Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • PCM-A10
SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Išsprendžiama problema, kai tam tikrais atvejais nepavyksta įjungti įrašymo įrenginio maitinimo, jei jis prijungtas per USB, o kompiuteryje įjungiamas miego režimas.

SVARBU. Jei jūsų modelis neįsijungia, paleiskite jį iš naujo atnaujinkite programinę aparatinę įrangą.
Kaip jūsų modelį paleisti iš naujo:
Pastumkite jungiklį HOLD•POWER į padėtį [POWER] ir palaikykite 8 sek. ar ilgiau. Tada jungiklį HOLD•POWER atleiskite. Pradedamas paleidimo iš naujo procesas.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia programinės aparatinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:
SVARBU. Kitos nei anksčiau išvardytos OS nepalaiko.

 • „Windows 10“
 • „Windows 8.1“
 • Windows 7

Aparatinės įrangos reikalavimai

 • CPU
  1 GHz ar spartesnis
 • Atmintis
  1 GB ar daugiau (32 bitų) / 2 GB ar daugiau (64 bitų)

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • 1.01 versijos programinės aparatinės įrangos naujinys, skirtas PCM-A10 („Windows“)

Failo versija

 • Versija 1.01

Failo dydis

 • 13.6 MB (14 277 416 baitai)

Išleidimo data

 • 13-12-2018

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Ar naujinį reikia atsisiųsti? Šia naujinys nebūtinas, jei automatinio programinės aparatinės įrangos atnaujinimo funkcija jau atnaujino jūsų PCM-A10 į 1.01 versiją.
Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Laikykite nuspaudę mygtuką [HOME/BACK], kol įsijungs pagrindinis meniu.
 2. Pasirinkite meniu [Settings] (Nustatymai) > [Common Settings] (Bendrieji nustatymai) > [Unit Information] (Įrenginio informacija).
 3. Patikrinkite modelio numerį ir programinės aparatinės įrangos versiją.

Prieš naujovinant

 • Naujindami būtinai prisijunkite prie tinklo.
 • Atnaujinus negalima sugrąžinti ankstesnės programinės aparatinės įrangos versijos.
 • Visus duomenis iš įrenginio perkelkite į kompiuterį, kadangi versijos naujinimo metu įrenginyje likę duomenys gali būti prarasti.
  Nesuteikiama garantijos, kad atliekant šį naujinimą įrašai ir duomenys nebus sugadinti ar ištrinti.
 • Naujinant versiją įrenginyje turi būti apie 40 MB laisvos vietos. Įsitikinkite, kad įrenginyje yra pakankamai laisvos vietos.
 • Jei vidinėje atmintinėje nepakanka laisvos vietos, visus nereikalingus duomenis perkelkite atgal į kompiuterį, kad atsirastų daugiau laisvos vietos.
 • Diegdami šį failą įsitikinkite, kad esate prisijungę administratoriaus teisėmis arba kaip naudotojas su administravimo teisėmis.
 • „Windows 10“, „Windows 8.1“ arba „Windows 7“ naudotojams vartotojo paskyros valdymo dialogo lange parodomas pranešimas „Windows needs your permission to continue“ („Windows“ reikia jūsų leidimo tęsti). Norėdami tęsti, spustelėkite [Continue] ir vadovaukitės rodomais pranešimais.

Atsisiųsti ir įdiegti

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite failą į kompiuterį.
 3. Atsisiuntę prijunkite savo PCM-A10 prie kompiuterio per USB jungtį.
 4. Išjunkite visą kompiuteryje veikiančią programinę įrangą.
 5. Du kartus spustelėkite įrašytą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
  Vykstant naujovinimo procesui, įrenginio neatjunkite nuo kompiuterio.
  Naujinant PCM-A10 automatiškai išjungiamas.
  Pastaba. Kai kuriuose kompiuteriuose gali pasirodyti pranešimas, kad USB atjungtas.
 6. Kai parodomas pranešimas, kad naujovinimo procesas baigtas, spustelėkite [Finish].

2 veiksmas. Patikrinkite, ar pavyko atnaujinti

Atnaujinę atlikite skyriuje [Programinės aparatinės įrangos versijos tikrinimas] nurodytus veiksmus ir patikrinkite, ar sėkmingai įdiegta nauja versija.

Jei rodoma programinės aparatinės įrangos versija yra 1.01, naujovinimas atliktas sėkmingai.