Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • BDV-N5200W
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W
 • BDV-N9200WL
 • BDV-NF7220

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Pašalinama „Gracenote“ funkcija
 • Pagerinamas „Miracast™“ belaidžio ryšio suderinamumas

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Išsprendžiama problema, dėl kurios nepavykdavo paleisti kai kurių „Blu-ray“ įrašų
 • „BRAVIA Internet Video“ ryšio pagerinimas
 • BD-ROM leidimo suderinamumo pagerinimas
 • Pagerintas ryšys su kitų gamintojų televizoriais

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Programinės aparatinės įrangos naujinys M21.R.0182, skirtas BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220

Failo versija

 • M21.R.0182

Failo dydis

 • 105 MB (110 653 212 baitai)

Išleidimo data

 • 19-03-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jūsų programinė aparatinė įranga jau atnaujinta. Jei naudojate M21.R.0182 arba naujesnę versiją, atnaujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, pvz., jei BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 prijungtas prie HDMI2 lizdo, kaip įvestį pasirinkite HDMI2
 2. Įjunkite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Pakartotinai spauskite mygtuką FUNCTION (Funkcija), kol priekinio skydelio ekrane pamatysite BD/DVD funkciją
 4. Jei pradedamas disko atkūrimas, paspauskite HOME ir palaukite, kol pamatysite „XrossMediaBar“ (XMB) meniu ekraną
 5. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais meniu „XrossMediaBar“ pažymėkite Setup > System Settings (Sąranka > Sistemos nustatymai), tada pasirinkite ENTER
 6. Pažymėkite ekrane sistemos informaciją ir paspauskite mygtuką ENTER
 7. TV ekrane programinės aparatinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  Programinės įrangos versija M21.R.0182 – jei versijos numeris yra M21.R.0182 arba aukštesnis, jūs jau naudojate naujausią programinę aparatinę įrangą.

Svarbi informacija

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite sugadinti BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 • Kol naujinama, neišjunkite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodomi instrukcijose
 • Kol siunčiama ir naujinama programinė įranga, neatjunkite maitinimo laido arba tinklo (LAN) kabelio.
 • Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido. Jei taip padarysite, sugadinsite sistemą.

Yra 2 lengvi BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 programinės aparatinės įrangos atnaujinimo būdai:


Ko reikia?Kodėl rinktis šį būdą?
Internetas / tinklas
***REKOMENDUOJAMA***
 • Eterneto kabelis, kuriuo BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 prijungiamas prie interneto
 • Patikrinkite, ar BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 prijungtas prie:
  • veikiančio interneto ryšio
  • suderinamo TV
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
USB saugojimo įrenginys
 • Kompiuterio
 • USB saugojimo įrenginio
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Atsisiųsti ir įdiegti

BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 atnaujinimas internetu

Šį būdą rekomenduojame kaip paprasčiausią naujinimo būdą. Paprastai jis trunka apie 15–30 min. Pirmiausia nustatykite įrangą, tada internetu į BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 atsisiųskite naujinį.

Ko reikia

 • Eterneto kabelis, kuriuo BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 prijungiamas prie interneto
 • Patikrinkite, ar BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 prijungtas prie:
  • veikiančio interneto ryšio (užmezgamas naudojant eterneto kabelį arba belaidžio ryšio maršruto parinktuvą)
  • suderinamo TV

Paruoškite įrangą

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.(Jei BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 prijungtas prie HDMI 2 lizdo, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2)
 2. Eterneto kabeliu prijunkite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 prie interneto šaltinio.
 3. Įjunkite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. Jei leistuve yra diskas, nepamirškite jo išimti.
 4. Pakartotinai spauskite mygtuką FUNCTION (Funkcija), kol priekinio skydelio ekrane pamatysite BD/DVD funkciją. – Atnaujinti galite tik kai pasirinkta BD/DVD funkcija
 5. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais meniu „XrossMediaBar“ pasirinkite [Setup] > [System Settings], tada pasirinkite ENTER.
 6. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite „Quick Start Mode“ – įsitikinkite, kad „Quick Start Mode“ nustatytas kaip „Off“, nes kitu atveju programinės aparatinės įrangos atnaujinimas gali nepavykti.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais meniu „XrossMediaBar“ pasirinkite [Setup] > [Software Update] > [Update via Internet] ir paspauskite [Enter].
 2. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Tinkle rasta nauja programinės įrangos versija. Ar atnaujinti programinę įrangą?). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [OK] ir paspauskite [ENTER].
 3. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182] (Atnaujinkite į naują programinės įrangos versiją. Kol naujinama, jokiu būdu neatjunkite maitinimo. Dabartinė versija yra M21.R.xxxx, o nauja – M21.R.0182. Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [Start] ir paspauskite [ENTER].
 4. Pradedamas naujinimas.
 5. Naujinimo metu priekinio skydelio ekrane bus rodomas pranešimas ["UPDATE"].
 6. Kai priekinio skydelio ekrane užsidegs pranešimas [DONE], programinės aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas.
  Pastaba. Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido.
 7. Įjunkite sistemą iš naujo.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M21.R.0182, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 programinę aparatinę įrangą internetu iškyla problemų.

 • TV ekrane rodomas pranešimas [Update failed. ...] (Atnaujinti nepavyko).
  1. Maršruto parinktuvas ir visi prijungti įrenginiai tarp BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 ir maršruto parinktuvo yra įjungti.
  2. Naudojamas tinkamas (tiesus arba susieinantis) kabelis tarp BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 ir maršruto parinktuvo.
  3. Visi BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 ir maršruto parinktuvą jungiantys laidai prijungti tinkamai.
  4. Bandykite atnaujinti dar kartą

  Jei nepavyksta atnaujinti programinės įrangos, bandykite naujinti naudodami USB atmintuką.

 • Prasidėjus naujinimo internetu procesui rodomas pranešimas [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Atsisiuntimo talpa: xxxxxxKB/xxxxxKB, o TV ekrane rodoma xx%), bet ekrane rodoma eigos juosta nesikeičia.
  Atsižvelgiant į tinklo ryšį, naujinimas internetu gali ilgai užtrukti (iki 60 minučių). Todėl bus rodomas pranešimas [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Atsisiuntimo talpa: xxxxxx KB / xxxxx KB, o TV ekrane rodoma xx%), o ekrane rodoma eigos juosta ilgai nepakis.
 • Naujinant internetu TV ekrane rodomas pranešimas [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Nepavyksta patvirtinti prisijungimo būsenos. Nepavyksta prisijungti prie serverio. Bandykite dar kartą vėliau.) ir nepavyksta atnaujinti programinės aparatinės įrangos.
  • Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas.
  • Įsitikinkite, kad nurodėte, ar BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 priskirtas atskiras IP adresas tinklo nustatymų dalyje.(Jei naudojate tarpinį serverį, tarpinio serverio lauke įveskite tarpinio serverio IP adresą, o ne tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio vardą.)
  • Pabandykite atnaujinti dar kartą.
 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas.
  Įjunkite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 ir pabandykite atnaujinti dar kartą.
 • Naujinama ilgiau nei 60 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  Jei BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 prie tinklo prijungtas belaidžiu būdu, pabandykite prie tinklo prijungti kabeliu ir pakartokite procedūrą.
  Jei problema išlieka, galbūt tinklu per lėtai perduodami duomenys. Tokiu atveju sistemą bandykite atnaujinti naudodami atmintuką.
 • TV ekrane rodomas pranešimas [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Šis įrenginys neprijungtas prie tinklo. Atlikite ryšio serverio nustatymų tinklo diagnostiką).
  Patikrinkite, ar LAN kabelis prijungtas prie BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 • TV ekrane rodomas pranešimas [Already Updated] (Jau atnaujinta).
  Šiuo metu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 įdiegta naujausia programinės aparatinės įrangos versija

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Naujinant, jei įmanoma, geriau naudotis internetu. Jei tai neįmanoma, rinkitės šį būdą. Naujinio failą turėsite atsisiųsti į kompiuterį, perkelti jį į USB atmintinę, o tada – į BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Pasiruošimas atnaujinti programinę aparatinę įrangą

Prieš atsisiųsdami programinę aparatinę įrangą įsitikinkite, kad kompiuteryje veikia kuri nors iš nurodytų operacinių sistemų, ir pasiruoškite USB atmintinę.

Operacinės sistemos

 • „Windows® 10“
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite į kompiuterį failą UPDATA_M21R0182.zip ir įsidėmėkite katalogą, į kurį jis siunčiamas.
 3. Kompiuteryje raskite failą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Properties. (Ypatybės.) Patikrinkite, ar jo dydis 105 MB (110 653 212 baitų).
Perkelkite naujinių failus į USB saugojimo įrenginį
 1. Išskleiskite naujinio failą iš UPDATA_M21R0182.zip failo.
  1. Eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite UPDATA_M21R0182.zip failą, tada spustelėkite „Extract All“ (Išskleisti viską).
   Pastaba. „Windows® 8.1“ ir „Windows® 10“ operacinėje sistemoje pagal numatytuosius „Internet Explorer®“ nustatymus failas bus išsaugotas atsisiuntimų aplanke.Jei norite surasti atsisiuntimų aplanką, pradžios ekrane spustelėkite pavadinimą „Desktop“ (Darbalaukis) ir suraskite atsisiųstą failą naudodami „Windows Explorer“.
  2. Lange „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus) spustelėkite „Extract“ (Išskleisti).
  3. Bus sukurtas naujas aplankas UPDATE (Naujinys)
   Pastaba. Bus išskleisti keturi failai: MSB21-FW.BIN ir MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN ir MSB21FW_MB.ID.
 2. Prijunkite prie kompiuterio suderinamą USB saugojimo įrenginį.
 3. Perkelkite aplanką UPDATE (Naujinys) į USB saugojimo įrenginį:
   Eikite į katalogą, kuriame sukurtas aplankas, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką UPDATE (Naujinys).
  1. Meniu spustelėkite „Send To...“ (Siųsti į), tada spustelėkite diską, kuris atitinka USB įrenginį (pvz., „Removable Disk E:“).
  2. Naujinio aplankas bus nukopijuotas į USB įrenginį.
  Pastaba. Nukopijavus aplanką ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus aplanko vardą, atnaujinti nepavyks.
 4. Nukopijavę aplanką UPDATE (Naujinys) atjunkite USB įrenginį nuo kompiuterio.
Perkelkite naujinį į grotuvą

Pirmiausia paruoškite įrangą, o tada perkelkite naujinį į BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Paruoškite įrangą
 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. (Jei BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 prijungtas prie HDMI 2 lizdo, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2)
 2. Įjunkite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Pakartotinai spauskite mygtuką FUNCTION (Funkcija), kol priekinio skydelio ekrane pamatysite BD/DVD funkciją.
 4. Jei pradedamas disko atkūrimas, paspauskite HOME ir palaukite, kol pamatysite „XrossMediaBar“ (XMB) meniu ekraną.
 5. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite „Quick Start Mode“ - įsitikinkite, kad „Quick Start Mode“ nustatytas kaip „Off“, nes kitu atveju programinės aparatinės įrangos atnaujinimas gali nepavykti.
 6. Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra 4 failai.
Perkelkite naujinį
 1. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais meniu „XrossMediaBar“ pasirinkite [Setup] > [Software Update], tada paspauskite ENTER
 2. Rodyklių mygtukais pasirinkite „Update via USB Memory“ (Naujinti naudojant USB atmintinę), tada paspauskite mygtuką ENTER
 3. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [“Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182.Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (Atmintuke rasta naujinimo failų. Norite naujinti programinę įrangą? Dabartinė versija – M21.R.xxxx, o nauja – M21.R.0182. Kol naujinama, jokiu būdu neatjunkite maitinimo ir USB atmintuko.). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 4. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [Update Caution] (Įspėjimas apie naujinimą). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 5. Bus pradėta naujinti.
 6. Naujinimo metu priekinio skydelio ekrane bus rodomas pranešimas UPDATE (Naujinama).
 7. Kai priekinio skydelio ekrane užsidegs pranešimas [DONE], programinės aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas.
  Pastaba. Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido.
 8. Įjunkite sistemą iš naujo.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M21.R.0182, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 programinę aparatinę įrangą per kompiuterį ir USB atmintinę iškyla problemų.

 • Priekinio skydelio ekrane pakaitomis mirksi „UPDT“ ir „ERROR“.
  1. Išjunkite sistemą ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
  2. Įjunkite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Išimkite diską.
  4. Išmėginkite naujinimo naudojant USB atmintuką būdą.

 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas
  Įjunkite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 ir dar kartą pabandykite naujinti naudodami USB atmintuką.

 • Nepavyksta išskleisti iš naujinimo svetainės atsisiųsto naujinio failo UPDATA_M21R0182.zip.
  Ar pavyko atsisiųsti failą? Panaikinkite failą ir pabandykite atsisiųsti jį iš naujo.

 • Naujinama ilgiau nei 30 min. ir procesas vis dar nebaigtas
  1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite.
  2. Įjunkite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą