Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • BDP-S1500
 • BDP-S3500

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

BDP-S3500
 • Pagerinamas tinklo ryšys
 • Pašalinama „Gracenote“ funkcija
BDP-S1500
 • Šis rinkinys atnaujintas kartu su kitų naujinių modeliais, tačiau funkcija nepasikeičia, keičiasi tik versijos informacija

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Patobulintas sistemos stabilumas
 • Pagerina „Blu-ray Disc“ leistuvo tinklo paslaugų stabilumą
 • Tinklo paslaugų ryšio pagerinimas
 • Pagerina vaizdo duomenų atkūrimą

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • „Blu-ray“ leistuvo BDP-S1500/S3500 programinės aparatinės įrangos naujinimas

Failo versija

 • M24.R.0357

Failo dydis

 • 123 MB (129 461 603 baitai)

Išleidimo data

 • 26-03-2019

Parengiamieji veiksmai

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "Blu-ray" grotuvą. Jei versijos numeris yra M24.R.0357 ar didesnis skaičius, atnaujinti jums nereikia.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:

 1. Įjunkite televizorių, patikrinkite, ar jis nustatytas tam įvadui, prie kurio prijungtas "Blu-ray" grotuvas, ir jei grotuvas prijungtas prie lizdo HDMI2, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI2
 2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą. Jei pradedamas disko atkūrimas, spauskite STOP ir palaukite, kol pamatysite [Home Screen] meniu
 3. [Home Screen]" išryškinkite Setup > System Settings ir pasirinkite ENTER using nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis
 4. Išryškinkite System Information ir pasirinkite ENTER
 5. Televizoriaus ekrane programinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  "Software Version M24.R.xxxx" - jei versija yra M24.R.0357 ar didesnis skaičius, jau turite naujausią programinės įrangos versiją.

"Blu-ray" grotuvo įrangą galima atnaujinti 2 paprastais būdais:

Kaip atnaujinti "Blu-ray" grotuvo programinę įrangą
Ko jums reikia?Kodėl naudoti šį būdą?
Interneto / tinklo
***REKOMENDUOJAMAS***
 • Eterneto kabelio arba belaidžio maršruto parinktuvo, kad galėtumėte prijungti savo "Blu-ray" grotuvą prie interneto
 • Kad įsitikintumėte, ar "Blu-ray" grotuvas yra prijungtas prie:
  • veikiančio interneto ryšio
  • suderinamo televizoriaus
Tai yra mūsų rekomenduojamas paprasčiausias ir lengviausias būdas atnaujinti programinę įrangą.
USB atminties įrenginys
 • Kompiuterio
 • USB atminties įrenginio
Atnaujinkite įrangą šiuo būdu, jei prie interneto prisijungti negalite.

Atsisiųsti ir įdiegti

BDP-S1500/S3500 atnaujinimas internetu

Rekomenduojame naudoti šį būdą, nes jis yra paprasčiausias. Paprastai jis užtrunka 15-30 minučių. Pirma nustatykite įrangą, po to atsisiųskite atnaujinimą internetu į savo "Blu-ray" grotuvą.

Ko jums reikia:

 • Veikiančio interneto ryšio (naudojant eterneto kabelį arba belaidį maršruto parinktuvą)
 • Suderinamo televizoriaus

Kaip užtikrinti, kad atnaujinimas vyktų sklandžiai

Atnaujinti paprastai yra labai lengva. Štai kaip galite įsitikinti, kad viskas bus atliekama teisingai pirmą kartą:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite sugadinti savo "Blu-ray" grotuvą
 • Neišjunkite "Blu-ray" grotuvo ar neatjunkite jo nuo maitinimo, kol atnaujinama
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose

Nustatykite įrangą:

 1. Įjunkite savo televizorių ir patikrinkite, ar jis prijungtas prie "Blu-ray" grotuvo įvesties. (Tad jei grotuvas prijungtas prie HDMI 2 lizdo, pasirinkite HDMI 2 kaip įvestį.)
 2. Prijunkite savo "Blu-ray" grotuvą prie interneto naudodami eterneto kabelį arba belaidį maršruto parinktuvą
 3. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą. (Jei grotuve yra diskas, jį išimkite.)

Gaukite atnaujinimą:

 1. [Home Screen]" pasirinkite "Setup" (Sąranka) ---> "Software Update" (Programinės įrangos atnaujinimas) ir nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis pasirinkite "Update via Internet" (Atnaujinti per internetą).
 2. Televizoriaus ekrane pasirodys programinės įrangos atnaujinimo patvirtinimas. Pasirinkite OK (Gerai) naudodami nuotolinį valdymo pultą ir tada paspauskite ENTER (Įvesti)
 3. Televizoriuje bus parodytas pranešimas "Update to a new software version." (Atnaujinimas į naują programos versiją) ir naujausia programinės įrangos versija
 4. Pasirinkite "Start" (Pradėti) ir spauskite ENTER.
 5. Prasidės atnaujinimo procesas, ir televizoriaus ekrane pamatysite atnaujinimo ekraną
 6. Atnaujinimo metu matysite eigos juostą "x %" ir atsisiuntimo eigą televizoriuje. - "x" pasikeis į 0 ir paskui didės iki 100 vykstant atnaujinimui
 7. Grotuvas persikraus ir atnaujinimas bus tęsiamas. - Patys tuo metu grotuvo nenaudokite ir nejunginėkite.
 8. Vėl pamatysite eigos juostą "x %" ir atsisiuntimo eigą televizoriuje. - "x" pasikeis į 0 ir paskui didės iki 100 vykstant atnaujinimui.
 9. Naujinimas baigtas, kai leistuvas automatiškai išsijungia ir pasileidžia iš naujo. – Nenaudokite ir neišjunkite leistuvo, kol nebaigtas naujinimas.
 10. Patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei versija yra M24.R.0357, programinė įranga atnaujinta sėkmingai

Gedimų nustatymas ir šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant "Blu-ray" grotuvo įrangą internetu įvyko problemų.

 • Televizoriuje rodomas pranešimas "Connection status cannot be confirmed" (Sujungimo būsenos negalima patvirtinti) arba "This device is not connected to network" (Šis įrenginys neprijungtas prie tinklo).
  Problema gali būti tinklo ryšys.
  1. Naudojant laidinį ryšį: patikrinkite, ar LAN kabelis yra sujungtas su grotuvu ir interneto šaltiniu
  2. Naudojant belaidį ryšį: patikrinkite, ar belaidis maršruto parinktuvas įjungtas ir prijungtas prie interneto šaltinio
  3. Tinklo nustatymuose patikrinkite, ar jūsų "Blu-ray" grotuvas turi atskirą IP adresą. (Jei naudojate tarpinį serverį, įveskite tarpinio serverio IP adresą vietoj tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio pavadinimo įvesties laukelyje "Proxy Server".)
  4. Patikrinkite, ar nustatymai "Physical Connection" (Fizinis ryšys) ir "Internet Access" (Interneto prieiga) dalyje "Network Settings" (Tinklo nustatymai) ---> "Network Connection Status" (Tinklo ryšio būsena) yra nustatyti tinkamai ("OK" (Gerai)).
  5. Pabandykite atnaujinti dar kartą

 • Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas
  Įjunkite grotuvą ir bandykite atnaujinti dar kartą.

 • Atnaujinimo procesas vyksta daugiau nei 30 minučių ir vis dar nėra baigtas.
  1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl prijunkite
  2. Įjunkite "Blu-ray" diskų grotuvą
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.
  4. Taip pat galite atšaukti atnaujinimą ir atlikti atnaujinimą naudodami USB atminties įrenginį

 • Atnaujinimo metu pasirodė pranešimas "Update failed" (Atnaujinimas nepavyko).
  • Įsitikinkite, kad nėra tinklo ryšio su internetu problemos
  • Nepavykusio atnaujinimo ekrane pasirinkite "OK" (Gerai), norėdami dar kartą atlikti atnaujinimą, arba pasirinkite "Cancel" (Atšaukti), norėdami atšaukti atnaujinimo procesą
  • Jei problema kartojasi, atsisiųskite programinės įrangos failą ir atlikite atnaujinimą naudodami USB atminties įrenginį
  • Taip pat galite atšaukti atnaujinimą ir atlikti atnaujinimą naudodami USB atminties įrenginį.

 • Po kelių bandymų programinės įrangos atnaujinimas vis tiek neveikia.
  1. Asisiųskite programinės įrangos failą ir atlikite atnaujinimą naudodami USB atminties įrenginį

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Kad atnaujintumėte, rekomenduojame naudoti internetą, jei galite. Jei ne, vietoj to naudokite šį metodą. Galėsite atnaujinimą atsisiųsti į kompiuterį, įkelti jį į USB atminties įrenginį ir tada perkelti į "Blu-ray" grotuvą.

Rekomenduojame šias operacines sistemas:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X 10.5 versija arba naujesnė

Kaip užtikrinti, kad atnaujinimas vyktų sklandžiai

Atnaujinti įprastai yra labai paprasta. Štai kaip galite įsitikinti, kad viskas bus atliekama teisingai pirmą kartą:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes kitu atveju galite sugadinti savo "Blu-ray" grotuvą
 • Neišjunkite "Blu-ray" grotuvo ar neatjunkite jo nuo maitinimo, kol atnaujinama
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose

Atsisiųskite naujinį į savo kompiuterį:

 1. Perskaitykite ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis
 2. Atsisiųskite failą UPDATE_M24R0357.ZIP į kompiuterį ir įsiminkite, į kokį aplanką jį atsisiunčiate
 3. Raskite failą kompiuteryje, spustelėkite ant jo dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite "Properties" (Ypatybės). Patikrinkite, ar dydis yra 123 MB (129,461,603 baitai).

