Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • BDP-S1200
 • BDP-S3200

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

BDP-S3200
 • Pašalinama „Gracenote“ funkcija
BDP-S1200
 • Šis rinkinys atnaujintas kartu su kitų naujinių modeliais, tačiau funkcija nepasikeičia, keičiasi tik versijos informacija

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Klaidų pataisymas, skirtas konkretiems „Blu-ray“ įrašams, kuriuose kildavo atkūrimo problemų.
 • Išsprendžiama SSL saugumo problema
 • Pagerinamas „BRAVIA® Internet Video“ ryšys
 • Pagerinamas „BRAVIA Internet Video“ ryšys, kad būtų išspręstos toliau nurodytos problemos:
  • „Netflix®“ transliacijų paslauga gali grįžti į pagrindinį puslapį arba parodyti SSL perspėjimas
  • Reklamų metu gali užstrigti paleidimo skydelio ekranas
  • Gali užstrigti kai kurių interneto paslaugų atkūrimas („Flixter“, „iComedy“, „Golflink.com“)
 • Pagerinamas „Wi-Fi®“ kelvedžio ryšys

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Programinės įrangos naujinys M19.R.0181, skirtas BDP-S1200/S3200

Failo versija

 • M19.R.0181

Failo dydis

 • 90.1 MB (94 486 373 baitai)

Išleidimo data

 • 05-03-2019

Parengiamieji veiksmai

Jūsų programinė aparatinė įranga jau gali būti atnaujinta, ypač, jei turite naują „Blu-ray“ leistuvo modelį. Jei naudojate M19.R.0181 arba naujesnę versiją, atnaujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatytas tas įvesties šaltinis, prie kurio prijungtas „Blu-ray“ leistuvas. (Jei leistuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, pasirinkite įvesties šaltinį HDMI 2.)
 2. Įjunkite „Blu-ray“ leistuvą
 3. Jei pradedamas disko atkūrimas, paspauskite STOP ir palaukite, kol pamatysite „XrossMediaBar“ (XMB) meniu ekraną.
 4. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais ekrane „XrossMediaBar“ pažymėkite Setup → System Settings (Sąranka > Sistemos nustatymai), tada pasirinkite ENTER
 5. Pažymėkite ekrane sistemos informaciją ir paspauskite mygtuką ENTER
 6. TV ekrane programinės aparatinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  Programinės įrangos versija M19.R.0181 – jei versijos numeris yra M19.R.0181 arba aukštesnis, jūs jau naudojate naujausią programinę aparatinę įrangą.

Yra 2 lengvi „Blu-ray“ leistuvo programinės aparatinės įrangos atnaujinimo būdai:

„Blu-ray“ leistuvo programinės aparatinės įrangos naujinimo būdai
Ko reikia?Kodėl rinktis šį būdą?
Internetas / tinklas
***REKOMENDUOJAMA***
 • Eterneto kabelio arba belaidžio ryšio kelvedžio, kad „Blu-ray“ leistuvą galėtumėte prijungti prie interneto
 • Įsitikinkite, kad „Blu-ray“ leistuvas prijungtas prie:
  • veikiančio interneto ryšio
  • suderinamo TV
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
USB saugojimo įrenginys
 • Kompiuterio
 • USB saugojimo įrenginio
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Atsisiųsti ir įdiegti

BDP-S1200/S3200 atnaujinimas internetu

Rekomenduojame naudoti šį būdą, nes jis yra paprasčiausias. Paprastai jis užtrunka 15-30 minučių. Pirma nustatykite įrangą, po to atsisiųskite atnaujinimą internetu į savo "Blu-ray" grotuvą.

