepavyks.
 6. Kai parodomas pranešimas, kad naujovinimo procesas baigtas, spustelėkite [Finish].

2 veiksmas. Patikrinkite, ar pavyko atnaujinti

Atnaujinę atlikite skyriuje [Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas] nurodytus veiksmus ir patikrinkite, ar sėkmingai įdiegta nauja versija.

Jei rodoma programinės aparatinės įrangos versija yra 1.02, naujovinimas atliktas sėkmingai.