Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • SRS-HG1

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Saugesnis ryšys
 • Suteikiama galimybė naudotis „Spotify Connect“, net su nemokama paskyra
 • SVARBU. Kad galėtumėte toliau naudotis integruotojo „Chromecast“ muzikos leidimo paslauga, šį programinės aparatinės įrangos naujinimą būtina atlikti.
  Jei naujinio neįdiegsite rankiniu būdu patys, jis bus įdiegtas automatiškai esant aktyviam tinklo ryšiui, kai įrenginys bus nenaudojamas.

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Saugesnis ryšys
 • Pridėta garsiakalbių pridėjimo funkcija
 • Pridėta „Bluetooth“ siejimo režimo balso nurodymų funkcija
 • „Spotify“ atkūrimas per integruotąjį „Chromecast“ palaikymas
 • Veikimo ir stabilumo patobulinimai
 • Pridėta kelių kambarių funkcija naudojant „Google Cast“
 • Muzikos atkūrimo iš SCMS-T įrenginių palaikymas per „Bluetooth“ veikiant „Wireless Surround“ funkcijai
 • Pridėtas „Wireless surround & Wireless Stereo“ funkcija
 • Didelės raiškos garso turinio palaikymas per „Google Cast“
 • Palaikoma dubliavimo funkciją
  (Galimybė naudotis funkcija priklauso nuo šalyje teikiamų „Google Inc.“ paslaugų.)

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • programinės įrangos naujinys 6.05, skirtas SRS-HG1

Failo versija

 • 6.05

Išleidimo data

 • 06-08-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jei rodoma versija yra „5.02“ arba žemesnė, primygtinai rekomenduojame atnaujinti programinę aparatinę įrangą.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Prijunkite įrenginį prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip jūsų išmanusis telefonas naudodami „Sony | Music Center (SongPal)“ programą.
 2. Išmaniajame telefone paleiskite „Sony | Music Center (SongPal)“ programą.
 3. Pasirinkite „SRS-HG1“.

 4. Pasirinkite „Nustatymai“.

 5. Pasirinkite „Kiti nustatymai“.

 6. Patikrinkite SRS-HG1 programinės aparatinės įrangos versiją.

Atsisiųsti ir įdiegti

Programinės įrangos naujinį galima atsisiųsti internetu (per tinklą). Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
Pastaba. Jei įrenginys NĖRA prijungtas prie interneto (tinklo), į naujausią programinės įrangos versiją negalėsite atnaujinti.
Svarbu.

 • Jei įrenginio maitinimo indikatorius žaliai mirksi net paspaudus maitinimo mygtuką, paspauskite įrenginio apatinėje dalyje esantį mygtuką RESET.
 • Prieš pradėdami atnaujinimą įsitikinkite, ar įrenginys prie maitinimo šaltinio prijungtas naudojant USB kintamosios srovės adapterį.

 1. Prijunkite prie maitinimo šaltinio lizdo
  • Įrenginio DC IN 5 V prievadą ir maitinimo šaltinį sujunkite naudodami USB kintamosios srovės adapterį ir pridedamą USB mikrokabelį.
  Pastaba. Programinės įrangos naujinimo negalima atlikti, jei naudojama tik akumuliatoriaus energija
 2. Prisijungimas prie interneto (tinklo)
  • Prisijungimas naudojant „Sony | Music Center (SongPal)“ programą mobiliajame įrenginyje
  • Prisijungimas naudojant „Wi-Fi“ apsaugotąją sąranką (WPS)
  • Prisijungimas naudojant kompiuterį
  Jei reikia išsamesnės informacijos, skaitykite įrenginio naudotojo vadovą.
 3. Jei garsiakalbis įjungtas, paspauskite mygtuką (įjungti / budėjimo režimas) ir jį išjunkite.
 4. Prie kintamosios srovės adapterio prijungtą kintamosios srovės adapterio laidą iki galo įstatykite į kintamosios srovės lizdą
  Pastaba. Programinės įrangos naujinimo negalima atlikti, kai įrenginys veikia naudodamas tik akumuliatoriaus energiją.
 5. Paspauskite mygtuką (įjungti / budėjimo režimas) ir įjunkite maitinimą.
 6. Palaukite, kol indikatorius LINK nustos mirksėti ir pradės šviesti oranžine spalva. Kai išleidžiamas programinės įrangos naujinys, užsidega mygtukas WPS/UPDATE.

 7. Nuspauskite mygtuką WPS/UPDATE ir palaikykite, kol išgirsite pypsėjimą. Pradėjus naujinti programinę įrangą, pradeda mirksėti mygtukas WPS/UPDATE.Pastaba. Naujinant garsiakalbis neveikia
 8. Mygtuko WPS/UPDATE blyksėjimas (intervalas ir būsena) per naujinimo procesą keičiasi
 9. Atnaujinus mygtukas WPS/UPDATE išsijungia, o garsiakalbis automatiškai persijungia į budėjimo režimą arba BLUETOOTH / tinklo budėjimo režimą.
 10. Atlikite dalyje Kaip patikrinti programinės aparatinės įrangos versiją nurodytus veiksmus ir patikrinkite naudojamą versiją, kad įsitikintumėte, jog atnaujinimas buvo sėkmingas.

Klausimai ir atsakymai

Pradeda šviesti visų funkcijų LED lemputės.

Programinės įrangos atnaujinti nepavyko. Paspausdami mygtuką (įjungti / budėjimo režimas) garsiakalbį išjunkite, tada jį vėl įjunkite. Įsitikinkite, kad garsiakalbis prijungtas prie interneto ir šviečia mygtukas WPS/UPDATE, tada vėl pradėkite naujinti.