Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • SRS-ZR5

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Saugesnis ryšys
 • Suteikiama galimybė naudotis „Spotify Connect“, net su nemokama paskyra
 • SVARBU. Kad galėtumėte toliau naudotis integruotojo „Chromecast“ muzikos leidimo paslauga, šį programinės aparatinės įrangos naujinimą būtina atlikti.
  Jei naujinio neįdiegsite rankiniu būdu patys, jis bus įdiegtas automatiškai esant aktyviam tinklo ryšiui, kai įrenginys bus nenaudojamas.

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Šiame naujinyje yra šie privalumai ir patobulinimai.

 • Saugesnis ryšys
 • Pridėta „Bluetooth“ siejimo režimo balso nurodymų funkcija
 • „Spotify“ atkūrimas per integruotąjį „Chromecast“ palaikymas
 • Atkuriant muziką per „Bluetooth“, „Wireless Surround“ dabar palaiko ir SCMS-T įrenginius
 • „Google Cast“ garso turiniui:
  • Dabar palaikoma ir „Google Multi Room“ funkcija
  • Palaiko iš SCMS-T įrenginių „Bluetooth“ ryšiu siunčiamus muzikos šalinius, jei naudojama Belaidžio erdvinio garso / Belaidžio stereogarso funkcija
 • Veikimo ir stabilumo patobulinimai
 • Veikimo stabilumo pagerinimas, kai atkuriami muzikos failai iš USB atmintinės per „Wi-Fi“ ryšį.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • programinės įrangos naujinys 6.05, skirtas SRS-ZR5

Failo versija

 • 6.05

Išleidimo data

 • 06-08-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Ar man reikia atsisiųsti šį atnaujinimą? Ši atnaujinimo programa nėra būtina, jei jūsų asmeninė garso sistema jau buvo atnaujinta iki 6.05 versijos.
Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią aparatinės įrangos versiją turite:

Galite pasinaudoti dviem toliau pateiktais būdais.

Kaip patvirtinti naudojant „Sony | Music Center (SongPal)“ programą.
 1. Prijunkite įrenginį prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip jūsų išmanusis telefonas naudodami „Sony | Music Center (SongPal)“ programą.
 2. Išmaniajame telefone paleiskite „Sony | Music Center (SongPal)“ programą.
 3. Pasirinkite „SRS-ZR5“

 4. Pasirinkite „Nustatymai“.

 5. Pasirinkite „Kiti nustatymai“.

 6. Patikrinkite SRS-ZR5 programinės aparatinės įrangos versiją

Kaip patikrinti naudojant asmeninį kompiuterį.
 1. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio LAN laidu (nepridėtas).

  Pastaba : Prijunkite garsiakalbį prie kompiuterio tiesiogiai naudodami LAN laidą.
 2. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (pateiktas) prie kintamosios srovės adapterio (pateiktas). Norėdami įjungti maitinimą, nuspauskite mygtuką (įj. / parengties režimas).

  Palaukite, kol LINK indikatorius nustos blyksėti ir pradės šviesti rausva spalva
 3. Jūsų kompiuteryje įjungiamas langas Sony Network Device Setting ("Sony" tinklo įrenginio nustatymas)
  1. Paleiskite naršyklę
  2. Adreso juostoje įveskite šį URL: http://169.254.1.1

 1. Skirtuke Language Setup (Kalbos sąranka), jei jis rodomas, pasirinkite kalbą.
 2. "X.XX.X.XX" yra versija nurodoma parinktyje System Software Version (Sistemos programinės įrangos versija) meniu Device Details (Įrenginio duomenys).

 3. Programinės įrangos versija, modelio pavadinimas ir įrenginio pavadinimas, ryšio tipas, interneto prieiga, SSID ir saugumo metodas yra pavyzdžiai.

Yra 2 lengvi SRS-ZR5 programinės aparatinės įrangos atnaujinimo būdai:

Ko reikia?Kodėl rinktis šį būdą?
Internetas / tinklas
***REKOMENDUOJAMA***
 • Eterneto kabelio arba belaidžio ryšio maršrutizatoriaus, kad sistemą SRS-ZR5 galėtumėte prijungti prie interneto
 • Įsitikinti, kad SRS-ZR5 prijungtas prie:
  • veikiantis interneto ryšys
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
USB saugojimo įrenginys
 • Kompiuterio
 • USB saugojimo įrenginio
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Atsisiųsti ir įdiegti

Internetas / tinklas

Programinės įrangos naujinį galima atsisiųsti internetu (per tinklą). Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
Pastaba. Jei įrenginys NĖRA prijungtas prie interneto (tinklo), į naujausią programinės įrangos versiją negalėsite atnaujinti.
Svarbi informacija.

 • Prieš pradėdami atnaujinimą įsitikinkite, ar įrenginys prie maitinimo šaltinio prijungtas naudojant USB kintamosios srovės adapterį.

 1. Prijunkite prie maitinimo šaltinio lizdo
  • Įrenginio DC IN 5 V prievadą ir maitinimo šaltinį sujunkite naudodami USB kintamosios srovės adapterį ir pridedamą USB mikrokabelį.
  Pastaba. Programinės įrangos naujinimo negalima atlikti, jei naudojama tik akumuliatoriaus energija
 2. Prisijungimas prie interneto (tinklo)
  • Prisijungimas naudojant „Sony | Music Center (SongPal)“ programą mobiliajame įrenginyje
  • Prisijungimas naudojant „Wi-Fi“ apsaugotąją sąranką (WPS)
  • Prisijungimas naudojant kompiuterį
  Jei reikia išsamesnės informacijos, skaitykite įrenginio naudotojo vadovą.
 3. Jei garsiakalbis įjungtas, paspauskite mygtuką (įjungti / budėjimo režimas) ir jį išjunkite.
 4. Prie kintamosios srovės adapterio prijungtą kintamosios srovės adapterio laidą iki galo įstatykite į kintamosios srovės lizdą
  Pastaba. Programinės įrangos naujinimo negalima atlikti, kai įrenginys veikia naudodamas tik akumuliatoriaus energiją.
 5. Paspauskite mygtuką (įjungti / budėjimo režimas) ir įjunkite maitinimą.
 6. Palaukite, kol indikatorius LINK nustos mirksėti ir pradės šviesti oranžine spalva. Kai išleidžiamas programinės įrangos naujinys, užsidega mygtukas UPDATE/WPS.
 7. Nuspauskite mygtuką UPDATE/WPS ir palaikykite, kol išgirsite pypsėjimą. Pradėjus naujinti programinę įrangą, pradeda mirksėti mygtukas UPDATE/WPS.
  Pastaba. Naujinant garsiakalbis neveikia
 8. Mygtuko UPDATE/WPS blyksėjimas (intervalas ir būsena) per naujinimo procesą keičiasi
 9. Atnaujinus mygtukas UPDATE/WPS išsijungia, o garsiakalbis automatiškai persijungia į budėjimo režimą arba BLUETOOTH / tinklo budėjimo režimą.
 10. Patikrinkite versiją atlikdami veiksmus, kurie nurodyti Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas, ir įsitikinkite, kad naujinimas atliktas sėkmingai.

Klausimai ir atsakymai

Šviečia visų funkcijų LED lemputės?

Programinės įrangos atnaujinti nepavyko. Paspausdami mygtuką (įjungti / budėjimo režimas) garsiakalbį išjunkite, tada jį vėl įjunkite. Įsitikinkite, kad garsiakalbis prijungtas prie interneto ir šviečia mygtukas UPDATE/WPS, tada vėl pradėkite naujinti.


Mygtukas UPDATE toliau šviečia oranžine spalva.

Programinės įrangos atnaujinti nepavyko. Programinę aparatinę įrangą asmeninėje garso sistemoje galite atnaujinti naudodami USB atmintinę.


indikatorius užsidega raudona spalva, o mygtukas UPDATE/WPS – oranžine

Programinės įrangos atnaujinti nepavyko. Programinę aparatinę įrangą asmeninėje garso sistemoje galite atnaujinti naudodami USB atmintinę.


USB

Palaikomos operacinės sistemos:

 • „Windows® 10“
 • „Windows® 8.1“ – nustatykite darbalaukio režimą.
 • „Windows® 7“ su 1 pakeitimų paketu (SP1)
 • „Mac OS X“ (10.6) arba naujesnė versija

Įrašoma laikmena:USB atmintinė: talpa didesnė nei 256 MB – garantija dėl veikimo naudojant bet kurią USB atmintinę nesuteikiama.

Pastabos

 • NAUJINIMO indikatoriaus sumirksėjimų skaičius keičiasi ir priklauso nuo naujinimo eigos. Iš pradžių NAUJINIMO indikatorius sumirksi keturis kartus, tada sumirksėjimų mažėja po vieną, o naujinimui pasibaigus indikatorius užgesta.
 • Naujinant garsiakalbis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio
 • Neatjunkite kintamosios srovės maitinimo laido, kol nebaigtas atnaujinimas.
 • Naujinant niekada neatjunkite maitinimo tiekimo.
 • Paprastai naujinimas trunka 3–10 min.

 1. Uždarykite visus kitus atidarytus langus ir paleistas programas, išskyrus šį puslapį.
 2. Perskaitykite šiame puslapyje pateiktas sąlygas ir nuostatas ir pažymėkite langelį varnele patvirtindami, kad su jomis sutinkate.
 3. Atsisiųskite programinės aparatinės įrangos naujinimo failą. Bus pradėtas failo SRS16003.UPG, 150 MB (157 327 552 baitai) atsisiuntimas.
 4. Išsaugokite failą kompiuterio darbalaukyje.
  Pastaba. Jeigu naudojate „Windows 10“ arba „Windows 8.1“, naujinimo failas gali būti automatiškai išsaugotas aplanke „Downloads“. Spustelėkite darbalaukio piktogramą pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę raskite atsisiųstą failą aplanke „Atsisiuntimai“.
 5. Nukopijuokite naujinimo failus į USB atmintinę:
  1. Įstatykite paruoštą (suformatuotą) USB atmintinę į kompiuterio USB lizdą
  2. Nukopijuokite UPDATE (naujinimo) aplanką į USB atmintinę.

Atnaujinkite garso sistemą naudodami USB atmintinę:

 1. Prijunkite garsiakalbį prie kintamosios srovės lizdo ir paspaudę įjungimo / budėjimo mygtuką jį įjunkite
 2. Įsižiebus žaliam POWER (maitinimo) indikatoriui įkiškite USB atmintinę į garsiakalbio USB lizdą.
 3. Paspauskite ir palaikykite UPDATE/WPS (naujinimo / WPS) mygtuką ir iš karto palieskite ir palaikykite mygtuką FUNCTION (funkcija). Laikykite abu mygtukus, nuspaustus 4 sek., kol išgirsite pyptelėjimą. – Kai garsiakalbis prisijungia prie tinklo, gali degti oranžinis UPDATE (naujinimo) indikatorius. Even in this case, please operate it
 4. USB naujinimas prasideda ir mirksi oranžinis UPDATE (naujinimo) indikatorius. Nenaudokite garsiakalbio, kol vyksta ši procedūra.

 5. Naujinant UPDATE (naujinimo) indikatorius (ir maitinimo indikatorius) sumirksės kelis kartus.
 6. Naujinimui pasibaigus, UPDATE (naujinimo) indikatorius išsijungs ir garsiakalbis automatiškai persijungs į budėjimo režimą arba BLUETOOTH / tinklo budėjimo režimą.
  Pastaba. Kai po atnaujinimo garsiakalbį įjungiate pirmą kartą, tris kartus oranžine spalva sumirksi atnaujinimo indikatorius UPDATE.
 7. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją