Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • CCB-WD1

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 1. Suderinamumas su DSC-RX0M2
  Toliau nurodytomis DSC-RX0M2 funkcijomis galima naudotis su fotoaparato valdymo dėžute.
  • Clear Image Zoom (*1)
  • One Push AF
 2. Pagrindinių funkcijų patobulinimai ir papildomos funkcijos
  • Spartesnis failų perdavimas iš CCB į kompiuterį
  • Importuoti visus tik naujus failus
  • Importuoti visus failus iš visų fotoaparatų
  • Didesnis failų dydžio apribojimas perkeliant juos iš CCB į kompiuterį (anksčiau ribota iki 4 GB) (*2)
  • Pridėta funkcija, kurią naudojant galima suteikti failams pavadinimus su fiksavimo laiku, kad būtų galima atskirti vienu metu fiksuotą turinį
  • Pagerintas stabilumas ir veikimas
 Svarbios pastabos:
(*1) DSC-RX0 priartinimo funkcija nepalaikoma.
(*2) Galima perkelti iki 40 GB filmų failus.
*Atnaujinta fotoaparato valdymo dėžutė, kurią galima naudoti su 3.00 ar naujesnės versijos DSC-RX0. Apsilankykite DSC-RX0 atsisiuntimų skiltyje, kurią rasite mūsų palaikymo svetainės gaminio puslapyje.
*Dėl išsamesnės informacijos apie atnaujintas funkcijas žr. Pagalbos žinyną.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • CCB-WD1 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 2.00 versija

Failo versija

 • 2.00

Failo dydis

 • Windows. 42,3 MB (44 424 632 bait.) / „Mac“: 44,4 MB (44 424 632 bait.)

Išleidimo data

 • 11-04-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 2.00, naujinti nereikia.

 1. USB laidu sujunkite kompiuterį su fotoaparato valdymo dėžute (CCB-WD1).
 2. Paleiskite žiniatinklio naršyklę naudojamame kompiuteryje ir eikite į
  URL: http://169.254.200.200
  įveskite adresą
 3. Parodoma dabartinė prie žiniatinklio naršyklės prijungto fotoaparato valdymo dėžutės versija.
  Patikrinkite, ar reikia naujinti.
  sena versija

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodytomis OS versijomis:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Apple® macOS 10.12 - 10.15, 11

Kompiuterio aparatinė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:

 • Tuščia vieta standžiajame diske: 500 MB arba daugiau („Windows“) / 600 MB arba daugiau („Mac“)
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba daugiau
  Pastaba. prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.

Kita aparatinė įranga

 • USB laidas pridedamas su fotoaparato valdymo dėžute
  Pastaba. Garantijų dėl sėkmingo atnaujinimo naudojant kurį nors kitą USB kabelį nesuteikiama.
 • Kintamosios srovės adapteris (AC-UUD12) pridedamas su fotoaparato valdymo dėžute
 • LAN laidas
  Pastaba. Rekomenduojama naudoti 5e arba aukštesnės kategorijos LAN laidus.
 • Perjungimo šakotuvas
  Pastaba. Jei norite vienu metu atnaujinti kelias fotoaparatų valdymo dėžutes, rekomenduojama naudoti 1000BASE-T perjungimo šakotuvus.

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbi informacija

 • Naudokite kintamosios srovės adapterį (AC-UUD12).
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Fotoaparato valdymo dėžutės nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinimo priemonę:

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės atsisakymą spustelėkite „Atsisiųsti“.
 3. Bus pradėtas failo [Update_CCBWD1V0200.zip] atsisiuntimas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

 5. Pastaba „Windows 8.1 / 10“ vartotojams:
  Pagal standartinius „Internet Explorer“ nustatymus, naujinimo failas bus išsaugotas atsisiuntimų aplanke.Spustelėkite darbalaukio plytelę pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę suraskite atsisiųstą failą atsisiuntimų aplanke.

