Susiję modeliai

Ši informacija aktuali naudojant šiuos AV imtuvus:

 • STR-DN860
 • STR-DN1060

Apie šį atsisiuntimą

Naujausios versijos privalumai ir patobulinimai

 • Patobulintas sistemos stabilumas

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Pridedamas 2 kanalų garso režimas ir daugiakanalio stereogarso režimas (2CH/MULTI), kuriuos galima pasirinkti integruotojo „Chromecast“ atkūrimo metu
  PASTABA. Jei integruotojo „Chromecast“ atkūrimo metu norite pasirinkti šiuos režimus, atlikite tokius veiksmus:
  1. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką AMP MENU
  2. Pasirinkite [AUDIO] (Garsas)
  3. Pasirinkite CAST SOUND (Transliuoti garsą)
  4. Pasirinkite „MULTI“ arba „2CH“
 • Integruotojo „Chromecast“ palaikymas naudojant „Audio v1.21“
  • Pagerintas integruotojo „Chromecast“ ryšys
 • Patobulintas įjungimo stabilumas
 • Pridėta kelių kambarių funkcija naudojant integruotąjį „Chromecast“
 • Atnaujintas integruotojo „Chromecast“ SDK, kuris
  • palaiko didelės raiškos turinį
  • Palaikoma dubliavimo funkciją
   (Pasiekiamumas priklauso nuo „Google“ naudojimo šalies)
 • Pagerinta „Bluetooth“ siųstuvo (BT TX) funkcijos kokybė
 • Pagerinta USB atkūrimo funkcijos kokybė
 • Pagerintas ryšys su integruotu „Chromecast“ (Garsas)
 • Palaikoma greito persukimo pirmyn / atgal funkcija naudojantis „Spotify“
 • Būsimas „Spotify Connect“ priežiūros palaikymas

Apribojimai

 • Skirta naudoti tik su gaminiais, kurie parduodami Europoje. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Failo informacija

Pavadinimas

 • AV imtuvo programinės aparatinės įrangos atnaujinimas į M29.R.0476 versiją

Suglaudinto failo pavadinimas

 • UPDATE_M29R0476.zip

Failo versija

 • Versija M29.R.0476

Failo dydis

 • 214 MB (224 757 571 baitai)

Išleidimo data

 • 25-01-2018

Parengiamieji veiksmai

Programinė aparatinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio AV imtuvą.Jei versijos numeris M29.R.0476 arba didesnis, naujinti nereikia.

Jei tiksliai nežinote, naudojamą programinės aparatinės įrangos versiją išsiaiškinti labai paprasta.

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatytas tas įvesties šaltinis, prie kurio prijungtas AV imtuvas, taigi, jei AV imtuvas prijungtas prie lizdo HDMI2, pasirinkite įvesties šaltinį HDMI2.
 2. Įjunkite AV imtuvą.
 3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME (Pradžios ekranas) ir palaukite, kol bus atidarytas pradžios ekranas.
 4. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME (Pradžios ekranas), nuotolinio pulto rodyklių mygtukais pasirinkite [Setup] > [System Settings] > [System Information] (Sąranka > Sistemos nustatymai > Sistemos informacija) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 5. TV ekrane programinės aparatinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  „Software Version M29.R.0476“ - (Programinės įrangos versija – M29.R.0476). Jei versijos numeris yra M29.R.0476 arba didesnis, vadinasi, naudojate naujausią programinės aparatinės įrangos versiją.

Galimi 2 paprasti AV imtuvo programinės aparatinės įrangos naujinimo būdai.

Ko jums reikia?Kodėl naudoti šį būdą?
Interneto / tinklo
***REKOMENDUOJAMAS***
 • Eterneto kabelio arba belaidžio maršruto parinktuvo, kad galėtumėte prijungti savo "Blu-ray" grotuvą prie interneto
 • Kad įsitikintumėte, ar "Blu-ray" grotuvas yra prijungtas prie:
  • veikiančio interneto ryšio
  • suderinamo televizoriaus
Tai yra mūsų rekomenduojamas paprasčiausias ir lengviausias būdas atnaujinti programinę įrangą.
USB atminties įrenginys
 • Kompiuterio
 • USB atminties įrenginio
Atnaujinkite įrangą šiuo būdu, jei prie interneto prisijungti negalite.

Install

STR-DN1060/DN860 atnaujinimas internetu

Šį būdą rekomenduojame kaip paprasčiausią naujinimo būdą. Paprastai jis trunka apie 15–60min. Pirmiausia nustatykite įrangą, tada internetu į AV imtuvą atsisiųskite naujinį.

Ko reikia

 • Veikiantis interneto ryšys (užmezgamas naudojant eterneto kabelį arba belaidžio ryšio maršrutizatorių)
 • Suderinamas TV

Kaip užtikrinti sklandų naujinimą

Naujinimas paprastai vyksta sklandžiai. Toliau nurodyta, kaip užtikrinti sėkmę iš pirmo karto.

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas: jei to nepadarysite galite sugadinti AV imtuvą.
 • Kol naujinama, neišjunkite AV imtuvo, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose.

Paruoškite įrangą

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatytas tas įvesties šaltinis, prie kurio prijungtas AV imtuvas. (Jei imtuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, pasirinkite įvesties šaltinį HDMI 2.)
 2. Prijunkite AV imtuvą prie interneto naudodami eterneto kabelį arba per belaidžio ryšio maršrutizatorių.
 3. Įjunkite AV imtuvą.

Gaukite naujinį.

 1. Meniu [Home] (Pradžios ekranas) nuotolinio valdymo pulto rodyklių klavišais pasirinkite [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update via Internet]. (Sąranka > Sistemos nustatymai > Programinės įrangos naujinimas > Naujinti internetu) ir paspauskite Enter (Įvesti).
 2. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Tinkle rasta nauja programinės įrangos versiją. Ar atnaujinti programinę įrangą?). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 3. TV ekrane bus pateiktas pranešimas Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0476] (Atnaujinkite į naują programinės įrangos versiją. Kol naujinama, jokiu būdu neatjunkite maitinimo. Dabartinė versija yra M29.R.XXXX o nauja – M29.R.0476). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite Start (Pradėti) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 4. Bus pradėta naujinti.
 5. Televizoriaus ekrane bus parodomas toks pranešimas: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. Naujinimui pasibaigus imtuvo ekrane parodoma COMPLETE (Baigta), o imtuvas bus automatiškai paleistas iš naujo. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Naujinimui prasidėjus imtuvo ekrane bus rodoma UPDATING (Naujinama). Naujinimas truks iki 60 min. Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido). Atsisiuntus programinę įrangą atnaujinimas pradedamas maždaug po 5 minučių. Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 6. Kol bus naujinama, ekrano lange bus rodomas pranešimas "UPDATING" (Naujinama).
 7. Kai ekrano lange užsidegs pranešimas "COMPLETE" (Baigta), programinė aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas.
  Pastaba. Kol naujinama, neišjunkite AV imtuvo, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 8. Kai atnaujinimas bus baigtas, AV imtuvas bus automatiškai paleistas iš naujo.
 9. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M29.R.0476, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kilo problemų internetu naujinant AV imtuvo programinę aparatinę įrangą.

 • TV ekrane rodomas pranešimas [Update failed. Prijunkite USB atmintinę su naujinio failais arba prisijunkite prie tinklo ir bandykite dar kartą. If the update fails again, please contact the customer service center] (Atnaujinti nepavyko. Bandykite iš naujo prijungę atmintuką, kuriame yra naujinių failai. Jei atnaujinti ir vėl nepavyks, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą).
  1. Maršrutizatorius ir visi prie jo ir AV imtuvo prijungti įrenginiai yra įjungti.
  2. AV imtuvas prie maršrutizatoriaus prijungtas tinkamu kabeliu (tiesiu arba susieinančiu).
  3. Tinkamai prijungti visi AV imtuvą su maršrutizatoriumi jungiantys kabeliai.
  4. Atlikite naujinimo procedūrą iš naujo.

  Jei nepavyksta atnaujinti programinės įrangos, bandykite naujinti naudodami USB atmintuką.

 • Prasidėjus naujinimo internetu procesui rodomas pranešimas [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Atsisiuntimo talpa: xxxxxx KB / xxxxx KB, o TV ekrane rodoma xx%), bet ekrane rodoma eigos juosta nekinta.
  Atsižvelgiant į tinklo ryšį, naujinimas internetu gali užtrukti (net iki 60 min.). Todėl bus rodomas pranešimas [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Atsisiuntimo talpa: xxxxxx KB / xxxxx KB, o TV ekrane rodoma xx%), o ekrane rodoma eigos juosta ilgai nepakis.

 • Naujinant internetu TV ekrane rodomas pranešimas [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Nepavyksta patvirtinti prisijungimo būsenos. Nepavyksta prisijungti prie serverio. Bandykite dar kartą vėliau.) ir nepavyksta atnaujinti programinės aparatinės įrangos.
  • Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas.
  • Įsitikinkite, kad nurodėte, ar AV imtuvui priskirtas atskiras IP adresas tinklo nustatymų dalyje. (Jei naudojate tarpinį serverį, tarpinio serverio lauke įveskite tarpinio serverio IP adresą, o ne tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio vardą.)
  • Pabandykite atnaujinti dar kartą.
 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas.
  Įjunkite AV imtuvą ir bandykite naujinti iš naujo.
 • Naujinama jau ilgiau nei 90 min. ir procesas vis dar nebaigtas.
  Jei AV imtuvas prie tinklo prijungtas belaidžiu būdu, pabandykite prie tinklo prijungti kabeliu ir pakartokite procedūrą.
  Jei problema išlieka, galbūt tinklu per lėtai perduodami duomenys. Tokiu atveju sistemą bandykite atnaujinti naudodami atmintuką.
 • TV ekrane rodomas pranešimas [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Šis įrenginys neprijungtas prie tinklo. Atlikite ryšio serverio nustatymų tinklo diagnostiką).
  Patikrinkite, ar prie AV imtuvo prijungtas LAN kabelis.
 • TV ekrane rodomas pranešimas [Already Updated] (Jau atnaujinta).
  Dabar TV imtuve įdiegta naujausia programinės aparatinės įrangos versija.

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Naujinant, jei įmanoma, geriau naudotis internetu. Jei tai neįmanoma, rinkitės šį būdą. Naujinimo failą turėsite atsisiųsti į kompiuterį, perkelti į USB atmintuką, o tada – į AV imtuvą.

Rekomenduojamos šios operacinės sistemos:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Kaip užtikrinti sklandų naujinimą

Naujinimas paprastai vyksta sklandžiai. Toliau nurodyta, kaip užtikrinti sėkmę iš pirmo karto.

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas: jei to nepadarysite galite sugadinti AV imtuvą.
 • Kol naujinama, neišjunkite AV imtuvo, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose.

Atsisiųskite į kompiuterį naujinimo failą.

 1. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 2. Atsisiųskite į kompiuterį failą UPDATE_M29R0476.zip ir įsidėmėkite katalogą, į kurį jis siunčiamas.
 3. Kompiuteryje raskite failą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Properties. (Ypatybės.) Patikrinkite, ar dydis yra 214 MB (224,757,571 baitai)

Įrašykite į USB atmintuką

 1. Išskleiskite failą kompiuteryje:
  • Skirta „Mac OS X“: Eikite į vietą, į kurią buvo atsisiųstas failas, ir dukart spustelėkite UPDATE_M29R0476.zip failą. - Išskleisto failo aplankui suteikiamas pavadinimas UPDATE (Naujinys)
  • Skirta „Windows 10“ / 8.1 / 7 :
   a. Eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą, ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite UPDATE_M29R0476.zip failą, tada spustelėkite „Extract All“ (Išskleisti viską).
   b. Lange „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus), spustelėkite „Extract“ (Išskleisti)
   c. Bus sukurtas naujas aplankas UPDATE (Naujinys)
 2. Patikrinkite, ar aplanke UPDATE (Naujinys) yra šie keturi failai: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN ir MSB29-FW_MB.ID.
 3. Prijunkite prie kompiuterio suderinamą USB saugojimo įrenginį.
  • „Mac OS X“ operacinė sistema:
   nuvilkite aplanką UPDATE (Naujinys) į šakninį USB įrenginio aplanką.
  • „Windows“ operacinėje sistemoje:
   1. Eikite į katalogą, kuriame sukurtas aplankas, ir dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite aplanką UPDATE (Naujinys).
   2. Atidarytame meniu spustelėkite Send To... (Siųsti į...).
   3. Spustelėkite USB įrenginio diską (pvz., „Removable Disk E“ (Keičiamasis E diskas)).
   4. Naujinio aplankas bus nukopijuotas į USB įrenginį.

Pastaba. Nukopijavus failą ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus failo vardą, atnaujinti nepavyks.

Perkelkite naujinį į AV imtuvą.

Pirmiausia paruoškite įrangą, o tada perkelkite naujinį į leistuvą.

Paruoškite įrangą

 1. Įjunkite TV ir patikrinkite, ar nustatytas tas įvesties šaltinis, prie kurio prijungtas AV imtuvas. (Jei leistuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, pasirinkite įvesties šaltinį HDMI 2.)
 2. Įjunkite AV imtuvą.
 3. Įsitikinkite, kad prie AV imtuvo neprijungtas joks kitas USB įrenginys, o jei prijungtas, atjunkite jį nuo AV imtuvo.

Perkelkite naujinį

 1. USB saugojimo įrenginį su naujinio failu prijunkite prie USB prievado priekiniame AV imtuvo skydelyje.
 2. Meniu [Home] (Pradžios ekranas) nuotolinio valdymo pulto rodyklių klavišais pasirinkite [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update via USB Memory]. (Sąranka > Sistemos nustatymai > Programinės įrangos naujinimas > Naujinti iš atmintuko) ir paspauskite Enter (Įvesti).
 3. TV ekrane bus pateiktas pranešimas [“Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0476. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (Atmintuke rasta naujinimo failų. Norite naujinti programinę įrangą? Dabartinė versija – M29.R.XXXX, o nauja – M29.R.0476. Kol naujinama, jokiu būdu neatjunkite maitinimo ir USB atmintuko.). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 4. Televizoriaus ekrane bus parodomas toks pranešimas: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. Naujinimui pasibaigus imtuvo ekrane parodoma COMPLETE (Baigta), o imtuvas bus automatiškai paleistas iš naujo. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Naujinimui prasidėjus imtuvo ekrane bus rodoma UPDATING (Naujinama). Naujinimas truks iki 60 min. Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido). Naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite OK (Gerai) ir paspauskite ENTER (Įvesti).
 5. Bus pradėta naujinti.
 6. Kol bus naujinama, ekrano lange bus rodomas pranešimas "UPDATING" (Naujinama).
 7. Kai ekrano lange užsidegs pranešimas "COMPLETE" (Baigta), programinė aparatinės įrangos naujinimas bus baigtas.
  Pastaba. Kol naujinama, neišjunkite AV imtuvo, taip pat neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio.
 8. Kai leistuvas automatiškai išsijungs, naujinimas bus baigtas. Nenaudokite ir neišjunkite leistuvo, kol bus baigta naujinti.
 9. Atjunkite USB įrenginį nuo AV imtuvo ir jį įjunkite.
 10. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra M29.R.0476, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei kilo problemų naujinant AV imtuvo programinę aparatinę įrangą pasitelkus asmeninį kompiuterį ir diską.

 • Imtuvo ekrano lange pakaitomis mirksi UPDATE (Naujinama) ir ERROR (Klaida).
  1. Išjunkite sistemą ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
  2. Įjunkite AV imtuvo maitinimą.
  3. Išmėginkite naujinimo naudojant USB atmintuką būdą.

 • Naujinant buvo išjungtas maitinimas
  Įjunkite AV imtuvo maitinimą ir dar kartą pabandykite naujinti naudodami USB atmintuką.

 • Nepavyksta išskleisti iš naujinimo svetainės atsisiųsto naujinio failo UPDATE_M29R0476.zip.
  Ar pavyko atsisiųsti failą? Panaikinkite failą ir pabandykite atsisiųsti jį iš naujo.

 • Naujinama ilgiau nei 90 min. ir procesas vis dar nebaigtas
  1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite.
  2. Įjunkite AV imtuvą.
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.