Ko jums reikia:

 • Veikiančio interneto ryšio (naudojant eterneto kabelį arba belaidį maršruto parinktuvą)
 • Suderinamo televizoriaus

Kaip užtikrinti, kad atnaujinimas vyktų sklandžiai

Atnaujinti paprastai yra labai lengva. Štai kaip galite įsitikinti, kad viskas bus atliekama teisingai pirmą kartą:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite sugadinti savo "Blu-ray" grotuvą
 • Neišjunkite "Blu-ray" grotuvo ar neatjunkite jo nuo maitinimo, kol atnaujinama
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose

Nustatykite įrangą:

 1. Įjunkite savo televizorių ir patikrinkite, ar jis prijungtas prie "Blu-ray" grotuvo įvesties. (Tad jei grotuvas prijungtas prie HDMI 2 lizdo, pasirinkite HDMI 2 kaip įvestį.)
 2. Prijunkite savo "Blu-ray" grotuvą prie interneto naudodami eterneto kabelį arba belaidį maršruto parinktuvą
 3. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą. (Jei grotuve yra diskas, jį išimkite.)

Gaukite atnaujinimą:

 1. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais meniu „XrossMediaBar“ pasirinkite [Setup] > [Software Update] > [Update via Internet] ir paspauskite ENTER.
 2. Televizoriaus ekrane pasirodys programinės įrangos atnaujinimo patvirtinimas. Pasirinkite OK (Gerai) naudodami nuotolinį valdymo pultą ir tada paspauskite ENTER (Įvesti)
 3. Televizoriuje bus parodytas pranešimas "Update to a new software version." (Atnaujinimas į naują programos versiją) ir naujausia programinės įrangos versija
 4. Pasirinkite "Start" (Pradėti) ir spauskite ENTER.
 5. Prasidės atnaujinimo procesas, ir televizoriaus ekrane pamatysite atnaujinimo ekraną
 6. Atnaujinimo metu matysite eigos juostą "x %" ir atsisiuntimo eigą televizoriuje. - "x" pasikeis į 0 ir paskui didės iki 100 vykstant atnaujinimui
 7. Grotuvas persikraus ir atnaujinimas bus tęsiamas. - Patys tuo metu grotuvo nenaudokite ir nejunginėkite.
 8. Vėl pamatysite eigos juostą "x %" ir atsisiuntimo eigą televizoriuje. - "x" pasikeis į 0 ir paskui didės iki 100 vykstant atnaujinimui.
 9. Naujinimas baigtas, kai leistuvas automatiškai išsijungia ir pasileidžia iš naujo. – Nenaudokite ir neišjunkite leistuvo, kol nebaigtas naujinimas.
 10. Patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei versija yra M19.R.0181, programinė įranga atnaujinta sėkmingai

Gedimų nustatymas ir šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant "Blu-ray" grotuvo įrangą internetu įvyko problemų.

 • Televizoriuje rodomas pranešimas "Connection status cannot be confirmed" (Sujungimo būsenos negalima patvirtinti) arba "This device is not connected to network" (Šis įrenginys neprijungtas prie tinklo).
  Problema gali būti tinklo ryšys.
  1. Naudojant laidinį ryšį: patikrinkite, ar LAN kabelis yra sujungtas su grotuvu ir interneto šaltiniu
  2. Naudojant belaidį ryšį: patikrinkite, ar belaidis maršruto parinktuvas įjungtas ir prijungtas prie interneto šaltinio
  3. Tinklo nustatymuose patikrinkite, ar jūsų "Blu-ray" grotuvas turi atskirą IP adresą. (Jei naudojate tarpinį serverį, įveskite tarpinio serverio IP adresą vietoj tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio pavadinimo įvesties laukelyje "Proxy Server".)
  4. Patikrinkite, ar nustatymai "Physical Connection" (Fizinis ryšys) ir "Internet Access" (Interneto prieiga) dalyje "Network Settings" (Tinklo nustatymai) ---> "Network Connection Status" (Tinklo ryšio būsena) yra nustatyti tinkamai ("OK" (Gerai)).
  5. Pabandykite atnaujinti dar kartą

 • Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas
  Įjunkite grotuvą ir bandykite atnaujinti dar kartą.

 • Atnaujinimo procesas vyksta daugiau nei 30 minučių ir vis dar nėra baigtas.
  1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl prijunkite
  2. Įjunkite "Blu-ray" diskų grotuvą
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.
  4. Taip pat galite atšaukti atnaujinimą ir atlikti atnaujinimą naudodami USB atminties įrenginį

 • Atnaujinimo metu pasirodė pranešimas "Update failed" (Atnaujinimas nepavyko).
  • Įsitikinkite, kad nėra tinklo ryšio su internetu problemos
  • Nepavykusio atnaujinimo ekrane pasirinkite "OK" (Gerai), norėdami dar kartą atlikti atnaujinimą, arba pasirinkite "Cancel" (Atšaukti), norėdami atšaukti atnaujinimo procesą
  • Jei problema kartojasi, atsisiųskite programinės įrangos failą ir atlikite atnaujinimą naudodami USB atminties įrenginį
  • Taip pat galite atšaukti atnaujinimą ir atlikti atnaujinimą naudodami USB atminties įrenginį.

 • Po kelių bandymų programinės įrangos atnaujinimas vis tiek neveikia.
  1. Asisiųskite programinės įrangos failą ir atlikite atnaujinimą naudodami USB atminties įrenginį

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Kad atnaujintumėte, rekomenduojame naudoti internetą, jei galite. Jei ne, vietoj to naudokite šį metodą. Galėsite atnaujinimą atsisiųsti į kompiuterį, įkelti jį į USB atminties įrenginį ir tada perkelti į "Blu-ray" grotuvą.

Rekomenduojame šias operacines sistemas:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X 10.5 versija arba naujesnė

Kaip užtikrinti, kad atnaujinimas vyktų sklandžiai

Atnaujinti įprastai yra labai paprasta. Štai kaip galite įsitikinti, kad viskas bus atliekama teisingai pirmą kartą:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes kitu atveju galite sugadinti savo "Blu-ray" grotuvą
 • Neišjunkite "Blu-ray" grotuvo ar neatjunkite jo nuo maitinimo, kol atnaujinama
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose

Atsisiųskite naujinį į savo kompiuterį:

 1. Perskaitykite ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis
 2. Atsisiųskite failą UPDATE_M19R0181.ZIP į kompiuterį ir įsiminkite, į kokį aplanką jį atsisiunčiate
 3. Raskite failą kompiuteryje, spustelėkite ant jo dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite "Properties" (Ypatybės). Patikrinkite, ar dydis yra 90.1 MB (94,486,373 baitai).

Atnaujinimo failus įkelkite į USB atminties įrenginį:

 1. Išskleiskite failą savo kompiuteryje, išskleisto failo aplanko pavadinimas - "UPDATE" (Atnaujinimas)
 2. Įsitikinkite, kad šiame aplanke yra keturi failai: MSB19-FW.BIN, MSB19-FW.ID, MSB19-FW_MB.BIN ir MSB19-FW_MB.ID
 3. Prijunkite suderinamą USB atminites įrenginį prie savo kompiuterio.- palaikomi FAT32 ir NTFS

Jei naudojate "Windows;" operacinę sistemą

 1. Eikite į katalogą, kuriame sukurtas aplankas, ir spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ant ATNAUJINIMO aplanko
 2. Atidarytame meniu spustelėkite "Send To..." (Siųsti į...)
 3. Spustelėkite diską, kuris vaizduoja jūsų USB įrenginį (pvz., "Removable Disk E" (Keičiamasis diskas E)).
 4. Atnaujinimo aplankas bus nukopijuotas į jūsų USB įrenginį.

Jei naudojate "Mac OS; X" operacinę sistemą

 1. Vilkite ir numeskite ATNAUJINIMO aplanką į savo USB įrenginio pagrindinį aplanką

Pastaba: atnaujinimas nebus vykdomas, jei failas nebus nukopijuotas į USB įrenginio pagrindinį katalogą arba jei failo pavadinimas bus pakeistas.

