Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • MHC-GT7DW

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Saugesnis ryšys
 • „Spotify Connect“ galima naudotis net su nemokama paskyra
 • SVARBU. Kad galėtumėte toliau naudotis integruotojo „Chromecast“ muzikos leidimo paslauga, šį programinės aparatinės įrangos naujinimą būtina atlikti. Jei naujinio neįdiegsite rankiniu būdu patys, jis bus įdiegtas automatiškai esant aktyviam tinklo ryšiui, kai įrenginys bus nenaudojamas.

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Saugesnis ryšys
 • Išsprendžiamos problemos, kai naudojant KEY CONTROL (klavišų valdymas) mygtukus kartais nutrūkdavo mikrofono garsas.
 • Išsprendžiama reta garso trūkinėjimo problema, kuri kyla naudojant KEY CONTROL mygtukus, kai ilgai atkuriama muzika
 • Pridėta kelių kambarių funkcija naudojant „Google Cast“
 • Pridėta LED apšvietimo blokavimo funkcija, kai naudojama belaidė kelių kambarių funkcija
 • Palaikomas muzikos atkūrimas iš išorinio USB įrenginio naudojant belaidę kelių kambarių funkciją
 • Veikimo stabilumo pagerinimas

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • SYS 6.04 versijos programinės aparatinės įrangos naujinys, skirtas MHC-GT7DW

Failo versija

 • SYS 6.04

Failo dydis

 • 177 MB (186 335 424 baitai)

Išleidimo data

 • 06-08-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jei įrenginio programinės aparatinės įrangos versija yra SYS 6.04 arba naujesnė, jos atnaujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite:

 1. Paspauskite įrenginio maitinimo mygtuką ir įjunkite sistemą.
 2. Paspauskite [OPTIONS] (parinktys).
 3. Kelis kartus paspausdami ↑/↓ pasirinkite SYSTEM (sistema), tada paspauskite
 4. Kelis kartus paspausdami ↑/↓ pasirinkite VERSION (versija), tada paspauskite


Svarbi informacija

 • Atnaujinus negalima sugrąžinti ankstesnės programinės aparatinės įrangos versijos.
 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite sugadinti MHC-GT7DW
 • Neišjunkite MHC-GT7DW ir neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta naujinimas
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose
 • Kol siunčiama ir naujinama, nenaudokite įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto.
 • Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido. Jei taip padarysite, sugadinsite sistemą.

Yra 2 lengvi MHC-GT7DW programinės aparatinės įrangos atnaujinimo būdai:

Ko reikia?Kodėl rinktis šį būdą?
Internetas / tinklas
***REKOMENDUOJAMA***
 • Veikiančio interneto ryšio (naudojant eterneto laidą)
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
USB saugojimo įrenginys
 • Kompiuterio
 • USB saugojimo įrenginio
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Atsisiųsti ir įdiegti

MHC-GT7DW atnaujinimas internetu

Šį būdą rekomenduojame kaip paprasčiausią naujinimo būdą. Pirmiausia nustatykite įrangą, tada internetu į MHC-GT7DW atsisiųskite naujinį.

Ko reikia

 • Veikiančio interneto ryšio (naudojant eterneto laidą)

Paruoškite įrangą

 1. Eterneto laidu prijunkite MHC-GT7DW prie interneto

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Paspausdami įrenginio mygtuką įjunkite sistemą ir palaukite kelias minutes, kol ekrane bus parodyta piktograma UPDATE (naujinimas).
 2. Paspauskite [OPTIONS] (parinktys)
 3. Kelis kartus paspausdami ↑/↓ pasirinkite SYSTEM (sistema), tada paspauskite
 4. Kelis kartus paspausdami ↑/↓ pasirinkite UPDATE (naujinimas), tada paspauskite
 5. Kelis kartus paspausdami ↑/↓ pasirinkite VIA NW (per NW), tada paspauskite
 6. Paspauskite ir pasirinkite EXEC (vykdyti)
 7. Kelis kartus paspausdami ↑/↓ pasirinkite YES (taip), tada paspauskite
 8. Palaukite, kol bus baigtos atsisiuntimo, failų kopijavimo ir naujinimo procedūros.
  • Atsisiuntimas: atsisiuntimo laikas priklauso nuo jūsų interneto ryšio
  • Failų kopijavimas: po šio veiksmo sistema automatiškai paleidžiama iš naujo (apie 10 sek.)
  • Programinės įrangos atnaujinimas: po šio veiksmo sistema taip pat automatiškai paleidžiama iš naujo (apie 30 sek.)
  • Bus paleistas parodomasis režimas
 9. Paspauskite įrenginio mygtuką ir įjunkite sistemą.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra SYS 6.04, programinė aparatinė įranga buvo sėkmingai atnaujinta.

