Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems TV modeliams:

 • KD-65AF9
 • KD-55AF9
 • KD-75ZF9
 • KD-65ZF9

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Išspręsta problema, dėl kurios nebuvo galima įdiegti „Kodi“ programos – dabar programą galite įdiegti ir ja naudotis
 • „YouTube“ HDR turinys dabar aptinkamas automatiškai ir rodoma HDR formatu
 • Išsprendžiama suderinamumo problema, dėl kurios kai kurie transliuotojai, informacija ir skaitiniai mygtukai (0-9) veikė netinkamai
 • Pašalinama problema, kai tam tikrais atvejais ant vaizdo buvo rodomos vertikalios juostos

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Šiame naujinyje yra šie privalumai ir patobulinimai.

 • Kalbos nustatymų meniu kai kuriose kalbose yra pridėti šalies ir regiono aprašymai
 • WPS („Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka) funkcija belaidžio tinklo ryšiams nebepasiekiama
 • Siekiant užtikrinti saugų prisijungimą prie naujo belaidžio tinklo, galimų tinklų sąraše pasirinkite savo „Wi-Fi“ tinklo SSID (pavadinimą) ir paraginti įveskite belaidžio tinklo raktą / slaptažodį. Taip pat galite naudoti eterneto kabelį ir juo tiesiogiai prijungti televizorių prie maršruto parinktuvo
 • Pagerina bendrą televizoriaus veikimą
 • Pagerinamas „Wi-Fi“ ryšys

Apribojimai

 • Skirta naudoti tik su gaminiais, kurie parduodami Europoje. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės įrangos versiją

Jūsų programinė įranga jau atnaujinta. Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją naudojate. Vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

 1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką [HELP]
 2. TV ekrane bus parodytas programinės aparatinės įrangos versijos numeris.


[1] Modelis
[2] Programinės įrangos versija

Jei versijos numeris yra „PKG6.0744.xxxx“ arba didesnis, jūs jau turite naujausią programinės įrangos versiją ir jos naujinti nereikia.

Galimi 2 BRAVIA TV programinės aparatinės įrangos naujinimo būdai.

 • Automatinio naujinių paieškos funkcijos naudojimas (rekomenduojama)
 • Naudojant USB saugojimo įrenginį
Automatinio naujinių paieškos funkcijos naudojimas (rekomenduojama):
„Sony“ teikia programinės įrangos naujinius, kad pagerintų funkcijas ir naudotojai galėtų mėgautis geriausia TV patirtimi. Programinės įrangos naujinius lengviausia gauti TV interneto ryšiu.
PASTABA. Įsitikinkite, kad įjungta funkcija „Automatiškai ieškoti naujinių“. (Pagal numatytuosius nustatymus šis nustatymas yra įjungtas.)
 1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką [HELP]
 2. Pasirinkite [System software update].
 3. Pasirinkite [Automatically check for update] (Automatiškai ieškoti naujinių).

SVARBU. Skyriai „Sistemos reikalavimai“, „Failo informacija“, „Atsisiųsti“ ir „Įdiegti“ yra susiję su USB saugojimo įrenginio atnaujinimo procedūra. Galite juos ignoruoti, jei naujinimą baigėte naudodamiesi funkcija „Automatiškai ieškoti naujinių“.

Daugiau DUK apie trikčių šalinimą rasite „Sony“ pagalbos svetainės skyriuje „Klausimai ir atsakymai“.


Naudojant USB saugojimo įrenginį:

programinę įrangą galite atnaujinti ir naudodami USB saugojimo įrenginį. Jei TV neprijungtas prie interneto arba funkcija „Automatiškai ieškoti naujinių“ neveikia, pabandykite atsisiųsti ir atnaujinti naudodami USB saugojimo įrenginį, kaip nurodoma toliau pateikiamose instrukcijose.

Sistemos reikalavimai

Jums reikės

 • Kompiuterio, prijungto prie interneto
 • USB saugojimo įrenginio

Failo informacija

Failo vardas

 • TV programinės aparatinės įrangos atnaujinimas į 6.0744 versiją

Suglaudinto failo pavadinimas

 • sony_atvotafull_2018_1600744100_eua_auth.zip

Failo versija

 • 6.0744

Failo dydis

 • 1 312 859 644 bait

Išleidimo data

 • 27-03-2019

Atsisiųsti

Svarbi informacija

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas: jei to nepadarysite, TV gali nustoti reaguoti į komandas arba gali tekti jį taisyti.
 • Kol naujinama, neišjunkite TV ir neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodomi instrukcijose.
 • Prieš naujindami programinę aparatinę įrangą sustabdykite visus įrašymo procesus. (Tik USB HDD įrašantys modeliai)

Kaip atsisiųsti naujinimo priemonę:

Kad galėtumėte įdiegti naujinį, turite atsisiųsti jį iš interneto ir išsaugoti USB saugojimo įrenginyje.

 1. Atsisiųskite naujinio failą į kompiuterį.
  1. Šio puslapio viršuje spustelėkite mygtuką [Download], tada perskaitykite ir sutikite su sąlygomis.
  2. Puslapio apačioje spustelėkite mygtuką [Download] ir atsisiųskite naujinio failą į kompiuterį.