Perkelkite naujinį į savo grotuvą

Pirmiausia paruoškite įrangą, o tada perkelkite naujinį į grotuvą.

Paruoškite įrangą:

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar jame nustatytas įvadas, prie kurio prijungtas jūsų "Blu-ray" grotuvas. (Jei grotuvas prijungtas prie HDMI 2 lizdo, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2.)
 2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą
 3. Įsitikinkite, kad daugiau joks USB įrenginys nėra prijungtas prie "Blu-ray" diskų grotuvo, jei yra, ištraukite jį iš "Blu-ray" diskų grotuvo

Perduokite naujinį:

 1. Įkiškite USB įrenginį su atnaujinimo failu į grotuvo USB lizdą, esantį priekiniame skydelyje
 2. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais meniu „XrossMediaBar“ pasirinkite [Setup] > [Software Update] > [Update via USB Memory] ir paspauskite ENTER.
 3. Televizoriaus ekrane parodomas programinės įrangos naujinimo patvirtinimas. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti)
 4. Prasidės atnaujinimas
 5. Atnaujinimo metu televizoriaus ekrane matysite eigos juostą "x %". "x" pasikeis į 0 ir paskui didės iki 100 vykstant atnaujinimui
 6. Grotuvas persikraus, ir atnaujinimas bus tęsiamas. - Patys tuo metu grotuvo nenaudokite ir nejunginėkite.
 7. Televizoriuje vėl pamatysite eigos juostą "x %". "x" pasikeis į 0 ir paskui didės iki 100 vykstant atnaujinimui
 8. Kai grotuvas automatiškai išsijungia, atnaujinimas yra baigtas. Nenaudokite ir neišjunkite grotuvo, iki kol atnaujinimas nebus baigtas.
 9. Išimkite USB įrenginį iš grotuvo ir grotuvą įjunkite.
 10. Patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei versija yra M19.R.0181, programinė įranga atnaujinta sėkmingai

Gedimų nustatymas ir šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant "Blu-ray" grotuvo įrangą su kompiuteriu ir disku įvyko problemų.

 • Negaliu pasirinkti "Update via USB Memory" (Sistemos atnaujinimas per USB).
  Patikrinkite tokius dalykus:
  1. Ar USB įrenginys yra tinkamai prijungtas prie "Blu-ray" diskų grotuvo.
  2. Ar USB įrenginys yra suformatuotas ir palaiko failų sistemas (FAT32 ir NTFS)
  3. Ar USB įrenginys yra suderinamas su "Blu-ray" diskų grotuvu.

 • Atnaujinimo failo, kurį atsisiunčiau iš interneto svetainės, negalima išskleisti.
  Ar sėkmingai atsisiuntėte failą? Pabandykite ištrinti failą ir parsisiųsti jį iš naujo.

 • Pasirodė pranešimas "There is no update file" (Nėra atnaujinimo failo)
  Įsitikinkite, kad išskleisto aplanko pavadinimas yra "UPDATE" (didžiosiomis raidėmis) ir jame yra tokie failai:
  • MSB19-FW.BIN
  • MSB19-FW.ID
  • MSB19-FW_MB.BIN
  • MSB19-FW_MB.ID

 • Rodomas pranešimas "The file is corrupted" (Failas sugadintas)
  Atsisiųskite atnaujinimo failą dar kartą ir pakartokite visą procesą.
 • Atnaujinimo procesas vyksta daugiau nei 30 minučių ir vis dar nėra baigtas.
  1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl prijunkite
  2. Įjunkite "Blu-ray" diskų grotuvą
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.
 • Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas
  Įjunkite "Blu-ray" diskų grotuvą ir dar kartą bandykite atlikti atnaujinimo procedūrą