Atnaujinimo failus įkelkite į USB atminties įrenginį:

 1. Išskleiskite failą savo kompiuteryje, išskleisto failo aplanko pavadinimas - "UPDATE" (Atnaujinimas)
 2. Įsitikinkite, kad šiame aplanke yra keturi failai: MSB24-FW.BIN, MSB24-FW.ID, MSB24-FW_MB.BIN ir MSB24-FW_MB.ID
 3. Prijunkite suderinamą USB atminites įrenginį prie savo kompiuterio.- palaikomi FAT32 ir NTFS

Jei naudojate "Windows;" operacinę sistemą

 1. Eikite į katalogą, kuriame sukurtas aplankas, ir spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ant ATNAUJINIMO aplanko
 2. Atidarytame meniu spustelėkite "Send To..." (Siųsti į...)
 3. Spustelėkite diską, kuris vaizduoja jūsų USB įrenginį (pvz., "Removable Disk E" (Keičiamasis diskas E)).
 4. Atnaujinimo aplankas bus nukopijuotas į jūsų USB įrenginį.

Jei naudojate "Mac OS; X" operacinę sistemą

 1. Vilkite ir numeskite ATNAUJINIMO aplanką į savo USB įrenginio pagrindinį aplanką

Pastaba: atnaujinimas nebus vykdomas, jei failas nebus nukopijuotas į USB įrenginio pagrindinį katalogą arba jei failo pavadinimas bus pakeistas.

Perkelkite naujinį į savo grotuvą

Pirmiausia paruoškite įrangą, o tada perkelkite naujinį į grotuvą.

Paruoškite įrangą:

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar jame nustatytas įvadas, prie kurio prijungtas jūsų "Blu-ray" grotuvas. (Jei grotuvas prijungtas prie HDMI 2 lizdo, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2.)
 2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą
 3. Įsitikinkite, kad daugiau joks USB įrenginys nėra prijungtas prie "Blu-ray" diskų grotuvo, jei yra, ištraukite jį iš "Blu-ray" diskų grotuvo

Perduokite naujinį:

 1. Įkiškite USB įrenginį su atnaujinimo failu į grotuvo USB lizdą, esantį priekiniame skydelyje
 2. " [Home Screen]" meniu nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis pasirinkite "Setup" (Sąranka) - "Software Update" (Programinės įrangos atnaujinimas) ir spauskite mygtuką Enter (Įeiti)
 3. Pasirodys programinės įrangos atnaujinimo patvirtinimo langas. Pasirinkite "Update via USB Memory" (Sistemos atnaujinimas per USB), išryškinkite "OK" (Gerai) su nuotolinio valdymo pulteliu ir paspauskite "ENTER" (Įeiti)
 4. Prasidės atnaujinimas
 5. Atnaujinimo metu televizoriaus ekrane matysite eigos juostą "x %". "x" pasikeis į 0 ir paskui didės iki 100 vykstant atnaujinimui
 6. Grotuvas persikraus, ir atnaujinimas bus tęsiamas. - Patys tuo metu grotuvo nenaudokite ir nejunginėkite.
 7. Televizoriuje vėl pamatysite eigos juostą "x %". "x" pasikeis į 0 ir paskui didės iki 100 vykstant atnaujinimui
 8. Kai grotuvas automatiškai išsijungia, atnaujinimas yra baigtas. Nenaudokite ir neišjunkite grotuvo, iki kol atnaujinimas nebus baigtas.
 9. Išimkite USB įrenginį iš grotuvo ir grotuvą įjunkite.
 10. Patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei versija yra M24.R.0357, programinė įranga atnaujinta sėkmingai

Gedimų nustatymas ir šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant "Blu-ray" grotuvo įrangą su kompiuteriu ir disku įvyko problemų.

 • Negaliu pasirinkti "Update via USB Memory" (Sistemos atnaujinimas per USB).
  Patikrinkite tokius dalykus:
  1. Ar USB įrenginys yra tinkamai prijungtas prie "Blu-ray" diskų grotuvo.
  2. Ar USB įrenginys yra suformatuotas ir palaiko failų sistemas (FAT32 ir NTFS)
  3. Ar USB įrenginys yra suderinamas su "Blu-ray" diskų grotuvu.

 • Atnaujinimo failo, kurį atsisiunčiau iš interneto svetainės, negalima išskleisti.
  Ar sėkmingai atsisiuntėte failą? Pabandykite ištrinti failą ir parsisiųsti jį iš naujo.

 • Pasirodė pranešimas "There is no update file" (Nėra atnaujinimo failo)
  Įsitikinkite, kad išskleisto aplanko pavadinimas yra "UPDATE" (didžiosiomis raidėmis) ir jame yra tokie failai:
  • MSB24-FW.BIN
  • MSB24-FW.ID
  • MSB24-FW_MB.BIN
  • MSB24-FW_MB.ID

 • Rodomas pranešimas "The file is corrupted" (Failas sugadintas)
  Atsisiųskite atnaujinimo failą dar kartą ir pakartokite visą procesą.
 • Atnaujinimo procesas vyksta daugiau nei 30 minučių ir vis dar nėra baigtas.
  1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl prijunkite
  2. Įjunkite "Blu-ray" diskų grotuvą
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.
 • Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas
  Įjunkite "Blu-ray" diskų grotuvą ir dar kartą bandykite atlikti atnaujinimo procedūrą