Trikčių šalinimas

Jei naujinant užsidega „Download Error“ (atsisiuntimo klaida) / „Push POWER“ (paspauskite POWER), vadinasi, programinės įrangos atnaujinti nepavyko.

 1. Paspauskite mygtuką ir IŠJUNKITE sistemą
 2. Paspauskite mygtuką ir sistema ĮSIJUNGS
 3. Palaukite apie 3 min. (arba palaukite, kol bus prisijungta prie tinklo) ir patikrinkite sistemos rodinį
 • Dega piktograma UPDATE (naujinimas)
  • Programinės įrangos naujinimas NEBAIGTAS, bet sistema veikia tinkamai.
  • Pabandykite atlikti ankstesnius atnaujinimo per tinklą veiksmus.
   Jei atnaujinti nepavyksta, pabandykite naujinti ne per tinklą, bet naudodami USB atmintinės įrenginį.

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Naujinant, jei įmanoma, geriau naudotis internetu. Jei tai neįmanoma, rinkitės šį būdą. Naujinio failą turėsite atsisiųsti į kompiuterį, perkelti jį į USB atmintinę, o tada – į MHC-GT7DW.

Pasiruošimas atnaujinti programinę aparatinę įrangą

Prieš atsisiųsdami programinę aparatinę įrangą įsitikinkite, kad kompiuteryje veikia kuri nors iš nurodytų operacinių sistemų, ir pasiruoškite USB atmintinę.

Operacinės sistemos

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • „Macintosh® OS X“ 10.6 arba naujesnė versija

Jei naudojate „Windows®“ 10/8.1, nustatykite darbalaukio režimą.
Negarantuojame, kad veiks visuose kompiuteriuose su suderinama operacine sistema.

Įrašymo laikmenai keliami reikalavimai

USB atmintinė: talpa – daugiau nei 256 MB.

Negarantuojama, kad tiks visos USB atmintinės.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

Download the update to your computer:
 1. Įsitikinkite, kad visos programos, išskyrus interneto naršyklę, yra išjungtos.
 2. Perskaitykite ir sutikite su šiame puslapyje pateikiamomis sąlygomis ir nuostatomis
 3. Atsisiųskite failą į kompiuterį ir įsidėmėkite katalogą, į kurį jis siunčiamas
  • MHC-GT7DW: MHC16001.UPG [177 MB (186 335 424 bait.)]
Perkelkite naujinių failus į USB saugojimo įrenginį
 1. Įstatykite USB atmintinę į kompiuterio USB lizdą
 2. Suformatuokite USB atmintinę
 3. Nukopijuokite naujinimo failą į USB atmintinės šakninį katalogą

Pastaba. Nukopijavus failą ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus failo vardą, atnaujinti nepavyks.

Perkelkite naujinį į grotuvą

Įstatykite USB atmintinę į MHC-GT7DW USB lizdą.

Perkelkite naujinį
 1. Paleiskite MHC-GT7DW paspausdami mygtuką
 2. Paspauskite [OPTIONS] (parinktys)
 3. Kelis kartus paspausdami ↑/↓ pasirinkite SYSTEM (sistema), tada paspauskite
 4. Kelis kartus paspausdami ↑/↓ pasirinkite UPDATE (naujinimas), tada paspauskite
 5. Kelis kartus paspausdami ↑/↓ pasirinkite VIA USB (per USB), tada paspauskite
 6. Paspauskite ir pasirinkite EXEC (vykdyti)
 7. Kelis kartus paspausdami ↑/↓ pasirinkite YES (taip), tada paspauskite
 8. Naujinant ekrane ims mirksėti UPDATING (naujinama).

 9. Palaukite, kol bus baigtos failų kopijavimo ir naujinimo procedūros.
  • Failų kopijavimas: po šio veiksmo sistema automatiškai paleidžiama iš naujo (apie 10 sek.)
  • Programinės įrangos atnaujinimas: po šio veiksmo sistema taip pat automatiškai paleidžiama iš naujo (apie 30 sek.)
  • Bus paleistas parodomasis režimas

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra SYS 6.04, programinė aparatinė įranga buvo sėkmingai atnaujinta.

Trikčių šalinimas

Jei naujinant užsidega „File Error“ (failo klaida), „No File“ (nėra failo), „Read Error“ (nuskaitymo klaida) / „Push POWER“ (paspauskite POWER), vadinasi, programinės įrangos atnaujinti nepavyko.

 1. Patikrinkite, ar teisingas naujinimo failas yra šakniniame USB atmintinės kataloge ir bandykite dar kartą atlikti anksčiau nurodytus veiksmus.
 2. Jei vis tiek negalite atnaujinti, pabandykite naudoti kitą USB atmintinės įrenginį.