Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • BDP-S1100
 • BDP-S3100

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

BDP-S3100
 • Pašalinama „Gracenote“ funkcija
BDP-S1100
 • Šis rinkinys atnaujintas kartu su kitų naujinių modeliais, tačiau funkcija nepasikeičia, keičiasi tik versijos informacija

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Klaidų pataisymas, skirtas konkretiems „Blu-ray“ įrašams, kuriuose kildavo atkūrimo problemų.
 • Išsprendžiama SSL saugumo problema
 • Pagerinamas BD-ROM leidimas
 • Pagerinamas „BRAVIA® Internet Video“ ryšys
 • Pagerinamas „Opera™“ naršyklės ryšys naudojantis „Sony Entertainment Network“ paslaugomis
 • Pagerinamas „YouTube® Leanback“ leidimas naudojantis „BRAVIA® Internet Video“ paslauga
 • Išsprendžiama problema, kai atnaujinus į M14.R.0136 versiją nepaleidžiamas tam tikras tinklo turinys

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Programinės įrangos naujinys M14.R.0257, skirtas BDP-S1100/S3100

Failo versija

 • M14.R.0257

Failo dydis

 • 101 MB (106 814 183 baitai)

Išleidimo data

 • 05-03-2019

Parengiamieji veiksmai

Jūsų programinė aparatinė įranga jau gali būti atnaujinta, ypač, jei turite naują „Blu-ray“ leistuvo modelį. Jei naudojate M14.R.0257 arba naujesnę versiją, atnaujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatytas tas įvesties šaltinis, prie kurio prijungtas „Blu-ray“ leistuvas. (Jei leistuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, pasirinkite įvesties šaltinį HDMI 2.)
 2. Įjunkite „Blu-ray“ leistuvą
 3. Jei pradedamas disko atkūrimas, paspauskite STOP ir palaukite, kol pamatysite „XrossMediaBar“ (XMB) meniu ekraną.
 4. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais ekrane „XrossMediaBar“ pažymėkite Setup > System Settings (Sąranka > Sistemos nustatymai), tada pasirinkite ENTER
 5. Nuotolinio valdymo pultu pažymėkite „Quick Start Mode“ – įsitikinkite, kad „Quick Start Mode“ nustatytas kaip „Off“, nes kitu atveju programinės aparatinės įrangos atnaujinimas gali nepavykti.
 6. Pažymėkite ekrane sistemos informaciją ir paspauskite mygtuką ENTER
 7. TV ekrane programinės aparatinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  Programinės įrangos versija M14.R.0257 – jei versijos numeris yra M14.R.0257 arba aukštesnis, jūs jau naudojate naujausią programinę aparatinę įrangą.

Yra 2 lengvi „Blu-ray“ leistuvo programinės aparatinės įrangos atnaujinimo būdai:

„Blu-ray“ leistuvo programinės aparatinės įrangos naujinimo būdai
Ko reikia?Kodėl rinktis šį būdą?
Internetas / tinklas
***REKOMENDUOJAMA***
 • Eterneto kabelio arba belaidžio ryšio kelvedžio, kad „Blu-ray“ leistuvą galėtumėte prijungti prie interneto
 • Įsitikinkite, kad „Blu-ray“ leistuvas prijungtas prie:
  • veikiančio interneto ryšio
  • suderinamo TV
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
Naudojant įrašomąjį CD-R
 • Kompiuteriu su CD įrašymo įrenginiu
 • Naudojant visiškai naują, tuščią ir nesubraižytą įrašomąjį CD-R diską
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Atsisiųsti ir įdiegti

BDP-S1100/S3100 naujinimas internetu

Šį būdą rekomenduojame kaip paprasčiausią naujinimo būdą. Paprastai jis trunka apie 15–30 min. Pirmiausia reikia paruošti įrangą ir tik tada internetu į „Blu-ray“ leistuvą atsisiųsti naujinį.

Ko reikia

 • Veikiančio interneto ryšio (užmezgamas naudojant eterneto kabelį arba belaidžio ryšio maršrutizatorių)
 • Suderinamas TV

Kaip užtikrinti sklandų naujinimą

Naujinimas paprastai vyksta sklandžiai. Toliau nurodyta, kaip užtikrinti sėkmę iš pirmo karto.

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite sugadinti „Blu-ray“ leistuvą
 • Neišjunkite „Blu-ray“ leistuvo ir neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta naujinimas
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose

Paruoškite įrangą

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatytas tas įvesties šaltinis, prie kurio prijungtas „Blu-ray“ leistuvas. (Jei imtuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, pasirinkite įvesties šaltinį HDMI 2.)
 2. Prijunkite „Blu-ray“ leistuvą prie interneto naudodami eterneto kabelį arba belaidžio ryšio kelvedį.
 3. Įjunkite „Blu-ray“ leistuvą. (Jei leistuve yra diskas, išimkite jį.)

Gaukite naujinį.

 1. Nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais meniu „XrossMediaBar“ pasirinkite [Setup] > [Network Update] (Sąranka > Tinklo naujinimas) ir paspauskite ENTER.
 2. Televizoriaus ekrane parodomas tinklo naujinimo patvirtinimas. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti)
 3. TV ekrane bus pateiktas pranešimas Update to a new software version. be to, televizoriaus ekrane parodoma naujausia programinės įrangos versija
 4. Pasirinkite „Start“ (Pradėti), tada paspauskite ENTER
 5. Pradedamas naujinimo procesas, o jums televizoriuje rodomas naujinimo ekranas
 6. Naujinimo metu televizoriuje rodoma eigos juosta „x %“ ir atsisiųstų duomenų kiekis. – Naujinimo proceso metu „x“ pasikeičia į „0“ ir didėja iki „100“
 7. Leistuvas paleidžiamas iš naujo, naujinimas tęsiamas. – Atliekant šį veiksmą leistuvu nesinaudokite ir nebandykite jo įjungti patys
 8. Tada televizoriuje vėl parodoma eigos juosta „x %“ ir atsisiųstų duomenų kiekis. – Naujinimo proceso metu „x“ pasikeičia į „0“ ir didėja iki „100“
 9. Kad būtų užbaigtas naujinimas, leistuvas automatiškai išjungiamas ir paleidžiamas iš naujo. – Nenaudokite ir neišjunkite leistuvo, kol nebaigtas naujinimas.
 10. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M14.R.0257, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kilo problemų internetu naujinant „Blu-ray“ leistuvo programinę aparatinę įrangą.

 • Televizoriaus ekrane parodomas pranešimas „Connection status cannot be confirmed“ (Nepavyksta patikrinti ryšio būsenos) arba „This device is not connected to network“ (Šis įrenginys neprijungtas prie tinklo)
  Gali būti, kad kilo tinklo ryšio problema.
  1. Jei naudojamas laidinis ryšys: patikrinkite, ar LAN laidas prijungtas prie leistuvo ir interneto šaltinio
  2. Jei naudojamas belaidis ryšys: patikrinkite, ar belaidžio ryšio kelvedis įjungtas ir prijungtas prie interneto šaltinio
  3. Tinklo nustatymuose patikrinkite, ar patvirtinote, kad „Blu-ray“ leistuvui suteiktas atskiras IP adresas. (Jei naudojate tarpinį serverį, tarpinio serverio lauke įveskite tarpinio serverio IP adresą, o ne tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio vardą.)
  4. Patikrinkite, ar prie „Physical Connection“ (Fizinis ryšys) ir „Internet Access“ (Interneto prieiga) veikia tinkamai – eikite į „Network Settings“ ---> „Network Connection Status“ (Tinklo nustatymai > Tinklo ryšio būsena)
  5. Pabandykite naujinti dar kartą

 • Naujinant nutrūko elektros tiekimas
  Įjunkite leistuvą ir pabandykite naujinti dar kartą.

 • Naujinama ilgiau nei 30 min. ir procesas vis dar nebaigtas
  1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite.
  2. Įjunkite „Blu-ray“ diskų leistuvą
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą
  4. Tinklo procedūrą galite nutraukti tiesiogiai ir tęsti atlikdami naujinimą iš CD-R

 • Naujinant parodomas pranešimas „Update failed“ (Atnaujinti nepavyko)
  • Įsitikinkite, kad nėra jokių tinklo ryšio su internetu problemų
  • Ekrane su pranešimu „Update failed“ (Atnaujinti nepavyko) pasirinkite OK ir pabandykite naujinimo procesą pradėti iš naujo arba „Cancel“ (Atšaukti), kad procesą sustabdytumėte
  • Jei problema išlieka, programinės aparatinės įrangos failą atsisiųskite ir naujinimą atlikite naudodami CD-R
  • Tinklo procedūrą galite nutraukti tiesiogiai ir tęsti atlikdami naujinimą iš CD-R

 • Pabandžius kelis kartus programinės įrangos naujinimas vis tiek neveikia
  1. Programinės aparatinės įrangos failą atsisiųskite ir naujinimą atlikite naudodami CD-R

Naujinimas naudojant CD-R ir kompiuterį

Jei yra galimybė, naujinimui rekomenduojame naudoti internetą. Jei tai neįmanoma, rinkitės šį būdą. Naujinį galite atsisiųsti į kompiuterį, perkelti jį į CD-R, tada perkelti jį į BDP-S1100/S3100.

Rekomenduojamos šios operacinės sistemos:

 • „Windows“ 10 / 8.1 / 7
 • „Macintosh OS X“ 10.5 arba naujesnė versija

Kaip užtikrinti sklandų naujinimą

Naujinimas paprastai vyksta sklandžiai. Toliau nurodyta, kaip užtikrinti sėkmę iš pirmo karto.

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite sugadinti „Blu-ray“ leistuvą
 • Neišjunkite „Blu-ray“ leistuvo ir neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta naujinimas
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose

Atsisiųskite į kompiuterį naujinio failą.

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite į kompiuterį UPDATA_M14R0257.zip ir įsidėmėkite katalogą, į kurį jis siunčiamas.
 3. Kompiuteryje raskite failą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Properties. (Ypatybės.) Patikrinkite, ar dydis yra 101 MB (106 814 183 baitai)

Sukurkite diską

 1. Išskleiskite naujinio failą iš UPDATA_M14R0257.zip failo.
  1. Eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite UPDATA_M14R0257.zip failą, tada spustelėkite „Extract All“ (Išskleisti viską).
   Pastaba. „Windows® 8.1“ ir „Windows® 10“ operacinėje sistemoje pagal numatytuosius „Internet Explorer®“ nustatymus failas bus išsaugotas atsisiuntimų aplanke. Jei norite surasti atsisiuntimų aplanką, pradžios ekrane spustelėkite pavadinimą „Desktop“ (Darbalaukis) ir suraskite atsisiųstą failą naudodami „Windows Explorer“.
  2. Lange „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus), spustelėkite „Extract“ (Išskleisti)
  3. Bus sukurtas naujas aplankas UPDATE (Naujinys)
   Pastaba. Bus išskleisti keturi failai: MSB14-FW.BIN ir MSB14-FW.ID, MSB14-FW_MB.BIN ir MSB14FW_MB.ID.
 2. Įrašykite šiuos keturis failus į tuščią įrašomąjį CD. Naudojate CD įrašymo programinę įrangą? Pasirinkite UDF universalųjį diskų formatą (UDF).
  Naudojant ISO9660 formatą, gali būti sukurtas netinkamas atnaujinimo diskas.
Perkelkite naujinį į grotuvą

Pirmiausia paruoškite įrangą, o tada perkelkite naujinį į leistuvą.

Paruoškite įrangą
 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar nustatytas tas įvesties šaltinis, prie kurio prijungtas „Blu-ray“ leistuvas. (Jei leistuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, pasirinkite įvesties šaltinį HDMI 2.)
 2. Įjunkite „Blu-ray“ leistuvą
 3. Įdėkite diską į leistuvą ir uždarykite diskų dėklą.
Perkelkite naujinį
 1. Įkėlus diską televizoriaus ekrane parodomas programinės aparatinės įrangos naujinimo pranešimas.
 2. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti)
 3. Bus pradėta naujinti.
 4. Naujinimo metu televizoriuje rodoma eigos juosta „x %“. Naujinimo proceso metu „x“ pasikeičia į „0“ ir didėja iki „100“
 5. Leistuvas paleidžiamas iš naujo, naujinimas tęsiamas. – Atliekant šį veiksmą leistuvu nesinaudokite ir nebandykite jo įjungti patys.
 6. Tada televizoriuje vėl parodoma eigos juosta „x %“. Naujinimo proceso metu „x“ pasikeičia į „0“ ir didėja iki „100“
 7. Atsidarius disko dėklui leistuvas automatiškai išsijungia – naujinimas atliktas. Nenaudokite ir neišjunkite leistuvo, kol bus baigta naujinti.
 8. Išimkite naujinimo diską iš leistuvo ir įjunkite leistuvą.
 9. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M14.R.0257, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kilo problemų naujinant „Blu-ray“ leistuvo programinę aparatinę įrangą kompiuteriu ir iš disko.

 • Naujinimo diskas neišstumiamas. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Išjunkite leistuvą ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
  2. Laikydami nuspaudę leistuvo atidarymo / uždarymo mygtuką (ne nuotolinio valdymo pulte), vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
  3. Toliau laikykite nuspaudę leistuvo atidarymo / uždarymo mygtuką, kol dėklas bus atidarytas.
  4. Išimkite diską.
  5. Kai diską išimate, atjunkite ir vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą, kad leistuvą vėl įjungtumėte.

 • Nepavyksta išskleisti iš naujinimo svetainės atsisiųsto naujinio failo UPDATA_M14R0257.zip.
  Ar pavyko atsisiųsti failą? Pabandykite ištrinti failą ir atsisiųsti jį dar kartą.

 • Naujinama ilgiau nei 30 min. ir procesas vis dar nebaigtas
  1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite.
  2. Įjunkite „Blu-ray“ diskų leistuvą
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.
 • Atliekant naujinimą nutrūko maitinimas
  Įjunkite „Blu-ray“ diskų leistuvą ir pabandykite naujinti dar kartą