Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • KDL-49WE753
 • KDL-43WE753
 • KDL-49WE663
 • KDL-49WE665
 • KDL-40WE663
 • KDL-32WE613
 • KDL-49WE755
 • KDL-43WE755
 • KDL-40WE665
 • KDL-32WE615
 • KDL-49WE750
 • KDL-43WE750
 • KDL-49WE660
 • KDL-40WE660
 • KDL-32WE610
 • KDL-49WE754
 • KDL-43WE754

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Išsprendžiama problema, kai televizorius neprisijungia prie interneto per „Wi-Fi“
 • Išsprendžiama problema, kai neveikia USB prievadas
 • Išsprendžiama problema, kai programos neveikia arba nerodomos televizoriuje
 • Išsprendžiama problema, kai televizorius nerodo vaizdo įrašų iš „Amazon“ vaizdo įrašų programos, o parodo toliau nurodytą pranešimą: „Insufficient bandwidth“ (Nepakankamas pralaidumas)

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Šiame naujinyje yra šie privalumai ir patobulinimai.

 • Pristato „Freeview Play“ EPG (tik JK)
 • Išsprendžiama problema, kai parengties režimu veikiantis televizorius negali prisijungti prie „Wi-Fi“ prieigos taško
 • Išsprendžiama problema, dėl kurios „YouTube“ sąsajos kalba nesutampa su televizoriuje pasirinkta kalba
 • Išsprendžiama problema, dėl kurios žiūrint PMC palydovinį kanalą televizorius nuolat paleidžiamas iš naujo
 • Išsprendžiamos „Netflix“ atkūrimo problemos po „All4“ programos peržiūros
 • Pagerinamas „Amazon Video“ programos stabilumas (tik JK ir Vokietijoje)
 • Ištaisoma problema, dėl kurios televizoriuje nepavyko parodyti nuotraukų, perduodamų iš „Sony“ ILCE-6300 fotoaparato per „Wi-Fi Direct“
 • Išsprendžiama problema, dėl kurios privatumo politikos pranešimas parodomas, kai paleidžiamos interneto paslaugos
 • Išsprendžiama problema, dėl kurios nepavyksta įkelti „YouTube“ vaizdo įrašų
 • Išsprendžiama problema, dėl kurios nuotolinio valdymo pultas neveikia, kai išjungiama / išjungiama „Wi-Fi“ funkcija
 • Išsprendžiama problema, dėl kurios televizorius užstringa, kai prijungiamas USB įrenginys, naudojant medijos perdavimo protokolą (MTP)
 • Išsprendžiama problema, dėl kurios „YouTube“ sąsajos kalba nesutampa su televizoriuje pasirinkta kalba
 • Pagerinamas bendras naudotojo sąsajos veikimas ir stabilumas
 • Pagerina bendrąjį televizoriaus veikimą
 • Išsprendžiama problema, kai televizorius neranda tam tikrų DVB-T2 PLP1 paslaugų
 • Išsprendžiama problema, kai žiūrint tam tikrus DVB-T2 kanalus televizorius nuolat paleidžiamas iš naujo
 • Išsprendžiamos kalbos problemos „YouTube“ programoje
 • Išsprendžia problemas, kai naudojant IPTV programas neveikia garsumo valdymas
 • Pagerina televizoriaus veikimą ir stabilumą
 • Pagerina TV „Wi-Fi“ ryšio galimybes
 • Pagerinamas žiniatinklio naršyklės funkcionalumas

Apribojimai

Skirta naudoti tik su Europoje parduodamais TV. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės įrangos versiją

Jūsų programinė įranga jau atnaujinta. Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją naudojate. Vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

 1. Įjunkite TV ir paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką [HOME] (Pradžios ekranas), kad būtų atidarytas pradžios meniu.
 2. Pereikite prie kategorijos [Settings] (Nustatymai) ir paspauskite [Enter].
 3. Pereikite prie kategorijos [Customer Support] (Klientų palaikymas) ir paspauskite [Enter].
 4. Modelis ir programinės įrangos versija bus rodoma viršutiniame dešiniajame ekrano kampe: „v8.235“ – jei rodoma „v8.235“ arba naujesnė versija, naudojate naujausią programinės aparatinės įrangos versija.
  SVARBU. Klientai, kurie jau yra įdiegę v8.233, nebegali įdiegti šio naujinio, nes juo nebus pridėta jokių papildomų funkcijų.

Galimi 2 BRAVIA TV programinės aparatinės įrangos naujinimo būdai.

 • Naudojant funkciją „Automatinis programinės įrangos atsisiuntimas“ (rekomenduojama)
 • Naudojant USB saugojimo įrenginį
Naudojant funkciją „Automatinis programinės įrangos atsisiuntimas“ (rekomenduojama):
„Sony“ teikia programinės įrangos naujinius, kad pagerintų funkcijas ir naudotojai galėtų mėgautis geriausia TV patirtimi. Lengviausias būdas gauti programinės įrangos naujinius – atsisiųsti juos televizoriuje internetu.
PASTABA. Įsitikinkite, ar įjungta funkcija „Automatinis programinės įrangos atsisiuntimas“. (Pagal numatytuosius nustatymus šis nustatymas yra įjungtas.)

 1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką [HOME]
 2. Pasirinkite [Settings] (Nustatymai) ir paspauskite [Enter].
 3. Pasirinkite [Customer Support] (Klientų palaikymas) ir paspauskite [Enter].
 4. Pasirinkite [Automatic Software download] (Automatinis programinės įrangos atsisiuntimas).
 5. Pasirinkite [On] (Įjungti) ir automatiškai atsisiųskite programinę įrangą. Pasirinkite [Off] (Išjungti) ir išjunkite.

SVARBU. Skyriai „Sistemos reikalavimai“, „Failo informacija“, „Atsisiųsti“ ir „Įdiegti“ yra susiję su USB saugojimo įrenginio atnaujinimo procedūra. Galite juos ignoruoti, jei naujinimą baigėte naudodamiesi funkcija „Automatinis programinės įrangos atsisiuntimas“.

Daugiau DUK apie trikčių šalinimą rasite „Sony“ pagalbos svetainėje skyriuje „Klausimai ir atsakymai“.


Naudojant USB saugojimo įrenginį:

programinę įrangą galite atnaujinti ir naudodami USB saugojimo įrenginį. Jei esate neprisijungę prie interneto arba nepavyksta atsisiųsti naudojantis funkcija „Automatinis programinės įrangos atnaujinimas“, pabandykite atsisiųsti ir atnaujinti naudodami USB saugojimo įrenginį, kaip nurodoma toliau.

Sistemos reikalavimai

Jums reikės

 • Kompiuterio, prijungto prie interneto
 • USB saugojimo įrenginio

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • TV programinės aparatinės įrangos atnaujinimas į „v8.235“

Suglaudinto failo pavadinimas

 • sony_tvupdate_2017_8235_enf_auth.zip

Failo versija

 • 8.235

Failo dydis

 • 208 974 075 baitai

Išleidimo data

 • 28-02-2018

Atsisiųsti

Svarbi informacija

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas: jei to nepadarysite, TV gali nustoti reaguoti į komandas arba gali tekti jį taisyti.
 • Kol naujinama, TV neišjunkite, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose.
 • Prieš naujindami programinę aparatinę įrangą sustabdykite visus įrašymo procesus. (Tik USB HDD įrašantys modeliai)

Kaip atsisiųsti naujinimo priemonę

Kad galėtumėte įdiegti naujinį, turite atsisiųsti jį iš interneto ir išsaugoti USB saugojimo įrenginyje.

 1. Atsisiųskite naujinio failą į kompiuterį.
  1. Šio puslapio viršuje spustelėkite mygtuką [Download], tada perskaitykite ir sutikite su sąlygomis.
  2. Puslapio apačioje spustelėkite mygtuką [Download] ir atsisiųskite naujinio failą į kompiuterį.
 2. Patikrinkite atsisiųsto failo pavadinimą ir dydį.
  1. Eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą.
  2. Patikrinkite, ar „sony_tvupdate_2017_8235_enf_auth.zip“ failo dydis yra „208 974 075“ baitai.
   PASTABA. „Windows“ naudojančių kompiuterių Ypatybių ekrane patikrinkite „Dydį“, o ne „Diske užimama vieta“.
 3. Išskleiskite atsisiųstą failą.
  Išskleidę atsisiųstą failą rasite aplanką „sony_dtv02B40B0AB4BA_00100100“.
 4. Prijunkite USB saugojimo įrenginį prie kompiuterio.
 5. Nukopijuokite arba nuvilkite šį „sony_dtv02B40B0AB4BA_00100100“ failą į USB įrenginio šakninį katalogą.
  PASTABA. „Šakninis katalogas“ yra pirmas arba svarbiausias įrenginio katalogas, kuriame yra visi kiti aplankai.
 6. Atjunkite USB saugojimo įrenginį nuo kompiuterio ir pereikite prie kito skyriaus.

Install

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

Atsisiuntę naujinimo failą ir paruošę USB įrenginį galite įdiegti jį į savo TV. Šis procesas gali trukti 15–30 min., o kol bus diegiama, TV bus išjungtas ir tik vėliau įjungtas. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Įjunkite TV.
 2. Įsitikinkite, kad prie TV nėra prijungtų kitų USB įrenginių.
 3. USB saugojimo įrenginį, kuriame yra aplankas „sony_dtv02B40B0AB4BA_00100100“, prijunkite prie TV USB lizdo.
  PASTABA. Galite naudoti bet kurį USB lizdą, jei TV yra daugiau nei vienas USB lizdas.
 4. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite [HOME] (Pradžios ekranas), kad būtų atidarytas PRADŽIOS meniu.
 5. Pereikite prie kategorijos [Settings] (Nustatymai) ir pasirinkdami paspauskite [Enter].
 6. Pereikite ir pasirinkite [Customer Support] (Klientų palaikymas).
 7. Pereikite ir pasirinkite [Software Update] (Programinės įrangos naujinys), tada pasirinkite [USB].
 8. TV ekrane bus pateikta įvairių pranešimų. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
 9. Prasidės naujinimas ir priekiniame TV skydelyje ims mirksėti oranžinis indikatorius.
  ĮSPĖJIMAS. Diegiant programinę įrangą negalima:
  • Atjungti USB įrenginio
  • Išjungti TV
  • Atjungti TV nuo maitinimo šaltinio
 10. TV ekrane pasirodžius pranešimui „Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas baigtas“ televizorius išsijungs ir įsijungs iš naujo, kad naujinimas būtų baigtas. Neatjunkite USB įrenginio ir neišjunkite TV komplekto.
 11. Po to, kai TV įsijungs, ištraukite USB saugojimo įrenginį iš USB lizdo.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar pavyko atnaujinti

Patikrinkite esamą programinės įrangos versiją ir įsitikinkite, kad naujinys sėkmingai įdiegtas.

 • Jei naudojama „v8.235“ arba naujesnė versija, programinės įrangos naujinimas pavyko.
 • Jei naudojama ne „v8.235“ ir ne naujesnė versija, atsisiųskite ir įdiekite naujinį dar kartą.

Klausimai ir atsakymai

Galima problema naujinant

Reikia daugiau informacijos? Peržiūrėkite DUK apie programinės įrangos atnaujinimą internetu:

 • Ar atnaujinus mano asmeniniai nustatymai bus pašalinti?
  Ne, visi jūsų asmeniniai nustatymai bus išsaugoti.

 • Ar galiu įdiegti senesnę programinės įrangos versiją?
  Ne. Siekiant užtikrinti optimalų TV veikimą, senesnės programinės įrangos versijos įdiegti negalima: Naujausioje programinės įrangos versijoje yra visų ankstesnių versijų privalumai ir patobulinimai.

 • Ar normalu, kad atnaujinant TV išsijungia?
  Normalu, kad atnaujinant TV pasileidžia iš naujo. Diegiant naują programinę aparatinę įrangą TV pasileisti iš naujo reikia daugiau laiko.

Ką daryti, jei atnaujinant TV programinę aparatinę įrangą internetu iškyla problemų

Jei TV ekrane rodomas pranešimas „Naujinant programinę įrangą įvyko klaida“ arba „Negalima atnaujinti programinės įrangos naudojant šį USB įrenginį“, sprendimo ieškokite atlikdami toliau nurodytas procedūras:

 1. Įsitinkite, kad jūsų USB saugojimo įrenginys veikia tinkamai. Jei jis veikia tinkamai, pabandykite iš naujo atsisiųsti naujinio failą.
 2. Išjunkite TV spustelėdami TV mygtuką [POWER].
 3. Dar kartą paspauskite mygtuką [POWER] ir dar kartą atlikite diegimo procesą.

Jei TV priekinio skydelio ekrane rodomas pranešimas „Naujesnės TV programinės įrangos versijos nerasta“, TV jau įdiegta naujausia programinės įrangos versija ir jos naujinti nereikia.

Daugiau DUK apie trikčių šalinimą rasite „Sony“ pagalbos svetainėje skyriuje „Klausimai ir atsakymai“.