Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • CDX-3201DAB

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Išsprendžiama problema, kai garsas iškraipomas HPF (aukštųjų dažnių pralaidumo filtrą) nustačius kaip ON (įjungta)

Sistemos reikalavimai

Jums reikės

 • kompiuterio, prijungto prie interneto
 • USB saugojimo įrenginio
Pastaba.
 • USB atmintinės su „exFAT“ formatu nepalaikomos.
 • Didesnės nei 32 GB talpos USB atmintinės nepalaikomos.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • CDX3201DAB_M11S03.zip

Failo versija

 • M 11 / S 03

Failo dydis

 • 711 KB (729 032 baitai)

Išleidimo data

 • 30-08-2018

Parengiamieji veiksmai

 • Programinės aparatinės įrangos versijos, kurioms tai taikoma:
  • Jei jūsų įrenginio programinės aparatinės įrangos versija „M 11 / S 03“ arba naujesnė, naujinimo atlikti nereikia

Kaip išsiaiškinti pagrindinio įrenginio programinės aparatinės įrangos versiją

 1. Įjunkite pagrindinį įrenginį (nustatykite ON)
 2. Paspausdami ir 1 sek. palaikydami nuspaudę pagrindinio įrenginio mygtuką SRC, išjunkite šaltinį ir įjunkite laikrodį.
 3. Paspauskite mygtuką MENU.
 4. Pasukite valdymo ratuką, kad būtų parodyta GENERAL, tada ratuką paspauskite
 5. Pasukite valdymo ratuką, kad būtų parodyta SET FIRMWARE, tada ratuką paspauskite
 6. Pasukite valdymo ratuką, kad būtų parodyta FW VERSION, tada ratuką paspauskite. Bus pateikta dabartinė programinės aparatinės įrangos versija.

Install

1. Pasirengimas. kaip paruošti USB saugojimo įrenginį norint atnaujinti programinę aparatinę įrangą

 1. Prijunkite USB įrenginį prie kompiuterio ir būtinai suformatuokite pasirinkdami FAT16 arba FAT32 failų sistemą
 2. Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto.
 3. Atsisiųskite į kompiuterį naujinio failą.
  • Failo pavadinimas: CDX3201DAB_M11S03.zip
  • Failo dydis: 711 KB (729 032 baitai)
 4. Išskleiskite atsisiųstą zip failą.
 5. Nukopijuokite failą CDX3201DAB_M11S03.U88 į prie kompiuterio prijungti USB įrenginio šakninio katalogą
  Pastaba. Nukopijavus failą ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus failo vardą, atnaujinti nepavyks.
 6. Atjunkite USB įrenginį nuo kompiuterio

2. Naujinimas: kaip naudojant USB saugojimo įrenginį atnaujinti pagrindinio įrenginio programinę aparatinę įrangą

Pastabos

 • Ši naujinimo procedūra (automobilyje ar valtyje) truks apie 2 min.
 • Būtinai vykdykite toliau pateiktus veiksmus.
 • Kad akumuliatoriaus įkrovos lygis naujinimo proceso metu nenukristų per žemai, rekomenduojama naujinimą atlikti veikiant automobilio (ar valties) varikliui. Prieš pradėdami naujinimo procesą veikiant automobilio (ar valties) varikliui būtinai pastatykite automobilį saugioje vietoje ir neišjunkite variklio iki naujinimo pabaigos.

 1. Įjunkite pagrindinį įrenginį (nustatykite ON)
 2. Paspausdami ir 1 sek. palaikydami nuspaudę pagrindinio įrenginio mygtuką SRC, išjunkite šaltinį ir įjunkite laikrodį.
 3. Paspauskite mygtuką MENU.
 4. Pasukite valdymo ratuką, kad būtų parodyta GENERAL, tada ratuką paspauskite
 5. Pasukite valdymo ratuką, kad būtų parodyta SET FIRMWARE, tada ratuką paspauskite
 6. Pasukite valdymo ratuką, kad būtų parodyta FW UPDATE, tada ratuką paspauskite
 7. Pasukite valdymo ratuką, kad būtų parodyta FW UPDATE-YES, tada ratuką paspauskite
 8. Kai parodomas pranešimas INSERT USB, prijunkite USB atminties įrenginį prie USB jungties pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje
 9. Naujinimas turėtų būti atliekamas apie 2 min., o sėkmingai jį užbaigus įrenginys automatiškai paleidžiamas iš naujo
 10. Įsitikinkite, kad programinės aparatinės įrangos versija atnaujinta į M 11 / S 03 versiją