PALAUKITE – prieš atsisiųsdami šį failą, perskaitykite skyrių „Būtini failai“.

Būtini atsisiuntimai

Jei nenurodoma kitaip, toliau pateikiamus failus reikia įdiegti PRIEŠ HDR-AS50 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 1.01 versija („Mac“), kad viskas veiktų tinkamai. Jei pateikiamas daugiau nei vienas būtinas failas, įdiekite juos šiame puslapyje nurodyta tvarka.

Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • HDR-AS50

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • „Android 8“ palaikymas naudojant įjungimo nuotoliniu būdu funkciją „PlayMemories Mobile“ programoje
 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • HDR-AS50 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 1.01 versija („Mac“)

Failo versija

 • 1.01

Failo dydis

 • 216 MB (216 023 608 baitai)

Išleidimo data

 • 29/05/2018

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 1.01, naujinti nereikia.

Spausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite [MENU] - [SETUP] - [Ver.] (Meniu - Sąranka - Versija), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodytomis „Mac“ versijomis:

 • „Mac OS X“ v.10.10 – 10.11 / „macOS“ 10.12 - 10.13*

  *Svarbu:
  „macOS 10.13“ sistemoje prieš naujindami programinę įrangą būtinai įdiekite „DriverLoader_1013“.

  Svarbu:
  „macOS 11“ sistemoje prieš naujindami programinę įrangą būtinai įdiekite "System Software Update Helper".

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:

 • Tuščia vieta standžiajame diske: 600 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.

Kita aparatinė įranga

 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  Visiškai įkrauta įkraunamoji maitinimo elementų pakuotė NP-BX1.
  Pastaba. Naujinimą galima atlikti, kai maitinimo elementų įkrovos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Mes rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą maitinimo elementą. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą, nuimkite vertikaliąją rankeną.
 • USB laidas parduodamas su fotoaparatu
  Pastaba. Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti

Svarbi informacija

 • Naudokite visiškai įkrautą įkraunamąją maitinimo elementų pakuotę NP-BX1.
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; dėl staigaus maitinimo nutraukimo fotoaparatas gali nebeveikti.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Fotoaparato nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinį

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. [Update_HDRAS50V101.dmg] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

Install

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.

 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_HDRAS50V101.dmg] failą. Šiuo metu jokiu būdu neprijunkite fotoaparato.

 3. [Update_HDRAS50V101] failas išskleidžiamas.

 4. Dukart spustelėkite piktogramą.

 5. Kad atsisiųstumėte branduolio plėtinį, pranešimas ragina jus leisti programai atlikti pakeitimus. Įveskite administratoriaus paskyros slaptažodį.

 6. Paleidžiama programa „System Software Updater“.

 7. Įjunkite fotoaparatą.

 8. Vadovaudamiesi instrukcijomis sistemos programinės įrangos naujinimo priemonės lange prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio pridedamu USB kabeliu.

  Pastaba. Jei kompiuteris neranda kameros, jo ekrane parodomas pranešimas „Could not find the camera for this update“ (Nepavyko rasti šio naujinimo kameros). Išbandykite tokius dalykus:
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.

  Kartais, kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio naudojant USB kabelį, kompiuterio ekrane gali atsirasti pranešimas, raginantis iš naujo paleisti kompiuterį.
  Tokiu atveju iš fotoaparato išimkite maitinimo elementų pakuotę arba atjunkite kintamosios srovės adapterį, iš naujo paleiskite kompiuterį ir vykdykite veiksmus nuo „2. Programos „System Software Updater“ paleidimas“.


 9. Patvirtinę fotoaparato LCD monitoriuje spustelėkite „Next“ (toliau). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodomos ekrano apatinėje dalyje, kairėje.

  Pastaba. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 1.01 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Šiuo atveju sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite „Finish“ (baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti


  Atnaujinti nereikia

 10. Patvirtinę, kad [Current version] (dabartinė versija) yra [Ver.1.00] (1.00 versija), spustelėkite [Next] (toliau).

 11. Fotoaparatas automatiškai nustatomas iš naujo.
  Rodomas toliau pateiktas ekranas.

  Pastaba. Įkėlimo piktograma gali būti nerodoma – tai priklauso nuo naudojamos OS versijos.

 12. Paleiskite naujinimą
  Automatiškai nustačius iš naujo, parodomas toliau pateiktas ekranas ir pradedamas naujinimas. Eigos juosta rodoma, kol vyksta naujinimas (apie 15 min.).
  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.

 13. Užbaikite naujinimą
  Baigus naujinti parodomas toliau pateiktas ekrano vaizdas. Fotoaparatas automatiškai paleidžiamas iš naujo, o šis procesas gali trukti kelias minutes. Palaukite, kol fotoaparato LCD ekrane bus parodytas toks pat vaizdas, kuris buvo rodomas prieš pradedant naujinti programinę įrangą. Pasidžius šiam ekranui paspauskite mygtuką [Finish] (baigti) ir atjunkite USB laidą.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra 1.01.

Spausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite [MENU] - [SETUP] - [Ver.] (Meniu - Sąranka - Versija), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.