Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • BDV-N7100W
 • BDV-N7100WL
 • BDV-N8100W
 • BDV-N9100W
 • BDV-N9100WL

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Pašalinama „Gracenote“ funkcija

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Išsprendžiama problema, dėl kurios nepavykdavo paleisti kai kurių „Blu-ray“ įrašų
 • Išsprendžiamos SSL saugumo problemos
 • Pagerinamas BD-ROM leidimas
 • Pagerinamas „Bluetooth®“ atkūrimas
 • Pagerinamas „BRAVIA® Internet Video“ ryšys

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Programinės aparatinės įrangos naujinys M17.R.0257, skirtas BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL

Failo versija

 • M17.R.0257

Failo dydis

 • 118 MB (124 382 441 baitai)

Išleidimo data

 • 05-03-2019

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jūsų programinė aparatinė įranga jau atnaujinta. Jei naudojate M17.R.0257 arba naujesnę versiją, atnaujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL,jei BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL prijungtas prie HDMI 2 lizdo, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2
 2. Įjunkite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL
 3. Pakartotinai spauskite mygtuką FUNCTION (Funkcija), kol priekinio skydelio ekrane pamatysite BD/DVD funkciją
 4. Jei pradedamas disko atkūrimas, paspauskite STOP ir palaukite, kol pamatysite „XrossMediaBar“ (XMB) meniu ekraną.
 5. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais meniu „XrossMediaBar“ pažymėkite Setup > System Settings (Sąranka > Sistemos nustatymai), tada pasirinkite ENTER
 6. Pažymėkite ekrane sistemos informaciją ir paspauskite mygtuką ENTER
 7. TV ekrane programinės aparatinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  Programinės įrangos versija M17.R.0257 – jei versijos numeris yra M17.R.0257 arba aukštesnis, jūs jau naudojate naujausią programinę aparatinę įrangą.

Svarbi informacija

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite sugadinti BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL
 • Naujinimo metu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL neišjunkite arba neatjunkite nuo maitinimo
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose
 • Atsisiunčiant arba naujinant programinę įrangą neatjunkite maitinimo laido arba tinklo (LAN) laido.
 • Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido. Dėl to įvyks sistemos klaida.

Yra du lengvi BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL programinės aparatinės įrangos atnaujinimo būdai:


Ko reikia?Kodėl rinktis šį būdą?
Internetas / tinklas
***REKOMENDUOJAMA***
 • Eterneto laidas, kuriuo BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL prijungiamas prie interneto
 • Įsitikinkite, kad BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL prijungtas prie:
  • veikiančio interneto ryšio
  • suderinamo TV
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
Naudojant įrašomąjį CD-R
 • Kompiuteriu su CD įrašymo įrenginiu
 • Naudojant visiškai naują, tuščią ir nesubraižytą įrašomąjį CD-R diską
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Atsisiųsti ir įdiegti

BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL atnaujinimas internetu

Šį būdą rekomenduojame kaip paprasčiausią naujinimo būdą. Paprastai jis trunka apie 15–30 min. Pirmiausia nustatykite įrangą, tada internetu į BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL atsisiųskite naujinį.

Ko reikia

 • Eterneto kabelis, kuriuo BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL prijungiamas prie interneto
 • Patikrinkite, ar BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL prijungtas prie:
  • veikiančio interneto ryšio (užmezgamas naudojant eterneto kabelį arba belaidžio ryšio maršruto parinktuvą)
  • Suderinamo TV

Paruoškite įrangą

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.(Jei BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL prijungtas prie HDMI 2 lizdo, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2)
 2. Eterneto kabeliu prijunkite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL prie interneto šaltinio.
 3. Įjunkite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL. Jei leistuve yra diskas, nepamirškite jo išimti.
 4. Pakartotinai spauskite mygtuką FUNCTION (Funkcija), kol priekinio skydelio ekrane pamatysite BD/DVD funkciją. – Atnaujinti galite tik kai pasirinkta BD/DVD funkcija
 5. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais meniu „XrossMediaBar“ pasirinkite [Setup] > [System Settings], tada pasirinkite ENTER.
 6. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite „Quick Start Mode“ – įsitikinkite, kad „Quick Start Mode“ nustatytas kaip „Off“, nes kitu atveju programinės aparatinės įrangos atnaujinimas gali nepavykti.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais meniu „XrossMediaBar“ pasirinkite [Setup] > [Natwork Update] (Sąranka > Tinklo naujinimas) ir paspauskite [Enter].
 2. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Tinkle rasta nauja programinės įrangos versija. Ar atnaujinti programinę įrangą?). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [OK] ir paspauskite [ENTER].
 3. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. TV ekrane rodoma, kad esama versija yra M17.R.xxxx, o nauja versija – M17.R.0257. Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite [Start] ir paspauskite [ENTER].
 4. Pradedamas naujinimas.
 5. Naujinimo metu priekinio skydelio ekrane bus rodomas pranešimas ["UPDATE"].
 6. Kai priekinio skydelio ekrane užsidegs pranešimas [DONE], programinės aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas.
  Pastaba. Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido.
 7. Įjunkite sistemą iš naujo.

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M17.R.0257, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL programinę aparatinę įrangą internetu iškyla problemų.

 • TV ekrane rodomas pranešimas [Update failed. ...] (Atnaujinti nepavyko).
  1. Maršruto parinktuvas ir visi prijungti įrenginiai tarp BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL ir maršruto parinktuvo yra įjungti.
  2. Naudojamas tinkamas (tiesus arba susieinantis) kabelis tarp BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL ir maršruto parinktuvo.
  3. Visi BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL ir maršruto parinktuvą jungiantys laidai prijungti tinkamai.
  4. Bandykite atnaujinti dar kartą

  Jei nepavyksta atnaujinti programinės įrangos, bandykite naujinti naudodami CD-R.

 • Prasidėjus naujinimo internetu procesui rodomas pranešimas [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Atsisiuntimo talpa: xxxxxxKB/xxxxxKB, o TV ekrane rodoma xx%), bet ekrane rodoma eigos juosta nesikeičia.
  Atsižvelgiant į tinklo ryšį, naujinimas internetu gali ilgai užtrukti (iki 60 minučių). Todėl bus rodomas pranešimas [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Atsisiuntimo talpa: xxxxxx KB / xxxxx KB, o TV ekrane rodoma xx%), o ekrane rodoma eigos juosta ilgai nepakis.
 • Naujinant internetu TV ekrane rodomas pranešimas [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Nepavyksta patvirtinti prisijungimo būsenos. Nepavyksta prisijungti prie serverio. Bandykite dar kartą vėliau.) ir nepavyksta atnaujinti programinės aparatinės įrangos.
  • Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas.
  • Įsitikinkite, kad nurodėte, ar BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL priskirtas atskiras IP adresas tinklo nustatymų dalyje.(Jei naudojate tarpinį serverį, tarpinio serverio lauke įveskite tarpinio serverio IP adresą, o ne tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio vardą.)
  • Pabandykite atnaujinti dar kartą.
 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas.
  Įjunkite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL ir pabandykite atnaujinti dar kartą.
 • Naujinama ilgiau nei 60 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  Jei BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL prie tinklo prijungtas belaidžiu būdu, pabandykite prie tinklo prijungti kabeliu ir pakartokite procedūrą.
  Jei problema išlieka, galbūt tinklu per lėtai perduodami duomenys. Tokiu atveju sistemą bandykite atnaujinti naudodami CD-R.
 • TV ekrane rodomas pranešimas [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Šis įrenginys neprijungtas prie tinklo. Atlikite ryšio serverio nustatymų tinklo diagnostiką).
  Patikrinkite, ar LAN kabelis prijungtas prie BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
 • TV ekrane rodomas pranešimas [Already Updated] (Jau atnaujinta).
  Šiuo metu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL įdiegta naujausia programinės aparatinės įrangos versija

Naujinimas naudojant CD-R ir kompiuterį

Naujinant, jei įmanoma, geriau naudotis internetu. Jei tai neįmanoma, rinkitės šį būdą. Naujinio failą turėsite atsisiųsti į kompiuterį, perkelti jį į CD-R, o tada – į BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Pasiruošimas atnaujinti programinę aparatinę įrangą

Prieš atsisiųsdami programinę aparatinę įrangą įsitikinkite, kad kompiuteryje veikia kuri nors iš nurodytų operacinių sistemų, ir pasiruoškite CD-R diską.

Operacinės sistemos

 • „Windows® 10“
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite į kompiuterį failą UPDATA_M17R0257.zip ir įsidėmėkite katalogą, į kurį jis siunčiamas.
 3. Kompiuteryje raskite failą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Properties. (Ypatybės.) Patikrinkite, ar jo dydis 118 MB (124 382 441 baitai).
Sukurkite diską.
 1. Išskleiskite naujinio failą iš UPDATA_M17R0257.zip failo.
  1. Eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite UPDATA_M17R0257.zip failą, tada spustelėkite „Extract All“ (Išskleisti viską).
   Pastaba. „Windows® 8.1“ ir „Windows® 10“ operacinėje sistemoje pagal numatytuosius „Internet Explorer®“ nustatymus failas bus išsaugotas atsisiuntimų aplanke.Jei norite surasti atsisiuntimų aplanką, pradžios ekrane spustelėkite pavadinimą „Desktop“ (Darbalaukis) ir suraskite atsisiųstą failą naudodami „Windows Explorer“.
  2. Lange „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus) spustelėkite „Extract“ (Išskleisti).
  3. Bus sukurtas naujas aplankas UPDATE (Naujinys)
   Pastaba. Bus išskleisti keturi failai: MSB17-FW.BIN ir MSB17-FW.ID, MSB17-FW_MB.BIN ir MSB17FW_MB.ID.
 2. Įrašykite šiuos 4 failus į tuščią įrašomąjį CD. Naudojate CD įrašymo programinę įrangą? Pasirinkite UDF universalųjį diskų formatą (UDF).
  Naudojant ISO9660 formatą, gali būti sukurtas netinkamas atnaujinimo diskas.
Perkelkite naujinį į grotuvą

Pirmiausia paruoškite įrangą, o tada perkelkite naujinį į BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Paruoškite įrangą
 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatyta ta įvestis, prie kurios prijungtas BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL. (Jei BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL prijungtas prie HDMI 2 lizdo, kaip įvestį pasirinkite HDMI 2)
 2. Įjunkite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL
 3. Pakartotinai spauskite mygtuką FUNCTION (Funkcija), kol priekinio skydelio ekrane pamatysite BD/DVD funkciją.
 4. Jei pradedamas disko atkūrimas, paspauskite STOP ir palaukite, kol pamatysite „XrossMediaBar“ (XMB) meniu ekraną.
 5. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite „Quick Start Mode“ – įsitikinkite, kad „Quick Start Mode“ nustatytas kaip „Off“, nes kitu atveju programinės aparatinės įrangos atnaujinimas gali nepavykti.
 6. Įdėkite diską į leistuvą ir uždarykite diskų dėklą.
Perkelkite naujinį
 1. Įdėję diską TV ekrane pamatysite pranešimą [Update disc has been inserted. Do you want to update software? Current version M17.R.xxxx New version M17.R.0257 Never turn off power while performing update.] (Naujinimo diskas įdėtas. Norite naujinti programinę įrangą? Dabartinė versija – M17.R.xxxx, o nauja – M17.R.0257. Kol naujinama, jokiu būdu neatjunkite maitinimo.)
 2. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti)
 3. Bus pradėta naujinti.
 4. Naujinimo metu priekinio skydelio ekrane bus rodomas pranešimas UPDATE (Naujinama)
 5. Kai priekinio skydelio ekrane užsidegs pranešimas [DONE], programinės aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas.
  Pastaba. Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido.
 6. Įjunkite sistemą iš naujo

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M17.R.0257, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL programinę aparatinę įrangą per kompiuterį ir CD-R diską iškyla problemų.

 • Priekinio skydelio ekrane pakaitomis mirksi „UPDATE“ ir „ERROR“.
  1. Išjunkite sistemą ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
  2. Įjunkite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
  3. Išimkite diską.
  4. Pabandykite atnaujinti naudodami CD-R.

 • Įdėjus atnaujinimo diską priekinio skydelio ekrane nerodomas pranešimas UPDATE (Naujinys).
  Palikite naujinimo diską dėkle ir įjunkite sistemą iš naujo. Versijos naujinimas turėtų būti paleistas iš naujo automatiškai.

 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas
  Palikite naujinimo diską dėkle ir įjunkite sistemą iš naujo. Versijos naujinimas turėtų būti paleistas iš naujo automatiškai.

 • Nepavyksta išskleisti iš naujinimo svetainės atsisiųsto naujinio failo UPDATA_M17R0257.zip.
  Ar pavyko atsisiųsti failą? Panaikinkite failą ir pabandykite atsisiųsti jį iš naujo.

 • Naujinama ilgiau nei 30 min. ir procesas vis dar nebaigtas
  1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite.
  2. Įjunkite BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą