Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • FDR-X3000

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • „Android 8“ palaikymas naudojant įjungimo nuotoliniu būdu funkciją „PlayMemories Mobile“ programoje
 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • FDR-X3000 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 1.01 versija („Windows“)

Failo versija

 • 1.01

Failo dydis

 • 191 MB (200 547 544 baitai)

Išleidimo data

 • 29/05/2018

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 1.01, naujinti nereikia.

Spausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite [MENU] - [SETUP] - [Ver.] (Meniu - Sąranka - Versija), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.

Sistemos reikalavimai

Operacinė sistema


Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Kompiuterio aparatinė įranga


Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 500 MB ar daugiau
 • RAM: 512 MB ar daugiau
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Kameros maitinimo šaltinis
  • Visiškai įkrautų baterijų pakuotė NP-BX1
   Pastaba: Atnaujinti galima tik tada, kai likęs baterijos lygis yra(trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą bateriją.
 • USB laidas parduodamas su kamera
  Pastaba: Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti

Svarbi informacija

 • Naudokite visiškai įkrautą įkraunamąją maitinimo elementų pakuotę NP-BX1.
 • Naujinimo menu nebandykite išimti maitinimo elemento; dėl staigaus maitinimo nutraukimo fotoaparatas gali nebeveikti.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Fotoaparato nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinį

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. [Update_FDRX3000V101.exe] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

 5. Pastaba „Windows 8.1 / 10“ vartotojams:
  Pagal pradinius „Internet Explorer“ nustatymus atnaujinimo failas bus išsaugotas [Downloads] (Atsisiuntimai) aplanke. Spustelėkite [Desktop] (darbalaukis) plytelę pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (atsisiuntimai).

Install

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.

 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_FDRX3000V101.exe] failą. Šiuo metu jokiu būdu neprijunkite fotoaparato.

 3. Paleidžiama programa „System Software Updater“.

 4. Įjunkite fotoaparatą.

 5. Vadovaudamiesi instrukcijomis sistemos programinės įrangos naujinimo priemonės lange prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio pridedamu USB kabeliu.

  Pastaba. Jei kompiuteris neranda kameros, jo ekrane parodomas pranešimas „Could not find the camera for this update“ (Nepavyko rasti šio naujinimo kameros). Išbandykite tokius dalykus:
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.

 6. Įsitikinkite, kad apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe esančioje užduočių juostoje rodoma .

 7. Įsitikinę, sistemos programinės įrangos naujinimo priemonėje spustelėkite „Next“ (Toliau).
  Tuo pačiu metu fotoaparato LCD ekrane pasirodys pranešimas „Follow computer instructions“ (Vykdykite kompiuterio nurodymus). - Dabar neišjunkite fotoaparato, kol sistemos programinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.

 8. Patvirtinę, kad [Current version] (dabartinė versija) yra [Ver.1.00] (1.00 versija), spustelėkite [Next] (toliau).
  Jei [Current version] (dabartinė versija) yra [Ver.1.01] (1.01 versija), atnaujinti nereikia. Vadovaudamiesi pranešimu atjunkite USB ir spustelėkite „Finish“ (Baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę, tada vėl ją įdėkite ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti


  Atnaujinti nereikia

 9. Spustelėkite Next (toliau). Parodomas toliau pateiktas ekranas.

 10. Po automatinio nustatymo iš naujo bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
  Atnaujinant rodoma eigos juosta (apytiksliai 15 min.).

  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.

 11. Baigus naujinti parodomas toliau pateiktas ekrano vaizdas. Fotoaparatas automatiškai paleidžiamas iš naujo, o šis procesas gali trukti kelias minutes. Palaukite, kol fotoaparato LCD ekrane bus parodytas toks pat vaizdas, kuris buvo rodomas prieš pradedant naujinti programinę įrangą.
  Pasidžius šiam ekranui paspauskite mygtuką [Finish] (baigti) ir atjunkite USB laidą.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra 1.01.

Spausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite [MENU] - [SETUP] - [Ver.] (Meniu - Sąranka - Versija), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.