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas šiuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Sujunkite kompiuterį ir fotoaparato valdymo dėžutę LAN laidu.
  • Atnaujinkite kokią nors (*) fotoaparato valdymo dėžutę
   *Palaikoma iki 100 įrenginių
   kelių jungčių prijungimo schema
  • Atnaujinkite vieną fotoaparato valdymo dėžutę
   vienos jungties prijungimo schema
 3. Įjunkite fotoaparato valdymo dėžutę.
  Pastaba. Net jei fotoaparatas neprijungtas, jį galima atnaujinti.
 4. Paleiskite žiniatinklio naršyklę naudojamame kompiuteryje ir eikite į
  URL: http://169.254.200.200
 5. Pasirodžiusioje žiniatinklio naršyklėje spustelėkite skirtuką [Box].
  Spustelėkite skirtuką „Box“ (Dėžutė)
 6. Šalia programinės aparatinės įrangos naujinio spustelėkite [Update].
  Spustelėkite naujinimo mygtuką
 7. Kai parodomas patvirtinimo dialogo langas, jame spustelėkite mygtuką [OK].
  spustelėkite mygtuką OK
  Pastaba. Jei naujinimą norite atšaukti, dialogo lange spustelėkite mygtuką [Cancel].
 8. Failo nuorodos dialogo lange pasirinkite jau atsisiųstą programinę aparatinę įrangą.
  Pastaba. Jei norite atšaukti naudotojo naujinimą, spustelėkite mygtuką [Cancel].
 9. Perkelkite naujinio failą į fotoaparato valdymo dėžutę
  Failo perkėlimo metu parodomas pranešimo dialogo langas, o programinė aparatinė įranga perkeliama į fotoaparato valdymo dėžutę.
  perkėlimas
  Pastabos Kai prijungiamos kelios fotoaparato valdymo dėžutės, jis bus perkeliamas į kiekvieną paeiliui.
  • Jei naujinimą norite atšaukti, dialogo lange spustelėkite mygtuką [Cancel].
  • Jei naujinimą atšauksite, grįšite į procedūrą „Click the update“ (Spustelėkite naujinį).

  • Fotoaparato valdymo dėžutei veikiant nebandykite atjungti LAN laidų ar dėžučių išjungti. Dėl to gaminys gali sugesti.
  • Operacijos negalima nutraukti, kai perkėlimas jau baigtas, o naujinimas prasidėjo.
 10. Atlikite naujinimą.
  Prasidės naujinimas ir bus parodytas pranešimo dialogo langas, kuriame nurodoma, kad vyksta naujinimas.
  naujinimas
  Pastaba. Naujinimas bus atliekamas vienu metu, net jei bus prijungtos kelios fotoaparato valdymo dėžutės.
 11. Užbaikite naujinimą ir patvirtinkite fotoaparato valdymo dėžutės paleidimą iš naujo. Baigus naujinti bus parodytas pranešimo dialogo langas, tada spustelėkite mygtuką [OK].
  Užbaikite naujinimą
 12. Fotoaparato valdymo dėžutę paleiskite iš naujo. Bus parodytas paleidimo iš naujo dialogo langas, o fotoaparato valdymo dėžutė bus paleista iš naujo.
  Fotoaparato valdymo dėžutę paleiskite iš naujo

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra „Ver.2.00“.

 • Kai fotoaparato valdymo dėžutė paleidžiama, žiniatinklio naršyklėje parodoma nauja versija. Naujinimas baigtas.
  nauja versija

Klausimai ir atsakymai

 • Kai pasirenkant failą parodomas dialogo langas „Error“ (Klaida)
  Jei pasirenkant failą parodomas toliau pateikiamas dialogo langas, reikiamo programinės aparatinės įrangos failo gali nepavykti pasirinkti.
  netinkamas failas
  Dialogo lange spustelėkite mygtuką [OK]. Grįšite į procedūros langą „Click the update“ (Spustelėkite naujinį).
  Pasirinkite reikiamą programinės aparatinės įrangos failą ir atnaujinkite dar kartą.

 • Kai naujinimo metu parodoma „Update Warning“ (Naujinimo įspėjimas)
  Jei paleidus naujinimą, parodomas toliau pateikiamas ekranas, vadinasi, fotoaparato valdymo dėžutė jau yra atnaujinta arba programinė aparatinė įranga, į kurią bandėte naujinti, yra senesnė.
  naujinimo įspėjimas
  Taip gali nutikti supainiojus versijas, pvz., kai fotoaparato valdymo dėžutę bandoma atnaujinti iš anksto.
  Fotoaparato valdymo dėžutė su anksčiau nurodyta versija šuo naujiniu neatnaujinama. Jei reikia atnaujinti, dar kartą patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją.

 • Jei įjungus parodoma „Update failed“ (Atnaujinti nepavyko) (taip pat ir paleidus iš naujo)
  Jei įjungus (paleidus iš naujo) fotoaparato valdymo dėžutę parodomas toliau pateikiamas ekranas,atnaujinti galėjo nepavykti, pvz., fotoaparato valdymo dėžutė naujinant buvo išjungta.
  atnaujinti nepavyko
  Tokiu atveju fotoaparato valdymo dėžutė nebuvo atnaujinta tinkamai. Grįžkite į procedūros langą „Click the update“ (Spustelėkite naujinį) ir atnaujinkite dar kartą.