 2. Patikrinkite atsisiųsto failo pavadinimą ir dydį.
  1. Eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą.
  2. Patikrinkite, ar „sony_atvotafull_2018_1600744100_eua_auth.zip“ failo dydis yra „1 312 859 644“ baitai.
   PASTABA. „Windows“ naudojančių kompiuterių Ypatybių ekrane patikrinkite „Dydį“, o ne „Diske užimama vieta“.
 3. Išskleiskite atsisiųstą failą.
  Išskleidę atsisiųstą failą rasite failą „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip.“
 4. Prijunkite USB saugojimo įrenginį prie kompiuterio.
 5. Nukopijuokite arba nuvilkite failą „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip“ į USB įrenginio šakninį katalogą.

  PASTABA. „Šakninis katalogas“ yra pirmas arba svarbiausias įrenginio katalogas, kuriame yra visi kiti aplankai.
 6. Atjunkite USB saugojimo įrenginį nuo kompiuterio ir pereikite prie kito skyriaus.

Install

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

Atsisiuntę naujinimo failą ir paruošę USB įrenginį galite įdiegti jį į savo TV. Šis procesas gali trukti 10 min., o kol bus diegiama, TV bus išjungtas ir tik vėliau įjungtas. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Įjunkite TV.

 2. Įsitikinkite, kad prie TV nėra prijungtų kitų USB įrenginių.

 3. Įkiškite USB saugojimo įrenginį, kuriame yra „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip“ failas, į TV USB lizdą.
  PASTABA. Galite naudoti bet kurį USB prievadą, jei TV yra daugiau nei vienas USB lizdas.

 4. Kai bus aptiktas USB saugojimo įrenginys, TV ekrane bus parodyta skirtingų pranešimų serija. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
  PASTABA. Jei pranešimas neparodomas automatiškai, pabandykite televizorių išjungti ir vėl įjungti nuotolinio valdymo pultu.
 5. Kai failas nukopijuojamas iš USB saugojimo įrenginio, prasideda naujinimo procesas, TV POWER indikatorius ima mirksėti baltai, o TV ekrane rodomas naujinimo eigos ekranas.

 6. Po kelių minučių TV išsijungs ir įsijungs iš naujo, kad naujinimo procesas būtų baigtas.
  ĮSPĖJIMAS. Diegiant programinę įrangą negalima:
  • Atjungti USB įrenginio
  • Išjungti TV
  • Atjungti TV nuo maitinimo šaltinio

 7. Baigus naujinti televizorius bus paleistas iš naujo.

 8. Atsargiai ištraukite USB įrenginį iš USB lizdo.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar pavyko atnaujinti

Patikrinkite esamą programinės įrangos versiją ir įsitikinkite, kad naujinys sėkmingai įdiegtas.

 • Jei versijos numeris „PKG6.0744.xxxx“ arba didesnis, programinė įranga atnaujinta sėkmingai.
 • Jei versijos numeris nėra „PKG6.0744.xxxx“ arba didesnis, atsisiųskite ir įdiekite naujinį dar kartą.

Klausimai ir atsakymai

Galima problema naujinant

Reikia daugiau informacijos? Peržiūrėkite DUK apie programinės įrangos atnaujinimą internetu:

 • Ar atnaujinus mano asmeniniai nustatymai bus pašalinti?
  Ne, visi jūsų asmeniniai nustatymai bus išsaugoti.

 • Ar galiu įdiegti senesnę programinės įrangos versiją?
  Ne. Siekiant užtikrinti optimalų TV veikimą, senesnės programinės įrangos versijos įdiegti negalima. Naujausioje programinės įrangos versijoje yra visų ankstesnių versijų privalumai ir patobulinimai.

 • Ar normalu, kad atnaujinant TV išsijungia?
  Normalu, kad atnaujinant TV pasileidžia iš naujo. Diegiant naują programinę aparatinę įrangą TV pasileisti iš naujo reikia daugiau laiko.

Ką daryti, jei atnaujinant TV programinę aparatinę įrangą internetu iškyla problemų.

Jei TV ekrane rodomas pranešimas „Naujinant programinę įrangą įvyko klaida“ arba „Negalima atnaujinti programinės įrangos naudojant šį USB įrenginį“, sprendimo ieškokite atlikdami toliau nurodytas procedūras:

 1. Įsitinkite, kad jūsų USB saugojimo įrenginys veikia tinkamai. Jei jis veikia tinkamai, pabandykite iš naujo atsisiųsti naujinio failą.
 2. Išjunkite TV spustelėdami TV mygtuką [POWER].
 3. Dar kartą paspauskite mygtuką [POWER] ir dar kartą atlikite diegimo procesą.

Jei TV priekinio skydelio ekrane rodomas pranešimas „Naujesnės TV programinės įrangos versijos nerasta“, TV jau įdiegta naujausia programinės įrangos versija ir jos naujinti nereikia.

Daugiau DUK apie trikčių šalinimą rasite „Sony“ pagalbos svetainės skyriuje „Klausimai ir atsakymai“.