Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • ILCE-6300

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Suteikiamas SEL18135 objektyvo palaikymas
 • Pagerinamas bendras fotoaparato stabilumas

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Pridėta automatinio išsijungimo esant žemai temperatūrai funkcija*
  Jei naudojamą fotoaparatą ilgai laikysite priglaustą prie tos pačios odos vietos, jis gali sukelti žemos temperatūros nudegimo simptomų (pvz., paraudimą arba pūslelių), net jei fotoaparatas jums neatrodys karštas.
  Būkite atidūs toliau nurodytais atvejais ir imkitės būtinų atsargumo priemonių, pavyzdžiui, kai naudojate trikojį.
  • Kai fotoaparatą naudojate aukštos temperatūros aplinkoje
  • Kai fotoaparatą naudojančiam asmeniui yra sutrikusi kraujo apytaka ar odos jautrumas
  • Fotoaparato naudojimas, kai automatinio išsijungimo esant žemai temperatūrai funkcija nustatyta kaip „High“ (Aukšta)
 • Palaikomi nauji objektyvai SEL100400GM
 • Pakoreguojamas orientacinio rėmelio formatas LCD ekrane (2,35:1 režimas)
 • Pagerintas bendras fotoaparato veikimo stabilumas
 • Reguliuodama vidinę temperatūrą pagerina fotoaparato stabilumą fotografuojant
 • Pagerintas bendras fotoaparato stabilumas ir veikimas

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • ILCE-6300 sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 2.01 versija („Windows“)

Failo versija

 • 2.01

Failo dydis

 • 238 MB (250,531,008 baitai)

Išleidimo data

 • 01/02/2018

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 2.01, naujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage 7 (7 nustatymų puslapio dalis) --> Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.


Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos


Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Kompiuterio techninė įranga


Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 500 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  • Pilnai įkrauta įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-FW50 arba kintamosios srovės adapteris AC-PW20 (parduodamas atskirai)

   Pastaba. Atnaujinti galima tik tada, kai maitinimo elemento įkrovos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti pilnai įkrautą maitinimo elementą arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • USB laidas parduodamas su fotoaparatu

  Pastaba. Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti

Svarbi informacija

 • Naujindami sistemos programinę įrangą, naudokite visiškai įkrautą įkraunamų maitinimo elementų pakuotę NP-FW50 arba kintamosios srovės adapterį AC-PW20 (parduodamas atskirai).
 • Naujinant neišimkite maitinimo elemento ir neatjunkite kintamosios srovės adapterio. Jei taip padarysite, fotoaparatas gali sugesti dėl staigaus maitinimo nutrūkimo.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungtas kompiuterio miego režimas.
 • Fotoaparato nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinį

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. [Update_ILCE6300V201.exe] failo atsisiuntimas bus pradėtas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).


 5. Pastaba „Windows 8.1 / 10“ vartotojams:

  Pagal pradinius „Internet Explorer“ nustatymus atnaujinimo failas bus išsaugotas [Downloads] (Atsisiuntimai) aplanke. Spustelėkite [Desktop] (darbalaukis) plytelę pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (atsisiuntimai).

Install

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_ILCE6300V201.exe] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Paleidžiama programa „System Software Updater“. 4. Įjunkite fotoaparatą.
 5. Vykdydami „System Software Updater“ lange pateikiamus nurodymus fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) > Setup subpage 4 (4 nustatymų puslapio dalis) > USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinkta „Mass Storage“ (didelės talpos saugykla).
  Jei pasirinktas kitas nei Mass Storage (Didelės talpos atmintis) režimas, pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 6. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą. USB režimas pasirodo kameros LCD ekrane.
  Pastaba. Kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio, išsijungia fotoaparato LCD ekranas. Pereikite prie kito žingsnio.
  Jei fotoaparato LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš toliau nurodytų būdų.
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.
  Kartais, kai fotoaparatas prijungiamas prie kompiuterio naudojant USB laidą, gali būti parodytas pranešimas, kuriame prašoma paleisti kompiuterį iš naujo. Tokiu atveju iš fotoaparato išimkite maitinimo elementų pakuotę arba atjunkite kintamosios srovės adapterį, iš naujo paleiskite kompiuterį ir vykdykite nurodymus nuo „2. Paleiskite programą „System Software Updater“.
 7. Patikrinkite fotoaparato LCD ekraną ir spustelėkite „Next“ (toliau). Dabartinės versijos numeris ir atnaujintos versijos numeris nurodytas apatiniame kairiajame ekrano kampe. Įsitikinę, kad turima programinės įrangos versija yra „Ver.2.00“ arba ankstesnė, spustelėkite „Toliau“. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 2.01 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Tokiu atveju atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio ir spustelėkite „Finish“ (baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įdėkite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti


  Atnaujinti nereikia


 8. Spustelėkite Next (toliau). Parodomas toliau pateiktas ekranas.

 9. Po automatinio nustatymo iš naujo bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
  Naujinimo proceso metu rodoma eigos juosta (apie 5 min.).

  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.
 10. Naujinimui pasibaigus, įrenginys bus automatiškai paleistas iš naujo. Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas, ir palaukite, kol vėl įsijungs LCD ekranas. Įsijungus LCD ekranui, spustelėkite „Finish“ (baigti) ir atjunkite USB laidą.

  Paleidus iš naujo kartais parodomas duomenų atkūrimo įspėjimas. Tai normalu. Palaukite, kol šis įspėjimas išnyks.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra 2.01.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup subpage 7 (7 nustatymų puslapio dalis) --> Version (Versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.