PALAUKITE – prieš atsisiųsdami šį failą, perskaitykite skyrių „Būtini failai“.

Būtini atsisiuntimai

Jei nenurodoma kitaip, toliau pateikiamus failus reikia įdiegti PRIEŠ ILCE-6000 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 3.21 versija („Mac“), kad viskas veiktų tinkamai. Jei pateikiamas daugiau nei vienas būtinas failas, įdiekite juos šiame puslapyje nurodyta tvarka.

Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • ILCE-6000

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Padidinamas AF veikimo stabilumas

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Šiame naujinyje yra šie privalumai ir patobulinimai:

 • v3.20 (2016-7-26)
  Optimizuojamas objektyvo SEL70200GM veikimas
 • v3.10 (2016-3-17)
  Sistemos programinės įrangos naujinimas, skirtas naujoms objektyvų charakteristikoms optimizuoti. (Taikoma objektyvams, išleistiems po 2016 m. kovo mėn.)
 • v2.00 (2015-6-16)
  1. Sutrumpintas paleidimo laikas.
  2. Šis naujinimas leidžia filmuoti 60p/30p/24p* greičiu dėl XAVC S formato, kuris palaiko didesnę bitų spartą.
   * NTSC modeliuose: 60p/30p/24p
   * PAL modeliuose: 50p/25p (PAL režimu), 60p/30p/24p (NTSC režimu)
   * Jei filmuojate XAVC S formatu, būtinai naudokite 10 klasės ar spartesnę SDXC kortelę, kuri buvo suformatuota naudojant įrenginį su atnaujinta sistemos programine įranga.
   Atminties kortelę formatuojant visi duomenys ištrinami. Prieš formatuodami padarykite kortelėje esančių duomenų atsarginę kopiją.
 • v1.21 (2015-4-6)
  Pagerinamas fotoaparato veikimas ir suteikiami vaizdo patobulinimai naujiems objektyvams (SEL35F14Z, SEL24240, SEL28F20, SEL90M28G)
 • v1.10 (2014-10-30)
  Sutrumpinamas įjungimo laikas, kai atsisiunčiama „PlayMemories Camera Apps™“ programa „Smart Remote Control“

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • ILCE-6000 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 3.21 versija („Mac“)

Failo versija

 • 3.21

Failo dydis

 • 214.9 MB (214 920 547 baitai)

Išleidimo data

 • 19-03-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 3.21, naujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage [6] ([6] nustatymų puslapio dalis) --> Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.


Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodytomis „Mac“ versijomis:

 • macOS 10.12 – 10.14

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:

 • Tuščia vieta standžiajame diske: 600 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.

Kita aparatinė įranga

 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  Visiškai įkrauta įkraunamoji maitinimo elementų pakuotė NP-FW50.
  Pastaba. Naujinimą galima atlikti, kai maitinimo elementų įkrovos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti pilnai įkrautą maitinimo elementą arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • USB laidas parduodamas su fotoaparatu
  Pastaba. Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbi informacija

 • prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Naudokite visiškai įkrautą įkraunamąją maitinimo elementų pakuotę NP-FW50.
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; dėl staigaus maitinimo nutraukimo fotoaparatas gali nebeveikti.
 • Prieš pradėdami naujinimo procesą išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Fotoaparato nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinimo priemonę:

 1. Perskaitę atsakomybės atsisakymą spustelėkite „Atsisiųsti“.
 2. Bus pradėtas failo [Update_ILCE6000V321.dmg] atsisiuntimas.
 3. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą failą [Update_ILCE6000V321.dmg]. Šiuo metu jokiu būdu neprijunkite fotoaparato.
 3. Išskleidžiamas [Update_ILCE6000V321].
 4. Dukart spustelėkite [UpdateSetting Tool] piktogramą .
 5. Kad atsisiųstumėte branduolio plėtinį, pranešimas ragina jus leisti programai atlikti pakeitimus. Įveskite administratoriaus paskyros slaptažodį.


  • „macOS“ 11 naudotojams

   Jei jūsų kompiuteryje veikia „macOS“ 11, jums reikia atsisiųsti ir „System Software Update Helper“. Eikite į toliau nurodytą atsisiuntimo puslapį,
   vykdykite nurodymus ir atsisiųskite „System Software Update Helper“, tada paleiskite naujinimo programą.
   Jei jūsų kompiuteryje veikia kita OS, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • „macOS“ 10.15 naudotojams

   Jei jūsų kompiuteryje veikia „macOS“ 10.15, jums reikia atsisiųsti ir „Driver Loader“. Eikite į toliau nurodytą atsisiuntimo puslapį,
   vykdykite nurodymus ir atsisiųskite „Driver Loader“, tada paleiskite naujinimo programą.
   Jei jūsų kompiuteryje veikia kita OS, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • „macOS“ 10.13 arba 10.14 naudotojams
    Kai parodomas sistemos pranešimas, parodomas saugos ir privatumo ekranas.
   • Jei prieš parodant „Saugumas ir privatumas“ parodomas toliau pateikiamas pranešimas, paspauskite mygtuką [OK].
   • Ekrane „Saugumas ir privatumas“ atidarykite skirtuką „Bendra“ ir leiskite nuskaityti „Sony Corporation“ sistemos programinę įrangą.

    Pastaba. Jei anksčiau esate davę sutikimą, saugos ir privatumo ekranas nebus rodomas.
   • Jei paspaudus mygtuką [Allow] (Leisti) jūsų paprašoma iš naujo paleisti „macOS“, paleiskite sistemą iš naujo ir grįžkite į naujinimo procedūros pradžią.
   • Jei saugumo ir privatumo ekranas rodomas toliau, langą uždarykite.
   • Jei rodomas toliau pranešimas kartu su saugumo ir privatumo ekranu, uždarykite abu langus paspausdami mygtuką [OK].

  • „macOS“ 10.12 arba žemesnės versijos naudotojams
    Fotoaparatą prijunkite prie kompiuterio.
   • Bus parodytas USB prijungimo dialogo langas.
   • Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio USB laidu (pridedamas). Fotoaparato LCD ekrane parodomas „USB Mode“.
   • Spustelėkite [OK] (gerai).Jei parodomas pranešimas, uždarykite paspausdami mygtuką [OK].

    Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.

 6. Paleidžiama programa „System Software Updater“.

  Pastaba. Jei programa „System Software Updater“ nepaleidžiama, iš pradžių nuėję į aplanką [Update_ILCE6000V321] - [Resources] (ištekliai) dukart spustelėkite [System Software Updater].

 7. Įjunkite fotoaparatą.

 8. Vykdydami „System Software Updater“ lange pateikiamus nurodymus fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) > Setup subpage [4] ([4] nustatymų puslapio dalis) > USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinkta „Mass Storage“ (didelės talpos saugykla).Jei pasirinktas kitas režimas nei „Mass Storage“ (Didelės talpos atmintis), pasirinkite „Mass Storage“.

 9. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB kabelį. USB režimas pasirodo kameros LCD ekrane.
  Pastaba. Jei kompiuteris neranda įrenginio, kompiuterio ekrane parodomas pranešimas „Could not find the camera for this update“ (Nepavyko rasti fotoaparato, kuriam skirtas šis naujinys). Išbandykite tokius dalykus:
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.

  Kartais, kai fotoaparatas prijungiamas prie kompiuterio naudojant USB laidą, gali būti parodytas pranešimas, kuriame prašoma paleisti kompiuterį iš naujo.
  Tokiu atveju iš fotoaparato išimkite maitinimo elementų pakuotę, pakartotinai paleiskite kompiuterį ir vykdykite instrukcijas nuo 2. Paleiskite programą „System Software Updater“.

 10. Spustelėkite [Next] (Pirmyn). Dabartinės versijos numeris ir atnaujintos versijos numeris nurodytas apatiniame kairiajame ekrano kampe.Įsitikinę, kad turima programinės įrangos versija yra „Ver.3.20“ arba ankstesnė, spustelėkite „Toliau“. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 3.21 arba naujesnė, atnaujinti nereikia.Tokiu atveju atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio ir spustelėkite „Finish“ (baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę, tada vėl ją įdėkite ir įjunkite fotoaparatą.
  Reikia atnaujinti


  Atnaujinti nereikia

 11. Parodomas toliau pateiktas ekranas. Sekdami nurodymus fotoaparato ekrane paspauskite valdymo ratuko vidurį, tada kompiuterio ekrane spustelėkite [Next] (Toliau).  Pastaba. Įkėlimo piktograma gali būti nerodoma – tai priklauso nuo naudojamos OS versijos.

 12. Paleiskite naujinimą
  Po automatinio nustatymo iš naujo parodomas toliau pateikiamas ekranas ir pradedamas naujinimas. Naujinimo proceso metu rodoma eigos juosta (apie 15 min.).
  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.

 13. Užbaikite naujinimą
  Naujinimui pasibaigus, fotoaparatas bus automatiškai paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad fotoaparatas įjungtas, ir palaukite, kol įsijungs LCD ekranas.Įsijungus LCD ekranui, spustelėkite „Finish“ (baigti) ir atjunkite USB laidą.

  Pastaba. Paleidus iš naujo kartais parodomas duomenų atkūrimo įspėjimas. Tai normalu. Palaukite, kol šis įspėjimas išnyks.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra 3.21.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) > Setup subpage 6 (6 nustatymų puslapis) > Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

Klausimai ir atsakymai

Naujinimas neužbaigiamas, o fotoaparatas užstringa

Jei monitorius lieka juodas ilgiau nei 15 min., atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kad šią problemą išspręstumėte:

 1. Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio.
 2. Išimkite bateriją ir atjunkite kintamosios srovės adapterį iš fotoaparato, palikite jį kelioms minutėms, tada įstatykite bateriją vėl arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.
 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 4. Įjunkite fotoaparatą ir vėl atlikite diegimo procesą.