Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • STR-DH790

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Suteikiamas „eARC“ funkcijos palaikymas
  Pastabos
  • „eARC“ – tai nauja HDMI 2.1 standartizuota funkcija, kuri suteikia naujausių garso formatų palaikymą (be garso formatų, kuriuos palaiko esama ARC funkcija).
  • „eARC“ funkcija suteikia galimybę mėgautis garso turiniu, pvz., „Dolby Atmos - Dolby TrueHD“ ir „DTS:X“ arba kelių kanalų LPCM turiniu, kuris negali būti perduodamas naudojant ARC funkciją

Failo informacija

Pavadinimas

 • VER. 1.171 programinės aparatinės įrangos naujinys, skirtas STR-DH790

Suglaudinto failo pavadinimas

 • h790_upd_ver1171.zip

Failo versija

 • VER. 1.171

Failo dydis

 • 6.62 MB (6 950 992 baitai)

Išleidimo data

 • 10-10-2018

Parengiamieji veiksmai

Programinė aparatinė įranga jau gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio AV imtuvą. Jei versijos numeris VER. 1.171 arba didesnis, naujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Įjunkite AV imtuvą.
 2. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite AMP MENU, tada pasirinkite [SYSTEM] naudodami nuotolinio valdymo pulto rodyklių aukštyn / žemyn mygtukus ir paspauskite ENTER
 3. Rodyklių aukštyn / žemyn mygtukais pasirinkite [VER. x.xxx]
  Programinės aparatinės įrangos versijos numeris atrodo taip:
  „VER. 1.171“ – jei versijos numeris yra „VER. 1.171“ arba didesnis, vadinasi, naujausia programinės aparatinės įrangos versija jau įdiegta.

Atsisiųsti ir įdiegti

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Naujinimo failą turėsite atsisiųsti į kompiuterį, perkelti į USB atmintuką, o tada – į AV imtuvą.

Rekomenduojamos šios operacinės sistemos:

 • „Windows“ 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Kaip užtikrinti sklandų naujinimą

Naujinimas paprastai vyksta sklandžiai. Toliau nurodyta, kaip užtikrinti sėkmę iš pirmo karto.

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas: jei to nepadarysite galite sugadinti AV imtuvą.
 • Kol naujinama, neišjunkite AV imtuvo, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose

Atsisiųskite į kompiuterį naujinio failą.

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite į kompiuterį failą h790_upd_ver1171.zip ir įsidėmėkite katalogą, į kurį jis siunčiamas.
 3. Kompiuteryje raskite failą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Properties. (Ypatybės.) Patikrinkite, ar dydis yra 6,62 MB (6 950 992 baitai)

Įrašykite į USB atmintuką

 1. Išskleiskite failą kompiuteryje:
  • Skirta „Mac OS X“: Eikite į vietą, į kurią buvo atsisiųstas failas, ir dukart spustelėkite h790_upd_ver1171.zip failą. – Išskleisto failo pavadinimas yra „h790_upd“
  • Skirta „Windows 10“ / 8.1 / 7 :
   a. Eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite h790_upd_ver1171.zip failą, tada spustelėkite „Extract All“ (Išskleisti viską).
   b. Lange „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus), spustelėkite „Extract“ (Išskleisti)
   c. Bus sukurtas naujas aplankas „h790_upd“
 2. Įsitikinkite, kad aplanke „h790_upd“ yra visi šie failai:
  180790_A.BIN, 180790_D.BIN, 180790_E.BIN, 180790_F.BIN, 180790_M.BIN, 180790_O.BIN.
 3. Prijunkite prie kompiuterio suderinamą USB saugojimo įrenginį.
  • „Mac OS X“ operacinėje sistemoje:
   nuvilkite aplanką „h790_upd“ į šakninį aplanką USB įrenginyje.
  • „Windows“ operacinėje sistemoje:
   1. Eikite į katalogą, kuriame sukurtas aplankas, ir dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite aplanką „h790_upd“.
   2. Pasirodžiusiame meniu spustelėkite „Send To...“ (Siųsti į).
   3. Spustelėkite USB įrenginio diską (pvz., „Removable Disk E“ (Keičiamasis E diskas)).
   4. Naujinio aplankas bus nukopijuotas į USB įrenginį.

Pastaba. Nukopijavus failą ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus failo vardą, atnaujinti nepavyks.

Perkelkite naujinį į AV imtuvą.

Pirmiausia paruoškite įrangą, o tada perkelkite naujinį į leistuvą.

Paruoškite įrangą

 1. Įjunkite AV imtuvą.
 2. Įsitikinkite, kad prie AV imtuvo neprijungtas joks kitas USB įrenginys, o jei prijungtas, atjunkite jį nuo AV imtuvo.

Perkelkite naujinį

 1. USB atminties įrenginį su naujinio failu prijunkite prie prievado POWER SUPPLY, esančio AV imtuvo galiniame skydelyje.
 2. Žiūrėdami į ekrano skydelį nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką AMP MENU ir naudodami rodyklių aukštyn / žemyn mygtukus valdymo pulte pasirinkite [SYSTEM], tada paspauskite ENTER.
 3. Naudodami nuotolinio valdymo pulto rodyklių aukštyn / žemyn mygtukus pasirinkite [UPDATE], tada paspauskite ENTER.
 4. Ekrano skydelyje parodomas pranešimas [START]. Nuotolinio valdymo pultu paspauskite ENTER.
 5. Naujinimo metu ekrano lange bus rodomas pranešimas [UPDT xxx] (x = naujinimo eiga). Update takes up to 60 minutes.
  Pastaba. Naujinimo metu AV imtuvo neišjunkite arba neatjunkite nuo maitinimo.
 6. Kai ekrano lange užsidegs pranešimas [COMPLETE], programinės aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas.
  Baigus naujinti AV imtuvas išsijungs automatiškai.
 7. Atjunkite USB atminties įrenginį nuo AV imtuvo ir jį įjunkite.
 8. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra VER. 1.171, programinė aparatinė įranga buvo sėkmingai atnaujinta.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kilo problemų naujinant AV imtuvo programinę aparatinę įrangą pasitelkus asmeninį kompiuterį ir diską.

 • Imtuvo ekrano skydelyje rodoma FILE ERR.
  • Išjunkite sistemą ir atjunkite USB atminties įrenginį
  • Patikrinkite, ar USB atminties įrenginyje yra aplankas „h790_upd“ ir visi 6 failai.
  • Patikrinę USB atminties įrenginio turinį pabandykite pakartoti atnaujinimo procedūrą
 • Naujinimo metu nutrūko maitinimas (dėl elektros tiekimo nutrūkimo ir pan.).
  • Pasirūpinkite, kad išjungiant USB įrenginys su programine aparatine įranga būtų prijungtas
  • Kai maitinimas įjungiamas, AV imtuvas automatiškai tęs naujinimo procesą
 • Imtuvo ekrano skydelyje rodoma UPDT ERR.
  • Išjunkite sistemą ir įsitikinkite, kad prie imtuvo prijungtas USB atminties įrenginys su programine aparatine įranga
  • Įjunkite maitinimą, AV imtuvas automatiškai tęs naujinimo procesą
 • Nepavyksta išskleisti iš naujinimo svetainės atsisiųsto naujinio failo h790_upd_ver1171.zip.
  Ar pavyko atsisiųsti failą? Panaikinkite failą ir pabandykite atsisiųsti jį iš naujo.
 • Naujinama ilgiau nei 60 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite.
  2. Įjunkite AV imtuvą.
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą