PALAUKITE – prieš atsisiųsdami šį failą, perskaitykite skyrių „Būtini failai“.

Būtini atsisiuntimai

Jei nenurodoma kitaip, toliau pateikiamus failus reikia įdiegti PRIEŠ ILCE-6400 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 2.00 versija („Mac“), kad viskas veiktų tinkamai. Jei pateikiamas daugiau nei vienas būtinas failas, įdiekite juos šiame puslapyje nurodyta tvarka.

Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • ILCE-6400

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Pridedamas gyvūnams skirtas akių AF realiuoju laiku [1]
 • Suteikia galimybę naudotis nuotolinio valdymo įrenginiu RMT-P1BT (parduodama atskirai)
 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.

 • [1]
  • Vienu metu galima aptikti žmogaus ir gyvūno akis.
  • Akių aptikimas gali neveikti – tai priklauso nuo aplinkos, gyvūno tipo ar gyvūno judesių.
   Dėl išsamesnės informacijos žr. palaikymo svetainę.
Dėl išsamesnės informacijos apie atnaujintas funkcijas žr. pagalbos vadovą.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • ILCE-6400 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 2.00 versija („Mac“)

Failo versija

 • 2.00

Failo dydis

 • 306.8 MB (306 772 955 baitai)

Išleidimo data

 • 13-06-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 2.00, naujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage [7] ([7] nustatymų puslapio dalis) --> Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

  Sistemos programinės įrangos versija

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodytomis „Mac“ versijomis:

 • macOS 10.12 – 10.14

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:

 • Tuščia vieta standžiajame diske: 600 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.

Kita aparatinė įranga

 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  Visiškai įkrauta įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-FW50 arba kintamosios srovės adapteris AC-PW20 (parduodama atskirai).
  Pastaba. Naujinimą galima atlikti, kai maitinimo elementų įkrovos lygis yraAkumuliatoriaus įkrovos lygis(trys padalos) arba daugiau. Mes rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą maitinimo elementą. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą, nuimkite vertikaliąją rankeną.
 • USB laidas parduodamas su fotoaparatu
  Pastaba. Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbi informacija

 • Naudokite visiškai įkrautą įkraunamų maitinimo elementų pakuotę NP-FW50 arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; dėl staigaus maitinimo nutraukimo fotoaparatas gali nebeveikti.
 • Prieš pradėdami naujinimo procesą išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Sistemos programinės įrangos naujinimo programos meniu nebandykite atidaryti „About This System Software Updater“ (Apie šią „System Software Updater“), nes dėl to gali užstrigti naujinimo programinė įranga.
 • Fotoaparato nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.
 • Nebandykite fotoaparato prijungti prie kompiuterio prie nurodant tai padaryti.

Kaip atsisiųsti naujinimo priemonę:

 1. Perskaitę atsakomybės atsisakymą spustelėkite „Atsisiųsti“.
 2. Bus pradėtas failo [Update_ILCE6400V200.dmg] atsisiuntimas.
 3. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas šiuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą failą [Update_ILCE6400V200.dmg]. Šiuo metu jokiu būdu neprijunkite fotoaparato.
  Jei fotoaparatą esate prijungę prie kompiuterio, prieš tęsdami procedūrą jį atjunkite.
 3. Išskleidžiamas [Update_ILCE6400V200].
 4. Dukart spustelėkite [UpdateSetting Tool] piktogramą.„UpdateSetting“ įrankis
 5. Kad atsisiųstumėte branduolio plėtinį, pranešimas ragina jus leisti programai atlikti pakeitimus. Įveskite administratoriaus paskyros slaptažodį.
  Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį

  • „macOS“ 11 naudotojams

   Jei jūsų kompiuteryje veikia „macOS“ 11, jums reikia atsisiųsti ir „System Software Update Helper“. Eikite į toliau nurodytą atsisiuntimo puslapį,
   vykdykite nurodymus ir atsisiųskite „System Software Update Helper“, tada paleiskite naujinimo programą.
   Jei jūsų kompiuteryje veikia kita OS, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • „macOS“ 10.15 naudotojams

   Jei jūsų kompiuteryje veikia „macOS“ 10.15, jums reikia atsisiųsti ir „Driver Loader“. Eikite į toliau nurodytą atsisiuntimo puslapį,
   vykdykite nurodymus ir atsisiųskite „Driver Loader“, tada paleiskite naujinimo programą.
   Jei jūsų kompiuteryje veikia kita OS, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • „macOS“ 10.13 arba 10.14 naudotojams
    Kai parodomas sistemos pranešimas, pasirodo saugumo ir privatumo ekranas.
   • Jei prieš parodant „Saugumas ir privatumas“ parodomas toliau pateikiamas pranešimas, paspauskite mygtuką [OK].
    Paspauskite mygtuką OK
   • Ekrane „Saugumas ir privatumas“ atidarykite skirtuką „Bendra“ ir leiskite nuskaityti „Sony Corporation“ sistemos programinę įrangą.
    Pastaba. Jei anksčiau esate tam davę leidimą, saugumo ir privatumo ekranas nebus rodomas.
    Jei spustelėjus mygtuką [Allow] (Leisti) jūsų paprašoma iš naujo paleisti „macOS“, paleiskite sistemą iš naujo ir grįžkite į naujinimo procedūros pradžią.
    Saugumo ir privatumo ekranas
   • Jei saugumo ir privatumo ekranas nepradingsta, langą uždarykite.
   • Jei ir pranešimas, ir saugumo ir privatumo ekranas nepradingsta, abu langus uždarykite mygtuku [OK].
    Užblokuoto sistemos plėtinio ekranas

 6. Fotoaparatą prijunkite prie kompiuterio.
  • Bus parodytas USB ryšio dialogo langas.
   Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB laidu.
  • Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami USB laidą (pridedama). Fotoaparato LCD monitoriuje rodomas užrašas „USB Mode“ (USB režimas).
   Jei USB laidas buvo prijungtas prieš pasirodant dialogo langui, kuriame nurodoma prijungti USB, atjunkite USB laidą ir paleiskite naujinimo programą iš naujo.
  • Spustelėkite [OK] (gerai).Jei parodomas pranešimas, uždarykite mygtuku [OK].
   Paspauskite mygtuką OK
   Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.

 7. Bus paleista sistemos programinės įrangos naujinimo programa.
  Sistemos programinės įrangos naujinimo priemonė
  Pastaba. Jei sistemos programinės įrangos naujinimo programa nepaleidžiama, dukart [Update_ILCE6400V200] - [Resources] aplanką spustelėkite [System Software Updater].

 8. Įjunkite fotoaparatą.

 9. Vykdydami sistemos programinės įrangos naujinimo programos lange pateikiamus nurodymus fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) > Setup subpage [4] (4 nustatymų puslapio dalis) > USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinkta „Mass Storage“ (didelės talpos saugykla).Jei pasirinktas kitas režimas nei „Mass Storage“ (Didelės talpos atmintis), pasirinkite „Mass Storage“.
  Setup3 – didelės talpos saugykla

 10. Spustelėkite [Next] (Pirmyn). Dabartinės versijos numeris ir atnaujintos versijos numeris nurodytas apatiniame kairiajame ekrano kampe.Įsitikinę, kad dabartinė programinės įrangos versija yra 1.00 arba ankstesnė, spustelėkite [Next] (toliau). Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 2.00 arba naujesnė, atnaujinti nereikia.Tokiu atveju atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio ir spustelėkite [Finish] (baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę, tada vėl ją įdėkite ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti
  Dabartinės ir atnaujintos versijų numeriai

  Atnaujinti nereikia
  Atnaujinti nereikia

 11. Fotoaparatas bus nustatytas iš naujo automatiškai.
  Bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
  Fotoaparatas automatiškai nustatomas iš naujo
  Pastaba. Įkėlimo piktograma gali būti nerodoma – tai priklauso nuo naudojamos OS versijos.

 12. Paleiskite naujinimą
  Po automatinio nustatymo iš naujo parodomas toliau pateikiamas ekranas ir pradedamas naujinimas. Naujinimo proceso metu rodoma eigos juosta (apie 15 min.).
  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.
  Naujinimo eigos juosta

 13. Užbaikite naujinimą
  Baigus naujinti fotoaparatas bus automatiškai paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad fotoaparatas įjungtas, ir palaukite, kol įsijungs LCD ekranas.Pasirodžius LCD ekranui, spustelėkite [Finish] (baigti) ir atjunkite USB kabelį.
  Spustelėkite „Finish“ (Baigti)
  Pastaba. Paleidus iš naujo kartais parodomas duomenų atkūrimo įspėjimas. Tai normalu. Palaukite, kol šis įspėjimas išnyks.
  Atkuriami duomenys. Palaukite.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra „Ver.2.00“.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) > Setup subpage [7] (7 nustatymų puslapis) > Version (Versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.
  Atnaujinta sistemos programinės įrangos versija

Klausimai ir atsakymai

Naujinimas neužbaigiamas, o fotoaparatas užstringa

Jei monitorius lieka juodas ilgiau nei 15 min., atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kad šią problemą išspręstumėte:

 1. Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio.
 2. Išimkite bateriją ir atjunkite kintamosios srovės adapterį iš fotoaparato, palikite jį kelioms minutėms, tada įstatykite bateriją vėl arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.
 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 4. Įjunkite fotoaparatą ir vėl atlikite diegimo procesą.