Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • ILCE-6000

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Padidinamas AF veikimo stabilumas

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Šiame naujinyje yra šie privalumai ir patobulinimai:

 • v3.20 (2016-7-26)
  Optimizuojamas objektyvo SEL70200GM veikimas
 • v3.10 (2016-3-17)
  Sistemos programinės įrangos naujinimas, skirtas naujoms objektyvų charakteristikoms optimizuoti. (Taikoma objektyvams, išleistiems po 2016 m. kovo mėn.)
 • v2.00 (2015-6-16)
  1. Sutrumpintas paleidimo laikas.
  2. Šis naujinimas leidžia filmuoti 60p/30p/24p* greičiu dėl XAVC S formato, kuris palaiko didesnę bitų spartą.
   * NTSC modeliuose: 60p/30p/24p
   * PAL modeliuose: 50p/25p (PAL režimu), 60p/30p/24p (NTSC režimu)
   * Jei filmuojate XAVC S formatu, būtinai naudokite 10 klasės ar spartesnę SDXC kortelę, kuri buvo suformatuota naudojant įrenginį su atnaujinta sistemos programine įranga.
   Atminties kortelę formatuojant visi duomenys ištrinami. Prieš formatuodami padarykite kortelėje esančių duomenų atsarginę kopiją.
 • v1.21 (2015-4-6)
  Pagerinamas fotoaparato veikimas ir suteikiami vaizdo patobulinimai naujiems objektyvams (SEL35F14Z, SEL24240, SEL28F20, SEL90M28G)
 • v1.10 (2014-10-30)
  Sutrumpinamas įjungimo laikas, kai atsisiunčiama „PlayMemories Camera Apps™“ programa „Smart Remote Control“

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • ILCE-6000 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 3.21 versija („Windows“)

Failo versija

 • 3.21

Failo dydis

 • 187 MB (197 057 752 baitai)

Išleidimo data

 • 19-03-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 3.21, naujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage [6] ([6] nustatymų puslapio dalis) --> Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.


Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos


Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Kompiuterio techninė įranga


Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 500 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Visiškai įkrauta įkraunamoji maitinimo elementų pakuotė NP-FW50.

   Pastaba. Naujinimą galima atlikti, kai maitinimo elementų įkrovos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti pilnai įkrautą maitinimo elementą arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • USB laidas parduodamas su fotoaparatu

  Pastaba. Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti ir įdiegti

Svarbi informacija

 • prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Naudokite visiškai įkrautą įkraunamąją maitinimo elementų pakuotę NP-FW50.
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; dėl staigaus maitinimo nutraukimo fotoaparatas gali nebeveikti.
 • Prieš pradėdami naujinimo procesą išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Fotoaparato nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinį

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. [Update_ILCE6000V321.exe] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).


 5. Pastaba „Windows 8.1 / 10“ vartotojams:

  Pagal pradinius „Internet Explorer“ nustatymus atnaujinimo failas bus išsaugotas [Downloads] (Atsisiuntimai) aplanke. Spustelėkite [Desktop] (darbalaukis) plytelę pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (atsisiuntimai).

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_ILCE6000V321.exe] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Paleidžiama programa „System Software Updater“. 4. Įjunkite fotoaparatą.
 5. Vykdydami „System Software Updater“ lange pateikiamus nurodymus fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) > Setup subpage [4] ([4] nustatymų puslapio dalis) > USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinkta „Mass Storage“ (didelės talpos saugykla).
  Jei pasirinktas kitas nei Mass Storage (Didelės talpos atmintis) režimas, pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 6. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą. USB režimas pasirodo kameros LCD ekrane.
  Pastaba. Kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio, išsijungia fotoaparato LCD ekranas. Pereikite prie kito žingsnio.
  Jei fotoaparato LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš toliau nurodytų būdų.
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.
  Kartais, kai fotoaparatas prijungiamas prie kompiuterio naudojant USB laidą, gali būti parodytas pranešimas, kuriame prašoma paleisti kompiuterį iš naujo. Tokiu atveju iš fotoaparato išimkite maitinimo elementų pakuotę, pakartotinai paleiskite kompiuterį ir vykdykite instrukcijas nuo 2. Paleiskite programą „System Software Updater“.
 7. Patikrinkite fotoaparato LCD ekraną ir spustelėkite „Next“ (toliau). Dabartinės versijos numeris ir atnaujintos versijos numeris nurodytas apatiniame kairiajame ekrano kampe. Įsitikinę, kad turima programinės įrangos versija yra „Ver.3.20“ arba ankstesnė, spustelėkite „Toliau“. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 3.21 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Tokiu atveju atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio ir spustelėkite „Finish“ (baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę, tada vėl ją įdėkite ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti


  Atnaujinti nereikia


 8. Parodomas toliau pateiktas ekranas. Sekdami nurodymus fotoaparato ekrane paspauskite valdymo ratuko vidurį, tada kompiuterio ekrane spustelėkite [Next] (Toliau).


 9. Po automatinio nustatymo iš naujo bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
  Naujinimo proceso metu rodoma eigos juosta (apie 15 min.).

  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.
 10. Naujinimui pasibaigus, įrenginys bus automatiškai paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas, ir palaukite, kol vėl įsijungs LCD ekranas. Įsijungus LCD ekranui, spustelėkite „Finish“ (baigti) ir atjunkite USB laidą.

  Paleidus iš naujo kartais parodomas duomenų atkūrimo įspėjimas. Tai normalu. Palaukite, kol šis įspėjimas išnyks.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra 3.21.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup subpage [6] ( [6] nustatymų puslapio dalis) --> Version (Versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.

Klausimai ir atsakymai

Naujinimas neužbaigiamas, o fotoaparatas užstringa

Jei monitorius lieka juodas ilgiau nei 15 min., atlikite toliau pateikiamus veiksmus, kad šią problemą išspręstumėte:

 1. Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio.
 2. Išimkite bateriją ir atjunkite kintamosios srovės adapterį iš fotoaparato, palikite jį kelioms minutėms, tada įstatykite bateriją vėl arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.
 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 4. Įjunkite fotoaparatą ir vėl atlikite diegimo procesą.