Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • HT-SF200
 • HT-SF201

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Patobulinta „BRAVIA Sync“ ryšio funkcija

Apribojimai

 • Skirta naudoti tik su gaminiais, kurie parduodami Europoje. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • 18VK_M.zip

Failo versija

 • 1.12

Failo dydis

 • 2.86 MB (3 004 505 baitai)

Išleidimo data

 • 11-04-2018

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jūsų programinė aparatinė įranga jau gali būti atnaujinta, ypač jei turite naują pailgąjį garsiakalbį. Jei versijos numeris yra 1.12 arba didesnis, naujinti nereikia.

SVARBU.

Patikrinus versiją bus grąžintos gamyklinės visų nustatymų reikšmės.
Prireikus rekomenduojama užsirašyti ankstesnius nustatymus.
Tada bus ištrinta „Bluetooth“ ryšio su išmaniuoju telefonu / „Bluetooth“ televizoriumi siejimo informacija. Patikrinus versiją siejimo veiksmus reikės atlikti iš naujo.
[3] veiksmas. Jei paspausite kitą mygtuką nei [VOLUME+], užsidegs LED, bet atitinkama programinės įrangos versija nebus parodyta.

 1. Kai maitinimas įjungtas, patikrinkite įprastą paleidimo būseną.
 2. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtukus tokia tvarka: [PLAY/PAUSE] → [PLAYMODE] → [↓(žymeklis žemyn)] → [↑(žymeklis aukštyn)]. Taip bus parodyta versijos budėjimo būsena. (Visi LED pradės mirksėti.)
 3. Paspauskite mygtuką [VOLUME+]. Versijos numeris bus parodytas kaip pateikiama toliau.
  Versijos numerio rodymo formatas: A.BC
  • Televizoriaus LED mirksėjimo kartai: pirmas skaičius (A)
  • BLUETOOTH LED mirksėjimo kartai: pirmas skaitmuo po kablelio (B)
  • USB LED mirksėjimo kartai: antrasis skaitmuo po kablelio (C)
   Pavyzdys: versija 1.12
 4. Patikrinkite programinės įrangos versiją. (Jei programinės įrangos versija naujausia, jos naujinti nereikės.)
 5. Patikrinę versiją paspauskite maitinimo mygtuką, išjunkite versijos tikrinimo režimą, tada dar kartą paspauskite maitinimo mygtuką, kad maitinimo išjungtumėte.

Install

1. Pasirengimas. kaip paruošti USB saugojimo įrenginį norint atnaujinti programinę aparatinę įrangą

Pastabos

 • Naudokite FAT32 formato USB atminties įrenginį. Nenaudokite FAT16, exFAT, NTFS tvarkyklių.
 • Rekomenduojama OS programinės įrangos atsisiuntimui ir naujinio failo perkėlimui į USB atmintinę:
  „Windows 10“, „Windows 8/8.1“
 1. Prijunkite USB įrenginį prie kompiuterio ir būtinai suformatuokite pasirinkdami FAT32 failų sistemą
 2. Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto.
 3. Atsisiųskite į kompiuterį naujinio failą.
  • Failo pavadinimas: 18VK_M.zip
  • Failo dydis: 2,86 MB (3 004 505 baitai)
 4. Išskleiskite atsisiųstą zip failą.
 5. Nukopijuokite failą „18VK_M.bin“ šakniniame prijungto USB įrenginio kataloge į kompiuterį.
  Pastaba. Nukopijavus failą ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus failo vardą, atnaujinti nepavyks.
 6. Atjunkite USB įrenginį nuo kompiuterio

2. Naujinimas: kaip naudojant USB saugojimo įrenginį atnaujinti pagrindinio įrenginio programinę aparatinę įrangą

Pastabos

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, kitaip galite sugadinti savąjį HT-SF200/HT-SF201
 • Naujinimo metu nebandykite HT-SF200/HT-SF201 išjungti arba atjungti nuo maitinimo.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodomi instrukcijose
 • Programinės įrangos naujinimo metu nebandykite ištraukti maitinimo laido.
 • Maitinimo laido neatjunkite iki pat naujinimo proceso pabaigos. Kitaip sistema gali sugesti.

 1. Įjunkite pailgąjį garsiakalbį. Palaukite, kol LED ekranas sugrįš į ankstesnės įvesties rodinį.
  (Pvz., anksčiau pasirinkta įvestis „TV“.)
 2. Prijunkite USB su naujinimo failu.
 3. Vienu metu paspauskite ir 5 sek. palaikykite jutiklinės planšetės mygtukus [BLUETOOTH] + [POWER], kol užsidegs USB LED.
 4. LED ekranas įsijungs, kai naujinimo procesas prasidės. Prasidėjus naujinimui LED ekrane bus rodomas toliau pateikiamas vaizdas. Baigus naujinti, garsiakalbis bus įjungtas automatiškai.
  Naujinimo procesas trunka apie 3 minutes.
 5. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra 1.12, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.